Podręcznik:FAQ

This page is a translated version of the page Manual:FAQ and the translation is 74% complete.
Outdated translations are marked like this.


Szybka pomoc
 • mediawiki-l, lista dyskusyjna MediaWiki.
 • #mediawiki connect - kanał IRC.
 • Support desk
Aby uzyskać więcej informacji na powyższy temat, zobacz Komunikacja .
Najczęściej zadawane pytania (FAQ) na temat korzystania z MediaWiki. Jeżeli nie znajdziesz tutaj odpowiedzi na swoje pytanie, ani w dokumentacji MediaWiki, zadaj pytanie na naszym kanale IRC lub w Panelu pomocy.

Podstawy

Jakie są różnice między pojęciami MediaWiki, Wikimedia, Wikipedia oraz wiki?

To jest częste pytanie; zobacz artykuł Czym różnią się Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki i wiki , który szczegółowo wyjaśnia tę kwestię.

Chciałbym użyć instancji MediaWiki do (wpisz cel). Czy jest to dozwolone?

MediaWiki jest wolnym oprogramowaniem: oznacza to, że możesz wykorzystywać je w dowolnym celu, bez żadnych przeszkód prawnych. Co więcej, warunki licencyjne mają zastosowanie tylko do samego oprogramowania. Oznacza to, że chociaż wiele wiki licencjonuje ich treść na liberalnej licencji, nie jesteś zobowiązany do licencjonowania treści przekazanych do Twojej wiki w jakikolwiek szczególny sposób. Oczywiście, jako projekt stworzony pierwotnie do wspierania stron takich jak Wikipedia, zachęcamy do publikowania pisanych tekstów na wolnych licencjach, ale nie jest to konieczne.

Jeżeli chcesz wprowadzać zmiany w samym oprogramowaniu, możesz to zrobić, ale powinieneś zapoznać się z pełnym tekstem GNU GPL wersja 2 aby uzyskać szczegóły. Ponieważ MediaWiki jest świadczone bezpłatnie, nie obowiązuje gwarancja, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Jak mogę stworzyć wiki?

Tworzenie wiki oznacza instalowanie MediaWiki na serwerze i posiadanie dostępu do zarządzania nią. W zależności od poziomu wiedzy dostępne są różne opcje:

 • Aby utworzyć wiki na własnym serwerze, postępuj zgodnie z Przewodnikiem instalacji.
 • Niektóre hosty oferują instalację jednym kliknięciem lub umożliwiają tworzenie wiki na żądanie. Zobacz Usługi hostingowe dla innych opcji.

Ta witryna (MediaWiki.org) lub Fundacja Wikimedia nie zezwalają na tworzenie wiki.

Instalacja i konfiguracja

Skąd pobrać oprogramowanie MediaWiki?

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowsze stabilne wydanie oprogramowania MediaWiki. Pliki dostarczane są w postaci archiwum .tar.gz. Oprogramowanie MediaWiki można pobrać również bezpośrednio z repozytorium Git.

Jak zainstalować oprogramowanie MediaWiki?

Instalacja oprogramowania MediaWiki zajmuje od 10 do 30 minut i składa się z przesłania na serwer / skopiowania plików i uruchomienia skryptu instalacyjnego, konfigurującego oprogramowanie Zobacz Podręcznik:Przewodnik instalacji , gdzie także znajdziesz informacje o minimalnych wymaganiach systemowych.

Jak zainstalować oprogramowanie MediaWiki korzystając z pakietu?

Wiele dystrybucji Linuksa dostarcza oprogramowanie MediaWiki w postaci pakietu przystosowanego do instalacji dla danej dystrybucji. Zespół deweloperów MediaWiki zaleca skorzystanie z dokumentacji dostarczanej z systemem w celu zasięgnięcia informacji o instalacji, konfiguracji i korzystaniu z poszczególnych pakietów. Indywidualne społeczności i firmy, które utrzymują te pakiety powinny dostarczyć instrukcje instalacji.

Należy zwrócić uwagę na fakt, ze dystrybucje osób trzecich mogą zawierać nieaktualne wersje oprogramowania MediaWiki, więc w przypadku poszczególnych procedur i rozszerzeń należy zwracać uwagę na odpowiednie zapisy dokumentacji.

Zobacz też: Software bundles

Czy na jednym serwerze można uruchomić więcej niż jedną instalację MediaWiki?

Tak, zainstalowanie więcej niż jednej wiki na serwerze jest możliwe, jeśli spełni się następujące warunki:

 • Instalujesz wiele instancji MediaWiki (np. z pakietem oprogramowania takim, jak Bitnami MediaWiki Stack); w różnych katalogach – po jednym na każdą wiki

Lub

 • Każda wiki ma odrębną bazę danych

Lub

 • dla każdej wiki wykorzystywany jest inny prefiks bazy danych; w przypadku PostgreSQL podobny efekt uzyska się przy zastosowaniu oddzielnych schematów i użytkowników If you want to use the same LocalSettings.php file for both, you must ensure $wgServer is dynamically set to the correct value.

Informacje na temat tych dwóch ostatnich opcji znaleźć można odpowiednio na stronach $wgDBname i $wgDBprefix .

Więcej informacji na temat instalacji rodzin serwisów wiki (farm wiki) znaleźć można na stronie Manual:Wiki family .

Jak mogę zainstalować istniejącą wiki, jak Wikipedia lub Wikisłownik?

Główną (ale niekoniecznie najłatwiejszą) metodą jest import. Patrz: Importowanie Wiki poniżej.

(Metody inne niż MediaWiki, takie jak Xowa i Kiwix, można znaleźć w:Wikipedia:Database download).

Czy oprogramowanie MediaWiki wymaga dostępu do shella?

Dostęp do powłoki (SSH) nie jest konieczny podczas instalacji oprogramowania MediaWiki, ale zaleca się posiadanie takiej możliwości. Bez dostępu do powłoki może być trudniej sporządzić kopię zapasową wiki lub uaktualnienie jej do nowszej wersji. Niektórych działań konserwacyjnych nie da się wykonać w ogóle bez dostępu do shella. Wiele ważnych rozszerzeń działa najlepiej z dostępem do powłoki.

Jak zainstalować rozszerzenia?

Patrz Podręcznik:Rozszerzenia , gdzie znajdują się informacje na temat instalacji rozszerzeń, jak też na temat ich pisania. W kategorii Kategoria:Rozszerzenia znajdują się opublikowane do tej pory rozszerzenia MediaWiki.

Jak dodawać nowe przestrzenie nazw?

Zobacz: Tworzenie własnej przestrzeni nazw.

Jak włączyć przesyłanie plików?

Przesyłanie plików jest często wykorzystywaną opcją w instalacjach MediaWiki, lecz w ustawieniach domyślnych opcja ta jest wyłączona. By ją aktywować najpierw należy zezwolić serwerowi na zapis w katalogu, gdzie przesyłane będą pliki (domyślnie images) wydając polecenie chmod 777, pozwalając serwerowi Apache na dostęp z zapisem do katalogu, itd. Następnie należy ustawić wartość $wgEnableUploads w pliku LocalSettings.php na true. Jeżeli otrzymasz błąd "failed to mkdir" podczas próby przesyłania, prawdopodobnie oznacza to problemy z uprawnieniami.

Zobacz też: Manual:Configuring file uploads

Jak zezwolić na przesyłanie plików w dodatkowych formatach?

Oprogramowanie MediaWiki wymaga podania formatów plików, które można przesyłać do serwisu poprzez dyrektywę $wgFileExtensions . Zwykle jest ona zlokalizowana w pliku LocalSettings.php w głównym katalogu wiki.

