Help:Supressió i recuperació de pàgines

This page is a translated version of the page Help:Deletion and undeletion and the translation is 39% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Tiếng Việt • ‎català • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenčina • ‎svenska • ‎čeština • ‎русский • ‎українська • ‎עברית • ‎العربية • ‎پښتو • ‎हिन्दी • ‎ไทย • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
PD Nota: Quan modifiqueu aquesta pàgina, esteu acceptant que la vostra contribució es publiqui en el marc de CC0. Mireu Pàgines d'ajuda de domini públic per a més informació.
PD

Els usuaris normals no poden eliminar de forma permanent una pàgina wiki. Aquesta és una característica deliberada de disseny del wiki, i és una part important del perquè els wikis funcionen. Cada tipus d'operació d'edició pot ser revertida per qualsevol altre usuari, i això inclou la recuperació d'un contingut suprimit. No causa una pèrdua important d'espai; i amb res més que una etiqueta 'delete', la pàgina s'elimina eficaçment. This is a deliberate design feature, and is an important part of why wikis work. Every kind of editing operation can be reverted by any other user, and that includes resurrecting deleted content. It doesn't cause significant wasted space; and with nothing but a 'delete' label, the page is effectively deleted anyway.

Suprimir una pàgina és, d'altra banda, una operació senzilla per a qualsevol persona amb permisos d'administrador: permet eliminar de forma semi-permanentment una pàgina de la wiki, fins que un administrador la recuperi amb la mateixa facilitat. Normalment els sysops (administradors o operadors del sistema) poden buscar etiquetes de petició d'esborrat, i fer una correcta eliminació d'aquestes pàgines, després d'un període de temps. Si per alguna raó necessiteu que una pàgina sigui eliminada més ràpidament que això, haureu de posar-vos en contacte amb un administrador del sistema per sol·licitar-ho. Typically sysops might look for delete labels, and do a proper delete on these pages, after a period of time. If for some reason you need a page to be deleted more quickly than that, you will need to contact a sysop to request this.

Una revisió de supressió ofereix una funció més granular d'eliminació d'edicions amb problemes peculiars.

Abans d'eliminar

Els administradors han de ser conscients també dels consells generals de Quan no esborrar una pàgina: en particular, hi ha moltes situacions en les quals una eliminació és massa dràstica. Per exemple, quan una redirecció pot ser més apropiada.

Abans d'eliminar podeu fer diverses comprovacions:

  • Utilitzeu l'eina de "Què hi enllaça". Això dóna una indicació de la importància que té una pàgina, i a quins temes es refereix. Potser la pàgina encara està enllaçada a molts llocs importants. Tots els enllaços entrants es convertiran en enllaços vermells si decidiu continuar amb l'eliminació. L'ideal seria que tots els enllaços a aquesta pàgina es canviïn o treguin, si hi ha realment la necessitat de que aquesta pàgina sigui eliminada. Hauríeu de fer aquesta feina abans d'eliminar-la, o demanar a altres persones de la comunitat wiki que ho facin o us hi ajudin. This gives an indication as to how important a page is, and what subjects it relates to. Perhaps the page is still linked to prominently from many places. All incoming links will become red links if you proceed with the delete. Ideally all incoming links should be changed/removed, if there is genuinely no need for this page to exist. You could do this work prior to deleting, or ask others in the wiki community to do it.
  • Reviseu l'historial de la pàgina i la pàgina de discussió associada. Qui estava proposant l'eliminació? Està en desacord amb algú? S'ha discutit adequadament? La gent té temps suficient per formular objeccions? Algú ha vandalitzat la pàgina, que després ha donat lloc a una proposta d'eliminació? Who was proposing the deletion? Does anyone disagree? Has it been properly discussed? Did people have adequate time to raise objections? Did somebody vandalize a page, which then led to a deletion proposal?

La cura en aquestes coses pot dependre de la grandària de la comunitat wiki, i com de contundent poden ser les accion per a la seva eliminació. Recordeu que només els administradors poden desfer una acció d'eliminació, de manera que a un usuari normal li pot semblar que la informació s'hagi perdut per sempre. Remember that only sysop users can undo a delete action, so to a normal user the information appears to be lost forever.

