Čím se liší Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki a wiki

This page is a translated version of the page Differences between Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki, and wiki and the translation is 100% complete.
Související stránky: Manual:FAQ#How do I install an existing wiki, like Wikipedia or Wiktionary?

Víte jak se od sebe liší MediaWiki, Wikimedia, Wikipedia a wiki?

Pořád tápete? Prostudujte si mapu Světa Wikipedie.

Wiki

Slovo "wiki", vyslovované jako /ˈwɪki/ neboli WIK-í, znamená havajsky "rychlý".

Hovoříme-li o wiki, pak tím rozumíme systém, který umožňuje upravovat obsah webových stránek rovnou v prostředí webového prohlížeče. Systém, který zároveň uchovává historii veškerých změn v obsahu stránky. U wiki stránky může obvykle provést změnu každý kdo na ni zavítá, aniž by se musel někde registrovat. To ale nemusí platit pro všechny wiki.

  • Výraz wiki se občas používá také jako předpona, např. výraz "wikifikace", se může objevit v souvislosti s úpravou obsahu wiki stránky – naformátování obsahu (nadpisy, kurzíva, tučný text), přidáním odkazů (interní hyperlinky, odkazy mimo systém lokální wiki). Často se tato předpona objevuje v souvislosti s dalšími projekty, které Wikimedia zaštiťuje.
  • Nepoužívejte Wiki s velkým 'W', protože pak není jasné jaký konkrétní projekt wiki máte na mysli. S velkým počátečním písmenem by se mělo psát pouze o původním projektu, známém také jako WikiWikiWeb, uloženém v Portland Pattern Repository, který použil wiki systém jako první.
  • systém wiki je výraz, který odkazuje na software, který umožňuje fungování wiki. Takových systémů wiki existuje celá řada; od jednoduchých, až po komplexní systémy, se širokou škálou dalších možností.

Viz též: článek o "wiki software" na Wikipedii.

Více heslo "wiki" na Wikipedii.

Wikimedia

Wikimedia je souhrný název všech vzájemně propojených projektů vytvořený v rámci Wikimedia hnutí, jako jsou Wikipedie, Wikislovníky, Wikicitáty a dalších, co pomáhají využít kolaborativní potenciál Internetu a koncept wiki k vytvoření a svobodnému sdílení znalostí všeho druhu.

  • Termín Wikimedia servery, který se také poměrně často používá, zahrnuje počítačový hardware, na kterém má Wikimedia všechny své projekty umístěny.
  • Wikimedia Foundation je nezisková organizace, se sídlem v San Francisku, která provozuje Wikimedia projekty a software MediaWiki. Wikimedia Deutschland, Wikimedia Russia aj. Patří mezi místní projekty spravované fanoušky projektů Wikimedie, které jsou zcela nezávislé na Wikimedia Foundation a jejích projektech. Označení Wikimedia je tedy vždy závislé na místním kontextu i když se často chybně používá buď jako synonymum zahrnující všechny projekty Wikimedie, místní projekt, či celou Wikimedia Foundation (s čímž se můžete setkat i na této wiki).
  • Wikimedia Meta-Wiki, je wiki určená pro diskuze, které se mohou týkat všech projektů Wikimedie. Většinou se pro ni používá pouze zkrácené jméno Meta. Viz též: O čem je Meta.

Wikipedia

Wikipedie je projekt Wikimedie, který je globální, svobodnou a vícejazyčnou internetovou encyklopedií. Je to nejstarší a největší projekt Wikimedie, založený v roce 2001 před samotnou nadací Wikimedia Foundation, která byla založena v roce 2003. Wikipedie je často popisována jako wiki, ale ve skutečnosti je to sbírka více než 200 wiki, jedna pro každý jazyk, všechny běžící na softwaru MediaWiki.

MediaWiki

MediaWiki systém je software pro wiki, který vzniknul nejenom pro potřeby Wikipedie, ale také pro další projekty Wikimedie. MediaWiki je volně k dispozici i jiným uživatelům. Mohou jej nejenom užívat, ale rovněž se podílet na jeho zdokonalování. Využívají ho nejrůznější projekty a organizace po celém světě.

Tento web, mediawiki.org, je určen pro sdílení informací o MediaWiki a o software, se kterým pracuje.

Související odkazy

Video