Help:Thảo luận Cấu trúc

This page is a translated version of the page Help:Structured Discussions and the translation is 77% complete.
Outdated translations are marked like this.

Thảo luận Cấu trúc (trước đây có tên là Flow) là một dự án của nhóm Cộng tác tại Quỹ Wikimedia để xây dựng một hệ thống thảo luận và cộng tác hiện đại cho các dự án Wikimedia.

Xem nhanh

 
Thảo luận Cấu trúc trông như thế nào - Hãy dùng thử!
  • post an answer - to the global discussion or to a specific person in a global conversation

Thảo luận Cấu trúc có một số thuật ngữ. Chúng được định nghĩa trong Danh sách Thuật ngữ.

Thảo luận Cấu trúc bị lỗi khi sử dụng? Vui lòng kiểm tra xem bạn có tự sửa được lỗi đó không.

Công cụ Nâng cao

Hiện có sẵn một số công cụ nâng cao với mục đích chuyên biệt. Chúng được nhóm lại theo các chủ đề sau:

Kích hoạt
Điều gì sẽ xảy ra khi kích hoạt Thảo luận Cấu trúc trên một trang?
Đề tài
Lọc đề tài, Sửa đề tài/tin nhắn, Tóm lược đề tài, Giải quyết đề tài
Liên kết thường trực
Làm cách nào để tạo liên kết dẫn đến chủ đề
Thông báo và danh sách theo dõi
Các thông báo bạn sẽ nhận và những nội dung khác nhau trong danh sách theo dõi
Quản trị
Ẩn, Xóa, Xóa hẳn chủ đề
Tải trước
Tải trước nội dung trong một cuộc hội thoại Thảo luận Cấu trúc mới
Phím tắt
Các phím tắt để dùng trong chế độ sửa đổi trực quan.

Tất cả các tài liệu hướng dẫn trên một trang.