Nápověda:Uživatelská práva a skupiny

This page is a translated version of the page Help:User rights and groups and the translation is 100% complete.
PD Poznámka: Úpravou této stránky souhlasíte s uvolněním vašeho příspěvku pod licencí CC0. Více informací získáte na stránce nápovědy veřejné domény. PD

Uživatelská práva a skupiny uživatelů tvoří páteř systému oprávnění uživatelů MediaWiki.

Uživatelská práva vám umožňují provádět určité úkoly – například právo edit vám umožňuje upravovat nechráněné stránky a právo delete vám umožňuje stránky mazat. Uživatelská práva jsou sdružena do skupin uživatelů, které odpovídají různým rolím na wiki – například Uživatelé, Správci a Roboti.

Všichni registrovaní uživatelé na wiki ve výchozím nastavení patří do skupiny "Uživatelé". Privilegovaní uživatelé (obvykle byrokraté) mohou přiřadit uživatele do jedné nebo více dalších skupin uživatelů.

Uživatelská práva a skupiny na vaší wiki

Ve výchozím nastavení jsou wikiny MediaWiki dodávány s následujícími skupinami uživatelů:

 • (všichni) – platí pro každého návštěvníka vašich stránek, včetně těch, kteří se nepřihlásí
 • Uživatelé – platí pro všechny přihlášené uživatele
 • Automaticky schválení uživatelé – platí pro všechny přihlášené uživatele, kteří splňují určité limity
 • Roboti – lze přiřadit botům, aby uživatelé mohli skrýt úpravy robotů před nedávnými změnami nebo seznamy sledovaných
 • Správci – lze přiřadit důvěryhodným uživatelům, což jim dává oprávnění provádět klíčové administrativní úkoly, jako je mazání, blokování uživatelů, ochrana stránky a úpravy rozhraní
 • Byrokraté – lze přiřadit důvěryhodným uživatelům, což jim dává oprávnění přiřazovat/odebírat skupiny uživatelů
 • Utajovatelé - a group that has permission to suppress (hide) and delete unwanted page revisions and log entries
 • Správci rozhraní - a group that has permission to edit CSS- and JavaScript-defining wiki pages

První tři skupiny jsou "implicitní" skupiny, které jsou uživatelům přidělovány automaticky podle potřeby. Ručně lze přiřadit nebo zrušit pouze posledních pět skupin.

Speciální stránka Special:ListGroupRights uvádí uživatelské skupiny, které existují na wiki, a uvádí práva, která jsou těmto skupinám přiřazena.

Kontrola vašich uživatelských skupin

Chcete-li zkontrolovat, do kterých skupin uživatelů váš účet patří, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Navštivte svou stránku Předvolby (Special:Preferences) a podívejte se vedle "Člen skupin:".
 • Přejděte na Special:ListUsers, zadejte své uživatelské jméno do pole a klikněte na "Ukázat".
 • Přejděte na Special:UserRights, zadejte své uživatelské jméno do pole, klikněte na "Načíst uživatelské skupiny" a zobrazte skupiny, do kterých patříte.

Poslední dvě techniky lze také použít k zobrazení uživatelských skupin jiných uživatelů.

Pro běžné uživatele je sekce "Zobrazit uživatelské skupiny" na stránce Special:UserRights pouze pro čtení.

 
Skupina uživatelů se běžnému uživateli zobrazí jako pouze pro čtení.


Úprava způsobu nastavení uživatelských práv a skupin

Chcete-li vytvořit nové skupiny uživatelů nebo změnit práva, která jsou skupině přiřazena, je nutné změnit konfiguraci wikin, což mohou provést pouze administrátoři serveru. Další informace vám sdělí správce serveru vašeho webu nebo navštivte stránku Příručka:Uživatelská práva .

Přiřazování a rušení skupin uživatelů

Přidávání a odebírání skupin uživatelů se provádí pomocí speciální stránky Special:UserRights.

Udělení práv byrokrata

 
Demo byrokrata, který se pokouší přidat uživatele do skupiny "byrokrat" zaškrtnutím políčka vedle "byrokrata". Platnost oprávnění je nastavena tak, aby vypršela po 1 dni.

Udělení práv administrátora

 
Demo byrokrata, který se pokouší přidat uživatele do skupiny "administrátor" zaškrtnutím políčka vedle "administratora". Platnost oprávnění je nastavena tak, aby vypršela po 1 dni.

Neměnná uživatelská práva

 
Práva "byrokrata" a "administrátora" již byla udělena a nelze je na tomto snímku obrazovky změnit. Tato konfigurace, kde lze udělit administrátorská a výše uvedená práva, ale nelze je místně odebrat, se používá na většině wikin Wikimedie.

Protokoly

Po změně skupin uživatele jsou protokoly dostupné v části "Protokol uživatelských práv" na stránce Special:UserRights.

 
Protokoly uživatelských práv uživatele po přidání uživatele do skupiny "byrokrat".

Pokud se chcete připojit k nové skupině nebo opustit skupinu, ve které již jste, kontaktujte byrokrata na své wiki. Seznam byrokratů najdete na Special:ListUsers/bureaucrat.

Skupiny uživatelů budete moci přiřadit nebo zrušit, pokud platí alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Patříte do skupiny uživatelů s právy userrights. Toto právo je přiděleno byrokratům na většině wikin.
 • Patříte do skupiny uživatelů, která má výslovně povoleno přidávat a/nebo odebírat konkrétní skupinu uživatelů.
 • Prohlížíte si Special:UserRights pro svůj vlastní účet a patříte do skupiny uživatelů, která má oprávnění přiřazovat skupiny uživatelů pouze k vašemu vlastnímu účtu.

Další podrobnosti najdete na stránce Příručka:Nastavení skupin uživatelů v MediaWiki .

Vypršení platnosti uživatelské skupiny

Verze MediaWiki:
1.29

Uživatel může být přiřazen do skupiny uživatelů na omezenou dobu. To lze provést výběrem doby trvání z rozbalovací nabídky "Čas vypršení:". Případně můžete vybrat "Jiný čas:" a do pole zadat vlastní časové období. Relativní období jako "10 weeks" i absolutní data nebo časy jako "2020-12-31" jsou přijímány.

Když nastane čas vypršení platnosti, uživatel již není považován za člena této skupiny. V tomto okamžiku není zapsán žádný záznam protokolu, podobně jako když vyprší blokování uživatele nebo ochrana stránky.

Máte-li oprávnění přidat určitou skupinu uživatelů, ale nikoli ji odebrat, můžete pouze posunout dobu vypršení platnosti této skupiny dále do budoucnosti (tj. prodloužit členství uživatele v této skupině). To má zabránit obcházení omezení pro odstraňování skupin změnou vypršení platnosti na (řekněme) 1 sekundu. Pokud toto omezení existuje, objeví se vedle názvu skupiny uživatelů symbol "#".

Můžete měnit skupiny, do nichž je uživatel zařazen.

 • Zaškrtnuté políčko znamená, že uživatel je v dané skupině.
 • Nezaškrtnuté políčko značí, že uživatel v dané skupině není.
 • Hvězdička (*) znamená, že nemůžete danou skupinu odstranit, jakmile ji přidáte, nebo naopak.
 • Křížek (#) znamená, že čas do vypršení členství v dané skupině můžete pouze prodloužit, ne zkrátit.


Související odkazy