Разлики между Уикипедия, Уикимедия, МедияУики и уики

This page is a translated version of the page Differences between Wikipedia, Wikimedia, MediaWiki, and wiki and the translation is 50% complete.
Outdated translations are marked like this.
See also: Manual:FAQ#How do I install an existing wiki, like Wikipedia or Wiktionary?

Объркват ви разликите между МедияУики, Уикимедия, Уикипедия и Уики?

Still lost? Check the World of Wikipedia map.

Уики / Wiki

The word "wiki", pronounced /ˈwɪki/ or WIK-ee, is a Hawaiian word meaning "quick".

Уики е вид уебсайт, чието съдържание може да се редактира през уебраузъра, и който пази история на версиите за всяка страница, която може да бъде редактирана. Уикитата често, но не винаги, могат да бъдат редактирани от всеки посетител в сайта.

  • уики (wiki) (като прилагателно), the Wiki Way, както и антонимът не-уики се използват за описване на общностно ориентираната философия, която върви заедно с такива системи (напр. "това не е точно уики начинът за извършване на нещата").
  • Уики или Wiki (с начална главна буква) и WikiWikiWeb се използват да обозначат Portland Pattern Repository, което е първото създадено уики.
  • уики софтуер и уики енджин са термини, които се отнасят за софтуер, който задвижва уики уебсайтове. Съществуват много различни типове уики софтуер; някои са много опростени, докато други включват много допълнителни функционалности и възможности.

Вижте също: статията в Уикипедия на англисйки за "уики софтуер" или статията в Portland Pattern Repository за "основния" списък на уики системи.

За по-пълна дефиниция, вижте статията за "уики" в Уикипедия.

Уикимедия / Wikimedia

Уикимедия е събирателното име за група взаимносвързани проекти, в това число Уикипедия, Уикиречник, Уикиизточник, Уикикниги и други, чиято цел е да използват колективната сила на сътрудничество в Интернет и концепцията за уики за свободно и безплатно създаване и споделяне на знания.

  • Понятието Сървъри на Уикимедия се използва често и се отнася за компютърния хардуер, на който се хостват всички проекти на Уикимедия. Сървърите се поддържат основно от доброволци, много от които също така работят и по софтуера МедияУики (вижте по-долу).
  • Wikimedia Foundation is a non-profit organization headquartered in San Francisco that runs the Wikimedia projects and the MediaWiki software.

Wikimedia Deutschland, Wikimedia Russia etc. are the names of dozens of local chapters of enthusiasts of Wikimedia projects. They are independent of the Wikimedia Foundation and the Wikimedia projects. Wikimedia, depending on the context and locale, is often incorrectly used as a short name for the Wikimedia projects, or a chapter, or the Wikimedia Foundation (the latter can happen also on this wiki).

  • Meta-Wiki, често съкращавано и наричано само Мета(Meta), е уики, което се използва за обсъждане на теми и проблеми, които касаят всички проекти на Уикимедия. Вижте също: Meta:About.

Уикипедия / Wikipedia

Wikipedia is a Wikimedia project that is a global, free and multilingual internet encyclopedia. It is the oldest and largest Wikimedia project, founded in 2001 predating the Wikimedia Foundation itself, which was founded in 2003. Wikipedia is often described as a wiki, but it is in fact a collection of over 200 wikis, one for each language, all running on the MediaWiki software.

МедияУики / MediaWiki

MediaWiki е специфичен уики енджин, разработен за и използван от Уикипедия и другите проекти на Уикимедия. MediaWiki is freely available for others to use (and improve), and it is in use by all sorts of projects and organizations around the world.

This site, mediawiki.org, is intended for information about MediaWiki and related software.

Вижте също


Видео