Utilitzar l'acció 'esborra'

Els administradors haurien de veure una opció de 'esborra' en una pestanya o com a ordre en el menú a la part superior de cada pàgina. Per trobar l'ordre en el menú, busqueu una fletxa cap avall o en el triangle al costat de la pestanya "Mostra l'historial". Si passeu el ratolí per sobre el triangle hauria d'aparèixer "Esborra", "Reanomena" i "Protegeix". Feu clic en l'ordre d'esborrar per eliminar la pàgina. En utilitzar els navegadors que suporten les dreceres de teclat, també podeu utilitzar (Control-Alt-D). Se us demanarà per confirmar-ho, tot oferint una "Raó" de la supressió. Aquesta ha de ser una breu descripció textual del per què s'està esborrant la pàgina. La seva acció apareixerà en la llista de canvis recents, i en el registre d'esborrats ($spec-log). To find the action menu, look for a down arrow or triangle next to the "View History" tab. If you mouse over the triangle you should see "delete", "move", "protect" and "watch". Click the delete action to delete the page. When using browsers which support keyboard shortcuts, you can also use (Control-Alt-D). You will be asked to confirm, and to supply a "Reason for deletion". This is a short textual description of why the page is being deleted. Your action will appear on the recent changes display, and in the deletion log (Special:Log).

Recordeu que només l'administrador pot esborrar fitxers de fotografies (o altres fitxers multimèdia) carregats.

Recuperació

Pages can be completely undeleted, all revisions and page contents are stored. Per desfer l'eliminació d'una pàgina heu de navegar (buscar) la pàgina amb el seu nom exacte. Si no recordeu el nom exacte, el podeu trobar en el registre d'esborrat (Special:Log). You can find this in the deletion log (Special:Log) if you don't remember it.

A continuació, es mostra un enllaç a "mira/restaura". En la nova pàgina que es mostrarà (de títol "Mostra i restaura pàgines esborrades"), marqueu la casella situada al costat de la revisió que voleu restaurar. Tick the box next to the revision you wish to restore.

Configuració de les raons d'eliminació

La llista de raons en el quadre desplegable es manté amb MediaWiki:Deletereason-dropdown.

Quan no s'ha d'esborrar una pàgina

Habitualment caldrà que elimineu una pàgina si el seu contingut és totalment inadequat i no coincideix amb els fins del Wiki. En altres situacions, poden ser millor altres accions, per exemple: In other situations, you would take a less extreme course of action, for example:

  • La pàgina ha de tenir un títol diferent. Vegeu $h-moving. See Help:Moure una pàgina .
  • Els continguts haurien d'haver estat inclosos en una pàgina diferent - Caldrà afegir el contingut a l'altra pàgina, i després subministrar una redirecció. Vegeu $h-redir. See Help:Redireccions .
  • El contingut ja està en una pàgina diferent - Caldrà eliminar el contingut duplicat i deixar-hi una redirecció. D'aquesta manera, quan algú vulgui accedir pel títol de la pàgina (de la qual n'hem eliminat el contingut), la qual cosa pot tenir sentit per a aquella persona (i potser per a altres), se li redirigirà a la pàgina adequada. Vegeu $h-redir. That way, the page title, which made sense to somebody, will helpfully redirect to the information. See Help:Redireccions .
  • La pàgina no està actualitzada - En una pàgina d'un fet històric, hi ha oracions el verb de les quals hauria d'estar en temps passat i, per tant, que caldria canviar. Alternativament, es pot posar una etiqueta o avís informant que el seu contingut no està actualitzat. Alternatively, label the information as out-of-date, with a warning notice.
  • m:No elimineu els redireccionaments.

Un eliminació real és generalment necessària només si el títol de la pàgina és inadequat (per exemple: amb faltes ortogràfiques). En altres situacions, és més apropiat una fusió i una redirecció. In other situations, a merge and redirect is more appropriate.

Proposar canvis

Decidir sobre els títols adequats pels continguts/pàgines pot ser un aspecte difícil en l'organització d'un wiki, i que sovint pot provocar debats. Si penseu que la fusió o la supressió podés ser causa de desavinences, primer hauríeu de proposar el canvi. Per a això, deixeu una nota en la pàgina de discussió explicant les vostres raons. També es podria establir un sistema d'etiquetatge de la pàgina amb una plantilla de proposta de fusió/esborrat, perquè tothom sigui conscient de les vostres intencions. If the merge or deletion you have in mind is one which might cause upset, you should propose the change first. Do this by leaving a note to give your reasons on the talk page. You might also establish a system for labeling the page with a delete/merge proposal template, to make everybody aware of your intentions.

Desvinculació d'una pàgina

La funció 'Què hi enllaça' de les "Eines" (situades en la part inferior de la barra lateral, a l'esquerra) us dirà quines altres pàgines del wiki enllacen a la pàgina actual. Sempre utilitzeu aquesta funció per comprovar abans de procedir a l'eliminació. En aquestes pàgines relacionades s'hauran d'editar els seus vincles per reflectir el canvi. Always use this feature to check before proceeding with deleting. These related pages will need to be edited for their links to reflect the change.

Code stewardship

Vegeu també