Na przykład, by zezwolić na ładowanie plików z rozszerzeniem PDF, należy dodać następujący wpis do pliku LocalSettings.php:

$wgFileExtensions[] = 'pdf';

By umożliwić przesyłanie więcej niż jednego typu plików, składnia dyrektywy jest następująca:

$wgFileExtensions = array_merge( $wgFileExtensions, [ 'pdf', 'txt', 'mp3' ] );
Zobacz też: Manual:Configuring file uploads

Jak włączyć zagnieżdżone w tekście wzory matematyczne?

MediaWiki pozwala na osadzanie w treści stron wzorów matematycznych za pośrednictwem programu pomocniczego texvc, korzystającego w wyświetlaniu wzorów z oprogramowania LaTeX. Informacje o aktywacji tej opcji znajdują się na stronie Extension:Math .

Jak ustawić strefę czasową dla MediaWiki?

Zobacz Manual:Timezone

Jak oczyścić pamięć podręczną stron?

W celu wyczyszczenia pamięci podręcznej, na przykład po dokonaniu zmian w menu bocznym, należy do dynamicznego adresu strony dopisać polecenie &action=purge.

Przykład: https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Main_Page&action=purge

lub dodać polecenie ?action=purge do krótkiej wersji adresu strony:

Przykład: https://www.mediawiki.org/wiki/Main_Page?action=purge

Zobacz też: Manual:Purge , Podręcznik:Parametry dla index.php

Jak całkowicie wyłączyć pamięć podręczną?

Dodaj w pliku LocalSettings.php poniższe linie:

$wgParserCacheType = CACHE_NONE; $wgCachePages = false;

"Plik jest uszkodzony lub posiada niepoprawne rozszerzenie"

Niektórzy użytkownicy zgłaszali błąd polegający na tym, że po dodaniu dodatkowych formatów plików do listy dozwolonych rozszerzeń wystąpił błąd. Tekst błędu jest podobny do poniższego:

The file is corrupt or has an incorrect extension. Please check the file and upload again.

Jako możliwe rozwiązanie ustaw wartość $wgMimeDetectorCommand . W systemie Unix lub Linux byłoby to

$wgMimeDetectorCommand = "file --brief --mime";
Zobacz też: Manual:MIME type detection

Instalator nie stworzył pierwszego użytkownika wiki

Czasami instalator nie tworzy domyślnego użytkownika serwisu, lub z jakiegoś powodu dochodzi do utracenia tabeli użytkowników. Problem ten można rozwiązać na kilka sposobów:

maintenance/createAndPromote.php

 • W wierszu poleceń należy wydać polecenie maintenance/createAndPromote.php --username <nowa nazwa użytkownika> --password <hasło dla użytkownika>. Dodanie do polecenia flagi --bureaucrat spowoduje nadanie stworzonemu użytkownikowi uprawnień nie tylko administratora, ale i biurokraty.

Utworzy to nowego użytkownika i nada mu uprawnienia administratora. Pomoc do polecenia można uzyskać za pomocą parametru --help.

Zmiana w bazie danych

 • Sprawdź identyfikator stworzonego konta użytkownika na stronie via API.
 • Wykonaj następujące polecenie SQL w bazie danych wiki:
  • INSERT INTO user_groups ( ug_user, ug_group ) VALUES ( <id>, 'bureaucrat' ), ( <id>, 'sysop' );
<id> powyższy powinien być zamieniony na odpowiednie ID użytkownika, które możesz zobaczyć na stronie preferencji.
Uwaga: jeśli $wgDBprefix jest zdefiniowany w pliku LocalSettings.php, dołącz jego wartość do nazwy tabeli. Na przykład, jeśli $wgDBprefix ma wartość "XYZ", to użyta nazwa tabeli będzie XYZuser_groups

Tymczasowo zezwól wszystkim na przyznawanie awansu Twojemu pierwszemu użytkownikowi

  Uwaga: Jeśli korzystasz z tej metody, nie pozwól osobom trzecim na dostęp do Twojej wiki, podczas wykonywania poniższych czynności. Ta metoda może uczynić Twoją wiki tymczasowo podatną na ataki podczas wykonywania tej procedury.

Ta metoda zasadniczo pozwala tymczasowo wszystkim użytkownikom modyfikowanie uprawnień użytkowników w celu awansowania jednego użytkownika

Bądź zalogowany na tym koncie.

 • Dodaj poniższe linie na dole pliku LocalSettings.php
  • $wgGroupPermissions['user']['userrights'] = true;
 • Przejdź do special:userrights i dodaj utworzonego przed chwilą użytkownika do grup Administratorzy oraz do Biurokraci.
 • Usuń linię $wgGroupPermissions['user']['userrights'] = true; z twojego LocalSettings.php. Ten krok jest bardzo ważny, dopóki tego nie usuniesz, każdy może zmieniać uprawnienia, co jest szkodliwe.

Jak zresetować hasło użytkownika?

Zobacz Podręcznik:Resetowanie haseł

Jak tworzyć łącza interwiki?

Zobacz Manual:Interwiki

Jak skrócić adresy URL? (np. /wiki/Artykuł zamiast /w/index.php?title=Artykuł)

(np.: /wiki/Article_Name w przeciwieństwie do /w/index.php?title=Article_Name)

Zobacz Manual:Short URL

Jak zorganizować strony w podkatalogu np. /wiki/podkatalog/NazwaStrony?

Zobacz Podręcznik:$wgNamespacesWithSubpages oraz Help:Podstrony

Czy pobieranie i używanie treści serwisu MediaWiki.org jest darmowe?

Tak, obydwie te rzeczy są darmowe, wolne w sensie wolnego oprogramowania. Informacje na temat licencji, którymi objęte są treści serwisu MediaWiki.org zawarte są na stronie Project:Prawa autorskie .

Jak zarządzać uprawnieniami użytkowników?

Zobacz Podręcznik:Uprawnienia użytkowników , aby uzyskać ogólne informacje. Zobacz Manual:Preventing access , aby poznać metody i strategie ograniczania dostępu.

Jak uniemożliwić niezalogowanym użytkownikom modyfikowanie treści stron?

Zalecaną metodą jest zmiana wartości opcji konfiguracyjnej $wgGroupPermissions . Edytuj LocalSettings.php i dodaj tę linię:

$wgGroupPermissions['*']['edit'] = false;

Jeżeli korzystasz z Rozszerzenie:Filtr nadużyć , każdy administrator może także tymczasowo zablokować edytowanie przez IP jeżeli jest taka potrzeba.

Zobacz też: Zapobieganie dostępowi , Podręcznik:Uprawnienia użytkowników

Jak uniemożliwić niezalogowanym użytkownikom przeglądanie treści stron?

 • Pod koniec pliku LocalSettings.php ustaw wartość:
$wgGroupPermissions['*']['read'] = false;

Zobacz też Podręcznik:$wgWhitelistRead oraz Manual:Preventing access#Restrict viewing of all pages.

Jak ograniczyć możliwość tworzenia kont?

 • Pod koniec pliku LocalSettings.php ustaw wartość:
$wgGroupPermissions['*']['createaccount'] = false;

Zobacz Manual:Preventing access#Restrict account creation po więcej informacji.

Jak wymagać podania adresu e-mail przy rejestracji?

Zobacz Podręcznik:$wgEmailConfirmToEdit

Jak przełączyć MediaWiki w tryb Tylko do Odczytu?

Wersja MediaWiki:
1.5
Zobacz Podręcznik:$wgReadOnly

Jak zmienić domyślne preferencje użytkowników?

Wersja MediaWiki:
1.4

Domyślne preferencje użytkownika MediaWiki znajdują się w MainConfigSchema.php . Nie edytuj tego pliku, używaj go tylko do odniesienia.

Powiedz, czy chcesz domyślnie ukryć drobne zmiany w ostatnich zmianach. DefaultSettings.php mówi:

public const DefaultUserOptions = [
    ...
	'hideminor' => 0,
    ...
]

Aby zmienić to ustawienie, wpisz w LocalSettings.php:

$wgDefaultUserOptions["hideminor"] = 1;

Aby zmienić domyślne przestrzenie nazw do przeszukania, w dowolnej wersji MediaWiki, ustaw $wgNamespacesToBeSearchedDefault w LocalSettings.php do odwzorowania tablic indeksów przestrzeni nazw na wartości logiczne. Na przykład, aby przeszukać główny obszar nazw i obszar nazw kategorii, użyj:

$wgNamespacesToBeSearchedDefault = [
  NS_MAIN => true,
  NS_CATEGORY => true,
];

W niektórych przypadkach po zmianie domyślnego ustawienia użytkownika możesz również zmienić preferencje użytkownika dla wszystkich istniejących kont użytkowników.

Jeśli tak, użyj userOptions.php skrypt w katalogu maintenance. Użyj opcji --dry do pierwszego uruchomienia, oceń wpływ i przejdź od tego momentu. (1$ nie nadpisuje bazy danych.)

php userOptions.php --dry --nowarn hideminor --old 0 --new 1

Ponadto zawsze twórz kopię zapasową bazy danych przed wprowadzeniem tego rodzaju zmian (nie musisz tego robić, jeśli używasz tylko --dry).

Zobacz też: Podręcznik:$wgDefaultUserOptions

Jak mogę przyspieszyć działanie oprogramowania MediaWiki?

Zobacz: Manual:Performance tuning

Jak włączyć rozwijaną listę podpowiedzi wyszukiwania?

Zobacz Manual:Enabling autocomplete in search box

Jak MediaWiki i RODO idą w parze?

Zobacz GDPR (General Data Protection Regulation) and MediaWiki software

Aktualizacja

Zobacz Podręcznik:Aktualizowanie

Przenoszenie

Czy jest możliwe przeniesienie wiki na inną maszynę?

Tak. Powinno być. W skrócie, robisz kopię poprzedniej instalacji i przywracasz ja na nowej maszynie. Ostatecznie, musisz wprowadzić dodatkowe zmiany uaktualniające konfigurację, aby wszystko wskazywało na nową lokalizację.

Jak przenieść wiki na inny serwer?

Postępuj według instrukcji na Manual:Moving a wiki .

Zmiany w obrębie interfejsu

Jak zmienić logo serwisu?

Pojawiające się w lewym górnym rogu każdej strony logo określone jest w linii $wgLogo pliku LocalSettings.php .

Zmienić logo można na dwa sposoby:

 1. Można przesłać do serwisu wiki nową grafikę i skorzystać z jej adresu. Pozwala to na szybką zmianę grafiki, więc dobrym pomysłem może okazać się zabezpieczenie przesłanego pliku.
  Wpis $wgLogo można wtedy dodać do pliku LocalSettings.php w sposób następujący:
  $wgLogo = "{$wgUploadPath}/6/62/mylogo.png";
  
 2. Można też przesłać plik graficzny na serwer innym sposobem, na przykład korzystając z protokołu FTP.
  Linia $wgLogo w pliku LocalSettings.php wyglądać wtedy będzie następująco:
  $wgLogo = "{$wgScriptPath}/mylogo.jpg";
  
  W powyższym przykładzie grafika znajduje się w tym samym katalogu, co plik $LocalSettings.php.

Jeżeli chcesz zmienić logo tylko na określonych stronach, nadpisz właściwość css background-image w #p-logo lub skorzystaj z rozszerzeń takich jak Extension:LogoFunctions .

  Uwaga: Nie wolno po prostu nadpisywać istniejącego domyślnego pliku logo (/resources/assets/wiki.png); plik zostanie ponownie nadpisany podczas aktualizacji oprogramowania MediaWiki.
Dobry rozmiar kwadratowego logo to 135 x 135 pikseli lub 150 x 150 pikseli, ale logo nie musi być kwadratowe, zwłaszcza jeśli zawiera tekst pod obrazem. Maksymalny rozmiar loga w skórce Wektor to ~160x160px, a w MonoBook wynosi ~155x155px. Zbyt duże logo zostanie przycięte.

Jak edytować pliki CSS wiki?

Nie powinno się bezpośrednio edytować dystrybuowanych z oprogramowaniem MediaWiki plików CSS, takich jak common.css, gdyż spowoduje to utrudnienia w aktualizacji – konieczne będzie ponowne wprowadzanie osobiście zdefiniowanych zmian przy każdej aktualizacji. Chcąc wprowadzić zmiany dla każdej skórki należy edytować plik MediaWiki:Common.css lub np. plik MediaWiki:Vector.css, jeśli zmiany chcemy ograniczyć do jednej skórki (tu: Vector).

Zawartość stron MediaWiki:Common.css i MediaWiki:Vector.css zawsze ma pierwszeństwo nad domyślnymi stylami zdefiniowanymi w plikach skórek.

Jak ukryć pionowy pasek narzędzi nawigacyjnych z lewej strony ekranu?

Innymi słowy, jak sprawić, by div z treścią główną zajmował 100% wyświetlacza, ukrywając logo, toolbox, nawigację i wyszukiwarkę?

Stałe ukrycie paska narzędziowego uzyskuje się wpisując następujące wartości do pliku MediaWiki:Common.css:

#column-content { margin: 0 0 .6em 0; }
#content { margin: 2.8em 0 0 0; }
#p-logo, .generated-sidebar, #p-lang, #p-tb, #p-search { display:none; }
#p-cactions { left: .1em; }

By ukryć pasek narzędzi po wciśnięciu przez użytkownika klawisza F11, należny wpisać następujący tekst do pliku MediaWiki:Common.js:

document.onkeydown = function( e ) {
	if( e == null ) e = event
	if( testKey( e, 122 ) ) { //F11
		appendCSS('#column-content {margin: 0 0 .6em 0;} #content {margin: 2.8em 0 0 0;} #p-logo, .generated-sidebar, #p-lang, #p-tb, #p-search {display:none;} #p-cactions {left: .1em;} #footer {display:none;}');
		return false;
	}
}

function testKey( e, intKeyCode ) {
	if( window.createPopup )
		return e.keyCode == intKeyCode
	else
		return e.which == intKeyCode
}

Jak ukryć kategorie na dole każdej strony?

Możesz ukryć wyświetlane kategorie na każdej stronie modyfikując MediaWiki:Common.css i dodając:

.catlinks { display: none; }

Domyślnie, kliknięcie logo serwisu przenosi do jego strony głównej. Chcąc zmienić „wewnętrznie” stronę główną serwisu należy wprowadzić zmiany w pliku MediaWiki:Mainpage.

To make the link of the site-logo link externally to any other arbitrary URL, you can use jQuery code within MediaWiki:Common.js:

$("a.mw-wiki-logo").attr("href", "http://www.example.com");
$("a.mw-wiki-logo").attr("title", "Idź do strony internetowej example.com");


Jak mogę zmienić ikonkę w pasku adresu w przeglądarce(favicon)?

