Stahování z Gitu

This page is a translated version of the page Download from Git and the translation is 100% complete.

Git je distribuovaný systém pro správu verzí. Umožňuje vám stáhnout nejnovější verzi zdrojového kódu, se všemi větvemi a označenými vydáními, které jsou k dispozici.

Pokud jste vývojář a chcete řešit záplaty, měli byste si je stáhnout z Gitu.

Pokud nechcete vyvíjet, ale pouze instalovat MediaWiki a rozšíření, pak si stahujte stabilní tarball verze.

Pro podrobnější informace se podívejte na stránku Git. Zejména, pokud se chcete sami stát přispěvateli. Níže popsané pokyny zmiňují pouze základní operace pro práci s datovým uložištěm.

Předpoklady

Než jej budete moci používat, musíte mít nainstalovaný Git. Existuje mnoho způsobů, jak, v závislosti na vašem operačním systému, získat Git. Postupujte podle Gerrit/Návodu#Nastavení Gitu nebo použijte svůj oblíbený vyhledávač.

Pro stahování a instalaci knihoven třetích stran se doporučuje mít nainstalován také Composer . Není to ale nutné.

Stažení MediaWiki přes Git

Stažení

Jádro MediaWiki si můžete stáhnout pomocí Gitu, stejně jako všechna rozšíření aktuálně nainstalovaná na serverech Wikimedia Foundation. Na gerrit je také k dispozici mnoho dalších rozšíření.

Prvním krokem je naklonování základního úložiště MediaWiki. To bude chvíli trvat.

Stažení pro další vývoj

Aktuální vývojová verze MediaWiki je na větvi 'master'.

Nejprve se ujistěte, že jste vytvořili účet vývojáře, abyste získali uživatelské jméno ssh.

Poté v okně terminálu zadejte následující příkaz pro klonování úložiště:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git mediawiki

Tím se klonuje celé jádro úložiště MediaWiki, synchronizované s hlavní větví, do podadresáře s názvem mediawiki.

Chcete-li instalovat do jiného adresáře, změňte jej v příkazovém řádku (další informace naleznete v této dokumentaci). Jakmile je úložiště klonováno, můžete přepnout na různé větve nebo označení. Vývojová větev, master, je špičková vývojářská verze MediaWiki.Za žádných okolností by jste neměli používat master kód pro tvorbu, protože není považován za stabilní.

Stáhněte si stabilní větev

Pokud nechcete vyvíjet softwarové záplaty, ale chcete anonymně klonovat stabilní větev 1.41, použijte tento příkaz:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/core.git --branch REL1_41 mediawiki

Pokud máte pomalé připojení k internetu a chcete snížit počet klonovaných revizí, přidejte do příkazu git clone --depth=1.

Označení MediaWiki (stabilní verze)

Dalším způsobem, jak se dostat ke stabilní verzi MediaWiki je využít 'označení' (tags). Ta odpovídají vydáním, ze kterých se dělají tarbally. V současné době sw jedná o 1.41.1 (stabilní), 1.39.7 (LTS) a 1.39.7 (starší LTS).

Všechna dostupná označení můžete zobrazit pomocí:

git tag -l | sort -V

Přepnutí s využitím označení, např. nejnovější stabilní verze:

git checkout 1.41.1

Aktualizujte submoduly Gitu

Větve a značky obsahují skupinu Git submodulů pro běžně používaná rozšíření a vzhledy a pro adresář vendor/. Větev master je nemá. Chcete-li aktualizovat submoduly, spusťte:

cd mediawiki
git submodule update --init --recursive

Stažení externích knihoven

MediaWiki používá Composer ke správě externích knihoven PHP, z nichž všechny končí v adresáři vendor/ ve vašem adresáři MediaWiki.

Pro instalaci těchto knihoven máte na výběr:

 • Stáhněte si a nainstalujte composer PHAR, případně přejmenujte soubor Composer.phar podle pokynů pro váš operační systém a poté spusťte composer update --no-dev z adresáře MediaWiki. Toto je doporučený přístup.
  • Pokud výchozí verze PHP CLI neodpovídá verzi PHP webového serveru, zadejte ji např. php7.4 composer.phar update --no-dev.
 • Nebo pokud nechcete použít Composer nebo pokud chcete použít přesně stejnou sadu knihoven dodavatelů, jaká byla použita v produkčním klastru WMF, můžete místo toho vytvořit adresář vendor/ uvnitř hlavní složky instalace MediaWiki:
  git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/vendor.git
  • Pokud některá z vašich rozšíření mají své vlastní požadavky na Composer, nemůžete tuto možnost použít.

Před verzí MediaWiki 1.25 byly externí knihovny uchovávány v hlavním úložišti a nebyl vyžadován žádný správce souborů.

