Nápověda:Rozšíření:Translate

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate and the translation is 100% complete.
Hlavní speciální stránka rozšíření, "Special:Translate" (v češtině ji najdete pod názvem "Překládání"), zpravidla nabízí ve výchozím stavu "Nepřeložené" zprávy.

Rozšíření Translate přidává k MediaWiki základní nástroje potřebné k práci na překladu. Lze ho využít k překladu obsahu stránek, rozhraní wiki a dalších softwarových produktů, jaké se používají v translatewiki.net. Toto rozšíření poskytuje jednoduché překladatelské rozhraní, kde je struktura obsahu oddělena od textového obsahu, který má být přeložen. Překladatelům se zobrazuje pouze obsah určený k překladu, rozdělený do samostatně udržovaných jednotek. Změny u každé z nich se automaticky sledují a překladatelé tak okamžitě vidí, co je potřeba zaktualizovat na konkrétní stránce, nebo v celé wiki.

Rozšíření Translate používají k překladu uživatelského rozhraní MediaWiki a dalších projektů na translatewiki.net, každý měsíc stovky překladatelů. Na webu userbase.kde.org se používá pro překlad obsahu tisícovky stránek s uživatelskou dokumentací. S rozšířením Translate je velmi snadné začít překládat, přitom nabízí i obsáhlé možnosti oznamování změn, jejich kontroly a další možnosti pracovního postupu.

Funkce

 
Editor překladu: zpráva s tipem (na obrázku není vidět) a návrhy ze dvou pomocných jazyků

Interface: Hlavním rysem rozšíření Translate je jednoduché, ale funkční překladové rozhraní. Kromě základních informací, jako je definice zprávy a dokumentace, si můžete také prohlížet překlady do jiných jazyků. Pokud se definice změnila, uvidíte změny. Rozšíření obsahuje určité vestavěné kontrolní mechanismy, které mohou pomoci hlídat běžné chyby, jako jsou nevyvážené závorky a nepoužívané proměnné. V závislosti na konfiguraci existují také návrhy z překladové paměti a služeb strojového překladu, jako jsou služby Google Translate, Microsoft Bing Translator a Apertium.

Použitelnost překladového rozhraní je vylepšena pomocí JavaScriptu a AJAX. Backend poskytuje WebAPI, jenž je možné použít v mobilních rozhraních nebo rozhraních přizpůsobených konkrétnímu druhu obsahu. Je také možné exportovat zprávy pro překlad do jiných off-line a on-line nástrojů, které přijímají formát souboru Gettext po.

Skupiny zpráv a úkoly: Mnoho funkcí je založeno na dvou základních pojmech: skupiny zpráv a úkoly.

Skupina zpráv představuje sbírku zpráv. Jedna obsahová stránka by byla jedna skupina zpráv, kde by v nejjednodušší formě každý odstavec představoval jednu zprávu v této skupině. Zprávy použité v každém rozšíření MediaWiki tvoří skupinu zpráv na translatewiki.net - několik největších rozšíření má více skupin. Můžete také vytvořit skupinu skupin, například „Všechny informační bulletiny“ nebo „Všechny zprávy o rozšíření Překladače“. Mnoho statistik a úkolů pracuje na základě skupiny zpráv.

Úkoly nebo jinými slovy různé výpisy zpráv ve skupině zpráv usnadňují různé případy použití. Překladatel obvykle získá seznam všech nepřekládaných zpráv ve vybrané skupině zpráv, ale existují úkoly, kde si můžete prohlížet zprávy nebo jen získat seznam všech zpráv, přeložených či nikoli.

 
Tato speciální stránka zobrazuje stav překladů každé skupiny zpráv

Reporting and statistics: Rozšíření má rozsáhlé funkce hlášení, od zobrazení nepřekládaných zpráv napříč všemi skupinami zpráv v daném jazyce až po seznamy překladatelů podle jazyka s úrovní jejich aktivity.