 • Wyślij plik favicon.ico do głównego katalogu domeny/subdomeny, upewnij się że nazwa pliku pisana jest z małych liter i jego nazwa brzmi favicon.ico
 • Alternatywnie edytuj ustawienie *Alternatywnie edytuj ustawienie $wgFavicon w pliku LocalSettings.php i dodaj $wgFavicon = "$wgScriptPath/path/to/your/favicon.ico";

Zobacz Podręcznik:$wgFavicon , aby uzyskać więcej informacji.

Porada: Rozmiar obrazka powinien wynosić 16 x 16 pikseli lub 32 x 32 pikseli.

Przepisanie reguły

Jeśli używasz reguły przepisywania w .htaccess, aby usunąć "index.php" z lokalizacji URL, będziesz również musiał dodać wyjątek dla plików .ico. Po prostu dodaj następującą regułę do swojej .htaccess:

RewriteRule .*\.ico$ - [L]

Ta reguła musi pojawić się przed regułą index.php.

Wielkość liter

Przesyłając plik favicon, upewnij się, że nazwa pliku jest pisana małymi literami. (To znaczy "favicon.ico", nie "Favicon.ico".) Wiele serwerów (na przykład w systemach operacyjnych podobnych do UNIX) nie będzie w stanie znaleźć pliku, dopóki jego nazwa nie będzie napisana małymi literami.

Jak mogę spersonalizować pasek nawigacyjny?

Zawartość paska nawigacji po lewej na każdej stronie w skórce Wektor lub Książka może być określana poprzez stronę MediaWiki:Sidebar na twojej wiki. For information on customising these, please see Manual:Interface/Sidebar .

Jak umieścić wiadomość tekstową na każdej stronie?

Wprowadź tekst na stronie MediaWiki:Sitenotice. Będzie on wyświetlany na górze każdej strony artykułów.

Możesz także dodać tekst do MediaWiki:Anonnotice aby utworzyć wiadomość, która wyświetla się tylko dla zalogowanych użytkowników. Często dobrym pomysłem jest dołączenie uwagę o witrynie w zawiadomieniu, aby upewnić się, że wylogowani użytkownicy nadal otrzymują informacje na temat uwag o witrynie.

Jak ustawić która strona będzie stroną główną?

Domyslnie MediaWiki szuka za strona o nazwie Strona Główna i pokazuje ją jako domyślna stronę. Może to być zmienione poprzez wprowadzenie zawartości na stronę MediaWiki:Mainpage aby wskazać na inny tytuł. Jeżeli nie zmieni to linku w menu nawigacji, zmień link na MediaWiki:Sidebar.

Jak zmienić tytuł strony głównej?

Kliknij zakładkę "Przenieś" i przenieś stronę do właściwego tytułu.

Być może chcesz też {{#How do I change which page is the main page?|ustawić która strona będzie stroną główną}}.

Jak ukryć tytuł strony głównej?

MediaWiki 1.38+

The displayed title of the main page can be changed using the MediaWiki messages MediaWiki:mainpage-title and MediaWiki:mainpage-title-loggedin (for logged-out and logged-in users respectively). The main page title can be hidden by setting both messages to empty (or only either of them if the title should still be displayed to logged-out or logged-in users).

MediaWiki 1.37 i niższe

MediaWiki nie ma wbudowanej opcji ukrywania tytułu strony głównej (patrz zadanie T8129), ale możesz użyć CSS, aby ukryć tytuł. Alternatywnie można użyć rozszerzenia NoTitle .

Dodaj następujące elementy do MediaWiki:Common.css na twoim wiki:

body.page-Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Jeśli Twoja strona główna używa zlokalizowanej nazwy lub zmieniłeś nazwę strony głównej, którą powinieneś zmienić w części page-Main_Page. Możesz znaleźć poprawny parametr, wyświetlając źródło HTML strony głównej i szukając body tag.

Na przykład jeśli twoim językiem jest Lojban, tag body wygląda następująco:

<body class="mediawiki ltr sitedir-ltr ns-4 ns-subject page-uikipedi_as_ralju skin-vector action-view">

Dlatego powinieneś umieścić tę linię w swoim MediaWiki:Common.css Zamiast:

body.page-uikipedi_as_ralju.action-view h1.firstHeading, body.page-uikipedi_as_ralju.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Jeśli chcesz ukryć tytuł "Main Page/strony głównej" w określonej przestrzeni nazw, np. "Help:Main_Page" dodaj następujące elementy do MediaWiki:Common.css na Twoim wiki:

body.page-Help_Main_Page.action-view h1.firstHeading, body.page-Help_Main_Page.action-submit h1.firstHeading { display: none; }

Note the difference: body.page-Help_Main_Page in comparison to body.page-Help:Main_Page. The latter will not work.

Jeśli to nie zadziała, być może używasz skórki, która tego nie obsługuje lub przeniesiesz swoją stronę główną bez aktualizacji MediaWiki:Mainpage, lub masz naprawdę starą wersję MediaWiki.

Jeśli skórka używa innego elementu do tytułu niż h1 element z klasą firstHeading, musisz znaleźć odpowiedni selektor CSS, aby ubiegać się o tę skórkę.

Jak mogę ukryć spis treści?

Spis treści (TOC) jest automatycznie pokazywany, jeżeli w artykule znajduje się 4 lub więcej nagłówków. Jest klika sposobów na ukrycie:

Na jednej stronie
Umieść magiczne słowo __NOTOC__ do źródła strony.
Dla wszystkich stron
Zainstaluj Extension:NoTOC/pl
lub
Dodaj następującą regułę do MediaWiki:Common.css:
.toc, #toc { display: none; }
Przez użytkownika
Users can add the same CSS rule to their common.css personal stylesheet.

Jak zmienić tekst interfejsu?

Tekst interfejsu jest zmieniany przy użyciu przestrzeni nazw MediaWiki. Dla każdego odstępstwa od domyślnego języka witryny znajduje się strona MediaWiki:Englishmessagename, a dla każdego odstępstwa od domyślnego w każdym innym języku stronę MediaWiki:Englishmessagename/languagecode. (Od wersji 1.9 nie ma stron dla wiadomości równej domyślnej.). Po utworzeniu strony pole edycyjne jest automatycznie wypełniane domyślnie. Podczas tworzenia strony, aby zastąpić domyślną, warto najpierw zapisać domyślną wersję, aby umożliwić jej podmianę. Zobacz też Help:Komunikaty systemowe .

Jak edytować komunikaty o błędach?

Special:Allmessages zawiera pełną listę komunikatów (błędów lub innych), które mogą być zmieniane.

You may also add ?uselang=qqx or &uselang=qqx to a URL which will display the name of each messages in the interface.

Jak zmienić język interfejsu?

Aby zmienić domyślny język interfejsu zmień wartość $wgLanguageCode w LocalSettings.php, np.

$wgLanguageCode = "fr";

Możesz także potrzebowaćbypass your browser's cache aby zobaczyć zmiany.

Nowy domyślny język interfejsu zostanie zastosowany do wszystkich użytkowników, nawet do tych którzy nigdy go nie dostosowali.

Jeśli chcesz zapewnić użytkownikom możliwość tworzenia stron i elementów interfejsu w językach innych niż domyślne w wiki, potrzebujesz Rozszerzenie:Tłumacz extension, co może sprawić, że twoja wiki będzie wielojęzyczna.

Jeśli chcesz zmienić ustawienia językowe dla wszystkich istniejących użytkowników, użyj userOptions.php maintenance script. Na przykład, aby wszyscy użytkownicy z zestawem angielskim używali języka francuskiego zamiast angielskiego, uruchom:

php userOptions.php language --old en --new fr

Jak usunąć zakładki "artykuł", "edytuj" itp.?

Aby uzyskać trochę więcej kontroli, zajrzyj:User:Subfader/Hide_page_tabs

Edytuj MediaWiki:Common.css na swojej wiki i wstaw następującą linię:

li#ca-edit { display: none; }

Zobacz źródło strony dla różnych #ca-* ids używane w zakładkach zawartości.

Działa to tylko dla skórki Monobook i pochodnych, takich jak Modern i Vector (domyślna skórka), i tak naprawdę nie powstrzymuje ludzi przed edycją. Aby to zrobić, zobacz Podręcznik:Uprawnienia użytkowników .

Jak dodawać/usuwać zakładki w całej mojej wiki?

Zobacz Manual:User group CSS and JavaScript lub napisz własne rozszerzenie (Zobacz: Manual:Hooks/SkinTemplateNavigation ):

Na przykład, aby usunąć kartę rozmowy, a następnie dodać kartę, która zawsze przechodzi na stronę główną, należy zapisać ten kod extensions/AR-Tabs.php:

Wersja MediaWiki:
1.21
<?php
if( !defined( 'MEDIAWIKI' ) ){
	die( "This is not a valid access point.\n" );
}

$wgHooks['SkinTemplateNavigation'][] = 'replaceTabs';
function replaceTabs( &$skin, &$links) { 
	// Remove the talk action
	unset( $links['namespaces']['talk'] );
	$maintitle = Title::newFromText( wfMessage( 'mainpage' )->inContentLanguage()->text() );
	// Add an additional link
	$links['namespaces']['main'] = array(
		'class' => false, // false or 'selected', defines whether the tab should be highlighted
		'text' => wfMessage( 'sitetitle' )->text(), // what the tab says
		'href' => $maintitle->getFullURL(), // where it links to
		'context' => 'main',
	);
	return true;
}

a potem dodaj

require_once("extensions/AR-Tabs.php");

na dole pliku LocalSettings.php

Jak usunąć zakładkę tylko na jednej stronie?

Wersja MediaWiki:
1.9

Na przykład, aby usunąć stronę Dyskusji (talk) ze strony głównej, na stronie MediaWiki:Common.css dodaj:

body.page-Main_Page li#ca-talk { display: none !important; }

Aby zmodyfikować MediaWiki:Common.css musisz mieć uprawnienie Interface administrator .

Zobacz też: Manual:Hide page tabs

Jak usunąć zakładki na wszystkich stronach

Wersja MediaWiki:
1.9

Na przykład, aby usunąć stronę Dyskusji (talk) ze wszystkich stron wiki, na stronie MediaWiki:Common.css dodaj:

#ca-talk { display:none!important; }

Inne karty do usunięcia to #ca-history, #ca-viewsource, #ca-view (Read tab), #ca-nstab-main (Zakładka Strona/Page tab).

Inne rozwijane pozycje menu, które możesz usunąć, to #ca-watch, #ca-move, #ca-delete.

Aby zmodyfikować MediaWiki:Common.css musisz mieć uprawnienie Interface administrator .

<span id="How_do_I_remove_the_"Talk_for_this_IP"_link_at_the_top_right_(e.g._when_$wgDisableAnonTalk _is_true)?">

Jedną z opcji jest ukrycie łącza za pomocą następującego kodu CSS na stronie wiki MediaWiki:Common.css na Twoim wiki:

#p-personal #pt-anonuserpage {
  display: none;
}

Inną opcją jest, w twoim pliku LocalSettings.php, użycie haka PersonalUrls do usunięcia linku do strony dyskusji anonimowych użytkowników:

$wgHooks['PersonalUrls'][] = 'lfRemoveAnonUserpageLink';
function lfRemoveAnonUserpageLink( &$personal_urls, $title ) {
	unset( $personal_urls['anonuserpage'] );
	return true;
}

Aby usunąć linki logowania / tworzenia konta z personal_urls, możesz użyć tego kodu w swoim LocalSettings.php, aby je podłączyć i usunąć:

$wgHooks['SkinTemplateNavigation::Universal'][] = function ( $skinTemplate, &$links ) {
	unset( $links['user-menu']['login'] );
	unset( $links['user-menu']['login-private'] );
	unset( $links['user-menu']['createaccount'] );
};

Jak mogę ukryć działania i strony specjalne?

Są dwa różne sposoby:

Using .htaccess file

MediaWiki nie jest przeznaczona do tego rodzaju użytkowania! Not all servers support .htaccess file. Należy również pamiętać, że ten system nie jest niezawodny, jest tylko o krok dalej niż ukrywanie linków (patrz wyżej).

Tłumienie akcji i stron specjalnych może być przydatne, gdy chcesz stworzyć iluzję statycznej strony internetowej za pośrednictwem konkretnego adresu URL lub VirtualHost, ale także mieć "wewnętrzny" widok, który jest prawdziwym wiki. to znaczy, jeśli masz "widok" skierowany na twoją stronę wiki, który użytkownicy mogą edytować, i skierowany na zewnątrz "widok", który powinien wyglądać jak statyczna strona internetowa (bez historii, dyskusji itp.).

Po ukryciu wszystkich odpowiednich linków (patrz wyżej), jeśli korzystasz z serwera WWW Apache, możesz wyłączyć działania i strony specjalne używając następującychrewrite rules:

# Lock down the site (disable MediaWiki commands)

RewriteEngine On

#RewriteLog /tmp/rewrite.log

#RewriteLogLevel 9

## Zobacz https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Parameters_to_index.php#Actions

RewriteCond %{QUERY_STRING} (.*action=.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php/Special:Search
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*Special:.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

## Catch a trick...
RewriteCond %{QUERY_STRING} ^(.*Special:.*)
RewriteRule .* http://www.my.domain.com?

Zgodnie z powyższym, żądanie 'http://www.my.domain.com/wiki/Page_name?action=edit' zostanie zamienione na 'http://www.my.domain.com'. Podobnie każda strona w specjalnej przestrzeni nazw (z wyjątkiem opcji Special: Search) zostanie przepisana na 'http://www.my.domain.com'.

Alternatively, you may also serve a "403 Forbidden" for all such requests using: RewriteRule .* - [F]. Zapamiętaj, jest to tylko hack i nie jest przeznaczony jako rozwiązanie dla bezpiecznego CMS.

Pamiętaj, że będziesz musiał dostosować powyższe reguły, aby pasowały do Twojego konkretnego schematu nazewnictwa adresów URL.

Inne problemy, które należy wziąć pod uwagę podczas próby zablokowania witryny takiej jak ta, to żądania API i POST dotyczące zawartości wiki (zamiast GET).

Using LocalSettings.php

To disable a specific special page (such as Special:SpecialPages), you may use:

$wgSpecialPages['Nazwa'] = DisabledSpecialPage::getCallback( 'Nazwa', 'wiadomość' );

where Name is the canonical (English) name of the special page to disable, and message is the message to be shown to users when they try to access the special page.

To disable an action (such as edit), you may use:

$wgActions['edit'] = false;

See API:Restricting API usage to disable an API module.

This is only the basic usages. Usually you may want to disable special pages, actions or API modules conditionally.

Jak zmienić stopkę?

Zobacz: Podręcznik:Stopka , Manual:Configuration settings#Copyright

Jak zmienić / usunąć obrazek Powered by MediaWiki (oraz inne) w stopce?

Możesz ukryć obraz Powered by MediaWiki, dodając następujące elementy do swoich wiki MediaWiki:Common.css:

#footer-poweredbyico { display: none; }

Jeśli chcesz go całkowicie usunąć, możesz użyć $wgFooterIcons , za pomocą kodu w LocalSettings.php:

unset( $wgFooterIcons['poweredby'] );

Note that this will also remove other powered-by icons, e.g. also the one coming from BlueSpice.

Jeśli chcesz zmienić obrazy ikon, adresy URL, tekst alternatywny lub dodać nowe ikony, przeczytaj dokumentację $wgFooterIcons .

Możesz dostosować podpisy w MediaWiki:Signature / MediaWiki:Signature-anon

Na przykład zmiana wpisów na [[{{ns:user}}:$1|$2]] ([[{{ns:user_talk}}:$1|talk]]) umieści link do stron dyskusji użytkowników i [[{{ns:user}}:$1|$2]] ([{{fullurl:{{ns:user_talk}}:$1|action=edit&section=new}} Reply]) co dałoby bardziej bezpośredni link.

Użytkownicy mogą zmieniać swój podpis w swoich preferencjach.

<span id="How_can_I_change_what_the_‎<title>_of_each_page_is?_Where_do_I_make_changes?">

Jak mogę/można zmienić zawartość ‎<title> każdej strony? Gdzie mogę wprowadzić zmiany?

Większość tekstu, który chcesz zmienić, znajduje się w przestrzeni nazw MediaWiki.

Aby zmienić tytuły, teksty, ogłoszenia itp., przejdź do Special:AllMessages, gdzie zobaczysz tekst związany ze stronami, które chcesz zmienić. Musisz zalogować się jako administrator, aby edytować chronione wpisy w przestrzeni nazw MediaWiki.

Jeśli chcesz zmienić tytuł w przeglądarce, musisz edytować MediaWiki:Pagetitle. Idź tam i edytuj go tak jak każdą inną stronę na wiki.

W najnowszych wersjach MediaWiki, MediaWiki:Pagetitle to domyślnie $1 - {{SITENAME}}. Jeśli {{SITENAME}} tworzy wg ciebie nieodpowiedni tekst, musisz ustawić $wgSitename w Twoim LocalSettings.php.

Nie zapomnij wyczyścić pamięci podręcznej przeglądarki po zmianie ustawień!

Czy MediaWiki automatycznie zamienia na wielką literę pierwszą literę $wgSitename?

Tak. To zachowanie można konfigurować używając ustawienia konfiguracyjnego $wgCapitalLinks .

Jak sprawić, aby linki zewnętrzne otwierały się w nowym oknie?

Zobacz Podręcznik:$wgExternalLinkTarget

W jaki sposób mogę ukryć MediaWiki przed formatowaniem adresów URL, tagów itp.?

Umieść znaczniki "‎<nowiki>‎</nowiki>" wokół adresu URL lub znacznika.

Przykład:

svn co <nowiki>http://svn.example.com/myproject/</nowiki>

Wynik:
svn co http://svn.example.com/myproject/

Jak wymusić podgląd przed zapisaniem zmian?

Zobacz: Manual:Force preview , Extension:ForcePreview

Jak dodać więcej przycisków na stronie edycji?

Zobacz: Manual:Custom edit buttons

W jaki sposób mogę uzyskać więcej znaków specjalnych lub tagów klikalnych na stronie edycji?

Aby dodać więcej wybieranych znaków specjalnych itp. poniżej pola edycji, zobacz Extension:CharInsert .

Jak mogę użyć innej skórki na mojej wiki (np. starej skórki Wikipedii - Książka)?

Zobacz Podręcznik:$wgDefaultSkin , aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania domyślnej skórki.

Jak wyłączyć wyświetlanie linków zewnętrznych w wersji do wydruku strony?

Edytuj stronę MediaWiki:Print.css na Twojej wiki i dodaj następujący kod:

#content a.external.text:after,
#content a.external.autonumber:after {
	content: none;
}

To spowoduje nadpisanie stylów zdefiniowanych w plikach CSS pochodzących z kodu źródłowego MediaWiki. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Manual:CSS .

Jeśli zamiast tego chcesz mieć linki zewnętrzne "podkreślone" w wersji do druku, dodaj także następujący kod:

#content a.external {
  text-decoration: underline !important;
}

How do I print footnotes at the bottom of each printed page?

Try this StackOverflow solution: Printed HTML per-page footnotes

Jak zmienić tekst zakładki artykułu (nazwy strony) na stronie głównej mojej wiki?

Aby zmienić tekst zakładki, jako przykład użyty w Wikipedii, najpierw otwórz stronę "MediaWiki:Mainpage-nstab".

Po wykonaniu tej czynności kliknij Edytuj i wpisz w polu tekstowym tekst, który chcesz później zobaczyć na stronie głównej - to wszystko. Nie zapomnij również zapisać strony.

How do I change the background color?

To change the background color of the MediaWiki interface outside of the page content and tabs, add the following CSS to the MediaWiki page [[MediaWiki:Common.css]]:

/* Changes the background color of the bottom and left of each page, up to behind half of the logo: */
body {
 background: red;
}

/* Changes the background color behind the top half of the logo and at top of each page: */
#mw-page-base {
 background: red;
}

This will change the background color outside of the tabs, search, and page content to red. See Manual:CSS for more information.

How do I load external fonts?

This example refers to Google Fonts, a repository of free open-source fonts that you can use with MediaWiki. Go to https://fonts.google.com/, find fonts that you like, and select them by clicking the "plus" (+) icon. Select one or more fonts to be added. Click the tab for the pop-up notification, and then select "@IMPORT". Copy and paste the resulting CSS into [[MediaWiki:Common.css]]. The examples below use Noto Sans and Noto Serif. They are default fonts for Android operating system and have good support for Unicode text.

@import url( 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans|Noto+Serif ');

/* Changes the default font used for MediaWiki to Noto Sans (does not include headings or monospaced text): */
body {
 font-family: "Noto Sans", sans-serif;
}

/* Changes the default font used for MediaWiki headings to Noto Serif: */
#content h1, 
#content h2 {
 font-family: "Noto Serif", serif;
}

How to hide the "Your edit was saved" notification?

Edit the wiki page MediaWiki:Common.css on your wiki to include the line .postedit {display: none;}. See Manual:Interface/Stylesheets for more information.

Podstawowe użytkowanie

Jak edytować stronę?

Aby edytować stronę, kliknij link edytuj znajdujący się na górze każdej strony. Używając domyślnej skórki Vector, ma ona postać karty u góry strony. Pojawi się okno z aktualną treścią strony w postaci wikikodu. Jeżeli zmodyfikujesz już treść strony, kliknij przycisk zapisz aby zmiany były widoczne dla innych odwiedzających.

Zobacz też: Pomoc:Edycja stron

Jak stworzyć nową stronę?

Jest kilka sposobów tworzenia nowej strony:

 • Utwórz link do tytułu nowej strony na istniejącej stronie, a następnie kliknij stworzony czerwony link
 • Wpisz adres w przeglądarce linkujący do nowego tytułu strony np. http://www.example.com/index.php?title=tytuł_nowej_strony, a następnie kliknij link edytuj lub odpowiedni link w informacji o braku żądanej strony.

Na niektórych stronach nie znalezienie strony spowoduje wyświetlenie linku umożliwiającego edycję nowej stron.

Zobacz też: Help:Tworzenie nowej strony

Jak mogę usunąć starą wersję strony?

Starsze wersje stron przechowywane są w bazie danych i mogą być dostępne poprzez funkcję historia strony. est to użyteczne do przeglądania zmian i cofania nieodpowiednich. Czasem jednak administratorzy chcą czynić te informacje niedostępnymi z powodów prawnych lub w celu zmniejszenia bazy danych.

