ข่าว

This page is a translated version of the page News and the translation is 100% complete.

หน้าข่าวนี้อัปเดตควบคู่ไปกับสื่อสังคมออนไลน์ คุณสามารถใช้หน้าคุยเพื่อเสนอหัวข้อข่าวใหม่ได้

หัวข้อข่าวของหน้านี้ถูกรวมผ่านจากหน้า Template:ข่าวมีเดียวิกิ แปลแม่แบบนี้หากคุณต้องการแปลข่าวเป็นภาษาของคุณ

ข่าวปัจจุบัน

2023-05-19 to 2023-05-21
  Wikimedia Hackathon in Athens, Greece (Europe).
2022-11-30
  MediaWiki 1.39.0 is now available.
  MediaWiki 1.37.x versions are now end of life.
2022-10-07
  MediaWiki 1.39.0-rc.1 pre-release is now ready for testing.
2022-09-29
  MediaWiki 1.35.8, 1.37.5 and 1.38.3 security releases are now available.
  Maintenance release: MediaWiki 1.37.6 and 1.38.4
2022-06-15
  The Wikimedia Developer Portal has launched: Discover Wikimedia's technical areas and how to contribute!
2022-06-03
  MediaWiki 1.36.x versions are now end of life.

ข่าวก่อนหน้า

2022-10-26 to 2022-10-28
  SMWCon Fall 2022 (hybrid event)
2022-09-23
  MediaWiki 1.39.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2022-07-08
  Maintenance release: MediaWiki 1.37.4
2022-06-30
  MediaWiki 1.35.7, 1.37.3 and 1.38.2 security releases are now available.
2022-06-06
  Maintenance release: MediaWiki 1.38.1
2022-06-02
  MediaWiki 1.38.0 is now available.
2022-05-20 to 2022-05-22
  Wikimedia Hackathon 2022 (hybrid event)
2022-05-20
  MediaWiki 1.38.0-rc.1 pre-release is now ready for testing.
2022-04-20
  MediaWiki 1.38.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2022-04-06 to 2022-04-08
  EMWCon Spring 2022 (Houston, USA)
2022-03-31
  MediaWiki 1.35.6, 1.36.4 and 1.37.2 security releases are now available.
2021-12-15
  MediaWiki 1.35.5, 1.36.3 and 1.37.1 security releases are now available.
2021-11-18
  MediaWiki 1.37.0 is now available.
2021-12-08 to 2021-12-10
  SMWCon Fall 2021 (online)
2021-11-10
  MediaWiki 1.37.0-rc.2 pre-release is now ready for testing.
2021-11-04
  MediaWiki 1.37.0-rc.1 pre-release is now ready for testing.
2021-10-21
  MediaWiki 1.37.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2021-09-30
  MediaWiki 1.31.16, 1.35.4 and 1.36.2 security releases are now available.
  MediaWiki 1.31.x versions are now end of life.
2021-05-20
  #mediawiki IRC support channel is moving from Freenode to Libera Chat.
2021-06-23
  MediaWiki 1.31.15, 1.35.3 and 1.36.1 security releases are now available.
2021-05-28
  MediaWiki 1.36.0 is now available.
2021-05-21 to 2021-05-23
  Wikimedia Remote Hackathon 2021 (online)
2021-04-08
  MediaWiki 1.31.14 maintenance release is now available.
  MediaWiki 1.31.13 and 1.35.2 security releases are now available.
2021-04-01
  MediaWiki has a new logo.
2020-12-18
  MediaWiki 1.31.12 maintenance release is now available.
2020-12-17
  MediaWiki 1.31.11 and 1.35.1 security releases are now available.
2020-11-30
  MediaWiki 1.34.x versions are now end of life.
2020-09-25
  MediaWiki 1.35.0 is now available.
  MediaWiki 1.31.10 and 1.34.4 maintenance releases are now available.
2020-09-24
  MediaWiki 1.31.9 and 1.34.3 security releases are now available.
2020-09-15
  A proposal to explore GitLab for code review to supersede Gerrit welcomes your developer feedback.
2020 11 24 ถึง 2020 11 26
  SMWCon Fall 2020 (ออนไลน์)
2020-09-04
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.35.0-rc.3 pre-release พร้อมสำหรับการทดสอบ
2020-08-21
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.35.0-rc.2 pre-release พร้อมสำหรับการทดสอบ
2020-08-07
