Pagalbą: Plėtinys:Vertimas/Statistika ir ataskaitos

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Statistics and reporting and the translation is 100% complete.

Plėtinys "Vertimas" pateikia daug statistikos bei ataskaitų. Dauguma jų atnaujinamos realiuoju laiku. Pirmiausia jos pateikiamos keturiuose specialiuose puslapiuose: LanguageStats, MessageGroupStats, TranslationStats ir SupportedLanguages Pirmieji du pateikia skirtingus požiūrius į tuos pačius duomenis: kiekvienos pranešimų grupės bet kuria kalba baigtumo procentinė išraiška. Kiti du puslapiai padeda vertimo administratoriams stebėti vertimo bendruomenės būklę tiek iš platesnės perspektyvos, tiek detalesniu požiūriu.

Jie naudingi tiek vertėjui, kad rastų, ką daryti, tiek projekto koordinatoriams, kad galėtų stebėti, kas vyksta. Be to, jie gali pasitarnauti vizualizuojant "vikipedijos" bendruomenę ir pagelbėti daugeliui potencialių auditorijų.

Vienos kalbos visų darbų užbaigtumo statistika

 
Kalbos statistika

Pagrindinė Special:LanguageStats puslapio auditorija yra vertėjai. Kad greičiau surastų ką versti, vertėjams siūloma visų pranešimų grupių, kurias būtų galima išversti, apžvalga ir kiek neišverstų pranešimų kiekvienoje grupėje vis dar yra. Puslapis leidžia filtruoti pranešimų grupes su dar neatliktais arba su visais jau atliktais vertimais (numatytoji reikšmė), arba abu variantus.

Vertimo administratoriai gali grupuoti pranešimų grupes į didesnes grupes, kas leidžia išplėsti statistikos lenteles ir padėti vertėjams, kuriuos domina tik tam tikri vertimo projektai. Grupės, kurios yra grupių rinkinys, vadinamos sujungtomis pranešimų grupėmis ir jos rodomos paryškintu šriftu. Paryškintu šriftu taip pat žymymos pagalbinės pranešimų grupės, kurios dalijasi visu pranešimu arba jo dalimi su kita pranešimų grupe. To pavyzdžiai translatewiki.net svetainėje yra pranešimų grupė stabilioms "MediaWiki" atšakoms ir grupė "500 labiausiai naudojamų "MediaWiki" pranešimų".

Jei naudojamos pranešimų grupės darbo eigos būsenos, jos taip pat bus rodomos.

Šis puslapis gali būti įtrauktas į kitus "viki" puslapius, naudojant sintaksę {{Special:LanguageStats/nl}}, kur nl gali būti pakeistas bet kurios kalbos kodu. Pagal numatytuosius nustatymus visiškai išverstos grupės yra paslėptos, bet jūs galite valdyti filtrus, rodomus specialiame puslapyje, naduojant sintaksę {{Special:LanguageStats/nl|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Pranešimų grupės užbaigtumo statistika visomis kalbomis

Pagrindinė Special:MessageGroupStats auditorija yra vertimo bei projektų vadovai. Šiame puslapyje pateikiama pranešimų grupės vertimo lygio apžvalga daugeliu kalbų. Puslapis leidžia filtruoti kalbas su dar neatliktais (numatytoji reikšmė) arba su visais atliktais vertimais, arba abu variantus. Jį galima naudoti vertinant, kiek kalbų jau yra išversta pakankamai, kurios kalbos reikalauja imtis veiksmų, kad būtų laikomąsi nustatytų terminų, arba kuriomis kalbomis vertimas tik prasidėjo. Šį puslapį galite naudoti kartu su kalbų ir vertėjų sąrašu, norėdami rasti vertėjus bet kurią kalbą.