Překlad obsahu: Pokud jste někdy překládali obsah MediaWiki, aniž byste měli k dispozici nějaký překladatelský nástroj, pak víte, že se to nedá srovnat. Přeložené verze zastarávají a neexistuje žádný způsob, jak sledovat změny probíhající na samotné překládané stránce, takže pak ve wiki existuje mnoho polo-přeložených a zastaralých překladů, aniž by někde existoval srozumitelný přehled o jejich stavu. A pro překladatele bývá deprimující, když musí pracovat s velkým blokem textu místo kratších textů, které lze zvládnout snáz. Pro překladatele bývá v takovém případě problém najít, co může zůstat beze změn, a co naopak vyžaduje aktualizaci. A uživatele tak matou informace, které už jsou neaktuální.

To vše je vyřešeno pomocí rozšíření Přeložit a funkce překladu stránky. Přidává trochu režii na stránky, které potřebují překlad, ale výhody dalece převažují. V podstatě stačí pouze označit části stránky, které vyžadují překlad. Rozšíření pak tyto části rozdělí na jednotky velikosti odstavce a vytvoří pro ně skupinu zpráv. Poté mohou překladatelé použít všechny výše popsané funkce. Kromě toho můžete snadno přidat jazykovou lištu se značkou ‎<languages /> nebo nechat odkazy automaticky přejít na preferovanou jazykovou verzi uživatele (pouze), pokud existuje, pomocí odkazů ve tvaru [[Special:MyLanguage/Pagename]].

Další informace naleznete v tutoriálu Jak nastavit stránku s obsahem pro překlad a podrobná dokumentace funkce překladu.

Vývojáři: Rozšíření přichází s integrovanou podporou mnoha běžných formátů překladových souborů, jako jsou vlastnosti Java a soubory Gettext po. Má rozsáhlou sadu nástrojů, jak na wiki, tak na příkazovém řádku, k efektivnímu importu a exportu překladů.

Vyhledávání: Bez možnosti vyhledávání by pro překladatele bylo velmi obtížné najít zprávu, kterou chtějí přeložit. Procházení všech překládaných řetězců, které se vyskytují v projektu by bylo velmi zdlouhavé. Překladatelé, také často chtějí zjistit jak byl určitý termín přeložen do příslušného jazyka v jiném projektu.

To řeší speciální stránka Special:SearchTranslations. Překladatelé přes ni mohou vyhledat zprávy, které obsahují hledaný termín v libovolném jazyce a výsledek podle různých kritérií dále filtrovat: tak je tomu ve výchozím stavu. Po vyhledání pak mohou přepínat mezi překlady příslušné zprávy, aby tak mohli najít existující, chybějící nebo zastaralý překlad příslušného termínu.

Využití

S Translate můžete přeložit cokoli. Pochopitelně existují specializované nástroje pro překlad určitého typu obsahu, jakým jsou například titulky, které budou pro tento účel vhodnější, ale v zásadě lze Translate velmi dobře využít pro jakýkoliv druh textu, který lze rozdělit do zpráv od jednoho slova až po velké odstavce. I když dlouhé odstavce jsou z hlediska překladu nepraktické, protože se mnohem hůř překládají.

Tři případy primárního použití, které rozšíření Překladač (Translate) podporuje, jsou překlad obsahu, překlad lokálního rozhraní a překlad softwaru. Všechny z nich jsou popsány v následujících částech s odkazy na návody a referenční dokumentací nebo podrobnou aktuální nápovědou, pokud jsou k dispozici. Ze tří případů použití byl překlad rozhraní využit nejméně.

Překlad obsahu

 
Překlad je zastaralý: zastaralé části jsou nahrazeny novým zdrojovým textem a překladatelé se mohou dostat ke zprávám a aktualizovat jediným kliknutím

Většina wiki má obsah, který by chtěl být dostupný ve více jazycích. Ať už jen pár nebo stovky stránek, na tom nezáleží. Aby se zabránilo plýtvání času překladatele, měly by být stránky označeny k překladu, pouze pokud jsou přiměřeně stabilní. Každá následná změna může ovlivnit desítky nebo stovky starých překladů a čas potřebný k jejich aktualizaci se sčítá. Zejména u dobrovolných překladatelů byste si měli být vědomi tohoto aspektu a měli byste respektovat čas, který věnují překladům a aktualizacím, a vyhýbat se zbytečné práci. Pokud k překládání stránek používáte rozšíření Překladač, již jste na dobré cestě k co nejefektivnějšímu a nejefektivnějšímu využití času překladače.