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.35.0-rc.1 pre-release พร้อมสำหรับการทดสอบ
2020-07-31
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.35.0-rc.0 pre-release พร้อมสำหรับการทดสอบ
2020-06-24
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.31.8, 1.33.4 และ 1.34.2 security releases พร้อมใช้งานแล้ว
2020-06-24
  มีเดียวิกิ รุ่น 1.33.x สิ้นสุดช่วงการสนับสนุนแล้ว
2020 05 09 ถึง 2020 05 10
วิกิมีเดียรีโมทแฮกกาธอน
2020-03-30
  เว็บไซต์ชุมชนเทคนิควิกิมีเดียเปิดใช้งานแล้ว
2020-04-01 to 2020-04-03
Enterprise MediaWiki Conference (online)
2020-03-26
  MediaWiki 1.31.7, 1.33.3 and 1.34.1 security releases are now available.
2020-01-24
  MediaWiki 1.32.x versions are now end of life.
2019-12-19
  MediaWiki 1.34.0 is now available.
  MediaWiki 1.31.6, 1.32.6 and 1.33.2 security releases are now available.
2019-11-05
  MediaWiki 1.34.0-rc.1 pre-release is now ready for testing.
2019-10-15
  MediaWiki 1.31.5 and 1.32.5 maintenance releases are now available.
  MediaWiki 1.34.0-rc.0 pre-release is now ready for testing.
2019-10-07
  MediaWiki 1.31.4, 1.32.4 and 1.33.1 security releases are now available.
2019-09-25 to 2019-09-27
SMWCon Fall 2019 in Paris, France. A live stream is available.
2019-07-02
  MediaWiki 1.33.0 is now available.
  MediaWiki 1.31.3 and 1.32.3 are now available.
2019-06-07
  MediaWiki 1.27.7 is now available.
2019-06-06
  MediaWiki 1.27.6, 1.30.2, 1.31.2, and 1.32.2 security releases are now available.
2019-05-17 to 2019-05-19
European Wikimedia Hackathon in Prague, Czech Republic.
2019-04-30
  MediaWiki 1.32.1 is now available.
2019-04-03 to 2019-04-05
2019-01-11
  MediaWiki 1.32.0 is now available.
2018-10-23 to 2018-12-13
 • A Wikimedia/MediaWiki development contest for 13-17 year old students is taking place. See Google Code-in/2018 for more information.
2018-09-20
  MediaWiki 1.31.1, 1.30.1, 1.29.3, 1.27.5 security releases are now available.
2018-06-13
2017-12-12
2017-11-14
2017-08-23
2017-07-13
2017-04-30
2017-04-11
2017-04-06
2016-11-28
2016-08-22
2016-08-02
2016-06-28
2016-05-20
2015-12-21
2015-12-17
2015-11-25
2015-10-16
2015-08-10
2015-06-30
2015-06-12
2015-05-25
2015-03-31
2015-02-11
2014-12-17
2014-11-26
2014-10-29
2014-10-01
2014-09-24
2014-08-27
2014-07-30
2014-06-25
2014-06-05
2014-05-29
2014-04-24
2014-04-02
2014-03-27
2014-03-11
2014-02-27
2014-01-28
2014-01-13
2013-12-06
2013-12-03
2013-11-17
2013-11-14
2013-09-12
2013-09-03
2013-05-29
2013-05-25
2013-05-21
2013-05-09
2013-04-30
2013-04-17
2013-04-15
2013-04-09
2013-04-08
2013-04-04
2013-03-13
2013-03-11
2013-03-08
2013-03-06
2013-03-04
2013-02-22
2013-02-21
2013-02-20
2013-02-11
2013-02-08
2013-02-05
2013-02-04
2013-01-31
2013-01-30
2013-01-29
2013-01-26
2013-01-25
2013-01-23
2013-01-19
2013-01-18
2013-01-17
2013-01-16
2013-01-14
2013-01-11
2013-01-10
2013-01-09
2013-01-08
2013-01-07
2013-01-05
2013-01-03
2013-01-01
2012-12-04
1.20.2 released
2012-11-30
1.20.1, 1.19.3, 1.18.6 released
2012-11-07
1.20.0 released
2012-08-31
1.19.2, 1.18.5 released
2012-06-13
1.19.1, 1.18.4, 1.17.5 released
2012-05-02
1.19.0 released
2012-04-26
1.19.0 rc1 released
2012-04-26
1.18.3 released
2012-04-26
1.17.4 released
2012-03-27
Switch to Git: Complete for core & WMF extensions
2012-03-22
1.19.0 beta 2 released
2012-03-22
1.18.2 released
2012-03-22
1.17.3 released
2012-03-07
1.19.0 beta 1 released
2012-02-29
Switch to Git: March 21
2012-02-26
Switch to Git in one week
2012-01-11
1.18.1 released
2012-01-11
1.17.2 released
2011-11-28
1.18.0 released
2011-11-28
1.17.1 released
2011-11-18
1.18.0rc1 released
2011-11-04
1.18 beta 1 released
2011-06-22
1.17.0 released
2011-06-14
1.17.0rc1 released
2011-05-05
1.17 beta 1 released
2011-05-05
1.16.5 released
2011-04-14
1.16.4 released
2011-04-12
1.16.3 released
2011-02-01
1.16.2 released
2011-01-04
1.16.1 released
2010-07-28
1.16.0 and 1.15.5 released
2010-05-28
1.15.4, 1.16.0 beta 3 released
2010-04-07
1.15.3, 1.16.0 beta 2 released
2010-03-12
1.16.0 beta 1 released
2010-03-08
1.15.2 released
2009-07-13
1.15.1, 1.14.1 released
2009-06-10
1.15.0 released
2009-05-16
1.15.0rc1 released
2009-02-22
1.14.0, 1.13.5 released
2009-02-07
1.13.4, 1.12.4, 1.6.12, and 1.14.0rc1 released
2008-12-15
1.13.3, 1.12.2, 1.6.11 released
2008-10-02
1.13.2, 1.12.1 released
2008-09-06
1.13.1 released
2008-08-14
1.13.0 quarterly release
2008-08-11
1.13.0rc2 release candidate
2008-07-25
1.13.0rc1 release candidate
2008-03-20
1.12.0 quarterly release
2008-03-11
1.12.0rc1 release candidate
2008-03-02
1.11.2 security update, 1.10.4, 1.9.6 bugfix updates
2008-01-23
1.11.1, 1.10.3, 1.9.5 security updates
2007-09-10
1.11.0 new stable branch
2007-09-10
1.10.2, 1.9.4, 1.8.5 security updates
2007-09-05
1.11.0 branch release candidate
2007-07-23
2007-07-13
1.10.1 bugfix release
2007-05-09
1.10.0 new stable branch
2007-05-04
1.10.0 branch release candidate
2007-04-30
1.10.0 branch release candidate
2007-04-12
2007-02-20
1.9.3, 1.8.4, 1.7.3, 1.6.10 security fix releases
 •   Patched Internet Explorer-specific XSS vulnerability in non-default configuration (with experimental AJAX features enabled).
2007-02-04
1.9.2 fix release
 •   Patched XSS vulnerability in sortable tables; all 1.9 users should upgrade.
 •   Fixes to Creative Commons license configuration, optional storage compression.
2007-01-24
1.9.1 bug fix release
 •   Fixes to installation/upgrade, IIS, Opera/Mac and Firefox/X11 tooltip labels, security fix for optional DjVu support, and other fixes.
2007-01-10
1.9.0 new stable branch
2007-01-09
1.9.0rc2 testing release; 1.8.3, 1.7.2, 1.6.9 security fix releases
 •   Patched XSS vulnerability in non-default configuration (with experimental AJAX features enabled).
2006-10-13
1.8.2 bug fix release
 •   Fix for non-ASCII namespaces on Windows servers.
2006-10-11
1.8.1 bug fix release
 •   Installer PHP 5 check, register_globals paranoia, disabled potentially information-leaky backtraces.
2006-10-10
1.8.0 new stable branch
2006-07-08
1.7.1, 1.6.8 bug fix releases
 •   Fixed some installer issues in 1.7.
 •   Potential XSS with vulnerable PHP versions patched.
2006-07-07
1.7.0 new stable branch
2006-06-06
Fix for XSS in 1.6 branch
 •   All 1.6 installations should upgrade to 1.6.7. 1.5.x and earlier may be affected by some problems with extensions.
2006-05-23
Fix for XSS in 1.6 branch
 •   All 1.6 installations should upgrade to 1.6.6. 1.5.x and earlier not affected.
2006-05-02
1.6.5 more fixes
 •   Various fixes for other corner cases. 1.6.4 was slightly buggy.
2006-04-10
1.6.3 installer fixes
 •   Installation on MySQL 4.0 older than 4.0.18 should work again.
2006-04-08
1.6.2 extension fixes
 •   Extension tags with "/" in parameters work again. Some more installer fixlets.
2006-04-05
1.6.1 installer fixes
 •   A few bugs affecting some installs on 1.6.0 fixed.
2006-04-05
1.6.0 new stable branch
2006-03-26
1.5.8 and 1.4.15 fix XSS injection bug
 •   HTML injection in encoded page links.

คำอธิบายไอคอน

  การแยกรุ่นใหม่   แก้บั๊ก   รุ่นก่อนเผยแพร่   ความปลอดภัย

ดูเพิ่ม