Help:Extension:Translate/Statistics and reporting/da

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Statistics and reporting and the translation is 65% complete.
Outdated translations are marked like this.

Translate-udvidelsen leverer masser af statistikker og rapporter. De fleste af dem er altid opdaterede. Disse vises primært gennem de fire specialsider LanguageStats, MessageGroupStats, TranslationStats og SupportedLanguages​​. De første to er forskellige visninger af de samme data: hvert sprogs fuldførelses-procent for alle meddelelsesgrupper. De to sidstnævnte sider hjælper oversættelses-administratorer til at spore sundheden i oversættelses-fællesskabet, både på højniveau og nærmere mere detaljeret.

De er nyttige både for oversætteren for at finde ting, der skal laves, og for projekt-koordinatorerne til at overvåge hvad der foregår. Derudover kan de gøre wiki-fællesskabet mere synligt og tjene mange nysgerrige.

Afslutnings-statistik for alt arbejde på ét sprog

 
Sprog-statistik

Den primære målgruppe for Special:LanguageStats-siden er oversættere. Oversættere tilbydes en oversigt over alle meddelelsesgrupper der er til rådighed til oversættelse, og hvor mange uoversatte meddelelser hver gruppe stadig indeholder, til nemt at finde hvad der skal arbejdes med. Det er muligt at frafiltrere meddelelsesgrupper uden oversættelser, meddelelsesgrupper hvor oversættelser er fuldførte (standard), eller begge dele.

Oversættelses-administratorer kan gruppere meddelelsesgrupper i større grupper, hvilket gør at de kan udvides i statistiktabellen og hjælper oversættere, som kun er interesseret i nogle oversættelsesprojekter. Grupper, der er en samling af grupper kaldes samlede meddelelsesgrupper og de ​​vises med fed skrift. Fed anvendes også til sekundære meddelelsesgrupper, som delvis eller helt deler en meddelelse med en anden meddelelsesgruppe. Eksempler på disse på translatewiki.net er meddelelsesgruppe for stabile MediaWiki grene og de ​​"500 mest brugte MediaWiki meddelelser"-gruppen.

Hvis meddelelsesgruppe-statistik anvendes, vil disse også blive vist.

Denne side kan inkluderes med syntaks som {{Special:LanguageStats/dk}} hvor dk kan erstattes med enhver sprogkode. Som standard er fuldt oversatte grupper skjulte, men du kan styre det med filtrene som vist på specialsiden med syntaksen {{Special:LanguageStats/dk|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Afslutnings-statistik for en meddelelsesgruppe på alle sprog

Den primære målgruppe for Special:MessageGroupStats er oversættere og projektledere. Siden giver et overblik over oversættelsesniveauet af en meddelelsesgruppe på mange sprog. Den tillader frafiltrering af sprog uden oversættelser (standard), sprog med fuldførte oversættelser, eller begge dele. Den kan bruges til at vurdere hvor mange sprog, der har en tilstrækkelig mængde oversættelser, hvilke sprog der har brug for handling for at nå målet inden for den fastsatte frist, eller hvilke sprog der netop er påbegyndt. Du kan bruge siden sammen med listen over sprog og oversættere, for at finde oversættere til alle sprog.

Hvis meddelelsesgruppe arbejdsplan statistik bruges, vises den også på denne side. Denne specialside kan indeholde syntaksen {{Special:MessageGroupStats|group=groupid}} hvor groupid kan udskiftes med enhvert gyldigt gruppe id. Du kan også bruge syntaksen {{Special:MessageGroupStats/groupid}} men hvis gruppeid indeholder skråstreg virker det ikke. Som standard skjules sprog der ikke er oversat, men du kan kontrollere at filtrere ned, som vist på specialsiden med syntaks som {{Special:MessageGroupStats|group=groupid|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Liste over sprog og oversættere

 
På SupportedLanguages​​, kan du straks vælge, hvilket sprog du er interesseret i fra skyen og komme til dens oversætterliste (nederste del af billedet)

Den primære målgruppe for Special:SupportedLanguages er oversættelses-administratorer. Dette er oversættelses-administratorens højniveau overblik over oversætter-fællesskabets wiki. Alle anvendte sprog er listet der, og deres aktivitetsniveau er vist ved et skymærke. Større tekst betyder et mere aktivt sprog. Der er således en liste over oversættere, kommenteret med hvor meget arbejde de har gjort, og om de har været inaktive i et stykke tid. En oversættelses-administrator kan bruge listen til at finde oversættere til hastende oversættelsesopgaver eller bare prikke til inaktive oversættere for at forsøge at få dem aktive igen. Oversættere kan også bruge den til at finde andre oversættere med samme sprog, der er aktive og kan kontaktes, og derved forbedre samspillet og samarbejdet i oversættelses-fællesskabet. This is the translation administrator's high level overview of the translation community of a wiki. All used languages are listed there and their activity level is visualized by a tag cloud. Larger text means a more active language. There is also a list of translators, annotated with how much work they have done and whether they have been inactive for some time. A translation administrator can use the list to find translators for urgent translation jobs or just to ping inactive translators to try to get active again. Translators can also use it to find fellow translators in their language who are active and can be contacted, thus improving interaction and collaboration in the translation community.

