Hướng dẫn:Cài đặt MediaWiki

This page is a translated version of the page Manual:Installing MediaWiki and the translation is 93% complete.


Trang này trình bày các bước để cài đặt MediaWiki theo cách thủ công, với các bước cấu hình bổ sung có tại Thủ công:Quản_trị_hệ_thống#Cấu_hình.

Việc cài đặt MediaWiki yêu cầu sự quen thuộc cơ bản với việc sử dụng máy chủ lưu trữ web. Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có một số kinh nghiệm với Apache (phần mềm máy chủ web), PHP và MySQL/MariaDB (cơ sở dữ liệu). Trợ giúp bổ sung có sẵn tại Project: Support desk.

Phần Phụ lục bên dưới cung cấp các giải pháp thay thế cho cài đặt thủ công. Nó cũng cung cấp các ghi chú cài đặt cho các cấu hình hệ thống cụ thể.

Nếu bạn đang chạy MediaWiki, hãy xem Hướng dẫn nâng cấp.

Check Local development quickstart for a quick way to install a local setup for development.

Xem các yêu cầu lắp đặt

Kiểm tra xem hệ thống của bạn có đáp ứng các yêu cầu cài đặt.

Đảm bảo cũng đã kiểm tra Release notes của phiên bản MediaWiki mà bạn định cài đặt.

Tải xuống phần mềm MediaWiki

Tải xuống tệp tar MediaWiki từ trang tải xuống chính thức.

Chung quy là, nếu đang sử dụng môi trường tự tạo ra, bạn muốn chạy bản phát hành ổn định mới nhất, đó là MediaWiki 1.41.1..

Giải nén phần mềm MediaWiki

Tệp đã tải xuống ở định dạng tệp .zip hoặc tệp .tar.gz Bạn cần giải nén tệp lưu trữ này trước khi sử dụng. Bạn có thể giải nén tệp cục bộ (và sau đó tải lên qua FTP lên máy chủ) hoặc trực tiếp trên máy chủ của bạn.

Trên Windows, việc giải nén thường được thực hiện bằng phần mềm như 7-Zip (miễn phí), WinZip, WinRAR hoặc IZArc (miễn phí).

Trên Linux và Mac OS X, bạn có thể giải nén tệp bằng lệnh: tar -xzvf mediawiki-*.tar.gz

Nếu bạn giải nén tệp lưu trữ trong khi là người dùng root/admin, bạn có thể muốn thay đổi quyền sở hữu tệp sau đó, tùy thuộc vào thiết lập của bạn. Trên các hệ thống Linux, lệnh sẽ sử dụng chown như sau: chown -R <new_owner_user> <mediawiki_folder> More info: Manual:Security#File_permissions

Tải tệp lên máy chủ web của bạn

Nếu bạn chưa tải các tệp lên máy chủ web của mình (hoặc đã sao chép, nếu phần mềm máy chủ web của bạn chạy cục bộ trên localhost của bạn), hãy thực hiện ngay bây giờ.

Tải các tệp lên thư mục web của máy chủ web của bạn bằng cách:

  1. sao chép trực tiếp thư mục đã giải nén hoặc
  2. bằng cách sử dụng ứng dụng khách FTP chẳng hạn như FileZilla (Windows, OSX và Linux) hoặc Cyberduck (Windows và OSX).
  3. bằng cách sử dụng phần mềm do dịch vụ lưu trữ của bạn cung cấp, chẳng hạn như Trình quản lý tệp cPanel

Nếu công cụ tải lên của bạn có tùy chọn "đổi tên tệp thành chữ thường" thì bạn phải tắt tùy chọn này.

Nếu bạn sử dụng máy chủ web Apache HTTPD, thì thư mục chính xác được chỉ định trong tệp httpd.conf của bạn trong chỉ thị DocumentRoot. Theo mặc định, đây là /var/www/ hoặc <apache-folder>/htdocs.

Vị trí chính xác của tệp thư mục và cài đặt máy chủ Apache httpd.conf tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn. Trong Debian và Ubuntu, tệp cài đặt và thư mục máy chủ Apache là /etc/apache2/apache2.conf. Trong Red Hat và Fedora, tệp là /etc/httpd/conf/httpd.conf.

Đổi tên thư mục đã tải lên thành bất kỳ thứ gì bạn muốn có trong URL. Ví dụ: nếu máy chủ web của bạn đang chạy với tên http://localhost, việc đổi tên thành thư mục /w/ có nghĩa là bạn sẽ truy cập wiki của mình tại http://localhost/w/index.php.

Không sử dụng /wiki/ nếu bạn muốn thiết lập nó dưới dạng URL ngắn sau khi chạy tập lệnh cài đặt.

Thiết lập cơ sở dữ liệu

Tập lệnh cài đặt của MediaWiki sẽ hỏi bạn tên cơ sở dữ liệu và tên người dùng cơ sở dữ liệu để MediaWiki có thể lưu trữ nội dung của wiki.

Nếu bạn đã có máy chủ cơ sở dữ liệu và biết mật khẩu của người dùng "root" (quản trị viên), hãy bỏ qua phần #Chạy tập lệnh cài đặt bên dưới.

Nếu bạn không biết mật khẩu của người dùng root, ví dụ nếu bạn đang sử dụng máy chủ được lưu trữ, bạn sẽ phải tạo một cơ sở dữ liệu mới trước khi chạy tập lệnh cài đặt MediaWiki trong phần tiếp theo.

MariaDB/MySQL are the recommended databases. PostgreSQL and SQLite have limited support and should not be used unless there is a reason to. Nếu bạn không chắc nên chọn cơ sở dữ liệu nào, hãy sử dụng MariaDB.

Sau khi hoàn tất thiết lập cơ sở dữ liệu, hãy tiếp tục với #Chạy tập lệnh cài đặt bên dưới.

SQLite

Không cần thiết lập thêm cho SQLite nếu mô đun pdo-sqlite cho PHP được cài đặt trên hệ thống.

Trên trang cài đặt SQLite, chọn tên cơ sở dữ liệu (có thể là bất kỳ thứ gì) và thư mục cơ sở dữ liệu SQLite. Đối với thư mục cơ sở dữ liệu, trình cài đặt sẽ cố gắng sử dụng một thư mục con bên ngoài thư mục gốc của tài liệu và tạo nó nếu cần. Nếu thư mục này không an toàn (ví dụ: có thể đọc được trên web), hãy thay đổi thư mục đó theo cách thủ công để tránh làm cho mọi người trên web có thể truy cập được.

MariaDB/MySQL

Create the MariaDB/MySQL database and database user. There are several ways:

Các lệnh sau đây tạo cơ sở dữ liệu có tên my_wiki, người dùng có tên wikiuser và đặt quyền cho người dùng trên cơ sở dữ liệu đó.

CREATE DATABASE my_wiki;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'database_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Chỉ khi cơ sở dữ liệu của bạn không chạy trên cùng một máy chủ với máy chủ web của bạn, bạn mới cần cung cấp tên máy chủ máy chủ web phù hợp (mediawiki.example.com trong ví dụ bên dưới):

GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'mediawiki.example.com' IDENTIFIED BY 'database_password';
  Cảnh báo: MySQL/MariaDB ghi lại tất cả các truy vấn trong một tệp lịch sử. Nó sẽ bao gồm mật khẩu cơ sở dữ liệu cho tài khoản người dùng. Nếu điều này làm bạn lo lắng, hãy xóa và vô hiệu hóa tệp .mysql_history sau khi chạy các truy vấn này bằng cách làm theo tài liệu MySQL.

PostgreSQL

Nếu bạn đang sử dụng PostgreSQL, bạn sẽ cần tạo cơ sở dữ liệu và người dùng cho mình hoặc cung cấp tên của người dùng PostgreSQL có đặc quyền "siêu người dùng" cho biểu mẫu cấu hình. Thông thường, đây là người dùng cơ sở dữ liệu có tên postgres.

Các lệnh sau trên dòng lệnh Linux, với tư cách là người dùng postgres, tạo người dùng cơ sở dữ liệu có tên wikiuser và cơ sở dữ liệu có tên my_wiki do người dùng có tên wikiuser sở hữu.

 createuser -S -D -R -P -E wikiuser (sau đó hãy nhập mật khẩu cơ sở dữ liệu)
 createdb -O wikiuser my_wiki

hoặc với tư cách là siêu người dùng, (postgres mặc định) thực hiện các lệnh sau tại dấu nhắc cơ sở dữ liệu

CREATE USER wikiuser WITH NOCREATEDB NOCREATEROLE NOSUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD 'database_password';
CREATE DATABASE my_wiki WITH OWNER wikiuser;

Cẩn thận với danh sách các sự cố đã biết khi chạy MediaWiki với PostgreSQL.

Chạy tập lệnh cài đặt

Tiếp theo, hoàn tất cài đặt MediaWiki bằng cách truy cập URL cài đặt MediaWiki trong trình duyệt web của bạn: Làm theo hướng dẫn trong Manual:Config script .

Cấu hình thêm

Luôn được cập nhật!

Sau khi cài đặt, hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật các bản phát hành và giữ an toàn cho máy chủ của mình!

Hãy đăng ký vào danh sách gửi thư thông báo phát hành của chúng tôi

Phụ lục

Hướng dẫn cài đặt thủ công thay thế

Việc cài đặt thủ công thường là phương pháp được ưa thích bởi vì nó cung cấp cho người dùng nhiều quyền kiểm soát hơn và hiểu biết về cách cài đặt wiki của họ, làm cho việc khắc phục sự cố và bảo trì dễ dàng hơn. Các quy trình tự động, gói, gói và dịch vụ đều có những đặc điểm riêng của chúng.

Thay vì cài đặt MediaWiki theo cách thủ công, các tùy chọn thay thế có thể dễ dàng hơn

Các dịch vụ lưu trữ cung cấp cài đặt ứng dụng tự động như MediaWiki có thể cung cấp các phiên bản lỗi thời hoặc có các vấn đề khác. Nếu bạn gặp sự cố, điều đó không có nghĩa là bạn không thể cài đặt MediaWiki. Điều đó có nghĩa là bạn nên cài đặt MediaWiki theo cách thủ công.

Xem thêm comparison of distribution options .

Hướng dẫn dành riêng cho hệ thống

Các trang được liệt kê trên Manual:OS specific help đưa ra các hướng dẫn cài đặt chi tiết hơn nhằm vào các hệ thống cụ thể.

Tuy nhiên, nhìn chung các tài liệu trên mỗi hệ thống này ít được bảo trì hơn và có thể không phải lúc nào cũng được cập nhật. Trước tiên hãy tham khảo Hướng dẫn:Cài đặt MediaWiki (trang này) trước khi xem tài liệu cài đặt trên mỗi hệ thống.

Vận hành nhiều wiki

Tham khảo Hướng dẫn:Câu hỏi thường gặp#Cài đặt và cấu hình.

Nhập cơ sở dữ liệu wiki hiện có

Tham khảo Hướng dẫn:Câu hỏi thường gặp#Cài đặt và cấu hình.

Xem thêm