Help:Extension:ContentTranslation/cy

This page is a translated version of the page Help:Extension:ContentTranslation and the translation is 55% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Sylwch: Drwy olygu'r ddalen hon, rydych yn cytuno i ryddhau eich cyfraniad dan drwydded CC0. Gweler Dalennau cymorth y Parth Cyhoeddus am ragor o gymorth. PD

"Croeso i Cymhorthydd Cyfieithu"!

Mae Cymhorthydd Cyfieithu yn declyn sy'n helpu golygyddion i gyfieithu tudalennau o un iaith i un arall. Mae'n helpu cyfieithwyr i ganolbwyntio ar deipio testun y cyfieithiad yn hytrach na meddwl am fformatio, categoriau, dolenni, delweddau, ayb.

Mae creu tudalen Wici newydd yn seiliedig ar un sydd mewn iaith arall yn galw am ddefnydd o wasanaethu cyfieithu awtomatig, geiriaduron, ailfformatio testun, addasu dolenni a chyfeirnodau, a llawer o neidio rhwng tabiau. Mae'r Cymhorthydd Cyfieithu yn symleiddio'r dasg o greu tudalennau sydd wedi'u cyfieithu trwy ddangos y cyfieithiad y drws nesaf i'r dudalen wreiddiol ac, os yw'n bosibl, mae'n mewnosod manylion fel y fformatio, dolenni, categoriau a'r cyfeirnodau yn awtomatig. Content Translation simplifies of creating translated pages by showing the translation right next to the original page, and when possible, inserting automatically details such as formatting, links, categories, and references.

Mae'r Cymhorthydd Cynnwys yn canolbwyntio ar greu'r fersiwn cyntaf o dudalen sydd wedi'i chyfieithu. Wedi iddi gael ei chreu, gall gael ei golygu yn yr un ffordd ag unrhyw dudalen wici arall.

First of all, consider some non-technical tips about translating articles.

Do not rely on machine translation alone! It can make mistakes, even in languages that are supported well. Always read everything that you write and correct the mistakes that machine translation makes before publishing. If you publish the article without correcting them, it is likely that your translation will be deleted.

Translate only if you are confident that you can write in the language into which you are translating.

If there is a page in your wiki about translating articles, read this page before you start translating. It will have more tips and policies that are special to your wiki. In the English Wikipedia, this page is w:Wikipedia:Translation (check the interlanguage links on that page to find the corresponding pages in other languages).

If you can write in the language into which you are translating, but you think that you don't write it perfectly, ask your friends who know this language or other editors who write in this wiki for help. Talking to your friends about choosing the right or improving your grammar is fun!

Read the whole article in the source language before you start to translate. This is important for several reasons. First, it's quite possible that it is not perfect! There may be mistakes in all articles and in all languages. Besides, knowing and understanding the whole story of the article's topic, whether it's a biography of a person, a history of a city, a description of a natural phenomenon, or anything else will help you with writing every sentence of the translation.

If you see that there are some problems in the source article, and you can to write in the source languages, be bold and edit the source article before starting the translation. Changing the source article after the translation began may interfere with the translation process.

Do your best to check that the references in the source article are correct and relevant (references are also known as sources or footnotes). Read the book, check the linked website, etc. If you aren't sure that the reference is correct and relevant, consider skipping the part of the article where the reference is used, because it may be incorrect.

It's OK to skip some parts of the source article especially if they are not very interesting for the people who will read it in the target language. For example:

 • Some encyclopedic articles in English may have a section that explains the etymology of the English word in the title of the article, for example the article Chef.

If this word is completely different in your language, translation this section is probably unnecessary, unless you think that the etymology of the English word "chef" is interesting to the readers in your language.

 • Some Wikipedia articles about musicians include a section about their concerts in the country where this language is spoken.

When translating this into languages that are spoken in other countries, this section can probably be skipped.

Machine translation

In Content Translation, automatic translation is available for a limited number of languages through several machine translation services. Currently, depending on the language in which the article is translating, users will be able to use Apertium, Matxin, Google, Yandex, and Youdao translation engines.

However, automatic translation is a feature that the user can choose to use. They can select the service to use, from a dropdown list, and their preference will be remembered. Users can also choose to not use machine translation, by using the ‘Dechrau gyda pharagraff gwag’ option.

Publishing machine-translated articles is not the intention of Content Translation, and it is actively discouraged to publish articles without modification and review. Users are shown warnings if they try to publish unmodified content.

Troi'r Cymhorthydd Cyfieithu ymlaen

Nodwedd beta yw'r Cymhorthydd Cyfieithu ar hyn o bryd. I'w ddefnyddio, mae angen i chi alluogi'r nodwedd yn eich dewisiadau beta. I wneud hyn, mewngofnodwch i'ch cyfrif. cliciwch Beta ar frig y dudalen, gwiriwch Y Cymhorthydd Cyfieithu, a chlicio Cadw, ar waelod y dudalen.

 
Nodwedd Beta Cymhorthydd Cyfieithu.

Dashfwrdd

Y dashfwrdd yw'r prif bwynt mynediad i'r rhyngwyneb cyfieithu.

Cyrraedd y dashfwrdd

Mae pedair ffordd o gyrraedd y dashfwrdd:

Ffordd gyntaf: rhowch bwyntiwr eich llygoden dros yr eitem "Cyfraniadau" yn eich dewislen bersonol ar frig y sgrin. Yn y ddewislen sy'n ymddangos, cliciwch ar "Cyfieithiadau".

 
Y ddewislen sy'n ymddangos pan fyddwch yn rhoi pwyntiwr eich llygoden dros y ddolen Cyfraniadau

Ail ffordd: cliciwch y "Cyfraniadau", ac yna clicio'r botwm "Cyfieithiad" ar frig y dudalen.

 
Y botymau mae'r Cymhorthydd Cyfieithu yn eu hychwanegu ar frig y dydalen Cyfraniadau

Trydedd ffordd: dowch o hyd i'r dudalen rydych chi eisiau ei chyfieithu yn yr iaith wreiddiol, a cliciwch ar enw'r iaith darged yn y rhestr ddolenni rhyngieithol yn y bar ochr. (Bydd hyn ond yn gweithio os yw'r teclyn wedi'i osod ar y wici yn yr iaith wreiddiol, a'ch bod wedi gweithredu'r nodwedd beta yno.)

 
Mae'r erthygl Praia de Jericoacoara yn bodoli yn y Wicipedias Portiwgaleg a Saesneg, ond ddim yn y Sbaeneg, felly mae dolen lwyd i'r iaith Sbaeneg yn ymddangos yn yr ardal dolenni rhyngieithyddol os yw'r system yn gweld y gall y defnyddiwr gyfieithu i'r Sbaeneg.

Pedwaredd ffordd: gallwch deipio "Special:CX" neu "Special:ContentTranslation" ym blwch chwilio eich wici.

 
Dashfwrdd y Cymhorthydd Cyfieithu

Cychwyn cyfieithu

 
Dewisydd y ffynhonnell, yr ieithoedd targed a'r erthygl wreiddiol
 1. Cliciwch ar y botwm "Creu cyfieithiad newydd"
 2. Dewiswch yr iaith wreiddiol, yna teipiwch enw'r dudalen rydych eisiau ei chyfieithu.
 3. Dewiswch yr iaith darged, yna teipiwch enw cyfieithiedig y dudalen rydych yn ei chreu. Os yw'r enw yr un peth yn y ddwy iaith, gallwch adael y maes hwn yn wag.
 4. Cliciwch "$starttranslation" i ddechrau!

Yr arwyneb i gyfieithu

Cyffredinol

 • Pan yn bosibl, bydd categoriau yn cael eu haddasu yn awtomatig. Maen nhw'n cael eu haddasu pan fydd y ddolen rhyngieithyddol yn nodi bod categori i'w gael yn yr iaith darged sy'n cyfateb yn uniongyrchol.
 • Os yw'r gallu i gyfieithu gyda pheiriant ar gael ar gyfer y ddwy iaith rydych wedi'u dewis, bydd y paragraff yn cael ei gyfieithu yn awtomatig pan fyddwch yn clicio arno. Ni fydd y cyfieithiad hwn yn berffaith; rhaid i chi bob amser ei wirio cyn ei gyhoeddi.
 • Os nad oes modd ei gyfieithu gyda pheiriant, bydd y testun gwreiddiol yn cael ei drosglwyddo, a'r dolenni yn cael eu haddasu yn awtomatig.
 • Mae modd addasu delweddau trwy glicio arnyn nhw. Bydd rhaid i chi gyfieithu'r capsiynau gyda llaw (bydd peiriant yn gwneud hynny os yw'r nodwedd honno ar gael).
 • Bydd cyfeirnodau yn cael eu haddasu yn awtomatig, er ei bod yn bosibl y bydd angen i chi eu diwygio fel eu bod yn gweddu gyda steil eich Wici wedi i chi eu cyhoeddi.
 • Mae fformiwlau mathemategol yn cael eu cyfieithu fel ag y maent.

Sgwennu a chyhoeddi'r cyfieithiad

 
Rhyngwyneb y Cymhorthydd Cyfieithu. Cyfieithu'r erthygl Antônio Houaiss o Bortiwgaleg i Sbaeneg.
 1. Teipiwch gyfieithiad pob paragraff yn ei dro yn y golofn cyfieithu. Nid oes rhai i chi gyfieithu pob paragraff - cyfieithwch cymaint ag sydd ei angen ar gyfer y wici yn eich iaith.
 2. Bydd y cyfieithiad yn cael ei gadw yn awtomatig tan y byddwch yn ei gyhoedd, felly does dim angen i chi boeni am ei golli. I ddychwelyd i dudalen rydych wedi dechrau ei chyfieithu, ewch yn ol i'r dashfwrdd a dewiswch y dudalen o'r rhestr y byddwch yn ei gweld.
 3. Wedi i chi ysgrifennu popeth rydych ei eisiau yn y fersiwn cyntaf o'r dudalen sydd wedi'i chyfieithu, cliciwch "Cyhoeddi".

Parhau gyda chyfieithiad

Os ydych wedi cychwyn cyfieithu, mi fyddant yn ymddangos yn y dashwrdd. Gallwch ail-afael gyda chyfieithiad drwy glicio ar eitem o'ch dewis yn y rhestr.

Gallwch hefyd weld rhestr o gyfieithiadau rydych wedi'u cyhoeddi drwy fynd i'r dashfwrdd a dewis "Cyfieithiadau a gyhoeddwyd" yn lle "Cyfieithiadau ar waith".

Deleting a translation

If you don't want to continue a translation that you started, or if you published a translation and you still see it in the dashboard, you can delete it. Click the trash can button in the corner of the row:

 
The dashboard row with the name of the article, and the trash can button in the right-hand corner

Cyfieithu templedi

Pan fydd templedi yn yr erthygl, gallwch eu hanwybyddu, trosglwyddo eu syntax i'r erthygl newydd fel ag y mae, neu gyfieithu yn fanwl, paramedr-wrth-baramedr. Os hoffech chi ganllaw manwl ar gyfer cyfieithu templedi a'u gwneud yn haws i'w cyfieithu, ewch i'r dudalen Content translation/Templates.