Aktivitetsgraf

 
Special-siden indeholder tilpassede grafer, som derefter kan indlejres overalt i wikien (i dette eksempel en tråd)

Den primære målgruppe for Special:TranslationStats er oversættelses-administratorer. Denne side fungerer som et redskab til både at inspicere fællesskabets aktivitet og generere pæne grafer. Du kan vælge at kortlægge en af ​​de følgende fem parametre (kun én ad gangen): antal aktive oversættere, antal oversættelses-redigeringer, antal oversættelses-anmeldelser, antal korrekturlæsere eller antal nye brugerkonti. Du kan vælge tidsskala i timer, dage, uger eller måneder, rapporteringsperiode målt i dage, og billedstørrelse. En forhåndsvisning af grafen viser også wikitekst, der kan kopieres til en side i wikien, så den indeholder grafen. Graferne gemmes i et par timer, men det væsentligste er at de opdaterer i næsten realtid. This page acts as a tool to both inspect the community activity and generate nice graphs. You can choose to map any of the following five parameters (only one at a time): number of active translators, number of translation edits, number of translation reviews, number of reviewers or number of new user registrations. You can choose a time scale in hours, days, weeks or months, a period to report on in days and an image size. A preview of the graph will also provide wikitext that can be copied to any page in the wiki to include the graph in it. The graphs are cached for a few hours, but essentially they update in almost real time.

Det er muligt at begrænse grafen til at kun visse meddelelsesgrupper eller til visse sprog, for at foretage sammenligninger. Sådan kan for eksempel skitseres oversættelser af MediaWiki-kernen til finsk, svensk, norsk og dansk, og vise at det på et synligt sted, for at stimulere sund konkurrence og fremskynde oversættelsesarbejdet.

Tilgængeligheden af ​​denne side afhænger af om PHPlot er installeret og konfigureret. Graferne er sprog-bestemte, men serveren skal have skrifttyper til alle skrift-arter og endda med gode skrifttyper, da nogle sprog ellers gengives forkert.

Oversættelser på alle sprog

Den primære målgruppe for alle oversættelser-specialsiden er oversættelses-administratorer. Denne side viser alle oversættelser af en given meddelelse. Med denne side kan oversættelses-administratoren nemt udføre enkel vedligeholdelse og sammenligne oversættelser. Tidligere versioner og oversættelses-værktøjet for hver meddelelse er kun et klik væk.

Til denne side henvises fra sidebjælkens værktøjs-afsnit "På andre sprog", når du kigger på oversættelses-enheder eller andre meddelelses-oversættelser.

For halv-automatisk erstatning af tekst, se Replace Text-udvidelsen eller Pywikibot . Til masse-eksport findes der et action API modul.

Seneste ændringer, feeds og logning

Alle brugere kan drage fordel af seneste rettelser-specialsiden, hvor al oversættelses-relateret arbejde kan spores. Filtre er tilføjet for at gøre den mere nyttig, især i tilfælde af side-oversættelse hvor hver redigering udføres på oversættelses-enhedssiden og kopieres over oversættelsen side, som forårsager to poster i en ufiltreret 'seneste ændringer'-side.

Dette er de filtrerings-mulighederne for seneste ændringer:

 • "Gør ingenting": Filtrer ingenting, men vis det hele.
 • "Vis kun oversættelser": Vis kun redigeringer af alle systemmeddelelser, deres oversættelser og alle oversættelses-navnerum.
 • "Vis ikke oversættelser": Skjul alle redigeringer vist med forhåndsvisning (standard).
 • "Vis kun systembeskeder uden sprogkode": Vis kun redigeringer af faktiske systemmeddelelser, der bruges af wiki-grænsefladen (MediaWiki-sider, ikke undersider).

Filtre anvendes på samme måde også til handlinger på sådanne sider, samt deres diskussionssider. For flere filtre kan du installere CleanChanges-udvidelsen. Den giver filtrering efter brugernavne og sprog-koder og seneste ændringer-listen selv indeholder en mindre del af information. For more filters you can install the CleanChanges extension. It provides filtering by user names and language codes and the recent changes list itself contains a smaller subset of information.

Alle filtrene kan også anvendes som feeds. Du skal bare vælge de filtre du ønsker, og tilføje &feed=atom til webadressen. Du kan for eksempel se alle nye oversættelser på dit sprog i din feed-læser. Eksempel: https://translatewiki.net/w/i.php?translations=only&trailer=%2Ffi&title=Special:RecentChanges&feed=atom

Næsten alle oversættelses-relaterede handlinger, bl.a. at markere en side til oversættelse, korrekturlæsning af en oversættelse, osv., logføres. Logfilerne vises i seneste ændringer-listen, men også i sideoversættelses loggen og oversættelseskorrektur loggen.

