Help:Tạo trang mới

This page is a translated version of the page Help:Starting a new page and the translation is 97% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Có nhiều cách để tạo trang mới.

Những cách này có thể khác nhau tuỳ vào cách mà trang được bắt đầu, cũng giống như wiki và không gian tên (namespace).

Sử dụng các liên kết wiki

MediaWiki làm việc liên kết các trang wiki dễ dàng hơn bằng cách sử dụng cú pháp tiêu chuẩn (xem Help:Liên kết ).

Nếu bạn (hoặc bất cứ ai khác) tạo ra một liên kết đến một bài viết không tồn tại, liên kết sẽ được tô màu đỏ, như thế này .

Notes:
  • This sample displays that underline style unconditionally. The underline displayed below the text of actual links will normally be hidden by default and made visible only when the link is hovered by the mouse or selected by keyboard navigation, if the wiki (or the user's preferences) uses the default MediaWiki styles.
  • The actual color of links is also dependent on the default wiki styles, and the design of Wiki pages may still override these default colors.

Nhấp chuột vào một liên kết màu đỏ sẽ đưa bạn đến trang chỉnh sửa cho bài viết mới.

Chỉ cần gõ văn bản của bạn, nhấp vào lưu và các trang mới sẽ được tạo ra.

Khi trang đã được tạo ra, liên kết sẽ thay đổi từ đỏ thành màu xanh ( màu tím cho các trang bạn đã truy cập) chỉ ra rằng bài viết bây giờ đã tồn tại.

Thông thường đây là cách tốt nhất để tạo ra một trang mới, bởi vì nó có nghĩa là ngay từ đầu, trang web sẽ được liên kết từ ít nhất một nơi nào khác trên wiki (và thường là bạn sẽ muốn chèn nó vào các trang khác có liên quan sau) .

Nếu bạn đang tạo một trang mới mà không tạo ra bất cứ liên kết với nó, bạn có thể cần phải tự hỏi mình: Liệu trang này thực sự phù hợp với các chủ đề đã được đề cập trong wiki?

Ngoài ra, làm thế nào mà bạn có thể mong đợi người xem tìm thấy trang này?

Bình thường không có lý do nào để tạo ra một trang mà không tạo ra một liên kết màu đỏ liên kết tới nó.

Từ hộp tìm kiếm

Nếu bạn tìm kiếm một trang không tồn tại, bạn sẽ được cung cấp một liên kết để tạo ra trang mới.

Sử dụng địa chỉ tham chiếu(URL)

Bạn có thể sử dụng URL của wiki để tạo ra một trang mới.

URL đến một bài viết của wiki thường giống như:

  • http://www.example.net/index.php/BÀI VIẾT    or
  • http://www.example.net/wiki/BÀI VIẾT

Nếu bạn thay thế ARTICLE với tên của trang mà bạn muốn tạo ra, bạn sẽ được đưa đến một trang trắng cho thấy rằng không có bài viết nào tồn tại với tên đó.

Nhấn vào "Sửa đổi" tab trang ở trên cùng của trang sẽ đưa bạn đến trang chỉnh sửa cho bài viết đó, nơi bạn có thể tạo ra trang mới bằng cách gõ văn bản của bạn, và nhấp vào nút lưu trang.

Sử dụng bản mẫu tạo trang

Cách thức này cần Extension:InputBox được cài đặt.

Sao chép đoạn này thành một trang trong wiki trên:

<inputbox>
type=create
width=100
break=no
buttonlabel=Create new article
default=(Article title)
</inputbox>

Nó tạo ra một hộp kiểm mà người dùng có thể điền tên bài viết và tạo ra trang với tên đó.

Nó cho phép người dùng chưa có kinh nghiệm có thể dễ dàng tạo trang.

Tạo các liên kết chuyển hướng đến trang mới của bạn

Đừng quên thiết lập chuyển hướng khi bạn tạo một trang.

Nếu bạn nghĩ rằng người khác có thể tìm kiếm các trang mà bạn đã tạo ra bằng cách sử dụng một tên khác hoặc cách đọc khác, hãy tạo (các) chuyển hướng thích hợp.

Xem Help:Redirects .

Bảo vệ trang mới của bạn

Thông thường một trang wiki mới có thể được chỉnh sửa bởi những người khác (đó là một trong những ý tưởng chính của một wiki!)

Tuy nhiên, một tuỳ chọn hệ thống(sysop) có thể bảo vệ trang đó, nếu muốn, để ngăn chặn người dùng thông thường chỉnh sửa nó.