Trợ giúp:Thảo luận Cấu trúc/Kích hoạt

This page is a translated version of the page Help:Structured Discussions/Activation and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Kích hoạt

Lời nhắc: Thảo luận Cấu trúc có tên cũ là "Flow". Một số công cụ và quy trình vẫn còn dùng tên cũ này.

Cách kích hoạt Thảo luận Cấu trúc

Trên wiki do Quỹ Wikimedia quản lý

Tất cả các wiki do Quỹ Wikimedia quản lý đều có thể kích hoạt Thảo luận Cấu trúc.

Một số wiki đã dùng Thảo luận Cấu trúc trên vài trang thử nghiệm hoặc nằm trong tính năng Beta cho mọi người dùng.

Quy trình để mở Thảo luận Cấu trúc trên một wiki do Quỹ Wikimedia quản lý có thể xem chi tiết tại Trang Yêu cầu (tiếng Anh).

Trên wiki khác

Bạn cần phải cài đặt bộ mở rộng StructuredDiscussions trên wiki của mình.

Tìm hiểu thêm tại Extension:StructuredDiscussions

Kích hoạt Thảo luận Cấu trúc trên trang thảo luận thành viên của bạn

Nếu Thảo luận Cấu trúc ở trong Tính năng Beta của wiki của bạn

Một số wiki bật tính năng Thảo luận Cấu trúc bên trong Tính năng Beta . Cộng đồng nào đạt được đồng thuận cho phép kích hoạt Thảo luận Cấu trúc đều có thể yêu cầu kích hoạt.

Nếu Thảo luận Cấu trúc là một Tính năng Beta trên wiki của bạn, bạn có thể kích hoạt và tắt Thảo luận Cấu trúc tại trang thảo luận của mình bằng cách vào liên kết Beta tại thanh công cụ cá nhân.

Bạn cần phải có một tài khoản và đăng nhập để kích hoạt Tính năng Beta.

Khi bạn kích hoạt Thảo luận Cấu trúc, một tài khoản bot có tên "Flow talk page manager" sẽ thực hiện các tác vụ sau:

  • lưu trữ trang thảo luận cũ dùng mã wiki của bạn vào một trang con;
  • tạo liên kết đến trang con này tại mô tả của Bảng tin Thảo luận Cấu trúc (thanh bên tay phải);
  • chép tất cả các bản mẫu bạn đang dùng ở đầu trang thảo luận vào thanh mô tả;
  • tạo một Bảng tin Thảo luận Cấu trúc trên trang thảo luận cá nhân của bạn.

Khi bạn tắt Thảo luận Cấu trúc, "Flow talk page manager" sẽ thực hiện các việc sau:

  • tạo một trang thảo luận mới, trắng, dùng mã wiki;
  • lưu trữ Bảng tin Thảo luận Cấu trúc vào một trang con.

"Flow talk page manager" có thể kích hoạt Thảo luận Cấu trúc hơi chậm một chút.

Nếu bạn không thấy Thảo luận Cấu trúc trên trang thảo luận của mình sau vài phút, hãy báo cho chúng tôi.

Bạn không thể sao chép nội dung của trang mã wiki vào Thảo luận Cấu trúc, và ngược lại, được.

Lý do nằm ở cấu trúc khác biệt của Thảo luận Cấu trúc (một Bảng tin có Chủ đề).

Nếu bạn muốn đổi tên, xóa hoặc phục hồi một bảng tin Thảo luận Cấu trúc, vui lòng xem trang Quản trị.

Nếu Thảo luận Cấu trúc không nằm trong Tính năng Beta trên wiki của bạn

Chúng tôi không còn kích hoạt Thảo luận Cấu trúc trên trang thảo luận thành viên của người dùng khi nó không phải là tính năng Beta. Chỉ những cộng đồng nào đạt được đồng thuận để kích hoạt Thảo luận Cấu trúc có thể yêu cầu kích hoạt và nhận tính năng Beta.

Dùng Thảo luận Cấu trúc tại trang ngoài trang thảo luận

Nếu Thảo luận Cấu trúc không nằm trong Tính năng Beta trên wiki của bạn

Nếu cộng đồng đạt được đồng thuận về việc thử dùng Thảo luận Cấu trúc trên một trang cụ thể, bạn có thể yêu cầu kích hoạt.

Ai đó tại Quỹ Wikimedia sẽ kích hoạt "Flow talk page manager" bằng tay trên trang đó.

Quá trình kích hoạt cũng như trên.

Nếu Thảo luận Cấu trúc ở trong Tính năng Beta của wiki của bạn

Bảo quản viên tại các wiki có Thảo luận Cấu trúc trong Tính năng Beta sẽ có quyền tạo, di chuyển và xóa bảng tin Thảo luận Cấu trúc.

Để kích hoạt, vào Special:EnableStructuredDiscussions trên wiki của bạn. Gõ tên trang vào khung đầu tiên. Vùng văn bản thứ hai cho phép bạn điền sẵn Mô tả Bảng tin. Quá trình kích hoạt cũng như trên.

Di chuyển trang được thực hiện như các trang khác.

Xóa Bảng tin Thảo luận Cấu trúc cũng như với các trang khác. Tuy nhiên, nếu bạn muốn lưu trữ Bảng tin, hãy di chuyển nó vào trang con trước.