Manual:Pywikibot

This page is a translated version of the page Manual:Pywikibot and the translation is 23% complete.

Pywikibot sī chi̍t-ê Python bûn-khò͘ kiam ke-si cho͘-ha̍p, ēng lâi tī MediaWiki chām téng-bīn chò chū-tōng khang-khòe. Goân-té sī siat-ké hō͘ Wikipedia, i hiān-sî mā sú-iōng ùi kui-ê Wikimedia Ki-kim-hōe ê kè-ōe kap kî-tha chin chē ê wiki téng.

Pywikibot logo

Ūn-choán chi̍t-ê bot

Decorative - picture of three toy robots

Siá chi̍t-ê bot

Khai-hoat Pywikibot

Decorative - board filled with post-its
  • List bugs for Pywikibot
  • Ēng translatewiki.net lâi hoan-e̍k Pywikibot

Get help

News

Release A new stable release 8.5 has been deployed. It is marked with stable tag.
Release A new stable release 8.4 has been deployed.
Release Python 3.12.0 kap 3.11.6 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 8.3.3 has been deployed.
Maintenance update A new stable release 8.3.2 has been deployed.
Release Python 3.11.5, 3.10.13, 3.9.18 kap 3.8.18 final releases are available.
Maintenance update A new stable release 8.3.1 has been deployed.
Release A new stable release 8.3 has been deployed.