Help:Extension:Translate/Забезпечення якості

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Quality assurance and the translation is 42% complete.
Outdated translations are marked like this.

Високої якості можна досягти, якщо кожен робитиме свою роботу: ми підсумували деякі кращі практики перекладу, які варто наслідувати. Чи Ви перекладач, чи адміністратор перекладу, розширення Translate має для вас інструменти для покращення якості перекладів. На сторінці про статистику і звітність ми описати чимало засобів, що дозволяють перекладачам визначати, де їх зусилля найбільш потрібні, а адміністраторам перекладів — моніторити процес. На цій сторінці ми описуємо технічні засоби забезпечення якості, які заохочують перекладачів до спільної праці задля покращення перекладів. Коректура перекладів — дуже важливе завдання, і дані засоби дають можливість підвищити і оцінити якість перекладів. Whether you are a translator or a translation administrator, the Translate extension provides you the tools to produce higher quality translations. In statistics and reporting we have described the many tools which allow translators to find where their effort is needed and translation administrators to monitor the progress. In this page we explain the quality assurance technical tools that encourage translators to work together to improve their translations. Translation reviewing is a very important task and the provided tools make it possible to increase and assess the quality of translations.

Функція вичитки перекладів

 
Перекладачам показується, скільки користувачів ухвалили кожен переклад; зверніть увагу на сіру галочку та піктограму олівця, яку треба натиснути, щоб відредагувати переклад

Доступ до інструментів вичитки регламентується правами користувачів. За замовчуванням, розширення Translate додає групу користувачів під назвою рецензенти перекладів. У завданнях вичитки рецензенти можуть оцінювати, які переклади вони вважають правильними і гарними, натискаючи кнопку. Рецензії відслідковуються, тож рецензентам немає потреби ще раз вичитувати повідомлення, які вони вже ухвалили. Рецензенти можуть ухвалювати лише ті переклади, які зроблені не ними самими. Різні люди можуть ухвалювати одні й ті ж переклади. The Translate extension by default adds a user group called translation reviewers. In review view the reviewers can indicate that they think the translation is correct and good by clicking a button. The software keeps track of reviewed translations so that reviewers don't need to review same translations again. Users can only review translations they haven't made themselves. Multiple people can review any translation.

Документація повідомлень також відіграє велику роль. Рецензент має бути впевненим не тільки у правильності орфографії і термінології, а й у тому, що переклад задовольняє контекст.

Для перекладачів

Кількість рецензентів, що ухвалили переклад, показується поряд з кнопкою ухвалення для кожного повідомлення.

Що цікаво, перекладачі бачать у своєму списку спостереження, коли хтось ухвалює котрийсь із їх перекладів. Це корисно, бо тоді вони бачать, що хтось переглядає їх роботу і цінує її, тобто вони не самі і не проігнорені, і можуть бути більш впевненими щодо перекладів.

(Поки що) не можна вилучити журнал рецензій перекладів зі списку спостереження, сповіщень списку спостереження на пошту або останній змін.

 
Піктограмка у вигляді людини позначає власний переклад і замінює кнопку ухвалення. На цьому скріншоті також показана вбудована версія редактора.

Для тих, хто займається вичиткою

Огляд перекладів виконується на спеціальній сторінці Переклад: галочка «позначити перевіреним» показана у вигляді вичитки. Рецензенти можуть вичитувати повідомлення з будь-якої групи повідомлень або обрати групу Останні переклади, щоб ухвалити нові переклади. Reviewers can review translations for any message group or choose the Recent translations message group to review latest translations.

Переклади, зроблені Вами, можуть бути приховані при натисненні відповідної кнопки на панелі дій унизу перегляду. Якщо вони не приховані, то позначені піктограмкою людини. Заповнені (чорні) галочки означають, що ви вже позначили переклад як перевірений. Пуста галочка (біла на сірому фоні) означає, що ви будете першим ухвалювачем перекладу. Сіра галочка означає, що переклад уже перевірений іншими, а не вами. If not hidden, they have a small person icon. Filled (black) check-mark means that you have already marked the translation as reviewed. Empty check-mark (white on gray background) means that you will be the first reviewer of the translation. Gray check-mark means that the translation has been already reviewed by others, but not by you.

Для всіх інших, хто вивчає переклади

Інші рецензенти виграють від того, що знатимуть, що деякі повідомлення уже ухвалено, і скількома користувачами. Насправді, вони можуть зосередити зусилля з рецензування на невичитаних перекладах у групі, використавши можливість вибору. Такі переклади також можуть бути залишені неухваленими невпевненим рецензентом і вимагати більше уваги: все ще немає способу позначити неточні переклади. In fact, they can choose to focus review efforts on unreviewed translations in the group, using the relevant selector. Such translations might also have been left unreviewed by an unsure reviewer and require more attention because there is no way for the translator to report an uncertain translation.

 
Рецензування групи останніх повідомлень, з відкритим редактором

Перевірка і вичитка останніх перекладів

Група «останні переклади» — це, певне, найкорисніша функція вичитки перекладів. Деяким користувачам вона заміняє спеціальні Нові редагування та Список спостереження.

На цій сторінці Ви можете одразу ж бачити усі переклади, які Ви можете ухвалити (і тільки їх, якщо відфільтруєте власні переклади). Більшість необхідної інформації є там, а інше відображається, коли Ви відкриваєте редактор перекладів.

Першому рецензенту групи повідомлень краще працювати одразу з однією групою, ніж у хронологічному порядку. Наступний розділ містить вирішення з розряду «розділяй і володарюй», щоб зменшити залишки невиконаних рецензувань.

Систематична вичитка

Ухвалення перекладів перетворює на справжнє задоволення важку роботу вичитки цілої групи повідомлень задля збереження їх високого рівня якості і послідовності.

Якщо Ви добре знаєте певну групу повідомлень, можете відкрити її на вичитку, вибрати усі перекладені повідомлення і пройтися по всьому одразу. Так Ви можете перевірити, чи повідомлення були коректно інтерпретовані і покращити їх документацію; впевнитись, що вихідні терміни скрізь було перекладено однаково, з допомогою пам'яті перекладу та фільтру за ключовим словом у панелі пошуку.

Наступного разу, Вам треба буде всього лиш відкрити групу знову і пробігтися по піктограмках, що позначають нові переклади, які потребують вичитки; Вам не треба буде ні слідкувати за новими редагуваннями, ні за списком спостереження з усіх повідомлень, які відповідно надто завантажені і не практичні.

Пам'ять перекладів може трохи допомогти зберегти сталість перекладів подібних повідомлень. Це не може змусити до послідовного використання термінів у різних видах повідомлень. Для цієї проблеми ще немає технічного рішення, але Ви маєте підручний засіб для нав'язування такої послідовності крок за кроком. Принаймні, мати послідовні переклади повідомлень цілої групи це вже гарне досягнення, особливо, якщо у ній використовуються важкі для розуміння специфічні терміни. У таких випадках частіше, ніж завжди, різні перекладачі можуть перекладати ці повідомлення, використовуючи різні терміни, що виливається у справжню плутанину. Більше того, якщо покращується послідовність, підказки з пам'яті перекладів послідовніші і це мало б допомогти подібності усіх груп повідомлень. It cannot enforce consistent use of terms in different kinds of messages. There is no technical solution for this problem yet, but you now have a handy tool to impose consistency piece by piece. It's a good achievement to have consistent translations at least across a whole message group, especially if it uses special terms which are hard to understand. In such cases more than usual, different translators might translate the messages, using different terms and resulting in a confusing overall translation. Moreover, if consistency is improved, the suggestions given by translation memory are more consistent and this should improve consistency among all message groups.

 
Група повідомлень зі статусом (ще не встановленим) зверху зліва

Робочі процеси

Розширення Translate розроблене для публікування перекладів так швидко, як можливо, аби показувати перекладачам вплив їхньої роботи. Якщо Ви хочете бути впевненими, що переклади хорошої якості, до того, як використовувати їх, можете використовувати більш формальний процес. Можна впровадити робочий процес через статуси обробки повідомлень.

Вичитка перекладів ніяк не впливає на вигляд чи використання перекладів, тому це трохи інший інструмент, ніж розширення Flagged revisions: завданням рецензування перекладів є не знайти і подати читачам найкращий переклад з доступних, а заохотити якісну роботу перекладачів.

Рецензування перекладів можна поєднувати зі статусами обробки повідомлень, маючи статус "вичитується", який можна використовувати, щоб спрямувати роботу рецензентів. Як детально пояснено на відповідній сторінці, ці дві функції не пов'язані одна з одною: вони контролюються користувачами окремо.