ВизуелниУређивач/Портал/Тастерске пречице

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 45% complete.

Ова страница описује различите команде, које изводимо са мишом и тастатуром, те су подржане у Визуелном уређивачу. Ако имате идеје за нове корисне команде, или сте опазили тешкоће при коришћењу постојећих, проблем нам можете пријавити на страни за повратне информације.

For the full list of Wikipedia shortcuts, see: [[:w:WP:Keyboard shortcuts]].

Често употребљаване пречице

Пречица на рачунару Радња Icon Пречица на Мек рачунару

Ctrl+B Дебљање   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Кошење   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Уметање линка   ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Уметање референце   Референца ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Сечење ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Копирање ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Лепљење ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z Опозивање   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Понављање   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Увлачење листе   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Извлачење листе   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M Очисти форматирање   ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s Чување Објави измене… Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Action Icon Mac shortcut

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested)   ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Потпуна листа интеракција помоћу миша и тастатуре

Могућност  Радња
Померање показивача мишем Кликтање
Померање показивача тастатуром Кључеви за усмеравање[1]
Избор садржаја мишем Превлачење
Избор садржаја мишем Двоструки и троструки клик
Избор садржаја тастатуром Shift + (Direction keys)[1]
Избор речи мишем Дупли клик на реч
Избор садржаја мишем Triple click block
Подесите селекцију миша Shift + Click
Наложите стварање из садржаја Премештање курсора
Постављање текста тастатуром Знаковне и бројачне типке
Постављање специјалних карактера тастатуром Multiple character or number keys using an input method editor
Брисање тастатуром ← Backspace и Delete
Брисање речи тастатуром Alt+← Backspace и Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace и ⌥ Option+Delete
Delete line with keyboard Ctrl+← Backspace и Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace и ⌘ Command+Delete
Undo with keyboard Ctrl+Z ⌘ Command+Z
Redo with keyboard Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Copy selection with keyboard Ctrl+C ⌘ Command+C
Cut selection with keyboard Ctrl+X ⌘ Command+X
Paste selection with keyboard Ctrl+V ⌘ Command+V
Copy selection from menu "Copy" in context or browser menu
Cut selection from menu "Cut" in context or browser menu
Paste selection from menu "Paste" in context or browser menu
Highlight object with mouse Clicking
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with mouse Click bold tool in toolbar
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with mouse Click italic tool in toolbar
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+B ⌘ Command+B
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+I ⌘ Command+I
Split block with keyboard ↵ Enter
Merge blocks with keyboard Backspace at beginning or delete at end of block boundary
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Напомене

  1. 1.0 1.1 Кључеви за усмеравање: горе, доле, лево, десно, „Home”, „End”, „Page Up” и „Page Down”