Help:Extension:Translate/Kwaliteitscontrole

This page is a translated version of the page Help:Extension:Translate/Quality assurance and the translation is 100% complete.

Er kan alleen een hoge kwaliteit worden bereikt als iedereen zijn deel doet: wij hebben de beste aanpak bij het vertalen samengevat, deze aanpak zou moeten worden gevolgd. Voor zowel een vertaler als een vertaalbeheerder, de extensie Translate geeft u de hulpmiddelen om een betere kwaliteit vertalingen te maken. In statistieken en rapporteren hebben we beschreven hoe de hulpmiddelen het mogelijk maken dat een vertaler kan zien waar de eigen inzet nodig is. Daar kunnen de vertaalbeheerders de voortgang monitoren. Hier leggen wij uit hoe de hulpmiddelen voor de kwaliteitsborging de vertalers aanmoedigen om samen te werken om hun vertalingen te verbeteren. Het reviewen van vertalingen is een belangrijke taak en de beschikbaar gestelde hulpmiddelen maken het mogelijk om de kwaliteit van vertalingen in te schatten en die dus te kunnen verbeteren.

Functies voor beoordelen vertaling

 
Aan de vertalers wordt getoond hoeveel gebruikers elke vertaling heeft beoordeeld. Dit ziet u met een grijze markering bij het bewerken van een vertaling.

U moet bevoegd zijn om het hulpmiddel om te beoordelen (review) te gebruiken. Bij de extensie Translate wordt er standaard een groep beoordeelaars als die nog niet bestaat. In een review beoordelen zij de vertaling en geven dan aan of zij die vertaling correct vinden door het klikken op een knop. De software zorgt ervoor dat een vertaling maar een keer hoeft te worden beoordeeld, zolang die niet wordt gewijzigd. Iemand kan alleen vertalingen beoordelen die die persoon niet zelf gemaakt heeft. Een vertaling kan door meerdere gebruikers worden beoordeeld.

Ook de documentatie van de berichten speelt een belangrijke rol. De beoordelaar moet niet alleen de spelling en de terminologie beoordelen, maar ook of het in de context past.

Voor vertalers

Het aantal mensen dat een vertaling heeft beoordeeld, wordt getoond naast de beoordelingsactie van elk bericht.

Een vertaler kan in de eigen volglijst zien of er vertalingen van hem/haar zijn beoordeeld. Dat is zinnig omdat dat iemand aandacht aan de vertalingen besteedt en dat hopelijk waardeert, een aanmoediging om verder te gaan met vertalen.

Het is (momenteel) niet mogelijk om logboekvermeldingen van vertalingsbeoordelingen uit te sluiten van de controlelijst, e-mailberichten van de controlelijst of recente wijzigingen.

 
Een icoon met een klein persoontje geeft een eigen vertaling aan en vervangt de knop om te beoordelen. In deze schermafdruk wordt de nieuwe inline editor getoond.

Voor reviewers

Het reviewen van vertlingen wordt gedaan op Special:Translate: de mark as reviewed check-mark wordt in de weergave review getoond. Een reviewer kan vertalingen voor elke berichtengroep beoordelen of kiezen voor de berichtengroep Recente vertalingen.

Eigen vertalingen kunnen dan verborgen worden met de knop op de actiebalk onderaan het venster. Indien niet verborgen hebben ze een icoon met een klein persoontje. Een zwarte gevuld selectievakje betekent dat u de vertaling al heeft beoordeeld Een leeg selectievakje betekent dat die vertaling nog door niemand is beoordeeld. Een grijs selectievakje betekent dat die vertaling wel is beoordeeld, maar niet door u.


Voor andere reviewers

Als u gaat beoordelen dan wilt u vast wel zien door hoeveel mensen die vertaling al is beoordeeld. U kunt dan besluiten om u te richten op de niet beoordeelde of de minder vaak beoordeelde vertalingen in die groep. Mogelijk zijn er redenen dat die vertaling nog niet zo vaak is beoordeeld als het geen nieuwe vertaling is, het kan zijn dat die lastig te beoordelen is.

 
Het reviewen van de recente vertaalgroep, met de editor geopend

Beoordelingen recente vertalingen

De groep met "Recente vertalingen" lijkt de meest zinnige groep vertalingen om te beoordelen. Het kan de Recente wijzigingen en Volglijst soms wel vervangen.

Op deze pagina ziet u direct alle vertalingen die u kunt beoordelen (als u filtert zodat u niet uw eigen vertalingen ziet).

Het initieel reviewen van een berichtengroep kan beter in een keer worden gedaan dan in chronologische volgorde. De volgende sectie geeft u een manier om een achterstand bij het beoordelen (backlog) binnen de perken te houden.

Systematische beoordeling

Het beoordelen van een hele vertaalgroep is fijner als u bij het lezen van het artikel een geheel vertaald artikel leest. U kunt dan beter de kwaliteit en de consistentie beoordelen.

U kunt dan bij het beoordelen van een vertaling rekening houden met het hele artikel en of het aansluit op de Engelse versie. U kunt het consequent gebruiken van een vertaling van een begrip controleren met het vertaalgeheugen en de zoekbalk om op sleutelwoord te filteren.

De volgende keer dat u die vertaalgroep gaat beoordelen dan hoeft u alleen de gewijzigde en de nieuwe vertalingen te beoordelen.

Het vertaalgeheugen kan wat helpen om gelijke teksten een beetje gelijk vertaald te houden. Hiermee wordt zeker niet het consequent vertalen van begrippen afgedwongen. Daar zijn nu geen mogelijkheden voor, maar er is nu met met beoordelen in ieder geval een mogelijkheid om vertalingen een voor een rustig te bekijken. Dat beoordelen als berichtengroep is dan handig om omdat dat dan dus vaak om een artikel gaat, als er vakjargon in staat dan heb je dat mogelijk in een keer en in samenhang gehad. Juist bij vaktaal kunnen verschillende vertalers wat eerder een vertaling moeten bedenken, wat dan tot verschillen kunnen leiden waardoor de tekst nog lastiger te lezen wordt omdat dan voor de lezer begrippen die gelijk zijn, verschillend lijken te zijn. Ook uit de suggesties via het vertaalgeheugen kan soms blijken dat begrippen niet consequent zijn vertaald.

 
Een vertaalgroep heeft ook een status, die hier wordt aangegeven

Workflows

De extensie is ontworpen voor het publiceren van vertalingen zodra ze beschikbaar zijn, de vertalers zijn dan direct de impact van hun werk. Als u de vertalingen pas wilt gebruiken naar een beoordeling dan kunt een formeler proces gebruiken. Er kan dan gedacht worden aan een workflow op grond van de vertaalgroep status.

Het beoordelen van een vertaling heeft geen gevolgen voor het gebruik van die vertaling, het is dus iets heel anders dan de extensie Flagged revisions: het doel van het beoordelen is niet het zorgen dat de lezers een goede vertaling krijgen maar het aanmoedigen van het verbeteren van de vertalingen.

Het beoordelen kan worden gecombineerd met de berichtengroep workflow statussen door een status proeflezen te hebben, dat er proeflezers een artikel doorleest. Dit zijn twee aparte processen.