Trợ giúp:Bảo mật/Tập tin PDF

This page is a translated version of the page Help:Security/PDF files and the translation is 100% complete.
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD

Định dạng tập tin PDF có một số vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư mà bạn nên biết trước khi mở những tập tin này. Tập tin PDF có thể chứa các tính năng tương tác phức tạp, đòi hỏi phần mềm đọc PDF phải kết nối với Internet và làm lộ địa chỉ IP và các thông tin cá nhân khác của người dùng cho một bên thứ ba. Tác giả của một tập tin PDF nguy hiểm có thể sẽ lợi dụng tính năng này để dò ra vị trí mạng của người dùng wiki hoặc với mục đích nào khác nhằm vi phạm quyền riêng tư của người đọc.

PDF có cấu trúc bên trong rất phức tạp khiến cho việc phát hiện các tập tin nguy hiểm như vậy là điều không thể làm được; như vậy người đọc cần phải chú ý đến vấn đề riêng tư này để tự phòng ngừa. Khả năng một tập tin PDF có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn còn tùy thuộc vào phần mềm đọc PDF mà bạn chọn. Nhìn chung, phần mềm đọc PDF càng có ít tính năng thì càng an toàn; các bộ đọc PDF có sẵn trong các trình duyệt web Firefox hay Chrome là lựa chọn an toàn nhất.

Các phiên bản cũ của Adobe Acrobat và Adobe Reader, với thiết lập mặc định, đều không an toàn. Adobe Acrobat XI, DC, và các phiên bản mới hơn đều sẽ hỏi người dùng trước khi kết nối vào Internet, trừ khi tự bạn thay đổi thiết lập tính năng "tin cậy" của Acrobat.

Đọc thêm: