VisualEditor/Portal/Skróty klawiszowe

This page is a translated version of the page VisualEditor/Portal/Keyboard shortcuts and the translation is 83% complete.

Ta strona przedstawia skróty klawiszowe i interakcje myszy i klawiatury działające w VisualEditorze. Jeżeli masz pomysł na nowy przydatny skrót czy interakcję, lub jeżeli zauważyłeś problemy z tutaj wymienionymi, prosimy poinformuj nas na tej stronie.

For the full list of Wikipedia shortcuts, see: [[:w:WP:Keyboard shortcuts]].

Powszechnie używane skróty

Skrót PC Akcja Ikona Skrót Maca

Ctrl+B Pogrubienie   ⌘ Cmd+B

Ctrl+I Kursywa   ⌘ Cmd+I

Ctrl+K Wstaw link   ⌘ Cmd+K

Ctrl+⇧ Shift+K Wstawianie przypisu   Przypis ⌘ Cmd+⇧ Shift+K

Ctrl+X Wytnij ⌘ Cmd+X

Ctrl+C Kopiuj ⌘ Cmd+C

Ctrl+V Wklej ⌘ Cmd+V

Ctrl+⇧ Shift+V Paste as plain text ⌘ Cmd+⇧ Shift+V

Ctrl+Z Cofnij   ⌘ Cmd+Z

Ctrl+⇧ Shift+Z Ponów   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Z

Tab ↹ Wcięcie listy   Tab ↹

⇧ Shift+Tab ↹ Zmniejszenie wcięcia listy   ⇧ Shift+Tab ↹

Ctrl+\ lub Ctrl+M Wyczyść formatowanie   ⌘ Cmd+\ lub ⌘ Cmd+M

Alt+s Zapisz Opublikuj zmiany... Ctrl+⌥ Option+s

Template editor dialog shortcuts and keyboard interactions

These shortcuts only apply when editing a template instance in the pop-up dialog. Those marked with a * only apply in the cases of multi-part template content. The shortcuts can be used to turn a single template into multi-part template content by adding another template or a wikitext part.

PC shortcut Akcja Ikona Skrót Maca

Spacebar Toggle a checkbox, adding or removing a parameter Spacebar

↵ Enter Add a parameter and immediately switch the focus to the input to start adding a value ↵ Enter

Ctrl+⇧ Shift+D Add an undocumented parameter ⌘ Cmd+⇧ Shift+D

Ctrl+D Add a template* (linked, not nested)   ⌘ Cmd+D

Ctrl+⇧ Shift+Y Add a wikitext part*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+Y

Ctrl+Del Delete a part (template or wikitext) when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+Del

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part up when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Ctrl+⇧ Shift+ Move a part down when selected in the sidebar*   ⌘ Cmd+⇧ Shift+

Pełna lista interakcji myszy i klawiatury

Działanie  Akcja
Przesuń kursor za pomocą myszy Kliknięcie
Przesuń kursor za pomocą klawiatury Klawisze kierunkowe[1]
Zaznacz treść przy pomocy myszy Przeciąganie
Zaznacz treść przy pomocy myszy Podwójne i potrójne kliknięcie
Zaznacz treść za pomocą klawiatury Shift + (Klawisze kierunkowe)[1]
Zaznacz wyraz za pomocą myszy Podwójne kliknięcie słowa
Zaznacz akapit za pomocą myszy Potrójne kliknięcie bloku
Popraw zaznaczenie myszą Shift + kliknięcie
Pobierz wstawiane formatowanie z zawartości Przesunięcie kursora
Wstaw tekst za pomocą klawiatury Klawisze liter i cyfr
Wstaw znaki specjalne za pomocą klawiatury Klawisze znakowe i cyfr w edytorze metody wprowadzania znaków
Usuń treść za pomocą klawiatury ← Backspace oraz Delete
Usuń wyraz za pomocą klawiatury Alt+← Backspace oraz Alt+Delete ⌥ Option+← Backspace oraz ⌥ Option+Delete
Usuń linię za pomocą klawiatury Ctrl+← Backspace oraz Ctrl+Delete ⌘ Command+← Backspace oraz ⌘ Command+Delete
Cofnij zmianę za pomocą klawiatury Ctrl+Z ⌘ Command+Z
Powtórz zmianę za pomocą klawiatury Ctrl+⇧ Shift+Z ⌘ Command+⇧ Shift+Z
Kopiuj zaznaczenie za pomocą klawiatury Ctrl+C ⌘ Command+C
Wytnij zaznaczenie za pomocą klawiatury Ctrl+X ⌘ Command+X
Wklej zaznaczenie za pomocą klawiatury Ctrl+V ⌘ Command+V
Skopiuj zaznaczenie za pomocą menu "Kopiuj" w menu kontekstowym lub przeglądarki
Wytnij zaznaczenie za pomocą menu "Wytnij" w menu kontekstowym lub przeglądarki
Wklej zaznaczenie za pomocą menu "Wklej" w menu kontekstowym lub przeglądarki
Zaznacz obiekt za pomocą myszy Kliknięcie
Zrób wytłuszczenie za pomocą myszy Ikona wytłuszczenia w menu narzędziowym
Zrób pochylenie za pomocą myszy Ikona pochylenia w menu narzędziowym
Zrób wytłuszczenie za pomocą klawiatury Ctrl+B ⌘ Command+B
Zrób pochylenie za pomocą klawiatury Ctrl+I ⌘ Command+I
Podziel na akapity za pomocą klawiatury ↵ Enter
Połącz akapity za pomocą klawiatury Backspace na początku albo Delete na końcu akapitu
Przełącz kierunek pisania między od-prawej-do-lewej a od-lewej-do-prawej Ctrl+⇧ Shift+X ⌘ Command+⇧ Shift+X

Uwagi

  1. 1.0 1.1 Klawisze kierunkowe: Góra, dół, lewo, prawo, Home, End, Page-up i Page-down