Překlad obsahu/Šablony

This page is a translated version of the page Content translation/Templates and the translation is 100% complete.

Překlad obsahu podporuje překlad článků mezi jazyky a to včetně šablon.

Když kliknete na šablonu v rozhraní překladu, v postranním panelu se zobrazí karta. Karta zobrazuje název zdrojové šablony. Pokud je ekvivalentní šablona v cílovém jazyce propojena se zdrojovou šablonou pomocí mezijazykového odkazu, zobrazí se i její název. Pokud ekvivalentní šablonu nelze najít, na kartě se zobrazí "Není k dispozici v jazyce".

Karta zobrazuje pro každou šablonu následující možnosti:

Přeskočit šablonu
Tím se do přeloženého článku nic nevloží. To je užitečné, když informace ze šablony nejsou v překladu potřeba.
Zachovat původní šablonu
Tím se do přeloženého článku vloží wiki syntaxe původní šablony. To pravděpodobně nebude fungovat správně, když bude článek publikován, a bude muset být upraven v následujících verzích článku, ale někdy je to snadný způsob, jak provést překlad. (Také můžete chtít takový překlad nejprve publikovat ve svém uživatelském prostoru změnou názvu překladu na "Uživatel:vaše_uživatelské_jméno/název článku" a poté, až bude připraven, přesunout jej do správný název.)
Použít ekvivalentní šablonu
Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je k dispozici ekvivalentní šablona a umožňuje přizpůsobení šablony cílovému jazyku.


Přizpůsobení šablony při překládání

Editace parametrů šablony

Pokud je k dispozici ekvivalentní šablona, můžete ji upravit. Klepnutím na šablonu znovu otevřete editor šablon.

Editor šablon zobrazí vedle sebe všechny parametry ve zdrojovém a cílovém jazyce.

Hodnota parametru ze zdrojového jazyka bude automaticky zkopírována do cílového jazyka, jsou-li splněny následující podmínky:

 • Existuje parametr se stejným názvem.
 • Existuje parametr, pro který je v TemplateData definován alias se stejným názvem jako parametr ve zdrojovém jazyce.

Pokud parametr nelze automaticky najít žádným z výše uvedených způsobů, překladatel je bude muset najít a vyplnit jeden po druhém. Kliknutím na pole v editoru šablon vedle zdrojového pole se automaticky vyplní hodnota parametru. Překladatel musí vybrat příslušný název parametru z rozevíracího seznamu "Vybrat cílové pole" (select target field) v poli. Uvědomte si, že struktura parametrů šablony v různých jazycích není často stejná a je třeba je zapsat způsobem, který je správný na wiki do které překládáte.

Po vyplnění všech parametrů zavřete editor překladů. Tím se uloží vaše úpravy a zobrazí se šablona, tak jak se objeví po zveřejnění článku.

Krok za krokem

Například překlad infoboxu v horní části článku "Yoshida Castle" (hrad Yoshida) z angličtiny do portugalštiny ukazuje příklad překladu celé šablony:

  Chcete-li zahájit překlad šablony, klikněte na odstavec jako obvykle a přeložte jej.
  Když začnete překládat, zobrazí se šablona s částečnými nebo dokonce matoucími informacemi. Opětovným kliknutím na vloženou šablonu ji upravíte.
  Klikněte na pole parametru šablony, které chcete přenést do přeloženého článku.
  Hodnota bude zkopírována ze zdrojového článku. Vyberte název parametru. Upravte hodnotu tak, aby byla správná pro váš jazyk.
  Chcete-li přidat pole, které není k dispozici ve zdrojovém článku, klikněte na "Přidat další vlastnosti" (add more properties) v dolní části editoru šablon. Zde je to například název hradu v jeho původním jazyce, japonštině.
  Vyplňte všechna pole šablony, která potřebujete.
  Po dokončení zavřete editor šablon. Zobrazí se kompletní šablona. Návrh šablony se může v jazyce, do kterého překládáte, lišit, ale důležitou součástí je kontrola správnosti vložení hodnot parametrů.

Co dělat, když šablonu nelze upravit

Pokud ekvivalentní šablona není v cílovém jazyce k dispozici, budete muset překlad publikovat bez ní. Pokud je v přeloženém článku potřeba šablona, budete muset přeložený článek upravit a přidat šablonu po zveřejnění první přeložené revize.

