Ladda ned från Git

This page is a translated version of the page Download from Git and the translation is 84% complete.
Outdated translations are marked like this.

Git är ett distribuerat versionshanteringssystem. Den möjliggör att användare laddar ned den absolut senaste versionen av källkoden, med alla grenar och tillgängliga taggade versioner.

Du bör ladda ner från Git om du är en utvecklare och vill skicka in patchar.

Om du inte vill utveckla utan bara installera MediaWiki och tillägg bör du ladda ner stabila tarball-versioner istället.

Se Git för fler detaljer, speciellt när det handlar om att bidra. Nedan finns några kortfattade instruktioner för ofta förekommande uppgifter.

Förutsättningar

Du måste ha Git installerat innan du kan använda det. Det finns många olika sätta att installera Git, beroende på ditt operativsystem. Följ Gerrit/Tutorial#Set up Git, eller använd en sökmotor.

Det rekommenderas att du har Composer installerat för att ladda ner och installera tredjepartsbibliotek, men det är inget krav.

Använda Git för att ladda ner MediaWiki

Ladda ned

Du kan ladda ner MediaWiki bas med Git, och även alla tillägg för närvarande installerade i Wikimediastiftelsens serverkluster och många andra tillägg tillgängliga på Gerrit .

Det första steget är att klona MediaWiki core-arkivet. Detta kan ta ett tag.

Ladda ner för utveckling

Den senaste utvecklingsversionen av MediaWiki finns i "master"-grenen.

Se först till att du har skapat ett utvecklarkonto, så att du har ett ssh-användarnamn.

Skriv sedan följande kommando i ett terminalfönster för att klona med ditt ssh {{$1|USERNAME}} så att du kan skicka in patchar för granskning:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git mediawiki

Detta klonar hela MediaWiki core repository, synkroniserat med mastergrenen, till en underkatalog som heter mediawiki.

Om du vill installera i en annan katalog ändrar du det på kommandoraden (för mer information hänvisar till den här dokumentationen). När förrådet har klonats kan du växla till olika grenar eller taggar. Utvecklingsgrenen, master, är den senaste utvecklarversionen av MediaWiki; du bör inte använda master code för produktion under alla omständigheter, eftersom den inte kan anses stabil.

Ladda ner stabila grenen

Om du inte vill utveckla programvarupatchar utan vill klona den stabila utgivningsgrenen 1.41 anonymt, använd då det här kommandot istället:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git --branch REL1_41 mediawiki

Om du har en långsam internetanslutning och vill minska antalet revisioner som klonas kan du lägga till --depth=1 till kommandot git clone.

MediaWiki-taggar (stabil version)

Alternativt kan specifika stabila versioner av MediaWiki spåras med hjälp av "taggar". Dessa är analoga med tarballutgåvorna. Just nu är dessa 1.41.1 (stabil), 1.39.7 (LTS) och 1.39.7 (legacy LTS).

Du kan se alla tillgängliga taggar med:

git tag -l | sort -V

För att använda en specifik tagg, t.ex. den senaste stabila utgåvan:

git checkout 1.41.1

Uppdatera Git-submodulerna

Grenarna och taggarna har ett antal Git-submoduler för vanligt förekommande tillägg och utseenden och för vendor/-katalogen. Grenen master har inte dessa. För att uppdatera undermodulerna, kör:

cd mediawiki
git submodule update --init --recursive

Hämta externa bibliotek

MediaWiki använder Composer för att hantera externa PHP-bibliotek, som alla hamnar i katalogen vendor/ i din MediaWiki-katalog.

För att installera de krävda biblioteken så har du valet:

 • Ladda ner och installera composer PHAR, byt eventuellt namn på filen composer.phar enligt instruktionerna för ditt operativsystem och kör sedan composer update --no-dev från din MediaWiki-katalog. Detta är det rekommenderade tillvägagångssättet.
  • Om standardversionen av PHP CLI inte matchar webbserverns PHP-versionen, anger du det med t.ex. php7.4 composer.phar update --no-dev.
 • Om du inte vill använda Composer eller om du vill använda exakt samma uppsättning leverantörsbibliotek som används i WMF-produktionsklustret kan du istället skapa en vendor/-katalog i kärnmappen i din MediaWiki-installation:
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/vendor.git
  • Notera att om något av dina tillägg har sina egna Composer-krav så kan du inte använda detta valet.

Före MediaWiki 1.25 förvarades externa bibliotek i kärnkodförrådet och ingen pakethanterare behövdes.

Håll dig uppdaterad

Om du använder en viss gren eller utvecklingsversionen ("master"-grenen) av MediaWiki är det relativt enkelt att hämta de senaste ändringarna. Byt till katalogen med din MediaWiki-klon och kör det här kommandot:

git pull

Alla de senaste ändringarna för grenen du använder kommer appliceras.

Den nya versionen av core kan kräva nyare versioner av tillägg och utseenden, så du måste gå in i varje tilläggs- och utseendekatalog och uppdatera den med ett kommando som git pull --recurse-submodules.

Du måste också uppdatera vendor/ med någon senare version av de nödvändiga biblioteken. Detta innebär ofta att du behöver köra följande Composerkommando, men läs #Hämta externa bibliotek ovanför för mer detaljer:

composer update --no-dev

Efter att ha uppdaterat/uppgraderat koden och de nödvändiga biblioteken bör du köra kommandoradsskriptet MediaWiki update.php för att uppdatera databastabellerna:

php maintenance/update.php

Om du använder MediaWiki-Vagrant , erbjuder det ett enkelt kommande, vagrant git-update, som utför alla dessa steg.

Att byta till en annan version

Alla våra versioner spåras som grenar eller taggar. För att byta mellan olika versioner (till exempel från grenen master till en annan gren eller tagg), kolla upp den specifika grenen eller tagg du vill ha från MediaWikis klonförvar:

git checkout <gren_namn>

eller

git checkout <tagg_namn>

Ändringarna kommer automatiskt tillämpas och du är klar att köra.

Att använda Git för att ladda ner MediaWiki-tillägg

Lista över tillägg i git

Ladda ned ett tillägg

I de kommande kommandona, ersätt Extension:TitleKey med namnet på tillägget du vill ladda ner, utan mellanslag. För Extension:TitleKey , skulle det bli TitleKey. (skifteslägeskänsligt!)

Ladda ner och klona ett tillägg från Git:

With your developer account, use these commands to get the master branch:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT>

To clone and checkout a stable release branch instead, use these commands:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT> --branch REL1_41

Du kan läsa tilläggs källkod på applikationen Gerrit's gitiles, och på webbadressen:

https://gerrit.wikimedia.org/g/mediawiki/extensions/<EXT>/+/HEAD


Ladda ned alla tillägg

Om du föredrar att kontrollera alla MediaWiki-tillägg som finns på gerrit.wikimedia.org på din maskin, skriv in följande:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions

Or, to checkout stable releases branch instead, use this command:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions --branch REL1_41

After running the git clone command, continue with these commands:

cd /path/to/extensions
git submodule update --init --recursive

At any time, to update all extensions to their latest versions of that branch, enter:

cd /path/to/extensions
git pull
git submodule update --init --recursive

To change to a different branch, such as after a new release:

git submodule foreach 'git checkout -b REL1_40 origin/REL1_40 || :'

Remember that you should only use versions of extensions from the same release as that version of MediaWiki and each other.

To track the master branch:

git submodule foreach 'git checkout -b origin/master || :'

Please note that you should not use master code for production under any circumstances as it is not considered stable.

If you only need a read-only checkout (for instance to grep or analyse all MediaWiki code), you can use the shared MediaWiki checkout on Labs, without downloading anything on your machines.

Ta bort ett tillägg

 1. Ta bort "require_once …" eller "wfLoadExtension( … )" från LocalSettings.php
 2. Ta bort alla rader som refererar till tillägget i composer.local.json (oftast i avsnittet "extra → merge-plugin → include")
 3. Ta bort tilläggets katalog i install-dir/extensions/

Använd Git för att ladda ned MediaWiki-utseenden

Lista över utseenden i git

MediaWiki 1.24 och senare inkluderar inte utseenden i Git-nedladdningen.

Följ exakt samma process som för tillägg (beskrivet i en tidigare sektion), men använd skins istället för extensions i alla webbadresser och sökvägar.

Detaljerade installationsinstruktioner finns på varje utseendes sida här på MediaWiki.org, till exempel Skin:Vector#Installation. Instruktioner för alla andra utseenden är liktydiga.

Se även

Appendix

The Revision as of 14:26, 21 March 2019 changed the standard of linking to gerrit.wikimedia.org:

from:

gerrit.wikimedia.org/r/p/mediawiki

to:

gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki