Pobierz z Git

This page is a translated version of the page Download from Git and the translation is 74% complete.
Outdated translations are marked like this.

Git jest rozproszonym systemem kontroli wersji, który pozwala użytkownikom na pobieranie najnowszych wersji gałęzi, bez oczekiwania na utworzenie pakietu. MediaWiki będzie wydawana szybciej, będziesz mógł łatwiej aktualizować swoją wersją, wrócić do poprzedniej, rozszerzyć ją czy [$bugzilla przesłać poprawki]. (Pamiętaj jednak, że oficjalne wydania stabilne są związane z mniejszym ryzykiem wystąpienia błędów.) It allows you to download the very latest version of the source code, with all the branches and tagged releases at your disposal.

You should download from Git if you are a developer and want to submit patches.

If you do not want to develop but only install MediaWiki and extensions, then download stable tarball releases instead.

Zobacz Git po więcej informacji, szczególnie w celu zapewnienia wsparcia. Poniżej przedstawiono krótkie wskazówki dotyczące kilku popularnych zadań.

Wymagania wstępne

Aby móc korzystać z Git, musisz go najpierw zainstalować. Jest wiele metod uzyskiwania programu, w zależności od Twojego systemu operacyjnego. Follow Gerrit/Tutorial#Set up Git, or use your favorite search engine.

Zaleca się zainstalowanie Composer do pobierania i instalowania bibliotek firm trzecich, ale nie jest to wymagane.

Korzystanie z Git do pobrania MediaWiki

Pobieranie

Przy pomocy Git możesz pobrać jądro MediaWiki, a także wszystkie rozszerzenia zainstalowane obecnie w klastrze serwerów Wikimedia Foundation i wiele innych rozszerzeń hostowanych na gerrit .

Pierwszym krokiem jest sklonowanie głównego repozytorium MediaWiki. To chwilę potrwa.

Pobieranie dla rozwoju

Najnowsza rozwojowa wersja MediaWiki jest śledzona w gałęzi 'master'.

Po pierwsze upewnij się, że utworzyłeś konto programisty, aby mieć nazwę użytkownika ssh.

Następnie, w oknie terminala, wpisz następującą komendę do sklonowania z Twoim ssh <USERNAME>, żebyś mógł wysyłać pathe do oceny.

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git mediawiki

Klonuje to całe podstawowe repozytorium MediaWiki, zsynchronizowane z gałęzią główną, do podkatalogu o nazwie mediawiki.

Aby zainstalować w innym katalogu, zmień to w wierszu poleceń (aby uzyskać więcej informacji odwołaj się do tych dokumentów). Po sklonowaniu repozytorium możesz przejść do różnych gałęzi lub tagów. Gałąź rozwojowa master jest najnowszą, programistyczną wersją MediaWiki; nie powinno się używać kodu master do produkcji w żadnych okolicznościach, ponieważ nie jest uważany za stabilny.

Download a stable branch

Spowoduje to sklonowanie całego podstawowego repozytorium MediaWiki, wstępnie wskazanego na gałąź wydania 1.41, do podkatalog o nazwie $dir.

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git --branch REL1_41 mediawiki

Jeśli masz wolne połączenie internetowe i chcesz ograniczyć liczbę klonowanych wersji, dodaj --depth=1 do polecenia git clone.

Znaczniki MediaWiki (wersja stabilna)

Alternatywnie, określone stabilne wersje MediaWiki są śledzone przy użyciu 'tagów'. Są one analogiczne do wydań tarball. Obecnie są to 1.41.0 (stabilna), 1.39.6 (LTS) i 1.39.6 (poprzednia wersja).

Możesz zobaczyć wszystkie dostępne tagi używając:

git tag -l | sort -V

Aby użyć określonego tagu, np. najnowsze stabilne wydanie:

git checkout 1.41.0

Update the Git submodules

Zauważ, że gałęzie mają w sobie podmoduły Git, dla powszechnie używanych rozszerzeń i motywów (gałąź master ich nie posiada). Aby zaktualizować podmoduły, uruchom: The master branch does not have these. To update the submodules, run:

cd mediawiki
git submodule update --init --recursive

Pobieranie bibliotek zewnętrznych

MediaWiki używa Composer do zarządzania zewnętrznymi bibliotekami PHP, z których wszystkie znajdują się w katalogu vendor/ w Twoim katalogu MediaWiki.

Aby zainstalować te wymagane biblioteki, masz do wyboru:

 • Pobierz i zainstaluj Composer PHAR, opcjonalnie zmień nazwę plików composer.phar zgodnie z instrukcją dla Twojego OS, następnie uruchom composer update --no-dev w katalogu MediaWiki. Jest to zalecane podejście.
  • If the default PHP CLI version does not match the web server's PHP version, specify it with e.g. php7.4 composer.phar update --no-dev.
 • Lub, jeśli nie chcesz używać programu Composer lub chcesz korzystać z tego samego zestawu bibliotek dostawców, które były używane w klastrze produkcyjnym WMF, możesz zamiast tego utworzyć katalog vendor/ wewnątrz folderu jądra Twojej instalacji MediaWiki:
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/vendor.git
  • Pamiętaj, że jeśli którekolwiek z Twoich rozszerzeń ma własne wymagania Composer'a, nie możesz użyć tej opcji.

