Handleiding: Extensies ontwikkelen

This page is a translated version of the page Manual:Developing extensions and the translation is 88% complete.
MediaWiki extensies

Elke extensie bestaat uit drie onderdelen:

 1. Instellen
 2. Uitvoering
 3. Lokalisatie

Een extensie bestaat minimaal uit drie bestanden, één voor elk onderdeel:

MyExtension/extension.json
Bevat de instel-instructies. Het bestand moet "extension.json" heten. (Voor MediaWiki 1.25 zaten de opzet instructies in een MyExtension/MyExtension.php bestand vernoemd naar de extensienaam. Veel extensies hebben 'backwards-compatibility' functies in dit PHP bestand.)
MyExtension/includes/ (or MyExtension/src/)
Bevat de uitvoer code voor de extensie.
MyExtension/resources/ (or MyExtension/modules/)
Stores the client-side resources such as JavaScript, CSS and LESS for the extension.
MyExtension/i18n/*.json
Bevat lokalisatie informatie voor de extensie.

Als je een extensie ontwikkelt, vervang "MyExtension" hierboven met de naam van jou extensie. Gebruik "UpperCamelCase" naamgeving voor je bestandsmappen en PHP bestand(en); dit is de algemene Bestandsbenaming conventie.[1](The BoilerPlate extension is a good starting point for your extension.)

Tijdens ontwikkelen is het handig om caching uit te zetten door $wgMainCacheType = CACHE_NONE en $wgCacheDirectory = false in te stellen, anders zullen systeem-meldingen en andere veranderingen wellicht niet weergeven worden

Instellen

Your goal in writing the setup portion is to make installing the extension as easy as possible, so users only have to add this line to LocalSettings.php:

wfLoadExtension( 'MyExtension' );

Als je jou extensie door gebruikers wilt laten aanpassen, dan moet je configuratieparameters definiëren en documenteren, de gebruikersinstellingen zien er dan ongeveer zo uit:

wfLoadExtension( 'MyExtension' );
$wgMyExtensionConfigThis = 1;
$wgMyExtensionConfigThat = false;

Om deze eenvoud te bereiken, moeten je installatiebestanden een aantal taken uitvoeren (gedetailleerd beschreven in de volgende secties):

 • registreer elke media handler, parser functie, speciale pagina, zelfgemaakte XML tag en variabele die gebruikt wordt in jouw extensie.
 • definieer en/of valideer elke configuratie variabele die je hebt gedefinieert voor je extensie.
 • maak de klassen die gebruikt worden in je extensie klaar voor autoloading
 • bepaal welke onderdelen van je instellingen onmiddellijk uitgevoerd moeten worden en welke onderdelen uitgevoerd moeten worden nadat de MediaWiki core is ge-initialiseerd en geconfigureerd is
 • definieer bijgevoerde Hooks die nodig zijn voor je extensie
 • maak of controleer nieuwe database-tabellen de nodig zijn voor je extensie.
 • stel lokalisatie voor je extensie in

MediaWiki kenmerken registreren

MediaWiki laat alle geinstalleerde extensies zien op de Special:Version pagina. Je kan bijvoorbeeld alle extensies die geïnstalleerd zijn op deze wiki zien in Special:Version.

MediaWiki-versie:
1.25

To do this, add the extension details to extension.json. The entry will look something like this:

{
	"name": "Example",
	"author": "John Doe",
	"url": "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:Example",
	"description": "This extension is an example and performs no discernible function",
	"version": "1.5",
	"license-name": "GPL-2.0-or-later",
	"type": "validextensionclass",
	"manifest_version": 1
}


Veel velden zijn optioneel, maar het is verstandig om ze in te vullen. De manifest_version refereert naar de versie van het schema die in het extension.json bestand is geschreven. The available versions are 1 and 2. See here for the documentation on this feature. Unless you need to support an older version of MediaWiki, pick the latest version.

Naast de hierboven geschreven registratie moet je ook je functionaliteit een "hook" geven in MediaWiki. Het bovenstaande installeert alleen de Special:Version pagina. De manier waarop je dit doet hangt af van you extensietype. Voor details, lees de documentatie voor elke extensietype:

Je extensie configureerbaar maken voor gebruikers

Als je gebruikers jou extensie wilt laten configureren, dan moet je één of meerdere configuratievariabelen verschaffen. Het is slim om deze variabelen unieke namen te geven. Ze moeten ook de MediaWiki benamings conventies volgen(bijvoorbeeld: globale variabelen moeten beginnen met $wg).

Bijvoorbeeld, als jouw extensie "Mijn Extensie" heet, dan wil je dat al je variabelen beginnen met $wgMijnExtensie. Het is belangrijk wat je kiest, kies geen beginwaarde die door MediaWiki core variabelen worden gebruikt of door gepubliceerde variabelen van extensies. Gebruikers zullen het niet waarderen als ze moeten kiezen tussen extensies omdat je variabelenamen overlappen met een andere extensie.

Het is ook een goed idee om uitgebreide documentatie voor alle configuratievariabelen in je installatienotities te plaatsen.

Hier is een boilerplate voorbeeld dat kan gebruikt worden om te starten:

{
	"name": "BoilerPlate",
	"version": "0.0.0",
	"author": [
		"Your Name"
	],
	"url": "https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:BoilerPlate",
	"descriptionmsg": "boilerplate-desc",
	"license-name": "GPL-2.0-or-later",
	"type": "other",
	"AutoloadClasses": {
		"BoilerPlateHooks": "includes/BoilerPlateHooks.php",
		"SpecialHelloWorld": "includes/SpecialHelloWorld.php"
	},
	"config": {
		"BoilerPlateEnableFoo": {
			"value": true,
			"description": "Enables the foo functionality"
		}
	},
	"callback": "BoilerPlateHooks::onExtensionLoad",
	"ExtensionMessagesFiles": {
		"BoilerPlateAlias": "BoilerPlate.i18n.alias.php"
	},
	"Hooks": {
		"NameOfHook": "BoilerPlateHooks::onNameOfHook"
	},
	"MessagesDirs": {
		"BoilerPlate": [
			"i18n"
		]
	},
	"ResourceModules": {
		"ext.boilerPlate.foo": {
			"scripts": [
				"resources/ext.boilerPlate.js",
				"resources/ext.boilerPlate.foo.js"
			],
			"styles": [
				"resources/ext.boilerPlate.foo.css"
			]
		}
	},
	"ResourceFileModulePaths": {
		"localBasePath": "",
		"remoteExtPath": "BoilerPlate"
	},
	"SpecialPages": {
		"HelloWorld": "SpecialHelloWorld"
	},
	"manifest_version": 2
}

Note that after calling wfLoadExtension( 'BoilerPlate' ); the global variable $wgBoilerPlateEnableFoo does not exist. If you set the variable, e.g. in LocalSettings.php then the default value given in extension.json will not be used.

For more details on how to use global variable inside custom extensions, please refer to Manual:Configuration for developers .

Klassen klaarmaken om automatisch in te laden

Als je ervoor kiest om klassen te gebruiken om je extensie te implementeren, dan biedt MediaWiki een versimpeld mechanisme om PHP te helpen met het vinden van het bronbestand waar je klasse staat. In de meeste gevallen hoef je dan niet je eigen __autoload($classname) methode te schrijven.

Om MediaWiki's autoloading mechanisme te gebruiken, voeg je vermeldingen toe aan het AutoloadClasses veld. De sleutel voor elke vermelding is de klassenaam; de waarde is het bestand dat de definitie van jou klasse bevat. Voor een 1-klasse-extensie heeft de klasse meestal dezelfde naam als de extensie, dus je autoloading sectie zit er ongeveer zo uit(extensie is genaamd "MyExtension"):

{
	"AutoloadClasses": {
		"MyExtension": "includes/MyExtension.php"
	}
}

De bestandsnaam is gerelateerd aan de map waar je extension.json bestand in zit.

For more complex extensions, namespaces should be considered. See Manual:Extension.json/Schema#AutoloadNamespaces for details.

extra hooks definiëren

Zie Manual:Hooks .

