Project:Trợ giúp thuộc về Phạm vi công cộng

This page is a translated version of the page Project:PD help and the translation is 100% complete.
Help pages are released without copyrights (as public domain)
Help pages are released without copyrights (as public domain)

Project:PD help is a project to create a set of concise user help pages for MediaWiki users, i.e. for visitors to a website which is powered by MediaWiki. The project covers all content in the Help namespace. The main entry point for this is Help:Mục lục .

This help documentation is separate from the Manual (the GFDL and CC BY-SA-licensed MediaWiki administrator's manual). Contributors, please be clear about the differences! The PD help pages do not contain information for server administrators, about how to install, configure, or maintain MediaWiki software. See the 'Goal' section below, for a detailed statement of what we are trying to achieve.

Security Please do not copy and paste content from Meta-Wiki's Help pages in here. They were written under the GFDL and CC BY-SA licenses and are not in the public domain.

Mục tiêu

Mục tiêu là cung cấp một tập hợp các trang, có thể được sao chép vào tiến trình cài đặt wiki mới hoặc được bao gồm trong bản phân phối MediaWiki. Gói trợ giúp này sẽ bao gồm thông tin người dùng cơ bản, cùng với các thông tin Meta khác, ở dạng ngắn gọn hợp lý. Ý tưởng cơ bản nhất là tạo ra một Hướng dẫn người dùng ngắn gọn, không phải là một công trình tham khảo. Nó nên tập trung vào những gì người dùng muốn và không giải thích các chức năng khác.

Giấy phép

Mọi đóng góp cho Trợ giúp thuộc PVCC', được phát hành dưới dạng phạm vi công cộng qua giấy phép miễn trừ CC0. Điều này là cần thiết để cho phép người dùng dễ dàng sao chép văn bản vào cài đặt wiki của riêng họ. "'Xin hãy đảm bảo bạn hiểu những điều sau đây trước khi đóng góp':

 • Mỗi trang trong Trợ giúp PD, phải chứa dòng {{PD Help Page}} để chỉ rõ giấy phép.
 • Không có nội dung nào có thể được sao chép từ nơi khác vào các trang này. Ngoại lệ duy nhất là:
 1. Nội dung được sao chép là cá nhân của riêng bạn (ví dụ: tác giả), hoặc bạn đã ghi lại sự cho phép của (các) tác giả gốc.
 2. Nội dung đã nằm trong Phạm vi công cộng có thể được sao chép ở đây; tuy nhiên, điều này KHÔNG bao gồm phần lớn các trang web được xuất bản!
 • Bạn đang từ bỏ tất cả các quyền đối với thông tin bạn đóng góp ở đây. Mặc dù các đóng góp của bạn sẽ ược liệt kê và ghi công trên trang web này, những người khác có thể sao chép văn bản mà không cần ghi công và có thể sửa đổi nó khi họ thấy phù hợp.

Độc giả mục tiêu: Người dùng bình thường

Các trang trợ giúp được nhắm mục tiêu rất nhiều vào khách truy cập bình thường vào một trang web wiki.

Không phải các quản trị viên máy chủ

Chúng tôi không nhằm mục đích sao chép tài liệu MediaWiki đầy đủ. Thông tin nhắm đến quản trị viên máy chủ, hướng dẫn cài đặt chi tiết, cấu hình hoặc bảo trì MediaWiki, thuộc về Hướng dẫn sử dụng.

Ngoại lệ nhỏ duy nhất, là các hộp 'Mẹo quản trị' (được mô tả dưới đây).

Thông tin cho bảo quản viên/hành chính viên ít nổi bật hơn

'Các 'Trang trợ giúp' sẽ không hoàn chỉnh nếu không mô tả những gì bảo quản viên có thể làm. Tuy nhiên, các tính năng nâng cao này không có sẵn cho phần lớn đối tượng mục tiêu (hầu hết người dùng wiki). Như vậy, thông tin này sẽ được giữ hơi tách biệt với phần lớn nội dung, để người dùng bình thường không phải đối mặt với thông tin không liên quan đến họ.

Trong phần lớn Trang trợ giúp, các đề cập ngắn gọn về các hành động yêu cầu đặc quyền bảo quản viên có thể được coi là cần thiết; nhưng, các mô tả chi tiết về các hành động của bao quản viên nên được viết trên các trang ít được liên kết nổi bật hơn hoặc nên được loại bỏ khỏi Trang trợ giúp hoàn toàn.

Phần này đang được thảo luận

Hướng dẫn biên tập

 • Tạo liên kết giữa các trang, nhưng tránh liên kết đến các không gian tên khác trên MediaWiki.org. Giữ các liên kết nội bộ đến các trang trợ giúp thuộc phạm vi công cộng hoặc tạo liên kết bên ngoài (URL đầy đủ) đến các tài nguyên có liên quan, ví dụ: trên meta.wikimedia.org. Điều này là để tạo điều kiện dễ dàng sao chép văn bản vào cài đặt wiki mới. Không sử dụng liên kết interwiki, vì chúng có thể không tồn tại trong wiki đích.
 • Chúng tôi có thể không muốn hoán đổi cú pháp {{SITENAME}} ở bất cứ đâu. MediaWiki là tên của phần mềm mà chúng tôi đang mô tả. Đây là Phần mềm quản lý nội dung (CMS), cho phép wiki đích chạy, do đó, bất cứ nơi nào mà văn bản của chúng tôi đề cập đến phần mềm (mọi nơi trong suốt phần trợ giúp), nó phải được để dưới dạng một chuỗi ký tự "MediaWiki". Nếu vì lý do nào đó, văn bản trợ giúp đề cập đến tên của trang web, thì đây sẽ là một ngoại lệ thích hợp (sử dụng {{SITENAME}}). Tuy nhiên, chúng tôi không sẽ hoán đổi điều này ở mọi nơi mà chúng tôi đề cập đến từ MediaWiki.
 • Bản dịch nên được thực hiện 'sau phiên bản tiếng Anh của một trang đã đạt trạng thái ổn định. Quy ước đặt tên là Pagetitle/language-code (ví dụ: Help:Editing/pt).
 • Trừ khi bạn có giải pháp hoàn hảo để điều hướng trong tập hợp các trang hướng dẫn , vui lòng không tạo bản mẫu điều hướng và nên chú trọng vào việc tạo nội dung trước.
 • Không sử dụng các tiện ích mở rộng như Trích dẫn, vì chúng không được cài đặt trên tất cả các wiki sử dụng MediaWiki.

Định dạng

 • Định dạng phải nhất quán. Sử dụng class="wikitable" cho bất kỳ bảng nào bạn tạo ra, tô sáng ô hoặc hàng bằng {{Hl1}}, v.v.
 • Tất cả mã đánh dấu wiki phải được đặt trong thẻ ‎<code> hoặc ‎<pre>. Trợ giúp về chèn: {{subst:nw|text}}.
 • Tất cả các tham chiếu đến văn bản và mô tả menu phải xuất hiện ở dạng in nghiêng.

Ảnh chụp màn hình

Ảnh chụp màn hình đều rất hữu dụng. Trang trợ giúp thuộc Phạm vi công cộng chỉ nên chứa các ảnh chụp màn hình thuộc phạm vi công cộng; tránh đưa bất kỳ logo nào vào ảnh chụp màn hình và tải chúng lên Commons với các bản mẫu giấy phép {{MediaWiki screenshot}} (đối với GPL) và {{CC-zero}} (đối với công trình của thành viên).

Hình ảnh được vận chuyển cùng với tài liệu hoặc được truy cập từ Commons bằng InstantCommons .

Mẹo cho bảo quản viên

Nếu quản trị viên máy chủ có thể định cấu hình nội dung nào đó trong Trợ giúp, bạn có thể chèn 'mẹo cho bảo quản viên' bằng {{Bản mẫu:Mẹo cho bảo quản viên }}.

Thể loại

Theo định nghĩa, tất cả các trang trong không gian tên "Help:" đều là một phần của dự án tài liệu Trợ giúp trên phạm vi công cộng này và phải được phân loại vào Thể loại:Trợ giúp . Các trang trợ giúp cho các tiện ích mở rộng MediaWiki nên được phân loại trong thể loại con Category:Extension help của nó.

Thể loại trước đây dành cho các trang trong không gian tên "Help:", dự án tài liệu Trợ giúp thuộc phạm vi công cộng này là Category:PD help. Để phù hợp với sự đơn giản, thể loại hiện chỉ đơn giản là Thể loại:Trợ giúp và tất cả các trang đã được cập nhật.

Xem thêm

 • Project:Chính sách ngôn ngữ  — Nếu bạn muốn làm việc trên các phiên bản không phải tiếng Anh của các trang trợ giúp.
 • Project:PD help/export  — Thảo luận về một phương pháp được đề xuất để tạo các kết xuất có thể sử dụng được của không gian tên "Trợ giúp:". Điều này vẫn đang ở giai đoạn thảo luận và chưa hoạt động.