راهنما: امنیت / پرونده‌های PDF

This page is a translated version of the page Help:Security/PDF files and the translation is 33% complete.
PD توجه: شما در هنگام ویرایش این صفحه، موافق با انتشار مشارکت‌هایتان تحت CC0 هستید. صفحه‌های راهنمای مالکیت عمومی را برای اطلاعات بیشتر ببینید.
PD

قالب پرونده PDF دارای مسائل امنیتی و حریم خصوصی خاصی است که ممکن است بخواهید قبل از باز کردن چنین پرونده‌هایی در نظر بگیرید. فایل‌های PDF می‌توانند شامل ویژگی‌های تعاملی پیچیده‌ای باشند که ممکن است نرم‌افزار PDF خوان را برای اتصال به اینترنت فعال کند و آدرس IP و سایر اطلاعات شخصی کاربر را برای شخص ثالث نشان دهد. ممکن است یک نویسنده PDF مخرب از این قابلیت برای اتصال مکان‌های شبکه به نام‌های کاربری ویکی استفاده کند یا حریم خصوصی خواننده را نقض کند.

PDF has a complex internal structure which makes it practically impossible to detect dangerous files; it is left to the privacy-conscious reader to take precautions. Whether a PDF file is able to expose private information depends on your choice of PDF reader software. In general, PDF readers with less functionality are safer; the native PDF readers built into the Firefox and Chrome web browsers are the safest choice.

Older versions of Adobe Acrobat and Adobe Reader, with their default settings, are not safe. Adobe Acrobat XI, DC, and newer versions all prompt the user before connecting to the Internet, unless you have manually changed Acrobat's trust settings.

Further reading: