Lots de programes

This page is a translated version of the page Software bundles and the translation is 47% complete.

La instal·lació manual de MediaWiki pot ser feixuga i lenta, especialment per als usuaris que no tenen gaire habilitat tècnica. Alguns usuaris troben més fàcil iniciar-se en MediaWiki mitjançant un lot de programes. Aquests lots de programes inclouen una combinació de sistema operatiu, paquet AMP, programa MediaWiki, extensions i plantilles.

Atenció Atenció: Els paquets de tercers sovint introdueixen canvis inesperats o potencialment perjudicials que imposen el Filesystem Hierarchy Standard (FHS) o altres requisits específics d'un proveïdor.

Aquests pedaços no estan revisats pels desenvolupadors de MediaWiki i tendeixen a espatllar el wiki de diverses maneres molt subtils (o no tant). A més, com que els paquets poden contenir versions més antigues de MediaWiki, heu de llegir atentament la informació sobre la compatibilitat, sobretot la de les extensions.

L'equip de desenvolupament de MediaWiki us recomana que us dirigiu al distribuïdor del vostre sistema operatiu i a les comunitats i empreses que mantenen aquests paquets si voleu assistència instal·lant, configurant o utilitzant aquests lots de programes.


MediaWiki stacks (MediaWiki-bundled-with-AMP)

Use this solution if you want MediaWiki installed on your hard disk and executed in the conventional way (like most application software, more or less)...

A stack, short for "solution stack", is a set of software required to run together to be able to run at all. MediaWiki can't run on its own, and requires several other programs to be loaded before it can work. Fortunately, easy-to-install bundled stacks, that include MediaWiki in them, are available...

AMP significa (Apache, MySQL/MariaDB, Perl/PHP/Python), tots ells programes que s’han d’instal·lar perquè el MediaWiki s’executi. Once installed, the stack will include your operating system: LAMP is for Linux, MAMP designates Mac OS X, and WAMP is for MS Windows. So, if you were talking about it to somebody else, and you have MediaWiki running on your Windows machine, you might say "I have a WAMP MediaWiki stack installed".

Below are AMP packages that include MediaWiki, with supported operating system(s) specified:

Bitnami MediaWiki Stack

Bitnami MediaWiki Stack is available for Windows, Linux and OS X. See Installing MediaWiki with BitNami for a step by step guide with screenshots.

AMPPS MediaWiki

AMPPS MediaWiki is available for Windows and OS X.

Mediawiki4Intranet

Mediawiki4Intranet is available for Linux as a MediaWiki bundle - includes vanilla MediaWiki with extensions and patches. Does not include third-party tools and converters as most of the Linux users usually 'apt-get' them.

It is also available for Windows as a standalone bundle, including XAMPP and all required third-party tools and media converters (even LaTeX).

MediaWiki Debian package

MediaWiki Debian package will install Apache, MariaDB/MySQL and PHP by default, allowing for further customization if you want.

Meza

Meza is a MediaWiki administration program that enables the easy install and maintenance of Apache, MariaDB, PHP 7, MediaWiki including Semantic MediaWiki, Visual Editor, Elasticsearch, and many other extensions. All you need is a minimal RedHat/CentOS install. Requires VirtualBox to run using Vagrant.

Aparells de programari de MediaWiki

Un aparell de programari (software appliance) de MediaWiki és una combinació de MediaWiki i un paquet AMP preintegrada en un JeOS (just-enough operating system, sistema operatiu mínimament suficient). Permet als usuaris saltar-se del tot la instal·lació manual de MediaWiki i les seves dependències desplegant un sistema autosuficient i llest per utilitzar que requereix poca configuració o gens, especialment en combinació amb programari de màquina virtual com ara VirtualBox o VMware.

MediaWiki-Vagrant és un conjunt de programes de configuració per a Vagrant que automatitzen la creació i actualització d'una màquina virtual que executa MediaWiki i les extensions i serveis que hi afegiu (source code). Això és ideal per als desenvolupadors de MediaWiki.

