עורך חזותי/פורטל/קיצורי מקלדת

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 75% complete.

עמוד זה מציג את מגוון הפעולות שניתן לבצע בעורך החזותי בעזרת העכבר והמקלדת. אם יש לכם רעיון לפקודה שימושית חדשה, או הבחנתם בבעיה באחת קיימת, בבקשה דווחו לנו בעמוד המשוב.

לthe full list of Wikipedia shortcuts, ראו w:WP:Keyboard shortcuts.

קיצורים שימושים

קיצור מקלדת במחשב אישי (PC) פעולה סמל קיצור מקלדת במק

Ctrl+B מודגש   Cmd+B

Ctrl+I נטוי   Cmd+I

Ctrl+K הכנסת קישור   Cmd+K

Ctrl+ Shift+K Insert citation   Cmd+ Shift+K

Ctrl+X גזור Cmd+X

Ctrl+C העתק Cmd+C

Ctrl+V הדבק Cmd+V

Ctrl+Z חזור   Cmd+Z

Ctrl+ Shift+Z בצע שוב   Cmd+ Shift+Z

Tab רשימת תבליטים   Tab

Shift+Tab רשימה ממוספרת   Shift+Tab

Ctrl+\ ניקוי עיצוב   Cmd+\

Alt+s Save   Ctrl+ Option+s

רשימה מלאה של פעולות עכבר ומקלדת

אפשרויות מיוחדת פעולה
הזז את הסמן בעזרת העכבר לחץ
הזז את הסמן בעזרת המקלדת מקשי החיצים[1]
בחר תוכן בעזרת העכבר גרור
בחר תוכן בעזרת העכבר לחיצה כפולה ומשולשת
בחר תוכן בעזרת העכבר Shift + (חצים[1])
בחר מילה בעזרת העכבר לחיצה כפולה על מילה
בחר פיסקה בעזרת העכבר לחיצה משולשת על פיסקה
התאם את הבחירה בעזרת העכבר Shift + לחץ
Load insertion formatting from content הזז את הסמן
הכנס תוכן בעזרת המקלדת תווים ומקשי הספרות
הכנס תווים מיוחדים בעזרת המקלדת Multiple character or number keys using an input method editor
מחק בעזרת המקלדת לחצני המחיקה והנסיגה (Backspace)
מחק מילה בעזרת המקלדת (Option or Alt) + Backspace and delete keys
מחק שורה בעזרת המקלדת (Command or Control) + Backspace and delete keys
בטל בעזרת המקלדת (Command or Control) + Z
בצע שוב בעזרת המקלדת (Command or Control) + Shift + Z
העתק את הבחירה בעזרת המקלדת (Command or Control) + C
גזור את הבחירה בעזרת המקלדת (Command or Control) + X
הדבק את הבחירה בעזרת המקלדת (Command or Control) + V
העתק את הבחירה מהתפריט "Copy" in context or browser menu
גזור את הבחירה מהתפריט "Cut" in context or browser menu
הדבק את הבחירה מהתפריט "Paste" in context or browser menu
סמן עצמים בעזרת העכבר לחץ
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with mouse לחץ הדגש בסרגל הכלים
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with mouse לחץ נטוי בסרגל הכלים
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with keyboard (Command or Control) + B
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with keyboard (Command or Control) + I
פצל פיסקה בעזרת המקלדת אנטר
אחד פסקאות בעזרת המקלדת נסיגה (Backspace) בתחילה או מחיקה בסיום של הפיסקה
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right (Command or Control) + Shift + X

Notes

  1. 1.0 1.1 כיווני החצים: למעלה,למטה,שמאלה,ימינה, בית,סוף,עמוד למעלה,עמוד למטה