 • Administratorzy mogą usunąć poprzednią wersje strony usuwając stronę, a następnie przywrócić ją wybierając tylko potrzebne wersje do zachowania
 • Dla nowszych MediaWiki (1.14+), możesz uaktywnić funkcję RevisionDelete pozwalającą uprawnionym użytkownikom usuwać pojedyncze edycje z historii stron
 • Skrypt konserwacyjny maintenance/deleteOldRevisions.php może usunąć wszystkie poprzednie edycje stron wraz z przypisaną zawartością.
Zobacz też: Manual:Removing embarrassment

Jak korzystać z nadzoru/usuwania wersji w historii stron?

Zobacz: RevisionDelete

Możesz również usunąć stronę, a następnie przywrócić tylko wybrane wersje.

Są dostępne jakieś jeszcze przewodniki edycji?

Jest wiele dostępnych przewodników edytowania stron, najwięcej na siostrzanych projektach Wikimedii takich jak Wikipedia. Są także opisy składni np. na Meta.

Jak zobaczyć wersję do druku strony?

MediaWiki zawiera arkusze stylów automatycznie dostosowujące stronę podczas drukowania poprzez funkcje drukowania lub podglądu wydruku przeglądarki.

You can also view this printable form using the printable version link in the sidebar under Toolbox or Print/export if using the Collection extension.

Jak korzystać z szablonów?

Zobacz Pomoc:Szablony

Czy mogę używać mediów (obrazy, wideo, audio itp.) z Wikimedia Commons w mojej zainstalowanej wersji MediaWiki?

Tak, zachęcamy do użycia do tego celu Manual:$wgUseInstantCommons .

Zobacz też: InstantCommons

Jak korzystać z szablonu jako podpisu?

Gdy spojrzysz na swoje preferencje, zobaczysz pole wyboru "raw signature" / "surowy podpis". Ale pole zajmie tylko określoną liczbę znaków. Co jeśli chcesz więcej?

Musisz utworzyć dwie strony, być może w twojej przestrzeni użytkownika.

 1. Utwórz pierwszą stronę (PIERWSZA STRONA)
 2. Przejdź do swoich preferencji, zaznacz "surowy podpis" / "raw signature" i dodaj {{FIRST PAGE}} w podpisie. Zapisz
 3. Twórz druga stronę (SECOND PAGE) (możliwie jako podstronę pierwszej)
 4. Wróć na pierwszą stronę (FIRST PAGE) i napisz {{SECOND PAGE}}
 5. Przejdź do drugiej strony (SECOND PAGE) i umieść kod, który uznasz za swój podpis.

Jeśli nie posiadasz tej struktury, nadal będziesz wstawiał cały swój kod podpisu do surowego kodu wszędzie tam, gdzie twój podpis jest używany, ponieważ program wstawi "SUBST" w Twoich preferencjach. Być może nie masz nic przeciwko temu, w takim przypadku potrzebujesz tylko jednej strony. If you want the raw code to only display {{FIRST PAGE}}, which looks a lot cleaner, then you need to use the two-page structure.

Jak dodać funkcjonalność sandbox do mojej instalacji wiki?

W kategoriach wiki "sandbox" to po prostu "długopis"; stronę, na którą użytkownicy mogą wpaść. Jest to zwykła strona stworzona w normalny sposób i może być zlokalizowana w dowolnym miejscu. W MediaWiki nie ma specjalnej funkcjonalności sandbox.

Użytkownicy często pytają o sandbox w Wikipedii, który wydaje się sam opróżniać się. To nie jest całkiem poprawne; jest wielu wolontariuszy, którzy uruchamiają boty, aby je uprzątnąć i przywrócić je do określonego stanu w regularnych odstępach czasowych.

See also: Extension:SandboxLink which will add a link to user's personal sandbox (i.e. a subpage of personal user page) to personal tools menu.

You need to install the SandboxLink extension.

Jak zrobić, aby moja wiki obsługiwała wszystkie języki?

Importowanie Wiki

Importowanie ze zrzutu XML MediaWiki

Zobacz: Manual:Importing XML dumps

Importowanie z innych typów oprogramowania wiki

This section lacks information - please feel free to add it.

Importowanie z innych typów plików

Dostępnych jest wiele narzędzi ułatwiających konwersję treści z HTML (i innych formatów) na znaczniki MediaWiki.

Narzędzia programistyczne i SysAdmin
Narzędzia dla użytkowników końcowych
 • wikEd - edytor tekstu dla MediaWiki, który może importować HTML (w tym HTML wygenerowany przez Microsoft Word).
Instrukcje

Szablony zaimportowane z innych wiki (takich jak Wikipedia) u mnie nie działają

You probably need to install some extensions used on the source wiki, such as Scribunto , TemplateStyles , ParserFunctions or sometimes Cite . Also, make sure that you copied all site CSS and JavaScript required by the template.

Późniejsza personalizacja

Jak posiadać kilka stron wiki ze wspólną rejestracją

Możesz też współdzielniać inne tabele jeżeli nie zawierają one danych powiązanych z nieudostępnionymi tabelami lub dane specyficzne dla pojedynczych wiki. See Manual:Shared database for examples and more information.

 • Jeżeli twoje wiki są ustabilizowane i jeżeli chcesz uaktywnić pojedynczą rejestrację, możesz użyć rozszerzenia CentralAuth . Jest wiele innych funkcjonalności niż wspólna tabela użytkowników, ale są bardziej trudne do skonfigurowania nawiązując do stylu Wikimedia. Jednakże jest to łatwiejsze niż całkowite połączenie wielu tabel użytkowników w jedną.

Jak zezwolić na użycie tagów HTML?

Zobacz Podręcznik:$wgRawHtml jak również Podręcznik:$wgGroupPermissions oraz Manual:Preventing access .

  Uwaga: Może to być wykorzystywane do nadużyć takich jak ataki na użytkowników

Zobacz Extension:Secure HTML oraz Extension:HTMLets , aby zapewnić tę funkcję bezpieczną.

How do I fix problems or add features to MediaWiki?

The basic steps to improving MediaWiki (that is, becoming a MediaWiki developer) are:

 • Download the Git "clone" of the MediaWiki source code
 • Get a server, a database, and PHP running on your computer (this can be annoying, so please ask for help if something isn't working)
 • Get MediaWiki running on your computer off that Git checkout (can be annoying as well, so, ditto)
 • Fix the problem or add the feature you were thinking of
 • Edytuj kod źródłowy odpowiedniego pliku (ów), aby rozwiązać problem

Jak uruchomić bota?

Zobacz: Podręcznik:Boty

You might want to use the Pywikibot framework.

Jak zmienić noindex nofollow

How do I create a small wiki farm?

Zobacz: Manual:Wiki family

How do I add meta tags?

The OutputPage class includes an addMeta method which can be used to add meta tags. The RequestContext can be used to get the relevant OutputPage object.

$out->addMeta ( 'description', 'This is a meta description.' );

Dlaczego...?

…przestrzeń nazw Pomoc: jest pusta?

The Help namespace currently ships in a blank state. It's up to you how much or how little help you give to your site visitors and whether this relates to other aspects of your site. Obviously you can easily link your visitors to help resources elsewhere.

Nie posiadamy aktualnie czystego, przetłumaczonego zestawu stron na wolnej licencji. Jednak jeżeli chcesz skopiować na swoją stronę gotowe strony pomocy jak korzystać z wiki (opartej na MediaWiki), możesz skopiować Pomoc:Spis treści z TEJ wiki. This set of pages have been deliberately created for this purpose, with wiki-neutral information, and no license restrictions. See Project:PD help . More help is available at the Meta-Wiki MediaWiki Handbook.

…niektóre moje grafiki nie są widoczne po aktualizacji?

Several users have reported that, following an upgrade or a moving of their wiki, several images fail to be shown inline. The files exist, and the image description pages show a MIME type of unknowncode>/unknown and, in some cases, a warning about potentially dangerous files.

To fix this, run the maintenance/rebuildImages.php script from the command line. This will set MIME information for each file in the database.

MediaWiki 1.21 and newer implements responsive images. Due to a bug, if the server locale is set to one that uses commas instead of dots for representing a decimal point, images may not render on some browsers/devices. This can be confirmed by inspecting a thumbnail of a medium or big image on a page with the browser tools, looking at the HTML code, and see if the srcset attribute contains commas instead of dots when representing the 1.5x value.

…nie wszystkie pliki PNG posiadają swoje miniaturki?

After upgrading to a more recent version of PHP, it is possible a different MimeMagic.php function is being used to detect file MIME types, particularly the built-in PHP function mime_content_type, which fails to detect PNG files. Search the web for mime_content_type png for information on fixing this bug at the PHP level, possibly by editing your magic.mime file.

Zobacz plik jest uszkodzony lub ma nieprawidłowe rozszerzenie po więcej informacji.

…nie ma jeszcze możliwości ściągnięcia MediaWiki w wersji 1.42?

MediaWiki 1.42 is in a development state at present, and has not been packaged into a general release. The code can be downloaded from Git if desired. Or, if you want the latest development version packaged as an archive, get it at mediawiki-master.tar.gz (GitHub).

…to coś u mnie nie działa? Przecież to działa w Wikipedii!

Wikipedia and other Wikimedia web sites use the current version of the code in development; at present, this is MediaWiki 1.43.0-wmf.10 (093754a), pulled from the current development branch. Coupled with the use of several extensions, this means that functionality between these wikis and your particular setup may differ.

 • To check what version a Wikimedia wiki is running, as well as what extensions are installed, visit the Special:Version page for that wiki

…do I get a 403 Forbidden error after setting permissions on my Fedora system?

Fedora enables SELinux by default. Instructions for setting SELinux permissions for MediaWiki are available.

…do I get Installing some external dependencies (e.g. via composer) is required?

Many hosting providers only handle zip archives, and we only provide gz compressed tar archives, thus the archives has to be recompressed before uploading. This should not be a hurdle, but it seems like some archive tools occasionally fail to include all files in large archives. When this happen the vendor folder is left out, leaving the user with the rather non-explanatory error message.

Use a command line tool when recompressing the tar archive into a zip archive.

…jestem często wylogowywany?

This is probably related to cookies or session data. See Log in problems for information.

If this is happening constantly to all users, it probably means that caching is misconfigured. Setting $wgSessionCacheType = CACHE_DB; can be used to determine if caching is the cause of the problem. If that solves the problem, you should still investigate what is wrong with your caching configuration.

…kasowanie kont (spamerów lub nieaktywnych) użytkowników to zły pomysł?

At many times you just want to remove a user account out of the wiki either because it belonged to a spammer account or you just feel like it. The appropriate choice is to block the account or rename it if needed. Oto dlaczego:

Do I just remove this row from the user table?

Rob Church posted the following regarding this issue on the wikitech-l mailing list:

If the user has made edits, then removing rows from the user table cause theoretical loss of referential integrity.

Now, to be honest with you, I can't think of any conditions where this would cause an actual problem; "undefined behaviour" is the phrase we use.

What I'd suggest doing, to be on the safe side, is running a couple of quick updates against the database:

UPDATE revision SET rev_user = 0 WHERE rev_user = <current_user_id>
UPDATE archive SET ar_user = 0 WHERE ar_user = <current_user_id>

What this will do is cause MediaWiki to treat the revisions as having been made anonymously when generating things like page histories, which should eliminate any problems caused by these routines attempting to check user details from other tables.

If the user has caused log entries, i.e. rows in the logging table, or uploaded images, then the situation becomes trickier, as you'll have to start mopping up all the rows everywhere and it could become a bit of a mess, so if the user's done anything other than edit, I would strongly recommend just blocking them indefinitely.

If the username is offensive or undesirable, then you could consider renaming it using the RenameUser extension.

Another option is to give Admins the 'hideuser' right, and indefinitely block the user with the Hide username from edits and lists option selected.

Extension:UserMerge is also useful.

…is the number of pages so low on Special:Statistics?

By default, $wgArticleCountMethod is set to link. This means the number of "Content pages" on the Special:Statistics page only counts pages which include at least one internal link. This can be changed by setting $wgArticleCountMethod to any. Afterwards, run updateArticleCount.php and/or initSiteStats.php . (On Wikimedia websites, initSiteStats.php is run on the 1st and 15th of each month.) There might still be wrong behavior, see for example phab:T212706.

Anty-spam

Jak mogę użyć $wgSpamRegex do zablokowania więcej niż jednego?

$wgSpamRegex jest dobrym filtrem zawartości strony. Dodawanie wielu pozycji do wyrażenia regularnego jest niezgrabne. Rozważ ten fragment:

$wgSpamRegexLines[] = 'display\s*:\s*none';
$wgSpamRegexLines[] = 'overflow\s*:\s*auto';
[...]
$wgSpamRegex = '/(' . implode( '|', $wgSpamRegexLines ) . ')/i';

Ten przykładowy kod to praktyczny sposób na dodanie dodatkowych wyrażeń regularnych bez machlojek. Także pokazuje dwa popularne filtry, które blokują najpopularniejsze typy ataków spamu.

Zobacz też: Extension:SpamRegex

Są jeszcze inne sposoby zwalczania spamu?

Zobacz Manual:Combating spam aby uzyskać przegląd spraw dotyczących zwalczania spamu takich jak Captcha, filtrowanie zawartości, ograniczanie edycji.

Anty-wandalizmy

Zobacz Manual:Combating vandalism aby uzyskać porady i sugestie na temat jak poradzić sobie z wandalizmami na wiki.

Co dalej?

Znalazłem lukę lub chcę zaproponować nową funkcjonalność. Gdzie to zgłosić?

Luki i prośby o nowe funkcje powinny być przesyłane na Phabricator . Zobacz Jak zgłosić błąd.

Otrzymuję jakoś błąd! Co teraz?

Spróbowałem to ale to nie zadziałało

I had a problem, I came to this page and it told me how to fix it. But it didn't work, the problem is still there!!!!

Nine times out of ten this is because you didn't clear your cache. The simple test for this is to request a page that hasn't been requested before. Select the part of the URL in the address bar that contains the page title (e.g. Main_Page). Twiddle your fingers on the keyboard for a while, hit enter. Check if the problem is on that page too.

MediaWiki uses both a server-side cache and a client-side cache, so clearing your browser cache is often not enough. See the relevant entry above for more details.

Here are some other things to check:

 • Were you editing the right file? Try inserting some garbage into the file you edited, does it break anything?
  • A great debugging tool in this case is to create a file called phpinfo.php, containing only <?php phpinfo() ?>.

Upload it into your web directory and invoke it with your browser. Check the document root and the path to php.ini.

 • Were you editing the right part of the file?

Did you create a duplicate entry in php.ini? Add new settings to the end of LocalSettings.php, not to the beginning.

 • If you created a .htaccess, are you sure AllowOverrides is on?

Zapytaj administratora twojego hosta.

Mam pytania, na które nie znalazłem tu odpowiedzi. Gdzie je mogę znaleźć?

Jeżeli przeczytałeś FAQ powyżej, spróbuj:

Nadal niezadowolony. Gdzie mogę zwrócić się o pomoc?

See the support venues listed on Komunikacja .

Zobacz też