Nápověda:Rozšíření:Překlad

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate and the translation is 100% complete.
Hlavní speciální stránka rozšíření, "Special:Translate" (v češtině ji najdete pod názvem "Překládání"), zpravidla nabízí ve výchozím stavu "nepřeložené zprávy".

Rozšíření Překlad (translate) přidává k MediaWiki základní nástroje potřebné k práci na překladu. Lze ho využít k překladu obsahu stránek, rozhraní wiki a dalších softwarových produktů, které se používají v translatewiki.net. Toto rozšíření poskytuje jednoduché překladatelské rozhraní, kde je struktura obsahu oddělena od textového obsahu, který má být přeložen. Překladatelům se zobrazuje pouze obsah určený k překladu, rozdělený do samostatně udržovaných jednotek. Změny u každé z nich se automaticky sledují a překladatelé tak okamžitě vidí, co je potřeba zaktualizovat na konkrétní stránce, nebo v celé wiki.

Rozšíření Translate používají k překladu uživatelského rozhraní MediaWiki a dalších projektů na translatewiki.net, každý měsíc stovky překladatelů. Na webu userbase.kde.org se používají pro překlad obsahu tisícovky stránek s uživatelskou dokumentací. S rozšířením Translate je velmi snadné začít překládat, přitom nabízí i obsáhlé možnosti oznamování změn, jejich kontroly a další možnosti pracovního postupu.

Funkce

 
Editor překladu: Zpráva s tipem (na obrázku není vidět) a návrhy ze dvou pomocných jazyků

Rozhraní: (interface) Hlavním rysem rozšíření Translate je jednoduché, ale funkční překladové rozhraní. Kromě základních informací, jako je definice zprávy a dokumentace, si můžete také prohlížet překlady do jiných jazyků. Pokud se definice změnila, uvidíte změny. Rozšíření obsahuje určité vestavěné kontrolní mechanismy, které mohou pomoci hlídat běžné chyby, jako jsou nevyvážené závorky a nepoužívané proměnné. V závislosti na konfiguraci existují také návrhy z překladové paměti a služeb strojového překladu, jako jsou služby Google Translate, Microsoft Bing Translator a Apertium.

Použitelnost překladového rozhraní je vylepšena pomocí JavaScriptu a AJAX. Backend poskytuje rozhraní WebAPI, která lze použít v mobilních rozhraních nebo rozhraních přizpůsobených konkrétnímu druhu obsahu. Je také možné exportovat zprávy pro překlad do jiných off-line a on-line nástrojů, které přijímají formát souboru Gettext po.

Skupiny zpráv a úkoly: Mnoho funkcí je založeno na dvou základních pojmech: Skupiny zpráv a úkoly.

Skupina zpráv představuje sbírku zpráv. Jedna obsahová stránka by byla jedna skupina zpráv, kde by v nejjednodušší formě každý odstavec představoval jednu zprávu v této skupině. Zprávy použité v každém rozšíření MediaWiki tvoří skupinu zpráv na translatewiki.net - několik největších rozšíření má více skupin. Můžete také vytvořit skupinu skupin, například Všechny informační bulletiny nebo Všechny zprávy o rozšíření Překladače. Mnoho statistik a úkolů pracuje na základě skupiny zpráv.

Úkoly nebo jinými slovy různé výpisy zpráv ve skupině zpráv usnadňují různé případy použití. Překladatel obvykle získá seznam všech nepřekládaných zpráv ve vybrané skupině zpráv, ale existují úkoly, kde si můžete prohlížet zprávy nebo jen získat seznam všech zpráv, přeložených či nikoli.

 
Tato speciální stránka zobrazuje stav překladů každé skupiny zpráv

Hlášení a statistika: (reporting and statistics) Rozšíření má rozsáhlé funkce hlášení, od zobrazení nepřekládaných zpráv napříč všemi skupinami zpráv v daném jazyce až po seznamy překladatelů podle jazyka s úrovní jejich aktivity.