Przed wersją MediaWiki 1.25 zewnętrzne biblioteki były przechowywane w głównym repozytorium i nie był wymagany żaden menedżer pakietów.

Aktualizowanie

Jeśli używasz konkretnej gałęzi lub wersji rozwojowej (gałęzi "master") MediaWiki, pobranie najnowszych zmian jest stosunkowo łatwe. Przejdź do katalogu z klonem MediaWiki i wydaj polecenie:

git pull

Zostaną zastosowane wszystkie najnowsze zmiany dla gałęzi, z której korzystasz.

Nowa wersja jądra może wymagać nowszych wersji rozszerzeń i motywów, więc musisz przejść do katalogu każdego rozszerzenia i motywu i zaktualizować je za pomocą polecenia takiego jak git pull --recurse-submodules.

Należy również zaktualizować vendor/ nowszymi wersjami wymaganych bibliotek. This often means running the following Composer command, but see #Fetch external libraries above for more details:

composer update --no-dev

Po aktualizacji kodu i wymaganych bibliotek powinno się uruchomić skrypt wiersza poleceń MediaWiki update.php , aby w razie potrzeby zaktualizować tabele bazy danych:

php maintenance/update.php

Jeśli używasz MediaWiki-Vagrant , oferuje on jedno polecenie, vagrant git-update, które wykonuje wszystkie te kroki.

Przełączanie na inną wersję

Wszystkie naszye wersje są śledzone jako gałęzie lub znaczniki. Aby przejść do jednej z nich, (na przykład z gałęzi master do innej gałęzi lub tagu), checkout konkretnej gałęzi lub taga, który chcesz z katalogu klonu MediaWiki:

git checkout <nazwa_gałęzi>

lub

git checkout <nazwa_znacznika>

Zmiany zostaną zastosowane automatycznie i będziesz gotowy do pracy.

Korzystanie z Git do pobrania rozszerzeń MediaWiki

Lista rozszerzeń w git

Pobieranie rozszerzenia

W następnych poleceniach, zmień <EXT> z nazwą rozszerzenia, które chcesz pobrać, bez spacji. Dla Extension:TitleKey , byłoby to TitleKey. (wielkość liter ma znaczenie!)

Pobierz i sklonuj rozszerzenie z Git:

With your developer account, use these commands to get the master branch:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT>

To clone and checkout a stable release branch instead, use these commands:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT> --branch REL1_41

Możesz zobaczyć kod źródłowy rozszerzenia w aplikacji Gerrit's gitiles i pod adresem URL:

https://gerrit.wikimedia.org/g/mediawiki/extensions/<EXT>/+/HEAD


Pobieranie wszystkich rozszerzeń

Jeśli wolisz mieć wszystkie rozszerzenia MediaWiki znajdujące się na gerrit.wikimedia.org wyewidencjonowane na Twój komputer, wpisz:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions

Or, to checkout stable releases branch instead, use this command:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions --branch REL1_41

After running the git clone command, continue with these commands:

cd /path/to/extensions
git submodule update --init --recursive

Za każdym razem, aby zaktualizować wszystkie rozszerzenia do ich najnowszych wersji w tej gałęzi, wpisz:

cd /path/to/extensions
git pull
git submodule update --init --recursive

Aby przejść do innej gałęzi, na przykład po wydaniu nowej wersji:

git submodule foreach 'git checkout -b REL1_40 origin/REL1_40 || :'

Pamiętaj, że należy używać tylko wersji rozszerzeń z tego samego wydania, co ta wersja MediaWiki i wzajemnie.

Aby śledzić gałąź główną:

git submodule foreach 'git checkout -b origin/master || :'

Pamiętaj, że nie powinno się używać kodu master do produkcji w żadnych okolicznościach, ponieważ nie jest on uważany za stabilny.

Jeśli potrzebujesz wyewidenconować tylko do odczytu (na przykład do przeszukania lub analizy całego kodu MediaWiki), możesz użyć shared MediaWiki checkout w Labs, bez pobierania czegokolwiek na swoje urządzenia.

Usuwanie rozszerzenia

 1. Usuń $code lub $code2 z $LocalSettings
 1. Remove any line referencing the extension in composer.local.json (usually in the "extra → merge-plugin → include" section)
 1. Usuń folder rozszerzenia w install-dir/extensions/

Korzystanie z Git do pobierania motywów MediaWiki

Lista motywów w git

MediaWiki 1.24 i nowsze wersje nie zawierają motywów w pobieraniu Git.

Postępuj dokładnie tak samo, jak w przypadku rozszerzeń (opisanych w poprzedniej sekcji), ale używając skins zamiast extensions we wszystkich adresach URL i ścieżkach.

Szczegółowe instrukcje instalacji są dostępne na stronie każdego motywu, tutaj, na MediaWiki.org, na przykład zobacz Skin:Vector#Installation. Instrukcje dotyczące wszystkich innych motywów są analogiczne.

Zobacz też

Appendix

The Revision as of 14:26, 21 March 2019 changed the standard of linking to gerrit.wikimedia.org:

from:

gerrit.wikimedia.org/r/p/mediawiki

to:

gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki