Manual:Pywikibot/Overview

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot/Overview and the translation is 44% complete.
Outdated translations are marked like this.

Pywikibot sī chi̍t-ê Python bûn-khò͘ kiam ke-si cho͘-ha̍p, ēng lâi tī MediaWiki chām téng-bīn chò chū-tōng khang-khòe. Goân-té sī siat-ké hō͘ Wikipedia, i hiān-sî mā sú-iōng ùi kui-ê Wikimedia Ki-kim-hōe ê kè-ōe kap kî-tha chin chē MediaWiki ê wiki téng.

Pún kè-ōe sī 2002 nî khai-sí--ê, hiān-chāi í-keng tī 7.4.0 pán-pún. I te̍k-pia̍t ke chi̍t kóa kái-chìn, pí-lūn goân-chéng ê API lī-ēng, jî-chhiá tùi MediaWiki téng ê sin kong-lêng kap Python-tek package sek-iūⁿ ū khah àn-sî teh kái-sin. I sī tī MediaWiki 1.23 í-siōng pán-pún an-chong hā ūn-choán.

Nā sú-iōng sek-ha̍p ê Python pán-pún, Pywikibot sī chi-chhî Microsoft Windows, OS X kap Linux--ê. I nā tī kî-tha koh khoán chok-gia̍p hē-thóng , chí-iàu ū an-chong sek-ha̍p pán-pún ê Python, mā èng-kai sī ài ē-tàng ūn-chok. Beh khoàⁿ lí sī-m̄-sī í-keng ū an-chong Python, tio̍h tī CMD he̍k-chiá sī shell prompt lāi-bīn phah "python".

Python 3.5.3 or higher is currently required to run the bot, but Python 3.6 or higher is recommended.

Components

Two master folders are present in the library archive:

  • pywikibot contains all the master files, that will interact with MediaWiki websites.

It's the master part of the library: they're used when you load PWB in your own Python scripts and when you launch plug-and-play tools.

  • scripts contains already written, known and proven scripts.

They are ready to be used. See the list and docs for each one in Manual:Pywikibot/Scripts .

Hí-khó

Tī chia lí ē-tàng khoàn [$url1 core] ê LICENSE tóng-àn.

Kî-tha hí-khó