Manual:Konfigurationsinställningar

This page is a translated version of the page Manual:Configuration settings and the translation is 100% complete.
Från och med MediaWiki 1.39 baseras konfigurationsinställningarna på MainConfigSchema.php.

Det här är en förteckning över alla konfigurationsinställningar som stöds baserat på DefaultSettings.php-filen.

Redigera aldrig DefaultSettings.php; kopiera lämpliga rader till LocalSettings.php istället och underhåll dem vid behov.

Kan du inte hitta en konfigurationsinställning här, kolla om det står beskriven på DefaultSettings.php. Variabeln borde ha någon dokumentering där.

Inställningar som tagits bort i MediaWiki-versioner innan 1.31 listas inte längre här. Var god använd sökrutan för att hitta relevant manualsida (t.ex. Manual:$wgAllowAnonymousMinor).
Listade alfabetiskt | Listade efter funktion | Kategori:MediaWiki-konfigurationsinställningar

Allmänna inställningar

Globala objekt

 • $wgAutoloadLocalClasses – Array som kartlägger klassnamn för filnamn för att automatiskt ladda in.
 • $wgConf Create a site configuration object. Not used for much in a default install.

Servrars webbadresser och filsökvägar

Se även inställningar för fil/bilduppladdningssökvägar

Se även utseendens väginställningar.

Filer och filuppladdningar

Uppladdningar behöver anpassas installering för att vara säkert.

Delade uppladdningar

Dessa inställningar bevaras för bakåtkompatibilitet, läs $wgForeignFileRepos för den nya inställningen eller $wgUseInstantCommons om du bara behöver läsa bilder på Commons.

MIME-typer

  Varning: ↑Detta är inte en konfigurationsinställning, men en global statusvariabel. Den borde bara användas av thumb.php !

Se även: Manual:Mime type detection

Bilder

Se även: Manual:Configuring file uploads

DjVu

EXIF

 • $wgShowEXIF Show EXIF data at the end of file description pages.
 • $wgUpdateCompatibleMetadata Whether to automatically update the img_metadata field if it is outdated but compatible with the current version.

ImageMagick

SVG

Miniatyrbildsinställningar

Antivirus

E-postinställningar

Se även Användartillgång: $wgEmailConfirmToEdit

E-postaviseringsinställningar (enotif)

Faktiska aviseringar för varje användare definieras i alternativen. Du kan ändra standardinställningarna med $wgDefaultUserOptions .

Databasinställningar

LoadBalance-inställningar

MySQL-specifikt

 • $wgDBmysql5 (borttagen i 1.33)Set to true to set MySQL connection into UTF-8 encoding (experimental)
 • $wgDBTableOptions MySQL table options to use during installation or update.
 • $wgSQLMode Value for the MySQL sql_mode parameter

PostgreSQL-specifikt

 • $wgDBport Database port. Only used by PostgreSQL.

SQLite-specifikt

Shared DB-inställningar

Tilläggsfält

 • $wgExtPGNewFields (borttagen i 1.36)Extension defined fields to be added to existing tables
 • $wgExtNewTables (borttagen i 1.36)Extension Defined tables to be added on schema change
 • $wgExtNewFields (borttagen i 1.36)Extension defined fields to be added to existing tables
 • $wgExtNewIndexes (borttagen i 1.36)Extension defined indexes to be added to existing tables
 • $wgExtPGAlteredFields (borttagen i 1.36)Extension defined columns to be altered in tables
 • $wgExtModifiedFields (borttagen i 1.36)Extension defined fields to change existing tables

Innehållshanterare och lagring

Prestandahackningar och begränsningar

Cache

Huvudsida: Manual:Caching
Läs: Interwiki för inställningar av interwikicache.

Filcache

Inställningar för serversidans cache.

Meddelandecache

Sidospaltcache

Parsercache

Memcachade inställningar

Inställningar för att konfigurera Memcached minnesbaserad objektlagring (om du använder det) Memcached har fler detaljer.

WAN-cache

HTTP-proxyinställningar (CDN)

Dessa inställningar konfigurerar MediaWiki när man använder en cachande HTTP-proxyserver. De tillämpas för att cacha med hjälp av Varnish och Squid.

 • $wgCdnMatchParameterOrder (introducerad i 1.39)Indicates if should take query parameters order on incoming requests into account for CDN caching
 • $wgCdnMaxageLagged Cache timeout for the CDN when DB replica lag is high
 • $wgCdnMaxageStale – Cacha timeout i sekunder när man levererar ett stelt ParserCache-svar på grund av PoolCounter-tvist.
 • $wgCdnMaxageSubstitute Cache timeout for the CDN when a response is known to be wrong or incomplete (due to load)
 • $wgCdnMaxAge Cache TTL for the CDN sent as s-maxage (without ESI) or Surrogate-Control (with ESI).
 • $wgCdnReboundPurgeDelay Secondary delayed purges of URLs
 • $wgCdnServersNoPurge Same as $wgCdnServers , except no HTTP purges will be sent and CIDR ranges are accepted
 • $wgCdnServers An array of individual proxy servers to help MediaWiki detect if the request has been proxied.
  But also to send back to the proxy PURGE commands on changes.
 • $wgForcedRawSMaxage Default maximum age (in seconds) for raw CSS/JavaScript accesses.
 • $wgInternalServer Internal server name as known to Squid, if different than $wgServer .
 • $wgLoggedOutMaxAge (borttagen i 1.38)Cache TTL for the user agent sent as max-age, for logged out users.
 • $wgSquidMaxage (borttagen i 1.35)Cache timeout for the squid.
 • $wgSquidPurgeUseHostHeader (avvecklad i 1.33)Whether to use a Host header in purge requests sent to the proxy servers configured in $wgSquidServers.
 • $wgSquidServersNoPurge (borttagen i 1.35)Same as $wgSquidServers , except that MW has no methods to send HTTP PURGE to an origin part of the configured ranges
 • $wgSquidServers (borttagen i 1.35)An array of individual proxy servers to help MediaWiki detect if the request has been proxied.
  But also to send back to the proxy PURGE commands on changes.
 • $wgUseCdn Enable/disable page view caching.
 • $wgUseESI (avvecklad i 1.33)If you run Squid3 with ESI support, enable this.
 • $wgUseKeyHeader (borttagen i 1.34)Send the Key HTTP header for better caching.
 • $wgUsePrivateIPs Whether private X-Forwarded-For IPs should be accepted
 • $wgUseSquid (borttagen i 1.35)Enable/disable Squid.
 • $wgVaryOnXFP Whether to add X-Forwarded-Proto to the Vary header for API requests and RSS/Atom feeds.

HTCP:s multicastplugin

Språk, inställningar för region- och teckenkodning

Tidszonsinställningar

Språkspecifika

engelska
 • $wgAmericanDates – Använd "mdy" istället för "dmy" som standarddatumformat, t.ex. "May 12" istället för "12 May".
arabiska/hindi
 • $wgTranslateNumerals – För hindi, arabiska och andra språk med egna siffror, använd lokala siffror istället för de västerländska (0-9) på vissa ställen i gränssnittet.

Utmatningsformat och utseendeinställningar

Utmatning

Följande inställning används inte längre i supportade versioner av MediaWiki, men finns fortfarande för bakåtkompatibilitet

Utseenden

 • $wgDefaultSkin – Standardutseende för nya användare.
 • $wgFallbackSkin Fallback skin used when the skin defined by $wgDefaultSkin can't be found.
 • $wgFooterIcons Abstract list of footer icons for skins. It replaces the old copyrightico and poweredbyico code, which until MediaWiki 1.27 could be influenced with $wgCopyrightIcon
 • $wgSkinMetaTags (introducerad i 1.36) – En array öppna diagramtaggar som borde läggas till av alla utseenden.
 • $wgSkipSkins Specify the name of skins that should not be presented in the list of available skins.
 • $wgSkipSkin (borttagen i 1.35)Specify the name of a skin that should not be presented in the list of available skins.
 • $wgUseCombinedLoginLink Login / create account link behavior when it's possible for anonymous users to create an account.
 • $wgVectorUseIconWatch Watch and unwatch as a star icon rather than a link (for Vector skin only).
 • $wgVectorUseSimpleSearch Search form behavior for Vector skin only.

ResourceLoader

Läs ResourceLoader för mer information.

Sidtitlar och omdirigeringar

Namnrymder

Mobilstöd

Interwiki-länkar och webbplatser

Interwikicache

Läs interwiki cache för mer information.

Parser

HTML

 • $wgRawHtml Allow raw, unchecked HTML in ‎<html>...‎</html> sections.

Tidy

Tidy är ett verktyg med öppen källkod med städar upp trasig HTML. Man kan använda det för att se till att trasig HTML i artiklar inte påverkar utseendet på wikin. Medan Tidy själv kommer ersättas kan konfigurationsinställningarna fortfarande användas som ersättningar.

 • $wgTidyConfig Configuration of the HTML postprocessing tool to use for fixing invalid HTML code.
 • $wgDebugTidy (borttagen i 1.33)Put tidy warnings in HTML comments, only works for internal tidy.
 • $wgTidyBin (borttagen i 1.33)Should be set to the path of the tidy binary.
 • $wgTidyConf (borttagen i 1.33)Should be set to the path of the tidy configuration file.
 • $wgTidyInternal (borttagen i 1.33)Controls the use of the tidy extension to use an in-process tidy library instead of spawning a separate program.
 • $wgTidyOpts (borttagen i 1.33)Options passed to tidy on the command line.
 • $wgUseTidy (borttagen i 1.33)Use tidy to make sure HTML output is sane.
 • $wgValidateAllHtml (borttagen i 1.31)Validate the overall output using tidy and refuse to display the page if it's not valid.
See also: Manual:Build Tidy from source .

Statistik och innehållsanalys

 • $wgActiveUserDays The number of days within which a person must make edits to be considered an "active" user
 • $wgArticleCountMethod Method used to determine if a page in a content namespace should be counted as a valid content page (article).
 • $wgDisableCounters (borttagen i 1.35)Disable page view counters.
 • $wgExperiencedUserEdits Determines the number of edits needed to qualify at the "Experienced user" level.
 • $wgExperiencedUserMemberSince Determines the number of days needed since account creation to qualify at the "Experienced user" level.
 • $wgLearnerEdits Determines the number of edits needed to qualify at the "Learner" experience level.
 • $wgLearnerMemberSince Determines the number of days needed since account creation to qualify at the "Learner" experience level.
 • $wgManualRevertSearchRadius (introducerad i 1.36)Maximum number of revisions of a page that will be checked against every new edit made to determine whether the edit was a manual revert.
 • $wgRevertedTagMaxDepth (introducerad i 1.36)Maximum depth (revision count) of reverts that will have their reverted edits marked with the mw-reverted change tag.
 • $wgSiteStatsAsyncFactor (borttagen i 1.34)Sets how often site statistics should be updated.

Användarkonton, autentisering

Autentisering

Användarrättigheter, tillgångskontroll och övervakning

Tillgång

Blockering och andra relaterade inställningar.

Läs Manual:Förhindra tillgång för mer information och inställningar angående tillgång. Läs också Manual:Användarrättigheter för mer information om $wgGroupPermissions, $wgAddGroups, $wgRemoveGroups, osv.

Läs Användartillgång för inställningar av användares tillgång.

Säkerhet

Kakor

Profilering, test och felsökning

Felsökning

Se även: Manual:Hur man felsöker

Profilering

Sökning

Redigera användargränssnitt

Inställning av underhållsskript

Senaste ändringarna, nya sidor, bevakningslistor och historik

Se även Help:Senaste ändringarna och $wgDefaultUserOptions .

Flöde

 • $wgFeed Toggle syndication feeds (RSS, Atom e.g. Recentchanges, Newpages) on and off.
 • $wgAdvertisedFeedTypes Feed types that should be provided by default.
 • $wgFeedCacheTimeout Minimum timeout for cached Recentchanges feed, in seconds.
 • $wgFeedClasses Available feeds objects.
 • $wgFeedDiffCutoff When generating Recentchanges RSS/Atom feed, diffs will not be generated for pages larger than this size.
 • $wgFeedLimit Set maximum number of results to return in syndication feeds (RSS, Atom) for e.g. Recentchanges, Newpages.
 • $wgOverrideSiteFeed Override the site's default rss/atom feed that appears on every page.


Upphovsrätt

Import/Export

Tillägg

Kategori

Logga

Specialsidor

Handlingar

 • $wgActions Array of allowed values for the "action" parameter for normal pages.

Robot-policyer

Ajax, Action API och REST API

Ajax

API

Kommandotolk och processkontroll

HTTP-klient

Jobb

Webbplatsanpassning

Förgrund

 • $wgUsejQueryThree (borttagen i 1.31)Whether to use jQuery 3 (with jQuery Migrate) instead of jQuery 1.

Wikihotell

Diverse inställningar

Se även