Jei pranešimų grupės darbo eigos būsenos yra naudojamos, jos taip pat bus rodomos. Šį specialų puslapį galima įtraukti naudojant sintaksę {{Special:MessageGroupStats|group=groupid}}, kur groupid galima pakeisti bet kokiu galiojančiu grupės ID. Taip pat galite naudoti sintaksę {{Special:MessageGroupStats/groupid}}, bet jei grupės identifikatorius ("ID") turi pasvyrąjį brūkšnį, tai neveiks. Pagal numatytuosius nustatymus kalbos, kuriomis nėra jokių atliktų vertimų yra paslėptos, bet jūs galite valdyti filtrus, rodomus specialiame puslapyje, naudojant sintaksę {{Special:MessageGroupStats|group=groupid|suppressempty=1|suppresscomplete=0}}.

Kalbų ir vertėjų sąrašas

 
Puslapyje "SupportedLanguages" iš "debesies" galite iš karto pasirinkti kalbą, kuri jus domina ir pereiti prie vertėjų sąrašo (paveikslėlio apatinė dalis)

Pagrindinė Special:SupportedLanguages auditorija yra vertimo administratoriai. Tai vertimo administratorių platesnės perspektyvos "viki" vertimo bendruomenės apžvalga. Čia išvardytos visos naudojamos kalbos, o jų aktyvumo lygis vizualizuojamas naudojant žymių debesį. Didesnis tekstas reiškia aktyvesnę kalbą. Taip pat pateikiamas vertėjų sąrašas, kuriame nurodoma, kiek darbo jie atliko ir ar kurį laiką buvo neaktyvūs. Vertimo administratorius gali naudotis šiuo sąrašu ieškodamas vertėjų skubiems vertimo darbams arba tiesiog siųsti užklausą neaktyviems vertėjams, kad jie vėl taptų aktyvūs. Vertėjai taip pat gali juo naudotis ieškodami aktyvių savo kalbos vertėjų, su kuriais galima susisiekti, taip pagerindami vertimo bendruomenės tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą.

Veiklos grafikai

 
Specialiajame puslapyje pateikiamos pasirinktinės diagramos, kurias galima įterpti bet kurioje "viki" vietoje (šiame pavyzdyje - LiquidThreads(LQT)(skysčių gijos)).

Pagrindinė Special:TranslationStats auditorija yra vertimo administratoriai. Šis puslapis yra bendruomenės veiklos stebėjimo ir gražių diagramų generavimo įrankis. Galite pasirinkti atvaizduoti bet kurį iš šių penkių parametrų (vienu metu tik vieną iš jų): aktyvių vertėjų skaičių, vertimo redagavimo skaičių, recenzentų skaičių ir naujų vartotojų registracijų skaičių. Galite pasirinkti laiko skalę valandomis, dienomis, savaitėmis ar mėnesiais, ataskaitinį laikotarpį dienomis ir vaizdo dydį. Grafiko rodynyje taip pat pateikiamas "vikitekstas", kurį galima nukopijuoti į bet kurį "viki" puslapį ir įtraukti į jį grafiką. Grafikai išsaugomi talpykloje ("cache") keliom valandom, bet iš esmės jie atnaujinami beveik realiuoju laiku.

Norint atlikti palyginimus, grafike galima apsiriboti tik tam tikromis pranešimų grupėmis arba tam tikromis kalbomis. Taip galima, pavyzdžiui, sudaryti svetainės "MediaWiki" branduolio vertimų grafiką suomių, švedų, norvegų ir danų kalbomis ir parodyti jį matomoje vietoje, mėginant paskatinti sveiką konkurenciją ir padidinti vertimų aktyvumą.

Šio puslapio prieinamumas priklauso nuo to, ar įdiegta ir sukonfigūruota "PHPlot" biblioteka. Grafikai yra lokalizuoti, bet serveryje turi būti visų šriftų rašmenys ir net turint gerus šriftus kai kurios kalbos atvaizduojamos neteisingai.

Visų kalbų vertimai

Pagrindinė Special:Translations auditorija yra vertimo administratoriai. Šiame puslapyje pateikiami visi tam tikro pranešimo vertimai. Šio puslapio pagalba vertimo administratorius lengvai gali atlikti paprastą priežiūrą ir palyginti vertimus. Kiekvieno pranešimo istorija ir vertimo redaktorius pasiekiami vos vienu spustelėjimu.

Šis puslapis yra susietas su "Įrankių rinkinio" ("Toolbox") šoninės juostos skyriumi "Kitomis kalbomis", kai peržiūrimi vertimo vienetai arba kitų pranešimų vertimai.

Pusiau automatizuotiems masiniams pakeitimams žiūrėkite plėtinį "Pakeisti tekstą" arba Pywikibot sistemą. Eksportavimui galima naudoti API veiksmų modulį.

Naujausi pakeitimai, informacijos santraukos ir registravimo žurnalas

Visi naudotojai gali naudotis Special:RecentChanges puslapiu, kuriame galima stebėti visus su vertimu susijusius darbus. Pridėti filtrai, padaro puslapį naudingesniu, ypač puslapių vertimo atveju, kai kiekvienas redagavimas atliekamas vertimo vieneto puslapyje ir kopijuojamas į vertimo puslapį, todėl nefiltruotame naujausių pakeitimų puslapyje atsiranda du įrašai.

Tai naujausių pakeitimų filtro parinktys:

 • "Nieko nedaryti": Nieko nefiltruoti, rodyti visą informacijos santrauką ("feed").
 • "Rodyti tik vertimus": Rodyti tik visų sisteminių pranešimų, jų vertimų ir visų vardų sričių vertimų pakeitimus.
 • "Perkošti vertimus": Paslėpti visus redagavimus, rodomus naudojant ankstesnę parinktį (numatytoji parinktis).
 • "Tik keisti į svetainę pranešimus": Rodyti tik faktinius sisteminių pranešimų, naudojamų "Wiki" sąsajoje ("MediaWiki" puslapių, ne antrinių puslapių), redagavimus.

Filtrai vienodai taikomi veiksmams tokiuose puslapiuose, taip pat ir jų pokalbių puslapiuose. Norėdami naudoti daugiau filtrų, galite įsidiegti "CleanChanges " plėtinį. Jame galima filtruoti pagal naudotojų vardus ir kalbos kodus, o pačiame naujausių pakeitimų sąraše pateikiamas mažesnis informacijos kiekis.

Visus filtrus taip pat galima naudoti kaip informacijos santraukas ("feeds"). Tiesiog pasirinkite norimus filtrus ir pridėkite &feed=atom prie URL. Jūs galite, pavyzdžiui, peržiūrėti visus naujus vertimus savo kalba informacijos santraukų ("feeds") skaitytuve. Pavyzdys: https://translatewiki.net/w/i.php?translations=only&trailer=%2Ffi&title=Special:RecentChanges&feed=atom

Registruojami beveik visi su vertimu susiję veiksmai, pvz., puslapio žymėjimas vertimui, vertimo redagavimas ir pan. Registravimo žurnalai rodomi naujausių pakeitimų sąraše, taip pat vertimo puslapio žurnale ir vertimo redagavimo žurnale.

 
Grupės užduotyje "Redaguoti viską" matome, kad redagavimui skirti tik nauji vertimai.

Vertėjai, norintys sekti naujausius vertimus turi daug variantų: jie gali naudoti savo "stebimųjų sąrašą" ("watchlist"), paprastai norėdami patikrinti ar jų vertimai yra atnaujinti; taip pat, jei nori apažvelgti visus vertimus, gali sekti naujausius pokyčius specialiajame puslapyje arba sindikuotoje informacijos santraukoje ("feed"), kaip aprašyta anksčiau, arba, galbūt patogiausiu keliu, naudojant naujausių vertimų pranešimų grupę "Special:Translate/!recent" pasirenkant užduotis "Priimti vertimus" arba "Peržiūrėti visus vertimus" (žiūrėk Kokybės užtikrinimas).

