Manual:Pywikibot/Overview

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot/Overview and the translation is 40% complete.
Outdated translations are marked like this.

Pywikibot sī chi̍t-ê Python bûn-khò͘ kiam ke-si cho͘-ha̍p, ēng lâi tī MediaWiki chām téng-bīn chò chū-tōng khang-khòe. Goân-té sī siat-ké hō͘ Wikipedia, i hiān-sî mā sú-iōng ùi kui-ê Wikimedia Ki-kim-hōe ê kè-ōe kap kî-tha chin chē MediaWiki ê wiki téng.

Pún kè-ōe sī 2002 nî khai-sí--ê, hiān-chāi í-keng tī 9.2.1 pán-pún. I te̍k-pia̍t ke chi̍t kóa kái-chìn, pí-lūn goân-chéng ê API lī-ēng, jî-chhiá tùi MediaWiki téng ê sin kong-lêng kap Python-tek package sek-iūⁿ ū khah àn-sî teh kái-sin. I sī tī MediaWiki 1.27 í-siōng pán-pún an-chong hā ūn-choán.

Nā sú-iōng sek-ha̍p ê Python pán-pún, Pywikibot sī chi-chhî Microsoft Windows, OS X kap Linux--ê. I nā tī kî-tha koh khoán chok-gia̍p hē-thóng , chí-iàu ū an-chong sek-ha̍p pán-pún ê Python, mā èng-kai sī ài ē-tàng ūn-chok. Beh khoàⁿ lí sī-m̄-sī í-keng ū an-chong Python, tio̍h tī CMD he̍k-chiá sī shell prompt lāi-bīn phah "python".

Python 3.7 or higher is currently required to run the bot.

Python can be downloaded here.

$ python -m pip install pywikibot

For more information, see here.

Components

Two master folders are present in the library archive:

  • pywikibot contains all the master files, that will interact with MediaWiki websites.

It's the master part of the library: they're used when you load PWB in your own Python scripts and when you launch plug-and-play tools.

  • scripts contains already written, known and proven scripts.

They are ready to be used. See the list and docs for each one in Manual:Pywikibot/Scripts .

See also

Hí-khó

Tī chia lí ē-tàng khoàn [$url1 core] ê LICENSE tóng-àn.

Kî-tha hí-khó