Můžete však také jít dále a zefektivnit budoucí překlad tak, že se šablony ve vašem jazyce budou podobat šablonám v jazycích, ze kterých překládáte. Pokud se vám samotným nepodaří změnit šablony, sdělte někomu na vaší wiki, který šablony často udržuje o šabloně, kterou nelze přeložit, a nasměrujte jej na tuto stránku.

Usnadnění přenosu šablon

Chcete-li, aby šablony byly snadněji překladatelné, použijte tyto tipy:

Data šablon

Data šablon (TemplateData) je technologie pro popis každé šablony a jejích parametrů přesným a strojově čitelným způsobem. Pomáhá editorům wiki, kteří používají vizuální editor, vyplnit parametry šablony. Stejná data používá i Content Translation.

 • Vytvořte TemplateData pro šablony ve vaší wiki.
 • Ujistěte se, že TemplateData jsou aktualizována při každé aktualizaci samotné šablony.
 • Pokud se název parametru na vaší wiki liší od názvu ekvivalentního parametru na wiki, ze kterého jsou články často přeloženy do vaší wiki, přidejte k tomuto parametru alias. Pokud tak učiníte, bude hodnota parametru při překladu automaticky předvyplněna.
  • Například články jsou často překládány z angličtiny do španělštiny. V infoboxu, který popisuje město, anglické jméno parametru může být "mayor" a španělské jméno může být "alcalde". Ve španělské šabloně definujte "alcalde" jako název parametru a "mayor" jako jeho alias.
  • Z praktických důvodů nemusíte definovat aliasy, které odpovídají všem jazykům, ale pouze ty z článků, které jsou překládány často. Jaké jazyky to jsou, najdete na stránce Special:CXStats at your wiki (Speciální:CXStats na vaší wiki).
 • Poskytněte parametrům jasné štítky, které jsou čitelné člověkem. Name je jméno parametru, který je vložen do syntaxe wiki, a label je to, co je zobrazeno editorům ve formulářích pro editaci šablony ve vizuálním editoru a v Content Translation.
 • Pište popisy parametrů, kdykoli je to možné.
  • Vysvětlete, co má být ve formátu parametru: Prostý text, odkaz, další šablona, konkrétní sada hodnot atd.
  • Pokud lze parametr vyplnit automaticky z Wikidat, poznamenejte si jej do popisu.

Vytváření podobností šablon mezi jazyky

Struktura parametrů se mezi různými jazyky často liší. Například v některých jazycích jsou obrázky poskytovány jako kompletní odkazy na soubory (například {{Infobox person|image=[[File:Sophie Kowalevski.jpg|thumb|300px|Sofia Kovalevskaya, 1880]]}}) a jiné mají samostatné parametry pro název souboru, velikost a titulek ({{Infobox person|name=Sofia Kovalevskaya|image=Sophie Kowalevski.jpg|image_size=300|caption=Sofia Kovalevskaya, 1880}}). Struktura parametrů podobná struktuře v jazyce, ze kterého jsou články často překládány, zlepší práci překladatelů a správců článků.

Některé šablony jsou nevyvážené, to znamená, že jedna šablona začíná sekci vložením některých otevírajících tagů HTML nebo syntaxe wiki a jiné šablony končí sekci vložením odpovídajících značek. Například se toto v některých jazycích provádí pro rozložení sloupců. Takové šablony jsou obecně problematické a je obtížné je překládat a obvykle je lze nahradit vyváženou šablonou, která sama o sobě obsahuje veškerou potřebnou syntaxi.

Wikidata

Vytvořte šablony více aktivovanými pro Wikidata tak, že budou stahovat hodnoty parametrů z Wikidat. Takové šablony se v některých wikinách stále častěji vyskytují, například v ruštině, estonštině, hebrejštině, katalánštině a dalších. Když je parametr stažen z Wikidat, nemusí být překladateli článků vůbec vyplněn (ačkoli jeho štítek může být přeložen do Wikidat).

Známé problémy

Editor šablon je nová funkce v překladu obsahu a některé funkce stále chybí. Zde jsou některé známé problémy:

 • Upravovat šablony uvnitř odkazů není možné (phab:T152444)
 • Parametry šablony se uloží až poté, co překladatel aktivně zavře editor šablon (phab:T151630)

Související odkazy