Způsob, jakým rozšíření Překladač rozdělí stránku na jednotky velikosti odstavců, nenechává překladatelům příliš velkou volnost při změně obsahu. To je obvykle dobrá věc a je ideální tam, kde je žádoucí kontinuita a konzistence obsahu napříč jazyky. Lze jej obejít, ale v zásadě není tento způsob překladů obecně vhodný například pro články na Wikipedii, které jsou obvykle na sobě zcela nezávislé. I když původně začínají jako překlad z jiného jazyka, obvykle začnou žít svůj vlastní nezávislý život z původní verze. U stránky „Přeložit“ je původní stránka vždy hlavní verzí a v přeložených verzích nelze vyvíjet nový obsah.

S ohledem na tato omezení existuje stále spousta případů, kdy je tato funkce perfektní. Většina, pokud ne všechna, uživatelská dokumentace spadá do této kategorie, stejně jako obsah podobný zprávám, který se po psaní nezmění. Pokud již máte rozšíření Překladač nainstalované a máte nakonfigurovaná přístupová práva, zkuste vytvořit stránku a zalomit celý text do <languages /><translate>...</translate> a následovat odkazy nebo postupujte podle tutoriálu Jak připravit stránku k překladu.

Skupiny stránek lze dále agregovat společně se stránkou Special:AggregateGroups.

Překlad lokálního rozhraní ve vícejazyčné wiki

Jedna věc, kterou si téměř každá wiki přizpůsobila, je sidebar. Je možné vytvořit skupinu zpráv pro vlastní zprávy na postranním panelu a také pro další přizpůsobení lokálního rozhraní.

Jedním zajímavým rozšířením jsou vícejazyčné stránky nebo šablony vytvořené pomocí magického slova {{int:}}. Dobrou ukázkou je hlavní stránka translatewiki.net a některé šablony Wikimedia Commons. Kouzelné slovo {{int:}} je alternativou k funkci překladu obsahu a je vhodnější označit těžké stránky stejně jako hlavní stránku translatewiki.net. Další příjemnou funkcí je, že jazyk stránky se automaticky řídí jazykem uživatelského rozhraní, takže není třeba používat lištu jazyků, i když byste místo toho mohli chtít mít výběr jazyka rozhraní.

Toto nastavení je v současné době o něco složitější než překlad obsahu a vyžaduje konfiguraci softwaru, ale vše je obsaženo v tutoriálu Jak vytvořit skupinu zpráv rozhraní.

Překlad softwaru

Rozšíření Přeložit je vhodné pro překlad zpráv softwarového rozhraní. Na translatewiki.net se používá k překladu desítek softwarových produktů z her do webových aplikací. Rozšíření Přeložit podporuje čtení a aktualizaci překladů z a do běžných formátů používaných při vývoji webu, včetně souborů Java properties, Gettext a Yaml.

Sledování změn je k dispozici také pro externě sledované soubory, protože interně rozšíření používá odvozenou verzi lokalizačních souborů v mezipaměti, kde je uložen zdrojový text a jeho překlady, namísto použití přímo v jejich původním formátu. Správci překladů mohou pomocí webového rozhraní nebo rozhraní příkazového řádku zkontrolovat nové definice zpráv a "fuzzy" (vyžádat si aktualizaci) překladů, když potřebují aktualizaci. Funguje to bez ohledu na základní formát souboru nebo systém řízení verzí (pokud existuje).

Pomocí jednoduchých nástrojů příkazového řádku mohou správci překladů snadno importovat i velké množství existujících překladů a jediným příkazem mohou exportovat všechny překlady ve správném formátu a ve správné adresářové struktuře. Můžete exportovat přímo do pokladny VCS, kde můžete snadno provádět změny a nové soubory.

Další čtení a tutoriály

Pro překladatele a administrátory překladů

 
Snímky z workshopu o tom, jak používat Extension:Překlady na Wikimania17.

Pro administrátory překladů

Referenční dokumentace pro vývojáře

Související