Trợ giúp:Soạn thảo trực quan/Phím tắt

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 62% complete.

Trang này liệt kê phím tắt và ký hiệu của các chức năng trong Trình soạn thảo trực quan. Để đề nghị các chức năng mới hoặc báo cáo lỗi về các chức năng đã có sẵn, xin vui lòng nhắn tin trên trang phản hồi.

Đối với danh sách tất cả các viết tắt của Wikipedia, xem: [[:w:WP:Keyboard shortcuts]].

Phím tắt cơ bản

Phím tắt PC Tác động Icon Phím tắt Mac

Ctrl+B Đậm   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Xiên   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Đặt liên kết   ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Chèn chú thích   Chú thích ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Cắt ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Chép ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Dán ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z Hoàn tác   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Làm lại   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Tăng lề danh sách   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Giảm lề danh sách   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M Xóa định dạng   ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s Lưu Đăng thay đổi… Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Action Icon Mac shortcut

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested)   ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Danh sách tất cả các tác động qua chuột và bàn phím

Chức năng  Tác động
Di chuyển con nháy dùng chuột Nhấn chuột
Di chuyển con nháy dùng bàn phím Các phím điều hướng[1]
Lựa chọn nội dung dùng chuột Kéo chuột
Lựa chọn nội dung dùng chuột Nhấn đúp và nhấn ba lần
Lựa chọn nội dung dùng bàn phím Shift (⇧) + các phím điều hướng[1]
Lựa chọn từ dùng chuột Nhấn đúp vào từ
Lựa chọn khối dùng chuột Nhấn chuột ba lần vào khối
Điều chỉnh lựa chọn dùng chuột Shift (⇧) + nhấn chuột
Nhận ra định dạng của nội dung Di chuyển con nháy
Chèn văn bản dùng bàn phím Các phím chữ và số
Chèn ký tự đặc biệt dùng bàn phím Nhiều phím chữ hoặc số dùng bộ gõ
Xóa dùng bàn phím ← BackspaceDelete
Xóa từ dùng bàn phím Alt+← BackspaceAlt+Delete ⌥ Option+← Backspace⌥ Option+Delete
Xóa dòng dùng bàn phím Ctrl+← BackspaceCtrl+Delete ⌘ Command+← Backspace⌘ Command+Delete
Hoàn tác dùng bàn phím Ctrl+Z ⌘ Command+Z
Làm lại dùng bàn phím Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Chép lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+C ⌘ Command+C
Cắt lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+X ⌘ Command+X
Dán lựa chọn dùng bàn phím Ctrl+V ⌘ Command+V
Chép lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Chép
Cắt lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Cắt
Dán lựa chọn dùng trình đơn Chỉnh sửa > Dán
Bôi đen một đối tượng dùng chuột Nhấn chuột
Bật/tắt chữ đậm dùng chuột đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Bấm nút Đậm trên thanh công cụ
Bật/tắt chữ xiên dùng chuột đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Bấm nút Xiên trên thanh công cụ
Bật/tắt chữ đậm dùng bàn phím đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Ctrl+B ⌘ Command+B
Bật/tắt chữ xiên dùng bàn phím đối với nội dung được chọn và khi định dạng nội dung đang chèn Ctrl+I ⌘ Command+I
Cắt đôi khối dùng bàn phím ↵ Enter
Gộp lại các khối dùng bàn phím Backspace (⌫) vào đầu hoặc Del (⌦) vào cuối khối
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Ghi chú

  1. 1.0 1.1 Các phím điều hướng: lên, xuống, trái, phải, Home, End, Page Up, và Page Down