Help:Deletion and undeletion/th

This page is a translated version of the page Help:Deletion and undeletion and the translation is 14% complete.
PD หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขหน้านี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะเผยแพร่งานของคุณภายใต้สัญญาอนุญาต CC0 ดูที่หน้าช่วยเหลือกรณีสาธารณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม PD

Normal and sysop users cannot permanently delete a wiki page, but sysops can delete a page such that it could still be restored. This is a deliberate design feature, and is an important part of why wikis work. Every kind of editing operation can be reverted by any other user, and that includes resurrecting deleted content. It doesn't cause significant wasted space; and with nothing but a 'delete' label, the page is effectively deleted anyway.

Deleting a page is, on the other hand, a straightforward operation for anyone with sysop permissions: it allows to semi-permanently remove a page from the wiki, until a sysop undeletes (restores) it with the same ease. Typically sysops might look for delete labels, and do a proper delete on these pages, after a period of time. If for some reason you need a page to be deleted more quickly than that, you will need to contact a sysop to request this.

Revision deletion offers a more granular feature of deletion for edits with particular problems.

Sysops should also be aware of the general advice given on When not to delete a page: in particular, there are many situations where a deletion is too drastic. For example, a redirect is often more appropriate.

Before deleting you could perform various checks:

  • Use the "หน้าที่ลิงก์มา" tool.

This gives an indication as to how important a page is, and what subjects it relates to. Perhaps the page is still linked to prominently from many places. All incoming links will become red links if you proceed with the deletion. Ideally all incoming links should be changed/removed, if there is genuinely no need for this page to exist. You could do this work prior to deleting, or ask others in the wiki community to do it.

  • Check the page history and the associated talk page.

Who was proposing the deletion? Does anyone disagree? Has it been properly discussed? Did people have adequate time to raise objections? Did somebody vandalize a page, which then led to a deletion proposal?

The care taken over these things might depend on the size of the wiki community, and how clear-cut the case for deletion is. Remember that only sysop users can undo a delete action, so to a normal user the information appears to be lost forever.

Use the 'delete' action

Sysops should see a 'delete' tab or action menu option at the top of every page. To find the action menu, look for a down arrow or triangle next to the "View History" tab. If you mouse over the triangle you should see "delete", "move", "protect" and "watch". Click the delete action to delete the page. When using browsers which support keyboard shortcuts, you can also use Ctrl+Alt+D. You will be asked to confirm, and to supply a "Reason for deletion". This is a short textual description of why the page is being deleted. You can also delete the associated talk page along with the subject page. Your action will appear on the recent changes display, and in the deletion log (Special:Log).

Remember that only administrators can delete uploaded files.

Undeleting

Pages can be completely undeleted, all revisions and page contents are stored. To undelete a page you must navigate to the exact page name of the page. You can find this in the deletion log (Special:Log) if you don't remember it.

You should then see a link to "ดูหรือกู้คืน n การแก้ไขที่ถูกลบ หรือไม่". Tick the box next to the revision you wish to restore.

Configuring deletion reasons

The list of reasons in the dropdown box is maintained at MediaWiki:Deletereason-dropdown.

For deletion of Files: The list of reasons in the dropdown box is maintained at MediaWiki:Filedelete-reason-dropdown.

When not to delete a page

ปกติแล้วหน้าวิกิจะถูกลบ เมื่อหน้านั้นมีเนื้อหานั้นที่ไม่เหมาะสม และ ผิดวัตถุประสงค์ของวิกินั้นๆ จริงๆ. ถ้าเป็นในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากนี้แล้ว, คุณน่าจะมุ่งเน้นไปที่การใช้วิธีอื่นๆ ที่นุ่มนวลกว่า, ตัวอย่างเช่น...

  • กรณีที่ชื่อเรื่องของหน้านั้นควรจะเป็นชื่ออื่น - ให้ใช้วิธี "ย้าย" หน้า เพื่อเปลี่ยนเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมขึ้น. ดูที่ วิธีใช้:การย้ายหน้า
  • กรณีที่เนื้อหาควรจะไปอยู่ในหน้าอื่นซะมากกว่า - ให้ใช้วิธี "รวม" เนื้อหานั้นเข้าไปยังหน้าอื่นที่มีอยู่แล้วนั้น, จากนั้นให้ทำหน้าเปลี่ยนทางไปยังที่อยู่ใหม่. ดูที่ Help:Redirects
  • เนื้อหานั้นมีอยู่ในหน้าอื่นอยู่แล้ว - ให้ลบเนื้อหาที่ซ้ำนั้นออก แล้วทำหน้าเปลี่ยนทางลงไปแทน. ด้วยวิธีนี้, ชื่อเรื่องเดิมนี้ (ซึ่ง make sense กับใครบางคน), ก็จะเปลี่ยนทางไปยังหน้าที่มีชื่อเรื่องที่ถูกต้องซึ่งบรรจุเนื้อหาสาระอันนั้นอยู่. ดูที่ Help:Redirects
  • ข้อมูลหรือเนื้อหาในหน้านั้นล้าสมัยไปแล้ว - ให้ปรับแก้เนื้อหาให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น! ถ้าเดิมหน้านั้นต้องการอธิบายเหตุการณ์ปัจจุบันหรืออนาคต, ที่ได้ผ่านพ้นไปแล้ว, ให้เปลี่ยนคำพูดในประโยคให้บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอดีต, ด้วยวิธีนี้หน้านั้นจะกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์แทน. หรือไม่ก็ติดป้ายแจ้งเตือนว่าข้อมูลหรือเนื้อหาในหน้านี้ล้าสมัยแล้ว.

An actual delete is generally necessary only if the title of the page is inappropriate. In other situations, a merge and redirect is more appropriate.

Proposing changes

Deciding on appropriate content/page titles can be a difficult aspect of Wiki organization, and one which can often provoke debates. If the merge or deletion you have in mind is one which might cause upset, you should propose the change first. Do this by leaving a note to give your reasons on the talk page. You might also establish a system for labeling the page with a delete/merge proposal template, to make everybody aware of your intentions.

Unlinking a page

The 'What links here' toolbox feature (bottom of left sidebar) will tell you which other Wiki pages link to the current page. Always use this feature to check before proceeding with deleting. These related pages will need to be edited for their links to reflect the change.

Code stewardship

See also