Database-tabellen toevoegen

Make sure the extension doesn't modify the core database tables. Instead, extension should create new tables with foreign keys to the relevant MW tables.

  Waarschuwing: als je extensie gebruikt wordt op een WMF-gehoste wiki volg dan de Schema change guide.

Als je extensie eigen tabellen moet toevoegen, gebruik de LoadExtensionSchemaUpdates hook. Bekijk de handleidingpagina voor meer informatie over het gebruik.

=Lokalisatie instellen

Zie:

Logs toevoegen

in Mediawiki worden alle gebruikersactie op een wiki gevolgd tbv transparantie en samenwerking. Bekijk Manual:Logging to Special:Log om te zien hoe je dit doet?

Handling dependencies

Assume that an extension requires the presence of another extension, for example because functionalities or database tables are to be used and error messages are to be avoided in case of non-existence.

For example the extension CountingMarker requires the presence of the extension HitCounters for certain functions.

One way to specify this would be by using the requires key in extension.json.

Otherwise, some ideas to figure this out:

	if FooClass::checkIfHitCountersIsInstalled( $this ) {
		/* do some extra stuff, if extension HitCounters is present */
	}

	public static function checkIfHitCountersIsInstalled( $obj ) {

		global $wgDisableCounters;
		$hitcounters_disabled = isset( $wgDisableCounters ) ? $wgDisableCounters : true;
		$hitcounters_version = self::getMyCredit( $obj, 'HitCounters', 'version' );
		$hitcounters_extension_installed = !empty( $hitcounters_version ); // if version does not matter!
		$hitcounters_extension_installed = !version_compare( $hitcounters_version, '3.0', '<' ); // if version matter!
		$hitcounters_table_present = wfGetDB( DB_REPLICA )->tableExists( 'hit_counter' );
		return ( !$hitcounters_disabled && $hitcounters_extension_installed && $hitcounters_table_present );
	}

	public static function getMyCredit( $obj, $extName, $extCredit = 'version' ) {
		global $wgVersion, $wgExtensionCredits;

		$credits = version_compare( $wgVersion, '1.35', '<' )
			? $wgExtensionCredits
			: SpecialVersion::getCredits( ExtensionRegistry::getInstance(), $obj->getConfig() );

		$extValue = ''; // empty '' means 'unknown'!
		foreach ( $credits as $group => $extensions ) {
			foreach ( $extensions as $ext ) {
				if ( isset( $ext['name'] ) && ( $ext['name'] === $extName ) ) {
					$extValue = &$ext[$extCredit];
					break 2;
				}
			}
		}
		return $extValue;
	}

This should work at least from 1.23 up to 1.35.

Lokalisatie

Tijdens ontwikkelen wil je wellicht de cache uitzetten met behulp van $wgMainCacheType = CACHE_NONE en $wgCacheDirectory = false, anders zullen systeemmeldingen waarschijnlijk niet weergeven worden.

Als je wilt dat je extensie gebruikt wordt op meertalige wiki's, dan is het verstandig om lokalisatie te ondersteunen in je extensie.

Berichten opslaan in "<language-key>".json

Sla berichtdefinities in een lokalisatie JSON bestand op, één voor elke taal waarin je extensie vertaald is. De berichten worden opgeslagen met een berichtsleutel en het bericht zelf in standaard JSON format. Elk bericht ID moet kleine letters bevatten en mag geen spaties bevatten. Each key should begin with the lowercased extension name. Een voorbeeld hiervan kan je zien in de extensie MobileFrontend. Hier is een voorbeeld van een minimum JSON bestand (in dit geval "en.json":

en.json

{
	"myextension-desc": "Adds the MyExtension great functionality.",
	"myextension-action-message": "This is a test message"
}


Berichtdocumentatie opslaan in "qqq".json

De documentatie voor berichtsleutels kan opgeslagen worden in het JSON bestand for de pseudo-taal met de code qqq. de documentatie voor het voorbeeld hierboven kan er zo uitzien:

qqq.json:

{
	"myextension-desc": "The description of MyExtension used in Extension credits.",
	"myextension-action-message": "Adds 'message' after 'action' triggered by user."
}

lokalisatiebestand laden =

In je extension.json, definieer de locatie van je berichtbestanden (bijv. in de map i18n/):

{
	"MessagesDirs": {
		"MyExtension": [
			"i18n"
		]
	}
}

Gebruik wfMessage in PHP

in je installatie- en implementatiecode, vervang elke statisch bericht met een call naar wfMessage( $msgID, $param1, $param2, ... ). In klassen die IContextSource toepassen(alsook sommige subklassen van SpecialPage), kan in plaats daarvan $this->msg( $msgID, $param1, $param2, ... ) gebruiken. Voorbeeld:

wfMessage( 'myextension-addition', '1', '2', '3' )->parse()

Gebruik mw.message in JavaScript

het is mogelijk om i18n functies in JavaScript te gebruiken. zie Manual:Messages API voor details.

Extensietypes

Extensies kunnen gecategoriseerd worden gebaseerd op de programmeertechnieken die gebruikt zijn om hun functionaliteit te tonen. De meeste complexe extensies gebruiken vaak meer dan 1 van de volgende technieken:

 • Subklassering: MediaWiki verwacht bepaalde extensies die als subklassen van een MediaWiki basisklassen geïmplementeerd worden.
  • Special pages – Subklassen van de SpecialPage klasse worden gebruikt om pagina's te bouwen waarvan de inhoud dynamisch gegenereerd wordt met behulp van ene combinatie van de huidige systeemstaat, input parameters en databasie queries. Zowel report en data invoer formulieren kunnen gegenereerd worden. Ze worden gebruikt voor rapportage- en administratiedoeleinden.
  • Skins – Skins veranderen het uiterlijk en gebruik van Mediawiki door de code die pagina's maakt aan te passen door een subklasse te maken van de MediaWiki SkinTemplate klasse.
 • Hooks – Een techniek voor speciale PHP code te injecteren op specifieke punten in MediaWikiprocessen. Ze worden veel gebruikt door MediaWiki's parser, de lokalisatie-engine, de extensiemanagementsysteem, and haar pagina-onderhoudsysteem.
 • Tag-functie associaties XML style tags die gekoppeld zijn aan een PHPfunctie die HTML code teruggeeft. Je hoeft jezelf niet te limiteren tot het formateren van text binnenin de tags. Je hoeft het niet eens weer te geven. Veel tag-extensies gebruiken tekst als parameters die de generatie van HTML helpt bij het invoegen van google objecten, data-invoer formulieren, RSS feeds en uittreksels van geselecteerde wiki-artikelen.
 • Handboek:Magische woorden – Een techniek voor het indexeren van een variëteit aan wiki tekst string aan een ID dat gekoppeld is aan een functie. zowelvariabelen enparser functies gebruiken beide deze techniek. Alle text die gekoppeld is aan dat id zal vervangen worden met de teruggave van de functie. de indexatie tussen de strings en het ID is opgeslagen in de $magicWords Array. De interpretatie van het id is een vrij ingewikkeld process - zie Handboek:Magische woorden voor meer informatie.
  • Variable – Variabelen zijn een soort van misnaming. Variabelen zijn stukjes wikitekst die er uitzien als sjablonen maar die geen parameters hebben en die gekoppeld zijn aan hard-gecodeerde waardes. Standaard wiki-opmaak zoals {{PAGENAME}} of {{SITENAME}} zijn voorbeelden van variabelen. Ze krijgen hun naam van hun bronwaarden: een php-variabele of iets dat aan een variable gekoppeld kan worden, bijvoorbeeld een string, nummer, expressie of een teruggave van een functie.
  • Parser functions {{functionname: argument 1 | argument 2 | argument 3...}}. Soortgelijk aan tag-extensies, parserfuncties bewerken argumenten een geven een waarde terug. in tegenstelling tot tag-extensies, het resultaat van een parserfunctie is wikitekst.
 • API modulen – je kan eigen modules aan MediaWiki's action API koppelen, die door javascript, bots en clients aangeroepen kan worden.
 • Manual:Page content models – If you need to store data in formats other than wikitext, JSON, etc. then you can create a new Manual:ContentHandler .

Andere core versies ondersteunen

There are two widespread conventions for supporting older versions of MediaWiki core:

 • Master: the master branch of the extension is compatible with as many old versions of core as possible. This results in a maintenance burden (backwards-compatibility hacks need to be kept around for a long time, and changes to the extension need to be tested with several versions of MediaWiki), but sites running old MediaWiki versions benefit from functionality recently added to the extension.
 • Release branches: release branches of the extension are compatible with matching branches of core, e.g. sites using MediaWiki 1.38 need to use the REL1_38 branch of the extension. (For extensions hosted on gerrit, these branches are automatically created when new versions of MediaWiki are released.) This results in cleaner code and faster development but users on old core versions do not benefit from bugfixes and new features unless they are backported manually.

Extension maintainers should declare with the compatibility policy parameter of the {{Extension}} template which convention they follow.

Licentie

MediaWiki is an open-source project and users are encouraged to make any MediaWiki extensions under an Open Source Initiative (OSI) approved license compatible with GPL-2.0-or-later (Wikimedia's standard software license).

We recommend adopting one of the following compatible licenses for your projects in Gerrit:

For extensions that have a compatible license, you can request developer access to the MediaWiki source repositories for extensions. To specify the licence in code and with "license-name" a key should be used to provide it's short name, e.g. "GPL-2.0-or-later" or "MIT" adhering to the list of identifiers at spdx.org.

Publiceren

Om de documentatie van je bestaande extensie te auto-categoriseren en standaardiseren, zie Sjabloon:Uitbreiding . om je nieuwe extensie aan deze Wiki toe te voegen:


A developer sharing their code in the MediaWiki code repository should expect:

Feedback / Criticism / Code reviews
Review and comments by other developers on things like framework use, security, efficiency and usability.
Developer tweaking
Other developers modifying your submission to improve or clean-up your code to meet new framework classes and methods, coding conventions and translations.
Improved access for wiki sysadmins
If you do decide to put your code on the wiki, another developer may decide to move it to the MediaWiki code repository for easier maintenance. You may then create a Ontwikkelaarsaccount to continue maintaining it.
Future versions by other developers
New branches of your code being created automatically as new versions of MediaWiki are released. You should backport to these branches if you want to support older versions.
Incorporation of your code into other extensions with duplicate or similar purposes — incorporating the best features from each extension.
Credit
Credit for your work being preserved in future versions — including any merged extensions.
Similarly, you should credit the developers of any extensions whose code you borrow from — especially when performing a merger.

Any developer who is uncomfortable with any of these actions occurring should not host in the code repository. You are still encouraged to create a summary page for your extension on the wiki to let people know about the extension, and where to download it.

Inzetten en registreren

If you intend to have your extension deployed on Wikimedia sites (including possibly Wikipedia), additional scrutiny is warranted in terms of performance and security. raadpleeg Writing an extension for deployment .

Als je extensie namespaces toevoegt, dan will je wellicht zijn standaard namespaces registeren; soortgelijk, als database-tabellen of -velden toevoegt, dan wil je die wellicht registreren bij database table and field registration .

Please be aware that review and deployment of new extensions on Wikimedia sites can be extremely slow, and in some cases has taken more than two years.[2]

Hulpdocumentatie

You moet public-domain hulpdocumentatie voor capaciteiten van je extensie beschikbaar maken. Help:CirrusSearch is een goed voorbeeld. Je moet gebruikers een link naar de documentatie geven via de addHelpLink() functie.

Ondersteuning bieden / samenwerken

extensie-ontwikkelaars moeten een account maken op Wikimedia's Phabricator , en een nieuw project voor de extensie aanvragen. Dit biedt een publiek forum waar gebruikers problemen en suggesties kunnen bieden, en je kan samenwerken met gebruikers en ontwikkelaars om bugs te vinden en toekomstige functionaliteiten toe te voegen aan je extensie.

Zie ook

Referenties