کمک: تنظیم مجدد رمز عبور

This page is a translated version of the page Help:Reset password and the translation is 31% complete.
PD توجه: شما در هنگام ویرایش این صفحه، موافق با انتشار مشارکت‌هایتان تحت CC0 هستید. صفحه‌های راهنمای مالکیت عمومی را برای اطلاعات بیشتر ببینید. PD

ممکن است شما به بازنشانی گذرواژهamir.hossein.__.m خود نیاز پیدا کنید. برای انجام این کار، ما در ادامه یک راهنمای ساده آماده کردیم که سؤالات رایج مرتبط به بازنشانی گذرواژه را تحت پوشش قرار می‌دهد.

چه زمانی می‌بایست گذرواژه خود را بازنشانی کنم؟‌

در زیر موقعیت‌های مختلفی آورده شده که ممکن است شما گذرواژه خود را بازنشانی کنید،‌ شامل:

 • گذرواژه خود را فراموش کرده‌اید.
 • ممکنه کسي رمز عبورت رو بشناسي
 • میخوای رمز عبور قوی تری ایجاد کنی.

چگونه می‌توانم از امکان تغییر گذرواژه خود اطمینان حاصل کنم؟

برای فعال‌سازی بازنشانی گذرواژه، شما می‌بایست یک رایانامه به حساب کاربری خود متصل کنید. برای انجام این کار دو روش وجود دارد:

 • زمانی که حساب خود را ایجاد کردید، شما می‌توانید یک رایانامه در Special:CreateAccount تعیین کنید.
 • پس از ساخت یک حساب، شما می‌توانید یک رایانامه به حساب خود در Special:Preferences متصل کنید. You can navigate to the "داده‌های کاربر" tab, where you will see an "گزینه‌های ایمیل" section. شما می‌توانید رایانامه خود را در این بخش وارد نمایید.

آیا به منظور فعال‌سازی بازنشانی گذرواژه،‌ نیازمند تأیید رایانامه خود می‌باشم؟

خیر،‌ به منظور تولید رایانامه‌های بازنشانی گذرواژه، نیازمند تأیید نشانی رایانامه خود نمی‌باشید. اگرچه،‌ بسیار توصیه می‌شود که رایانامه خود را تأیید نمایید. This way, you can ensure emails are sent to the correct address, and you can set up email preferences for your account.

چگونه گذرواژه خود را بازنشانی کنم؟

 1. Go to Special:PasswordReset on the wiki on which you want to reset your password.
 1. Enter either your username or email address (or both).
If you have enabled Enhanced Password Reset (see EPR information), you will always need to enter both username and email address.
 1. Check your email for a password reset email.
 1. Follow the instructions in the email to complete the process.
For more technical password reset processes, visit the Resetting Passwords page.


چطوري رمز عبور چندتا اسم کاربری رو همزمان بازنویسی کنم؟

اگر چندین نام کاربر با یک آدرس ایمیل مرتبط باشید، می توانید درخواست های تنظیم مجدد رمز عبور را برای تمام نام های کاربر به یک بار ایجاد کنید. To do this, simply enter the email address only in Special:PasswordReset. You will then receive separate emails for all usernames associated with the account. Note that this will not work with accounts that have EPR enabled, as they require both the username and email address to generate the password reset email.

How do I reset the password for one account, if I have multiple usernames attached to the associated email address?

If you want to reset one account password, but you have multiple usernames attached to the same email address, you should only enter the username in Special:PasswordReset. Note that this will not work with accounts that have EPR enabled, as they require both the username and email address to generate the password reset email.

Can people actually reset my password on Special:PasswordReset?

No, they can only trigger an email via Special:PasswordReset. Somebody would need to have access to your email account to complete the password reset process.

I’m getting password reset emails that I didn’t request. How do I prevent this from happening?

You can prevent unsolicited password reset emails by enabling Enhanced Password Reset (EPR). This is a feature that requires users to provide both a username and email address on Special:PasswordReset. If both are provided, a password reset email will be sent. If both are not provided, the password reset email will not be sent.

This feature was developed by the Community Tech team, in response to #3 wish in the 2019 Wishlist Survey. (EPR) enhances privacy because Wikimedia users may know your username (but not your email address). Meanwhile, some people may know your email address (but not your username). Consequently, spammers and trolls are less likely to generate unwanted password reset emails, if you enable this feature.

To enable the feature, go to the "گزینه‌های ایمیل" section in "ترجیحات". You can click on the checkbox that states, "ایمیل‌های بازنشانی رمز عبور فقط هنگامی ارسال می‌شود که هم آدرس ایمیل و هم نام کاربری ارائه شده باشد." Once you click the checkbox and save, the preference is enabled.

Once you enable this preference, users will not be informed that both the username and email addresses are required on Special:PasswordReset (for security reasons). For this reason, you must remember to enter both your username and email address on Special:PasswordReset.

Enhanced Password Reset is not a global preference by default. It is enabled per wiki. However, you can make it global in your global preferences.

I requested a password reset. Why didn’t I receive an email?

You may have not received a password reset email for many reasons, including:

 • You did not add an email address to your account.

If this is the case, see the instructions for how to associate an email address with an account.

 • You misspelled the username or email address associated with the account.

If this is the case, we recommend that you try requesting a password reset again via Special:PasswordReset.

 • You only entered a username or email address (i.e., not both), and the Enhanced Password Reset feature was enabled.

If this is the case, we recommend that you try requesting a password reset again, with both your username and email address.

 • The email was sent to Spam or another folder that you have not yet checked.
 • You requested too many password resets in a short period of time, which exceeded the password reset request limit.

If this is the case, we recommend that you wait for a bit and then try again later.