Довідка:Розширення:Translate/Офлайн переклад

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Off-line translation and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.

Ця сторінка пояснює як перекладати офлайн. Якщо Ви зацікавлені у цьому, то, напевно, вже знаєте, що таке файли Gettext PO. З цієї причини ми тут лише розповідаємо як їх використовувати у вікі з розширенням Translate. В іншому випадку, Вам, напевно, краще почитати посібник Як перекладати онлайн. For this reason, we'll only discuss how to use them in a wiki with the Translate extension here. Otherwise, you're probably more interested in the How to translate tutorial for online translation.

Загалом, бажання користуватись веб-інтерфейсом може не виникати, якщо у Вас дуже повільний або обмежений зв'язок з інтернетом або є якість офлайн "supadupa" інструменти, до яких Ви звикли або яким надаєте перевагу. Однак, майте на увазі, що розширення Translate розроблене для колективної праці. Це означає, що не варто тримати файли довгий час офлайн, а завантаживши новий, варто одразу ж його перекладати. В іншому випадку, ми можете потрапити у конфлікт з іншими перекладачами, хто працює у вікі. Be aware, however, that the Translate extension is designed as a collaborative process. This means that you should not hold the files offline for long times, and you should always download a new file just before you start translating. Otherwise you might conflict with other translators who work in the wiki.

Експорт

Ви можете завантажити будь яку групу повідомлень як файл Gettext PO, обравши команду експортувати для перекладу офлайн на сторінці Спеціальна:Переклад. На деяких сайтах ця команда може бути вимкнена. Ви повинні перевірити чи нема локальних довідок про те, як отримати ці файли, перед початком.

Хоча деякі групи повідомлень можуть мати опцію експорту, що експортує переклади в рідний формат цієї групи і цей формат може бути Gettext, це не файли, що можуть бути використані для офлайн перекладу!

Файли є стандартними файлами Gettext PO з деякою додатковою інформацією. Шапка містить деякі додаткові поля, показані нижче; msgctxt у кожному повідомленні містить ідентифікатор, потрібний для розширення Translate. Деякі редактори можуть залишати порожніми або коментар в шапці, або рядки msgctxt, тому почніть з маленького файлу, щоб переконатись, що Ваш редактор цього не робить, — не надто приємно усвідомлювати, що редактор працює з помилками, після того, як переклав сотні повідомлень, як не можна імпортувати назад в онлайн систему! Документація повідомлень експортується як коментарі перекладу. The header contains some extra fields shown below; the msgctxt for each message contains an identifier that the Translate extension needs. Some editors are known to strip either the header comments or the msgctxt lines, so start with a small file to make sure that your editor does not remove these – it's not funny to realize the editor was buggy after translating hundreds of messages that you cannot import back into the online system! The message documentation is exported as translation comments.

Важливі поля шапки:

"X-Language-Code: nl\n"
"X-Message-Group: ext-abc\n"

У цьому прикладі "ext-abc" є назвою групи повідомлень. Для сторінок, які підлягають перекладу, відповідна група повідомлень має назву "page-" + назва сторінки (так для сторінки "Example" заголовок міститиме рядок "X-Message-Group: page-Example\n")

Приклад запису у файлі Translate Gettext po.

#. [Wiki] This text is used on the history tab.
#. [Wiki] 

msgctxt "history_short"
msgid "History"
msgstr "Versionsgeschichte"

Імпорт

Немає необхідності перекладати файл цілком. Завантаження частково перекладеної групи повідомлень — це цілком нормально. Є декілька способів, як імпортувати такі файли.
Користувачі, що мають необхідні права, можуть використати сторінку Special:ImportTranslations для завантаження й імпорту перекладів. Спеціальна сторінка зчитає файл, покаже зміни і дозволить користувачеві імпортувати їх. Імпортування великих файлів із великим числом змін може зайняти декілька кроків через те, що час зчитування обмежений.
There are two ways to import these files.

The users with correct user rights can use Special:ImportTranslations to upload and import the translations. The special page processes the file, shows the changes and lets the user import them. For large files with lots of changes the importing might take multiple steps, as the processing time is limited.

Імпортування також може бути здійснено за допомогою скрипту, що використовує командний рядок, Translate/script/poimport.php. Цей спосіб менш гнучкий, але може імпортувати все за один раз. Цей спосіб також вимагає втручання людини з доступом до командного рядка сервера.

Спосіб, за яким імпорт офлайн перекладів здійснюється (або ні), залежить від Вашої вікі.

Редактори Gettext

Тут наведено список деяких інструментів, що Ви можете використати для офлайн перекладу.

POedit
доступний для усіх платформ, що підтримують інструментарій wxWidgets, тестований на Unix з GTK+ і Windows.
УВАГА: переконайтесь, що Ви використовуєте версію 1.4.2 і вище, бо інакше рядки "msgctxt" буде вилучено і ваша робота не завантажиться.
gtranslator
може використовуватись у середовищі GNOME на платформах Unix і Linux.
gted
для використання як плагін у Eclipse IDE на Linux, Windows і MAC OS X, має різноманітні інтегровані інструменти.
Lokalize
використовує середовище KDE 4 на всіх платформах, що його підтримують. Має користувацьку вікі та онлайн інструкцію.
Translate Toolkit
Інструментарій, написаний мовою програмування python, яку також треба встановити, робочий на всіх платформах. Також підтримує декілька різних файлових форматів.
Virtaal
мультиформатний інструмент перекладу, що базується на поданому вище інструментарії. На даний час працює у Windows та Linux.
OmegaT
вільний інструмент для професійних перекладачів, написаний на Java, вимагає, встановлену Java; доступний на всіх платформах. Підтримує багато різних файлових форматів, словники, "fuzzy" і пам'ять перекладів.
Eazy PO
Компактна програма, працює у Windows, не потребує інсталяції.
Gorm PO file editor
маленька програма, працює на Windows, не вимагає встановлення.
Better PO Editor
доступний для Windows, BSD, Unix, Linux, Mac OS X. Містить перевірку орфографії на підказки з Google Translate.
gtranslator
Can be used in the GNOME desktop environment on Unix and Linux platforms.
Lokalize
Uses the KDE 4 Desktop Environment on all platforms supporting it. Has a user wiki and online handbook
Translate Toolkit
Toolkit written in the python programming language which must be installed as well, usable on all platforms. Supports several other file formats as well.
Virtaal
Multi-format translation tool based on the toolkit above. Currently working in Windows and Linux.
OmegaT
Free tool for professional translators written in Java, requires Java installed; available on all platforms. Supports a variety of other file formats, glosssaries, fuzzy matching, and translation memories.
Eazy PO
Small program, runs on Windows, no installation required.
Gorm PO file editor
Small powerful program, runs on Windows, no installation required, version 1.0 fails on msgctxt tags.
Better PO Editor
Available as source code for Windows, BSD, Unix, Linux, Mac OS X. Includes spell checker and Google Translate suggestions.