സഹായം:എക്സ്റ്റൻഷൻ:പരിഭാഷ

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate and the translation is 60% complete.
Outdated translations are marked like this.
എക്സ്റ്റൻഷന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേക പേജ്, "Special:Translate", അതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ചുമതലയിൽ, "പരിഭാഷ ചെയ്യാത്ത എല്ലാ സന്ദേശങ്ങളും കാണുക" കാണിക്കുന്നു

പരിഭാഷാ എക്സ്റ്റൻഷൻ പരിഭാഷാ (വിവർത്തനം/തർജ്ജമ/ട്രാൻസ്ലേഷൻ) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അവശ്യ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് മീഡിയവിക്കി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. translatewiki.netൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉള്ളടക്ക പേജുകൾ, വിക്കിയുടെ ഇന്റർഫേസ്, മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവപോലും പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള പരിഭാഷ ഇന്റർഫേസുമായി ആണ് പരിഭാഷ എക്സ്റ്റൻഷൻ വരുന്നത്, കൂടാതെ പരിഭാഷ ചെയ്യേണ്ട വാചക ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളടക്ക ഘടനയെ വേർതിരിക്കാനും പരിഭാഷപ്പെടുത്താവുന്ന വാചകം മാത്രം പരിഭാഷകർക്ക് കാണിക്കാവുന്ന യൂണിറ്റുകളായി വിഭജിച്ച് കാണിക്കാനും കഴിയും. ഓരോ യൂണിറ്റും മാറ്റങ്ങൾക്കായി യാന്ത്രികമായി ട്രാക്കുചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പേജിലോ വിക്കിയിലുടനീളമോ എന്താണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പരിഭാഷകർ ഉടനടി കാണുന്നു.

translatewiki.netയിൽ എല്ലാ മാസവും നൂറുകണക്കിന് വിവർത്തകർ മീഡിയവിക്കി, മറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോജക്റ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസ് പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ പരിഭാഷാ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. userbase.kde.org-ൽ ഉപയോക്തൃ ഡോക്യുമെന്റേഷനോടുകൂടിയ ആയിരത്തോളം ഉള്ളടക്ക പേജുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിഭാഷ വിപുലീകരണം ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്, എന്നാൽ അതേ സമയം അത് വർദ്ധിക്കുകയും വിപുലമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, അവലോകനം, വർക്ക്ഫ്ലോ സവിശേഷതകൾ എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

സവിശേഷതകൾ

 
പരിഭാഷ എഡിറ്റർ: ടിപ്പ് സഹായത്തോട് കൂടിയ ഒരു സന്ദേശവും (ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല) രണ്ട് അസിസ്റ്റന്റ് ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും.

ഇന്റർഫേസ്: ലളിതവും എന്നാൽ പ്രവർത്തനപരവുമായ വിവർത്തന ഇന്റർഫേസാണ് വിവർത്തന വിപുലീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. സന്ദേശ നിർവചനം, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ തുടങ്ങിയ അവശ്യ വിവരങ്ങൾ കൂടാതെ, നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഭാഷകളിലെ വിവർത്തനങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. ഒരു നിർവചനം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണും. The extension comes with some built-in checks, that can help with common mistakes like unbalanced brackets and unused variables. Depending on the configuration, there are also suggestions from translation memory and machine translation services like those of Google Translate, Microsoft's Bing Translator and Apertium.

ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റും അജാക്സും ഉപയോഗിച്ച് പരിഭാഷാ ഇന്റർഫേസിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഇന്റർഫേസുകളിലോ മൊബൈൽ ഇന്റർഫേസുകളിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന WebAPIകൾ ബാക്കെൻഡ് നൽകുന്നു. It is also possible to export messages for translation in other off-line and on-line tools that accept the Gettext po file format.

സന്ദേശ ഗ്രൂപ്പുകളും ചുമതലകളും: പല സവിശേഷതകളും രണ്ട് അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്: സന്ദേശ ഗ്രൂപ്പുകൾ & ടാസ്‌ക്കുകൾ.

A message group represents a collection of messages. One content page would be one message group, where, in the simplest form, each paragraph would be one message in that group. Messages used in each MediaWiki extension form a message group on translatewiki.net – a few of the largest extensions have multiple groups. You can also make a group of groups, like All newsletters or All Translate extension messages. Many of the statistics and the tasks work on the message group basis.

The tasks, or in other words different listings of messages in a message group, facilitate different use cases. Normally a translator gets a list of all untranslated messages in a chosen message group, but there are tasks where you can review messages or just get a list of all messages, translated or not.

 
ഈ പ്രത്യേകം പേജ് ഓരോ സന്ദേശ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും പരിഭാഷ നില റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു

Reporting and statistics: The extension has extensive reporting features ranging from a view of untranslated messages across all message groups in a given language to lists of translators per language with their activity level.

ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ: ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ മീഡിയവിക്കിയിൽ ഉള്ളടക്കം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അളക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. The translated versions get out of date and there is no way to track changes to the master page, so there are many half-translated and outdated translations without a clear overview of the overall status. കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ വിവർത്തകർ പലപ്പോഴും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും എന്താണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പരിഭാഷകർ കണ്ടെത്തുന്നില്ല. കാലഹരണപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഉപയോക്താക്കളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

This is all solved with the Translate extension and its page translation feature. It adds a bit of overhead to the pages that need translation, but the benefits far outweigh this. Essentially you only need to mark the parts of the page that need translation. The extension then splits such parts into paragraph sized units and creates a message group for them. After that translators can use all the features described above. In addition you can easily add a language bar with the ‎<languages /> tag or have links automatically go to the user's preferred language version (only) when it exists, by using links of the form [[Special:MyLanguage/Pagename]].

Developers: The extension comes with built-in support for many common translation file formats, like Java properties and Gettext po files. It has an extensive set of tools, both in-wiki and on the command line, to efficiently import and export translations.

Searching: Without a search feature, it is difficult for translators to find specific messages they want to translate. Traversing all the translations or strings of the project is inefficient. Also, translators often want to check how a specific term was translated in a certain language across the project.

This is solved by the special page Special:SearchTranslations. Translators can find the messages containing certain terms in any language and filter by various criteria: this is the default. After searching, they can switch the results to the translations of said messages, for instance to find the existing, missing or outdated translations of a certain term.

ഉപയോഗ കേസുകൾ

You can translate almost anything with the Translate extension. Naturally there are specialized tools for translation of certain kind of content like video subtitles, that are better done with those tools, but in general Translate performs very well with any kind of text that can be split into messages with length ranging from one word up to one large paragraph. Longer messages become unwieldy to translate and are just harder to work with.

The three primary use cases that the Translate extension supports are content translation, local interface translation and software translation. All of them are covered in the following sections, with links to tutorials and to reference documentation or in-depth topical help where available. Of the three use cases the interface translation has been utilized the least.

ഉള്ളടക്ക പരിഭാഷ

 
പരിഭാഷ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണ്: കാലഹരണപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പുതിയ സോഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റുകയും, സന്ദേശങ്ങളിൽ പരിഭാഷകർക്ക് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിച്ചേരാനാകും

Most wikis have content they would like to be available in multiple languages. Whether just a few or hundreds of pages, it doesn't matter. In order to prevent wasting translator's time, pages should be marked for translation only when they are reasonably stable. Each change that is made afterwards can affect tens or hundreds of old translations, and the time needed to update them adds up. Especially with volunteer translators, you should be aware of this aspect, and respect the time they spend making translations and updates, avoiding unnecessary work. If you use the Translate extension to translate pages, you are already well on your way to using the translator time available in the most effective and efficient way.

The way the Translate extension splits up a page into paragraph sized units does not leave too much freedom for translators to change the content. This is usually a good thing and is ideal where continuity and consistency of content across languages is desired. It can be worked around, but in principle this way of doing translations is not generally suitable, for example, for Wikipedia articles, which usually are totally independent of each other. Even if they originally start as a translation from a different language, they usually begin living their own independent life from the original version. With Translate, the original page is always the main version, and new content cannot be developed in translated versions.

With these limitations in mind there are still plenty of cases where this feature is a perfect match. Most, if not all, user documentation falls into this category as well as news-like content that does not change once written. If you have the Translate extension already installed and access rights configured, try creating a page and wrapping the whole text inside <languages /><translate>...</translate> and follow the links, or follow the tutorial How to prepare a page for translation.

Special:AggregateGroups പേജിനൊപ്പം പേജുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ കൂടുതൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ്

ബഹുഭാഷാ വിക്കികളിൽ പ്രാദേശിക ഇന്റർഫേസ് പരിഭാഷ

One thing almost every wiki has customized is the sidebar. It is possible to create a message group for the custom sidebar messages and also for other local interface customisations.

One interesting expansion is the multilingual pages or templates built with the {{int:}} magic word. The translatewiki.net main page and some Wikimedia Commons templates are good examples of this. The magic word {{int:}} is an alternative to the content translation feature and it is more suitable to mark-up heavy pages just like the translatewiki.net main page. Another nice feature is that the language of the page automatically follows the user interface language, so there is no need for a language bar, although you might want to have an interface language selector instead.

Setting this up is currently a bit more complicated than content translation and needs software configuration, but it is all covered in the tutorial How to make an interface message group.

സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഭാഷ

The Translate extension is a good fit for translating software interface messages. At translatewiki.net, it is used to translate dozens of software products from games to web applications. The Translate extension supports reading and updating translations from and to common formats used in web development including Java properties, Gettext and Yaml files.

Change tracking is also available for externally tracked files, because internally the extension uses a cached derivative version of the localisation files where the source text and its translations are stored, instead of using them directly in their original format. Translation administrators can either use the web interface or a command line interface to check new message definitions and "fuzzy" (request update of) translations when they need updating. This works regardless of the underlying file format or version control system (if any).

With simple command line tools, translation administrators can easily import even a large set of existing translations and with just one command they can export all translations in the correct format and in the correct directory structure. You can export directly to your VCS repository checkout, where you can easily commit changes and new files.

കൂടുതൽ വായനയും ട്യൂട്ടോറിയലുകളും

പരിഭാഷകർക്കും പരിഭാഷാ കാര്യനിർവാഹകർക്കുമായി

 
Slides of a workshop about how to use എക്സ്റ്റൻഷൻ:പരിഭാഷ at Wikimania17.

പരിഭാഷാ കാര്യനിർവാഹകർക്കായി

Reference documents for developers

ബന്ധപ്പെട്ടവ

  • Extension:TranslationNotifications#Special_pages
  • Localisation/Tutorial General localisation tutorial for developers, for use at hackathons & trainings
  • Universal Language Selector – വെബ് ഫോണ്ടുകളും ഇൻപുട്ട് രീതികളും നൽകുന്നു
  • m:Translatability – ബഹുഭാഷാ വിക്കികളിൽ പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്രിയകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  • m:Tech/Translators/List – നിലവിൽ സജീവമായ സാങ്കേതിക പരിഭാഷകരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് സ്വയം ചേർക്കുക