Sổ tay:Pywikibot

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot and the translation is 47% complete.

Pywikibot là một thư viện và bộ sưu tập các kịch bản lệnh Python chạy tự động trên các trang mạng MediaWiki. Dù ban đầu được phát triển cho Wikipedia, giờ nó được sử dụng xuyên suốt các dự án của Wikimedia Foundation và trên nhiều trang mạng wiki khác.

Pywikibot logo

Chạy bot

Decorative - picture of three toy robots

Viết bot

Phát triển Pywikibot

Decorative - board filled with post-its

Nhờ giúp đỡ

Tin tức

Maintenance update A new stable release 8.3.3 has been deployed. It is marked with stable tag.
Maintenance update A new stable release 8.3.2 has been deployed.
Release Python 3.11.5, 3.10.13, 3.9.18 và 3.8.18 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 8.3.1 has been deployed.
Release A new stable release 8.3 has been deployed.
Release A new stable release 8.2 has been deployed.
ReleasePython 3.11.4, 3.10.12, 3.9.17, 3.8.17 và 3.7.17 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 8.1.2 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 8.1.1 has been deployed.
Release A new stable release 8.1 has been deployed.