Help:Extension:Translate/Статистика і звітність

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Statistics and reporting and the translation is 35% complete.
Outdated translations are marked like this.

Розширення Translate надає багато статистичної інформації та звітів. Більшість із них оновлюються в реальному часі. Вони відкриті насамперед на чотирьох спеціальних сторінках: LanguageStats, MessageGroupStats, TranslationStats і SupportedLanguages. Перші дві подають у різному вигляді одні й ті ж дані: відсоток завершеності кожної мови кожної групи повідомлень. Наступні дві допомагають адміністраторам перекладу слідкувати за здоров'ям спільноти перекладачів, як здалеку, так і зблизька. Most of them are updated in real time. These are exposed primarily through the four special pages LanguageStats, MessageGroupStats, TranslationStats and SupportedLanguages. The first two are different views to the same data: completion percentages of each language of each message groups. The latter two pages help translation administrators to track the health of the translation community, both from a high level perspective and from close-up detailed perspective.

Це корисно як для перекладача, який знаходить собі, що зробити, і для координаторів проекту, які спостерігають за тим, що відбувається. На додачу вони можуть слугувати візуалізацією вікі спільноти і працювати на різну потенційну аудиторію.

Повна статистика усієї роботи для однієї мови

 
Мовна статистика

Основна аудиторія сторінки Special:LanguageStats — це перекладачі. Перекладачам дається огляд усіх груп повідомлень, які доступні для перекладу, і скільки неперекладених повідомлень міститься в кожній групі, щоб можна було швидко знайти, над чим працювати. Сторінка дозволяє відфільтрувати групи зовсім без перекладів, повністю перекладені групи повідомлень або і ті, і інші. Translators are offered an overview of all message groups that are available for translation and how many untranslated messages each group still contains, to easily find what to work on. It allows filtering out message groups without translations, message groups with all translations made (default), or both.

Адміністратори перекладу можуть згуповувати групи повідомлень у більші, що робить їх розширюваними у статистичній таблиці і допомагає перекладачам, які зацікавлені тільки у певних перекладацьких проектах. Групи, які є сукупністю груп, називаються агрегованими групами повідомлень і відображаються жирним шрифтом. Виділення жирним також використовується для вторинних груп повідомлень, які ділять частину або усі свої повідомлення з іншою групою повідомлень. Прикладом цього на translatewiki.net є група повідомлень для сталих галузей MediaWiki і група «500 найуживаніших повідомлень MediaWiki». Groups that are a collection of groups are called aggregate message groups and they are displayed in bold. Bolding is also used for secondary message groups, which share part or all of their message with another message group. Examples of these on translatewiki.net are the message group for stable MediaWiki branches and the "500 most used messages of MediaWiki" group.

Якщо використовується група повідомлень стану процесу обробки повідомлень, вона теж відображатиметься.

Цю сторінку можна підставити синтаксом {{Special:LanguageStats/nl}} де nl можна замінити кодом іншої мови. За замовчуванням повністю перекладені групи повідомлень приховані, але Ви можете налаштувати фільтри на спеціальній сторінці з синтаксисом типу {{Special:LanguageStats/nl|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Повна статистика для групи повідомлень усіма мовами

Основна аудиторія сторінки Special:MessageGroupStats — це перекладачі і керівники проектів. Ця сторінка дає огляд рівня перекладеності групи повідомлень різними мовами. Сторінка дозволяє відфільтрувати мови зовсім без перекладів (за замовчуванням), мови з повними перекладами або і ті, і інші. Її можна використовувати, щоб дізнатись, скільки мов мають адекватний рівень перекладів, яким мовам треба постаратись, щоб досягти мети до дедлайну або скількома мовами переклади тільки-но почались. Ви можете користуватись цією сторінкою разом зі списком мов і перекладачів, щоб знайти перекладачів будь-якою мовою. This page gives an overview of the translation level of a message group in many languages. It allows filtering out languages without translations (default), languages with all translations made, or both. It can be used to assess how many languages have an adequate level of translation, which languages need action to reach the goal within the deadline or what languages have just started. You can use this page together with the list of languages and translators to find the translators of any language.