Překlad obsahu: Pokud jste někdy překládali obsah MediaWiki, aniž byste měli k dispozici nějaký překladatelský nástroj, pak víte, že se to nedá srovnat. Přeložené verze zastarávají a neexistuje žádný způsob, jak sledovat změny probíhající na samotné překládané stránce, takže pak ve wiki existuje mnoho částečně přeložených a zastaralých překladů, aniž by někde existoval srozumitelný přehled o jejich stavu. Pro překladatele bývá deprimující, když musí pracovat s velkým blokem textu místo kratších textů, které lze zvládnout snáz. Pro překladatele bývá v takovém případě problém najít, co může zůstat beze změn a co naopak vyžaduje aktualizaci. Uživatele tak matou informace, které už jsou neaktuální.

To vše je vyřešeno pomocí rozšíření Translate (přeložit) a funkce překladu stránky. Přidává trochu režie na stránky, které potřebují překlad, ale výhody dalece převažují. V podstatě stačí pouze označit části stránky, které vyžadují překlad. Rozšíření pak tyto části rozdělí na jednotky velikosti odstavce a vytvoří pro ně skupinu zpráv. Poté mohou překladatelé použít všechny výše popsané funkce. Kromě toho můžete snadno přidat jazykovou lištu se značkou ‎<languages /> nebo nechat odkazy automaticky přejít na preferovanou jazykovou verzi uživatele (pouze), pokud existuje, pomocí odkazů ve tvaru [[Special:MyLanguage/Pagename]].

Další informace naleznete v průvodci Jak nastavit stránku s obsahem pro překlad a v podrobné dokumentaci funkce překladu.

Vývojáři: Rozšíření přichází s integrovanou podporou mnoha běžných formátů překladových souborů, jako jsou vlastnosti Java a soubory Gettext po. Má rozsáhlou sadu nástrojů, jak na wiki, tak na příkazovém řádku, k efektivnímu importu a exportu překladů.

Vyhledávání: Bez možnosti vyhledávání by pro překladatele bylo velmi obtížné najít zprávu, kterou chtějí přeložit. Procházení všech překládaných řetězců, které se vyskytují v projektu by bylo velmi zdlouhavé. Překladatelé také často chtějí zjistit, jak byl určitý termín přeložen do příslušného jazyka v jiném projektu.

To řeší speciální stránka Special:SearchTranslations. Překladatelé přes ni mohou vyhledat zprávy, které obsahují hledaný termín v libovolném jazyce a výsledek podle různých kritérií dále filtrovat: Tak je tomu ve výchozím stavu. Po vyhledání pak mohou přepínat mezi překlady příslušné zprávy, aby tak mohli najít existující, chybějící nebo zastaralý překlad příslušného termínu.

Využití

S Translate můžete přeložit cokoli. Pochopitelně existují specializované nástroje pro překlad určitého typu obsahu, jakým jsou například titulky, které budou pro tento účel vhodnější, ale v zásadě lze Translate velmi dobře využít pro jakýkoliv druh textu, který lze rozdělit do zpráv od jednoho slova až po velké odstavce. I když dlouhé odstavce jsou z hlediska překladu nepraktické, protože se mnohem hůře překládají.

Tři případy primárního použití, které rozšíření Translate podporuje, jsou překlad obsahu, překlad lokálního rozhraní a překlad softwaru. Všechny jsou popsány v následujících částech s odkazy na návody a referenční dokumentaci nebo podrobnou aktuální nápovědu, pokud jsou k dispozici. Ze tří případů použití byl překlad rozhraní využit nejméně.

Překlad obsahu

 
Překlad je zastaralý: Zastaralé části jsou nahrazeny novým zdrojovým textem a překladatelé se mohou dostat ke zprávám a aktualizovat jediným kliknutím.

Většina wiki má obsah, který by chtěl být dostupný ve více jazycích. Ať už jen pár nebo stovky stránek, na tom nezáleží. Aby se zabránilo plýtvání času překladatele, měly by být stránky označeny k překladu, pouze pokud jsou přiměřeně stabilní. Každá následná změna může ovlivnit desítky nebo stovky starých překladů a čas potřebný k jejich aktualizaci se sčítá. Zejména u dobrovolných překladatelů byste si měli být vědomi tohoto aspektu a měli byste respektovat čas, který věnují překladům a aktualizacím, a vyhýbat se zbytečné práci. Pokud k překládání stránek používáte rozšíření Translate, již jste na dobré cestě k co nejefektivnějšímu a nejúčelnějšímu využití času překladače.

Způsob, jakým rozšíření Translate rozdělí stránku na jednotky velikosti odstavců, nenechává překladatelům příliš velkou volnost při změně obsahu. To je obvykle dobrá věc a je ideální tam, kde je žádoucí souvislost a soudržnost obsahu napříč jazyky. Lze jej obejít, ale v zásadě není tento způsob překladů obecně vhodný například pro články na Wikipedii, které jsou obvykle na sobě zcela nezávislé. I když původně začínají jako překlad z jiného jazyka, obvykle začnou žít svůj vlastní nezávislý život z původní verze. U stránky Translate je původní stránka vždy hlavní verzí a v přeložených verzích nelze vyvíjet nový obsah.

S ohledem na tato omezení stále existuje spousta případů, kdy se tato funkce dokonale hodí. Většina, ne-li všechna, uživatelská dokumentace spadá do této kategorie, stejně jako obsah podobný zprávám, který se po napsání nemění. Pokud již máte nainstalované rozšíření Translate a máte nakonfigurovaná přístupová práva, zkuste vytvořit stránku a celý text zabalit do <languages /><translate>...</translate> a postupujte podle odkazů nebo postupujte podle návodu Jak připravit stránku k překladu.

Skupiny stránek lze nalézt na stránce Special:AggregateGroups.

Překlad lokálního rozhraní ve vícejazyčných wiki

Jedna věc, kterou si téměř každá wiki přizpůsobila, je postranní panel (sidebar). Je možné vytvořit skupinu zpráv pro vlastní zprávy na postranním panelu a také pro další přizpůsobení lokálního rozhraní.

Jedním zajímavým rozšířením jsou vícejazyčné stránky nebo šablony vytvořené pomocí magického slova {{int:}}. Dobrou ukázkou je hlavní stránka translatewiki.net a některé šablony Wikimedia Commons. Kouzelné slůvko {{int:}} je alternativou k funkci překladu obsahu a je vhodnější pro označení těžkých stránek, jako je hlavní stránka translatewiki.net. Další příjemnou funkcí je, že jazyk stránky se automaticky řídí jazykem uživatelského rozhraní, takže není třeba používat lištu jazyků, i když byste místo toho mohli chtít mít výběr jazyka rozhraní.

Toto nastavení je v současné době o něco složitější než překlad obsahu a vyžaduje konfiguraci softwaru, ale vše je obsaženo v návodu Jak vytvořit skupinu zpráv rozhraní.

Překlad softwaru

Rozšíření Translate je vhodné pro překlad zpráv softwarového rozhraní. Na translatewiki.net se používá k překladu desítek softwarových produktů z her do webových aplikací. Rozšíření Translate podporuje čtení a aktualizaci překladů z a do běžných formátů používaných při vývoji webu, včetně souborů Java properties, Gettext a Yaml.

Sledování změn je k dispozici také pro externě sledované soubory, protože interně rozšíření používá odvozenou verzi lokalizačních souborů uloženou v mezipaměti, kde je uložen zdrojový text a jeho překlady, namísto přímého použití v původním formátu. Správci překladů mohou použít webové rozhraní nebo rozhraní příkazového řádku ke kontrole nových definic zpráv a "fuzzy" (požadavek aktualizace) překladů, když potřebují aktualizaci. To funguje bez ohledu na základní formát souboru nebo systém správy verzí (pokud existuje).

Pomocí jednoduchých nástrojů příkazového řádku mohou správci překladů snadno importovat i velkou sadu existujících překladů a pomocí jediného příkazu exportovat všechny překlady ve správném formátu a ve správné adresářové struktuře. Můžete exportovat přímo do svého úložiště VCS, kde můžete snadno zadávat změny a nové soubory.

Další čtení a návody

Pro překladatele a administrátory překladů

 
Snímky z workshopu o tom, jak používat Rozšíření:Translate na Wikimania17.

Pro administrátory překladů

Referenční dokumentace pro vývojáře

Související