 
På "gennemgå alle"-opgaven for denne gruppe ser vi, at der kun er en ny oversættelse at korrekturlæse

Oversættere, der ønsker at følge de seneste oversættelser har mange muligheder: de kan bruge deres overvågningsliste, typisk for at tjekke for opdateringer til deres oversættelser, eller alternativt, hvis de ønsker at give alle oversættelser et mere ensartet udseende, at følge de seneste ændringer fra specialsiden eller det syndikerede feed som beskrevet ovenfor, eller måske den mest behagelige måde, ved brug af "Special:Translate/!recent" seneste oversættelse meddelelsesgruppe, med "accepterer oversættelser" eller "gennemgå alle oversættelser"-opgaven (se kvalitetssikring).

De reviderede opgaver giver (i øjeblikket) også den eneste måde at overvåge ændringer i en specifik meddelelsesgruppe: du kan vælge gruppen og hvis du (eller en anden) har revideret dens oversættelser før, vil kun de nye dukke op til korrekturlæsning.

Oversatte sider er de letteste meddelelsesgrupper at overvåge: Du kan bare se på en sides historik eller tage et samlet kik på alle ændringer af alle sider på 'seneste ændringer'-siden med "Vis ikke oversættelser"-filtret.

Statisk oversættelses statistiktabel

Kommandolinje scriptet groupStatistics.php tillader oprettelse af brugerdefinerede versioner af tabeller, der vises i Special:MessageGroupStats. Du kan vælge flere grupper og listen over sprog. Scriptet kan producere output i forskellige formater: tekst, wikitekst eller HTML. Robotter eller maintenance/edit.php kan bruges til automatisk at importere statistiktabellerne til wiki-sider. Hvis du ønsker at holde disse tabeller ajour, skal du køre scripts'ene med jævne mellemrum (f.eks. dagligt). You can choose multiple groups and the list of languages. The script can produce output in different formats: text, wikitext or HTML. Bots or maintenance/edit.php can be used to automatically import the statistics tables into wiki pages. If you want to keep these tables up to date you have to rerun the scripts regularly (for example daily).

Andre nyttige udvidelser

Bruger-bedømmelse

 
Bruger-bedømmelse listet på en side

Den primære målgruppe for Special:ContributionScores (tilføjet af Contribution Scores -udvidelsen) er oversættere. Siden giver en bruger-bedømmelse baseret på antal redigerede sider og redigeringer, som brugerne har lavet de sidste 7 dage, 30 dage eller i alt. Den er nyttig for at se, hvem der har været mest aktiv på wikien de seneste dage, og for at sammenligne ens egen aktivitet i forhold til de andres. Brugerdefinerede diagrammer kan genereres og indsættes på enhver side ved at videregive parametre til specialsiden i undersidens format, for eksempel: {{Special:ContributionScores/10/0/notools,nosort}}. Dette er parametrene, der er anvendt i det foregående eksempel:

 1. Antal brugere vist i hver tabel.
 2. Antal af dage at rapportere om (0 for ubegrænset).
 3. En liste over komma-separerede konfigurationsindstillinger:
  • notools skjuler standardlinks til brugerdiskussion, bidrag osv. efter hvert brugernavn
  • nosort laver tabellen ikke-sortérbar, hvilket reducerer pladsbehovet.

Kortlægning

Kortlægning er en nyttig funktion tilføjet af Semantic Maps-udvidelsen, som ikke kun er beregnet til oversættelsesarbejde, men kan for eks. også være nyttig i projekt og sprog-portaler/koordinerings-sider, der er nogle af de bedste oversættelses-øvelser. Se eksempelvis kortlægningen over MediaWiki oversætteretranslatewiki.net. They are not specific to translation work, but they can be of use for instance in project and language portals/coordination pages, which are among the translation best practices. See for instance the map of MediaWiki translators on translatewiki.net.

Takket være kortlægning, kan fordelingen af ​​oversættere i den fysiske verden let vises, hvilket betyder, at folk fra lande uden for fællesskabet kan se hvor levende og verdens-omspændende det er (som alle oversættelses-fællesskaber sandsynligvis vil være). Oversættere kan desuden se, hvor andre oversættere, der arbejder på samme sprog eller projekt, befinder sig, hvilket hjælper med at opbygge en fællesskabs-følelse (og måske endda nyt venskab). Endelig kan projektkoordinatorer og wiki-administratorer se geografien (ikke kun sprogene) hvor wikien klarer sig godt eller kunne forbedres. Secondarily, translators can feel it too; moreover, seeing where other translators working on the same language or project are helps in building a sense of community (and perhaps even making new friends). Lastly, project coordinators and wiki administrators can see also the geographies (not only the languages) where the wiki is doing well or could be improved.