Průběžná aktualizace

Pokud jste použili nějakou dílčí větev nebo vývojovou verzi ("master" větev) MediaWiki, je aplikace posledních změn relativně jednoduchá. Přejděte do vašeho adresáře s naklonovanou MediaWiki a spusťte tento příkaz:

git pull

Tím se na vaši větev aplikují veškeré změny, které ve větvi proběhly od jejího naklonování.

Nová verze jádra může vyžadovat novější verze rozšíření a zobrazení, takže musíte jít do každého adresáře rozšíření a zobrazení a aktualizovat jej příkazem git pull --recurse-submodules.

Také musíte aktualizovat vendor/ s novějšími verzemi požadovaných knihoven. To často znamená spuštění následujícího příkazu Composeru. Další podrobnosti viz #Fetch externí knihovny výše:

composer update --no-dev

Po aktualizaci případně zlepšení kódu a požadovaných knihoven musíte ještě v příkazovém řádku spustit update.php skript, aby byly podle potřeby aktualizovány databázové tabulky:

php maintenance/update.php

Pokud používáte MediaWiki-Vagrant , nabízí se jediný příkaz vagrant git-update, který provede všechny tyto kroky najednou.

Přepnutí na jinou verzi

Každá z našich verzí je sledována jako větev nebo označení. Chcete-li přepnout na jinou verzi (například z větve master na jinou větev nebo označení), [1] konkrétní větev nebo označení, kterou chcete získat z vašeho adresáře klonů MediaWiki:

git checkout <název_větve>

nebo

git checkout <název_značky>

Veškeré změny v souborech se provedou automaticky a vše budete mít ihned v pořádku k dispozici.

Použití Gitu ke stažení rozšíření MediaWiki

Seznam rozšíření na Gitu

Stažení rozšíření

V dalších příkazech nahraďte ‎<EXT> názvem přípony, kterou chcete stáhnout. Bez mezer. Za Extension:TitleKey by to byla TitleKey. (Citlivé na velká písmena!)

Stažení a klonování rozšíření z Git repozitáře:

Pomocí účtu vývojáře získáte hlavní větev pomocí těchto příkazů:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT>

Chcete-li místo toho klonovat a rezervovat větev stabilního vydání, použijte tyto příkazy:

cd /path/to/extensions
git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions/<EXT> --branch REL1_41

Zdrojový kód rozšíření si můžete prohlédnout v aplikaci Gerrit's gitiles a na adrese URL:

https://gerrit.wikimedia.org/g/mediawiki/extensions/<EXT>/+/HEAD


Stažení všech rozšíření

Pokud chcete mít k dispozici všechna rozšíření MediaWiki, která jsou na gerrit.wikimedia.org, pak vložte následující:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions

Nebo chcete-li místo toho zkontrolovat větev stabilních verzí, použijte tento příkaz:

git clone https://gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki/extensions --branch REL1_41

Po spuštění příkazu git clone pokračujte těmito příkazy:

cd /path/to/extensions
git submodule update --init --recursive

Chcete-li kdykoli aktualizovat všechna rozšíření na nejnovější verze této větve, zadejte:

cd /path/to/extensions
git pull
git submodule update --init --recursive

Pro změnu na jinou větev, například po vydání nové verze:

git submodule foreach 'git checkout -b REL1_40 origin/REL1_40 || :'

Nezapomeňte, že byste měli používat pouze verze rozšíření ze stejného vydání jako tato verze MediaWiki.

Pro sledování hlavní větve (master):

git submodule foreach 'git checkout -b origin/master || :'

Vezměte prosím na vědomí, že za žádných okolností byste neměli používat master kód pro tvorbu, protože není považován za stabilní.

Pokud potřebujete výstup pouze pro čtení (například pro grep nebo analýzu celého kódu MediaWiki), můžete použít sdílený výstup MediaWiki, aniž byste si na svůj počítač cokoli stahovali.

Odstranění rozšíření

 1. Odstraňte "require_once …" nebo "wfLoadExtension( … )" z LocalSettings.php
 2. Odeberte jakýkoli řádek odkazující na rozšíření v composer.local.json (obvykle v sekci "extra → merge-plugin → include").
 3. Odstraňte adresář rozšíření v install-dir/extensions/.

Ke stažení zobrazení MediaWiki použijte Git

Seznam zobrazení v Gitu

MediaWiki verze 1.24 a novější nezahrnují zobrazení do stahování Gitu.

Postupujte přesně podle stejného postupu jako u rozšíření (popsaných v předchozí části). Ve všech adresách URL a cestách používejte spíše skins než extensions.

Podrobné pokyny k instalaci jsou k dispozici na stránce každého zobrazení zde na MediaWiki.org, například viz Zobrazení:Vector#Installation. Pokyny pro všechny ostatní vzhledy jsou analogické.

Související odkazy

Dodatek

Revize ze 14:26, 21. března 2019 změnila standard odkazování na gerrit.wikimedia.org:

z:

gerrit.wikimedia.org/r/p/mediawiki

na:

gerrit.wikimedia.org/r/mediawiki