עורך חזותי/פורטל/קיצורי מקלדת

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 52% complete.

עמוד זה מציג את מגוון הפעולות שניתן לבצע בעורך החזותי בעזרת העכבר והמקלדת. אם יש לכם רעיון לפקודה שימושית חדשה, או הבחנתם בבעיה באחת קיימת, בבקשה דווחו לנו בעמוד המשוב.

לthe full list of Wikipedia shortcuts, ראו [[:w:WP:Keyboard shortcuts]].

קיצורים שימושים

קיצור מקלדת במחשב אישי (PC) פעולה Icon קיצור מקלדת במק

Ctrl+B מודגש   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I נטוי   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K הכנסת קישור   ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Insert citation   הערת שוליים ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X גזור ⌘ Cmd+X

Ctrl+C העתק ⌘ Cmd+C

Ctrl+V הדבק ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z חזור   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z בצע שוב   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ רשימת תבליטים   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ רשימה ממוספרת   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ or Ctrl+M ניקוי עיצוב   ⌘ Cmd+\ or ⌘ Cmd+M

Alt+s Save פרסום השינויים… Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Action Icon Mac shortcut

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested)   ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

רשימה מלאה של פעולות עכבר ומקלדת

אפשרויות מיוחדת  פעולה
הזז את הסמן בעזרת העכבר לחץ
הזז את הסמן בעזרת המקלדת מקשי החיצים[1]
בחר תוכן בעזרת העכבר גרור
בחר תוכן בעזרת העכבר לחיצה כפולה ומשולשת
בחר תוכן בעזרת העכבר Shift + (חצים)[1]
בחר מילה בעזרת העכבר לחיצה כפולה על מילה
בחר פיסקה בעזרת העכבר לחיצה משולשת על פיסקה
התאם את הבחירה בעזרת העכבר Shift + לחץ
Load insertion formatting from content הזז את הסמן
הכנס תוכן בעזרת המקלדת תווים ומקשי הספרות
הכנס תווים מיוחדים בעזרת המקלדת Multiple character or number keys using an input method editor
מחק בעזרת המקלדת ← Backspace וגם Delete
מחק מילה בעזרת המקלדת Alt+← Backspace וגם Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace וגם ⌥ Option+Delete
מחק שורה בעזרת המקלדת Ctrl+← Backspace וגם Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace וגם ⌘ Command+Delete
בטל בעזרת המקלדת Ctrl+Z ⌘ Command+Z
בצע שוב בעזרת המקלדת Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
העתק את הבחירה בעזרת המקלדת Ctrl+C ⌘ Command+C
גזור את הבחירה בעזרת המקלדת Ctrl+X ⌘ Command+X
הדבק את הבחירה בעזרת המקלדת Ctrl+V ⌘ Command+V
העתק את הבחירה מהתפריט "Copy" in context or browser menu
גזור את הבחירה מהתפריט "Cut" in context or browser menu
הדבק את הבחירה מהתפריט "Paste" in context or browser menu
סמן עצמים בעזרת העכבר לחץ
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with mouse לחץ הדגש בסרגל הכלים
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with mouse לחץ נטוי בסרגל הכלים
Toggle bold on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+B ⌘ Command+B
Toggle italic on selected content and in insertion formatting with keyboard Ctrl+I ⌘ Command+I
פצל פיסקה בעזרת המקלדת ↵ Enter
אחד פסקאות בעזרת המקלדת נסיגה (Backspace) בתחילה או מחיקה בסיום של הפיסקה
Switch the direction you write in between right-to-left and left-to-right Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Notes

  1. 1.0 1.1 כיווני החצים: למעלה,למטה,שמאלה,ימינה, בית,סוף,עמוד למעלה,עמוד למטה