Peržiūros užduotis (šiuo metu) taip pat yra vienintelis būdas stebėti tam tikros pranešimų grupės pakeitimus: galite pasirinkti tą grupę ir, jei jūs (arba kas kitas) peržiūrėjote jos vertimus anksčiau, peržiūrai bus rodomi tik nauji vertimai.

Išverstus puslapius stebėti yra lengviausia: galite tik peržiūrėti puslapio istoriją, arba, naudodami filtrą "Perkošti vertimus", bendrai peržiūrėti visus pakeitimus visuose puslapiuose, esančiuose naujausių pakeitimų puslapyje.

Statinė vertimo statistikos lentelė

Komandinės eilutės scenarijus groupStatistics.php leidžia sukurti specialiąsias lentelių versijas, rodomas Special:MessageGroupStats puslapyje. Galite pasirinkti kelias grupes ir kalbų sąrašą. Scenarijus gali sukurti išvestį įvairiais formatais: tekstu, "vikitekstu" arba HTML. Automatiškai importuoti statistikos lenteles į "viki" puslapius galima naudoti robotus arba maintenance/edit.php. Norėdami, kad šios lentelės būtų nuolat atnaujinamos, turite reguliariai (pvz., kasdien) paleisti scenarijus.

Kiti naudingi plėtiniai

Naudotojo vertinimas

 
Naudotojų vertinimas, įtrauktas į puslapį

Pagrindinė Special:ContributionScores (pridėta Contribution Scores extension) auditorija yra vertėjai. Šiame puslapyje pateikiama naudotojų įvertis pagal redaguotų puslapių ir redagavimų, kuriuos naudotojai atliko per pastarąsias 7 dienas, 30 dienų arba per visą laiką, skaičių. Naudinga pamatyti, kas per pastarąsias kelias dienas vikipedijoje buvo aktyviausias, ir palyginti savo aktyvumą su kitų aktyvumu. Pasirinktinius grafikus galima sukurti ir įtraukti į bet kurį puslapį, perduodant parametrus specialiam puslapiui antrinio puslapio formatu, pavyzdžiui: {{Special:ContributionScores/10/0/notools,nosort}}. Čia yra ankstesniame pavyzdyje naudojami parametrai:

 1. Kiekvienoje lentelėje nurodytas naudotojų skaičius.
 2. Dienų, už kurias reikia pateikti ataskaitas, skaičius (0 per visą laiką).
 3. Kableliais atskirtų konfigūracijos nustatymų sąrašas:
  • notools paslepia standartines nuorodas į naudotojo pokalbius, įndėlį ir t. t., einančias po kiekvieno naudotojo vardo;
  • nosort padaro lenteles nerūšiuojamas, todėl sumažėja vietos poreikis.

Žemėlapiai

Žemėlapiai yra naudinga funkcija, pridėta plėtinio "Maps " . Jie nėra skirti vertimo darbui, tačiau gali būti naudingi, pavyzdžiui, projektų ir kalbų portaluose ir (arba) koordinavimo puslapiuose, kurie yra vieni iš geriausių vertimo praktinių patarimų pavyzdžių. Pavyzdžiui, žiūrėk MediaWiki vertėjų žemėlapį čia translatewiki.net.

Žemėlapių dėka galima lengvai vizualizuoti vertėjų pasiskirstymą visame pasaulyje, o tai reiškia, kad nepriklausantys bendruomenei žmonės mato, kad bendruomenė yra gyvybinga ir išplitusi visame pasaulyje (tokia tikriausiai bus kiekviena vertėjų bendruomenė). Antra vertus, tai gali jausti ir vertėjai; be to, matydami, kur yra kiti vertėjai, verčiantys ta pačia kalba arba tą patį projektą, galite susikurti bendruomenės pojūtį (ir galbūt net susirasti naujų draugų). Galiausiai, projektų koordinatoriai ir "viki" administratoriai taip pat gali matyti geografines sritis (ne tik kalbas), kuriose "viki" sekasi gerai arba kurias galima patobulinti.