Якщо використовується група стану обробки повідомлень, вона також відобразиться на цій сторінці. Цю спеціальну сторінку можна включити з допомогою синтаксису {{Special:MessageGroupStats|group=groupid}}, де groupid можна замінити на коректний ID групи. Ви також можете використати синтаксис {{Special:MessageGroupStats/groupid}}, але якщо ID групи містить косі риски, він не буде працювати. За замовчуванням, мови без перекладів приховані, але можна керувати фільтрами, що відображаються на спеціальній сторінці, з допомогою синтаксису на зразок {{Special:MessageGroupStats|group=groupid|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}. This special page is includable with the syntax {{Special:MessageGroupStats|group=groupid}} where groupid can be replaced with any valid group id. You can also use the syntax {{Special:MessageGroupStats/groupid}} but if the group id contains slashes this won't work. By default languages without any translations are hidden, but you can control to filters shown in the special page with syntax like {{Special:MessageGroupStats|group=groupid|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Список мов і перекладачів

 
На сторінці SupportedLanguages можна одразу ж вибрати у хмаринці мову, яка Вас цікавить, і отримати список її перекладачів (менша частина зображення)

Основна аудиторія сторінки Special:SupportedLanguages — це адміністратори перекладів. Ця сторінка дає огляд на рівні адміністраторів перекладу спільноти перекладачів вікі. Там перераховані усі використовувані мови, а рівень їх активності візуалізується з допомогою хмаринки тегів. Більший текст означає більш активну мову. Також є список перекладачів, доповнений інформацією про те, як багато роботи вони зробили і чи були вони активними останнім часом. Адміністратор перекладу може використовувати цей список, щоб знайти перекладачів для термінових перекладів, або ж просто щоб штурхнути неактивних перекладачів і спробувати повернути їх назад. Перекладачі також можуть користуватися сторінкою, щоб знайти активних колег по мові, до яких можна звернутись, таким чином покращивши взаємодію і співпрацю у перекладацькій спільноті. This is the translation administrator's high level overview of the translation community of a wiki. All used languages are listed there and their activity level is visualized by a tag cloud. Larger text means a more active language. There is also a list of translators, annotated with how much work they have done and whether they have been inactive for some time. A translation administrator can use the list to find translators for urgent translation jobs or just to ping inactive translators to try to get active again. Translators can also use it to find fellow translators in their language who are active and can be contacted, thus improving interaction and collaboration in the translation community.

Графіки активності

 
Спеціальна сторінка містить графіки, які можна потім вставити будь-де у вікі (на цьому прикладі у LiquidThreads)

Основна аудиторія сторінки Special:TranslationStats — це адміністратори перекладів. Ця сторінка виступає засобом для спостереження за активністю спільноти і створення гарних графіків. Ви можете вибрати для відображення будь-який з таких п'яти параметрів (тільки по одному за раз): кількість активних перекладачів, кількість редагувань перекладів, кількість рецензій перекладів, кількість рецензентів або кількість новозареєстрованих користувачів. Ви можете вибрати часову шкалу в годинах, днях, тижнях або місяцях, період звіту у днях і розмір зображення. Попередній перегляд графіку дасть також вікітекст, який можна скопіювати на будь-яку сторінку у вікі, щоб включити у неї графік. Графіки кешуються на кілька годин, але фактично відображають ситуацію в реальному часі. This page acts as a tool to both inspect the community activity and generate nice graphs. You can choose to map any of the following five parameters (only one at a time): number of active translators, number of translation edits, number of translation reviews, number of reviewers or number of new user registrations. You can choose a time scale in hours, days, weeks or months, a period to report on in days and an image size. A preview of the graph will also provide wikitext that can be copied to any page in the wiki to include the graph in it. The graphs are cached for a few hours, but essentially they update in almost real time.

Можна обмежити графік до якихось груп повідомлень або певних мов, щоб робити порівняння. Таким чином, можна, наприклад, зобразити на графіку переклади групи "MediaWiki core" фінською, шведською, норвезькою і данською і показати його на помітній сторінці, щоб заохотити і стимулювати певне здорове змагання перекладачів, тобто підвищити їх активність.

Доступність цієї сторінки залежить від того, чи встановлений і налаштований PHPlot. Графіки локалізовані, але сервер повинен мати шрифти для усіх скриптів, але навіть з хорошими шрифтами деякі мови відображаються некоректно.

Переклади всіма мовами

Основна аудиторія сторінки Special:Translations — це адміністратори перекладів. На цій сторінці міститься список усіх перекладів заданого повідомлення. Використовуючи її, адміністратор перекладів може надати просту підтримку і порівняти переклади. Історія і перекладач кожного повідомлення знаходяться на відстані одного кліку.

На цю сторінку є посилання "Іншими мовами" з розділу "Інструменти" на бічній панелі при перегляді блоків перекладу абощо.

Для напівавтоматичних масових змін див. розширення Replace Text або pywikipedia bot framework. Для експортування використовуйте модуль Web API.

Найновіші редагування, стрічки новин і журнали

Усі користувачі можуть користуватись сторінкою Special:RecentChanges, на якій можна спостерігати за усією перекладацькою роботою. Щоб зробити її більш корисною, можна додати фільтрів, особливо у випадку перекладу сторінок, коли кожне редагування відображається на сторінці блоку перекладу і перезаписом на перекладеній сторінці, що зумовлює два записи на невідфільтрованій сторінці останніх змін.

Є такі параметри фільтрування нових редагувань:

 • "Немає": Нічого не фільтрувати, показати повну стрічку.
 • "Показати тільки переклади": Показати тільки редагування усіх системних повідомлень, їх переклади і усі простори назв перекладів.
 • "Без перекладів": Приховати усі редагування, що показуються у попередньому випадку (за замовчуванням).
 • "Повідомлення сайту": Показати тільки редагування до актуальних системних повідомлень, що використовуються у вікі-інтерфейсі (сторінки MediaWiki, без підсторінок).

Фільтри застосовуються так само до змін на сторінках обговорення. Щоб мати більше фільтрів, можете встановити розширення CleanChanges. Воно дозволяє фільтрувати за іменами користувачів та кодами мов, а сам список найновіших редагувань містить менший обсяг інформації.

Усі фільтри можна також використати як стрічки новин. Просто оберіть бажані фільтри і додайте до URL &feed=atom. Ви можете, наприклад, спостерігати за усіма новими перекладами Вашою мовою у своєму каналі новин. Приклад: https://translatewiki.net/w/i.php?translations=only&trailer=%2Ffi&title=Special:RecentChanges&feed=atom

Майже всі пов'язані з перекладами дії, як-то позначення сторінки для перекладу, вичитка тощо, записуються в журнал. Журнали показуються у списках останніх змін, а також як журнал перекладу сторінок і журнал вичитування перекладів.

 
Вибираючи завдання для цієї групи "Перевірити всі переклади", бачимо, що на перевірку є тільки новий переклад

Перекладачі, які хочуть спостерігати за новими перекладами, можуть робити це кількома шляхами: використовувати свій список спостереження, зазвичай щоб перевірити, чи є зміни до їхніх перекладів; якщо вони хочуть ширше поглянути на усі переклади, читати найновіші редагування зі спеціальної сторінки чи описану вище об'єднану стрічку новин або (і так, мабуть, буде зручніше) подивитись групу найновіших повідомлень перекладу "Special:Translate/!recent" із завданням "Ухвалити переклади" або "Переглянути всі переклади" (див. Забезпечення якості).

Завдання вичитки (зараз) також є єдиним способом моніторингу змін до певної групи повідомлень: Ви можете обрати групу і, якщо Ви (чи хтось іще) ухвалили переклади в ній раніше, показуватимуться тільки нові.

Перекладені сторінки моніторити найлегше: Ви просто дивитесь в історію сторінки або на сторінці останніх змін із фільтром "Без перекладів" отримуєте комбінований огляд усіх змін в усіх сторінках.

Таблиця статистики перекладів

Скрипт командного рядка groupStatistics.php дозволяє створити користувацькі версії таблиць, показаних на сторінці Special:MessageGroupStats. Ви можете вибрати кілька груп і список мов. Скрипт видає результат у різних форматах: текст, вікітекст або HTML. Боти або maintenance/edit.php можуть використовуватись для автоматичного імпорту статистичних таблиць на вікісторінки. Якщо Ви хочете, щоб вони оновлювались, регулярно перезавантажуйте скрипти (напр., щодня). You can choose multiple groups and the list of languages. The script can produce output in different formats: text, wikitext or HTML. Bots or maintenance/edit.php can be used to automatically import the statistics tables into wiki pages. If you want to keep these tables up to date you have to rerun the scripts regularly (for example daily).

Інші корисні розширення

Рейтинг учасників

 
Користувацький рейтинг, вставлений на сторінку

Основна аудиторія сторінки Special:ContributionScores (додано розширенням Contribution Scores) — це перекладачі. Ця сторінка видає рейтинг користувачів за кількістю редагованих сторінок і редагувань за останні 7 днів, 30 днів або увесь час. Корисно побачити, хто з користувачів найбільш активний у вікі за останні кілька днів, і порівняти діяльність діяльність себе і інших. Можна генерувати користувацькі діаграми і включити їх на будь-яку сторінку, методом передачі параметрів до спеціальної сторінки у форматі підсторінки, наприклад: {{Special:ContributionScores/10/0/notools,nosort}}. Ось параметри, використані у попередньому прикладі: This page produces a rank of users based on the number of edited pages and edits users have made in the last 7 days, 30 days or in all time. It's useful to see who's been most active on the wiki in the last few days and to compare one's own activity to the others'. Custom charts can be generated and included in any page, by passing parameters to the special page in the subpage format, for instance: {{Special:ContributionScores/10/0/notools,nosort}}. These are the parameters used in the previous example:

 1. Кількість користувачів, що відображуються у кожній таблиці.
 2. Кількість днів, за які робиться звіт (0, якщо за увесь час).
 3. Список налаштувань конфігурації через кому:
  • notools приховує стандартні посилання на сторінку обговорення користувача, внесок тощо після кожного імені користувача;
  • nosort робить таблицю несортованою, зменшуючи вимоги до місця.

Карти

Карти це корисна можливість, яку дає розширення Semantic Maps. Вони не відносяться безпосередньо до перекладацької роботи, але їх можна використати наприклад у проекті, на сторінках мовного порталу або його обговорення, які є одними з кращих прикладів застосування перекладів. Див. наприклад, карту перекладачів MediaWiki на translatewiki.net. They are not specific to translation work, but they can be of use for instance in project and language portals/coordination pages, which are among the translation best practices. See for instance the map of MediaWiki translators on translatewiki.net.

Завдяки картам можна легко візуалізувати розподіл перекладачів у реальному світі, тобто люди за межами спільноти побачать, наскільки вона яскрава і поширена у світі (такою буде, напевне, кожна спільнота перекладачів). По-друге, перекладачі теж це зможуть відчути; більше того, побачити, звідки інші перекладачі працюють над цією ж мовою або проектом, допомагає плекати дух спільноти (і навіть ставати друзями). І нарешті, координатори проектів і адміністратори вікі можуть також бачити географію (а не тільки мови), де у вікі справи йдуть добре чи варто допомогти. Secondarily, translators can feel it too; moreover, seeing where other translators working on the same language or project are helps in building a sense of community (and perhaps even making new friends). Lastly, project coordinators and wiki administrators can see also the geographies (not only the languages) where the wiki is doing well or could be improved.