Hi ha diversos aparells de programari de MediaWiki de tercers. Són lots LAMP (Linux+AMP) que contenen un servidor MediaWiki:

    • Cloudron facilita l'execució d'aplicacions web al servidor i les manté actualitzades i segures. The MediaWiki app installs MediaWiki on Cloudron and can be configured to be a public or private wiki. The installation can be tested at the demo (username: cloudron password: cloudron)
  • TurnKey MediaWiki, based on Debian includes a pre-integrated collection of popular extensions.

NOTE: Requires Premium Webuzo License Purchase

(No extensions included.) Requires VMware or VirtualBox. See MediaWiki with BitNami for a step by step guide with screenshots.

  • Meza - A MediaWiki administration program which enables the easy install and maintenance of Apache, MariaDB, PHP 7, MediaWiki including Semantic MediaWiki, Visual Editor, Elasticsearch, and many other extensions.

All you need is a minimal RedHat/CentOS install. Requires VirtualBox to run using Vagrant.

Instal·lació automàtica

Els llocs web següents ofereixen un servei gratuït que permet instal·lar, configurar i mantenir MediaWiki mitjançant la informació d'FTP d'un lloc web.

Per augmentar-ne la seguretat, cal crear un compte d'FTP i una base de dades MySQL/MariaDB exclusius per a aquest servei.

Paquets d'extensions

Aquests són paquets de diverses extensions MediaWiki, que requereixen programari MediaWiki, AMP i un sistema operatiu:

Solucions d'empresa de MediaWiki

Són distribucions de MediaWiki personalitzades i preempaquetades per a ús d'empreses.

Nom Descripció Productor
BlueSpice Una distribució gratuïta de MediaWiki per a ús d'empresa que s'expandeix i es millora constantment. També hi ha disponible un servei de pagament. Hallo Welt!
QualityBox Enterprise MediaWiki Platform As A Service eQuality Technology
MyWikis Premium MediaWiki Software as a service (SaaS) built for ease of use, customization, extensibility, and performance. Easily manage your wiki with our proprietary, in-house Self Service portal. MyWikis LLC
semantic::core Enterprise class MediaWiki distribution including Semantic, Visual Editor, Elasticsearch and many more powerful extensions. gesinn.it GmbH & Co. KG.
semantic::apps Aplicacions llestes per a utilitzar de Semantic MediaWiki, per a activitats com ara procés de negoci, gestió de projectes o gestió de contactes. Disponibles en autoallotjament, núvol segur i allotjament públic. gesinn.it GmbH & Co. KG.
Dokit A MediaWiki distribution for creating and sharing digital user guides, work instructions and best practices. Dokit SAS

Paquets AMP sense MediaWiki

També hi ha disponibles paquets AMP que no contenen MediaWiki. Si escolliu aquest mètode, heu d'instal·lar MediaWiki i les extensions per una altra banda. Segons el sistema operatiu que empreu, voldreu un LAMP (per a GNU/Linux), un WAMP (per a Windows), un SAMP (per a Solaris) o un FAMP (per a FreeBSD).

XAMPP és un paquet AMP que ha funcionat prou bé. Vegeu Manual:Installing MediaWiki on XAMPP. La versió actual de XAMPP utilitza PHP 5.4.27.

BitNami LAMPStack és un altre paquet AMP. Per a descarregar-lo i llegir un tutorial pas a pas, vegeu MediaWiki with BitNami.

Uniform Server és un altre paquet WAMP. Vegeu Manual:Installation on Uniform Server (Windows).

Software suites including MediaWiki

  • Tuleap opensource forge / project management suite

Enllaços externs

  • WikiProject Transwiki - Projecte que pretén produir un "paquet" de plantilles i un "paquet" de MediaWiki que contingui els fitxers CSS i JS més comuns, etc.