Návod: Instalace MediaWiki

This page is a translated version of the page Manual:Installing MediaWiki and the translation is 80% complete.


MediaWiki se instaluje pomocí interaktivního webového instalačního skriptu. Předtím než spustíte tento skript, musíte udělat pár věcí: podívejte se na požadavky pro instalaci nebo na krátkou instalační příručku pro experty.

MediaWiki může být náročná na instalaci pro každého, kdo nemá zkušenosti s Apache, PHP a MySQL/MariaDB. Většina uživatelů, kteří chtějí používat wiki software, může mít úspěch při použití free MediaWiki host nebo ze softwarových balíčků.

Pro informace o řešení problémů použijte Návod: Chyby a příznaky # Chyby instalace.

Stažení software MediaWiki

Web browser

Download the MediaWiki tar file from the official download page. Generally, if you're using a production environment, you want to be running the latest stable release, which is mediawiki-1.36.1.tar.gz.

Command line (*nix machine)

Chcete-li stahovat MediaWiki 1.36.1, což je nejnovější stabilní verze, můžete použít následující příkaz:

wget https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.36/mediawiki-1.36.1.tar.gz

Jinak použitím cURL:

curl -O https://releases.wikimedia.org/mediawiki/1.36/mediawiki-1.36.1.tar.gz

Stažené soubory jsou ve formátu .tar.gz, takže musí být rozbaleny (extrahovány) před použitím. Rozbalení může být uskutečněno lokálně na váš počítač (a potom nahráno použitím FTP) nebo přímo na váš server. Rozbalení je obvykle děláno se softwarem 7-Zip (zdarma), WinZip, WinRAR or IZArc (zdarma) na Windows. Na operačních softwarech Linux a Mac OS X můžete soubor extrahovat použitím tohoto příkazu:

tar xvzf mediawiki-*.tar.gz
Pokud archiv zrušíte jako root, pravděpodobně byste později měli změnit vlastnictví pomocí chown, jinak budou soubory nakonec vlastněny jako uživatel s ID 1000, což může, ale nemusí být to, co chcete.

Git (pro vývojáře)

Vývojáři by na druhou stranu měli pravděpodobně download from Git (stáhování z Gitu) nastavit na místní úložiště s nejnovějším vývojovým kódem.

Rovněž budou muset ručně instalovat závislosti pomocí Composer .

Nahrání souborů na váš server

Pokud ještě nemáte soubory nahrané na server, udělejte to takto:

Nahrajte soubory do úložiště serveru buď:

  • přímo zkopírováním extrahované složky nebo
  • použitím FTP klienta jako FileZilla (Open Source Software, Windows, OSX and Linux) nebo Cyberduck (OSX).
  1. by using cPanel File Manager (see below)

Pokud má váš nahrávací nástroj možnost "změnit názvy souborů na malá písmena", musíte ji zakázat.

Pokud máte nainstalovaný Apache, správný adresář je zadán ve vašem souboru httpd.conf (je to DocumentRoot obvykle /var/www/ nebo <apache-folder>/htdocs). Poznámka: To se změnilo v Ubuntu 14.04 with Apache 2.4.7, kde primární konfigurační soubor pro nastavení a adresáře serveru Apache je /etc/apache2/apache2.conf.

Pokud používáte server Linux nebo Unix, můžete místo toho zkopírovat soubory do jakéhokoli adresáře ve vašem serveru a potom udělat symbolický odkaz do této složky z webového adresáře webového serveru.

Přejmenujte nahranou složku na cokoliv co chcete mít v URL. Pokud váš webový server běží například jako http://localhost, přejmenování na adresář /w/ by znamenalo, že byste přistupovali ke své wiki za http://localhost/w/index.php. Nepoužívejte /wiki/, pokud jej chcete použít jako krátkou URL adresu (Short URL). (A nenastavujte krátké adresy URL, dokud nespustíte instalační skript.)

V některých případech, například když je lokální úložiště nastaveno using Git, by při procházení na index.php mohl Linuxový server zobrazit „500 Internal server Error“. To je možná chyba oprávnění, kterou lze vyřešit změnou oprávnění souboru a adresáře spuštěním následujícího příkazu v SSH po změně adresáře na "w":
find . -type f -exec chmod 644 {} \;
find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Tato (přejmenovaná) složka bude nyní označena jako „<MediaWiki-folder>.

cPanel File Manager

cPanel is a popular interface used by many web hosts. This method is efficient because the files are uncompressed on the server itself.

  • Navigate to the directory where you want your wiki folder.
  • Upload the mediawiki-1.xx.x.tar.gz file. You may need to hit "Reload" to see it.
  • Extract the mediawiki-1.xx.x.tar.gz file. Reload again.
  • Confirm that the mediawiki-1.xx.x folder is present.
  • Delete the tar.gz file.
  • Rename the mediawiki-1.xx.x folder to w.

Vytvoření databáze

Pokud již máte databázový server a znáte pro něj root heslo, instalační skript MediaWiki vám pomůže vytvořit novou databázi. V takovém případě můžete přejít do níže uvedené části Spuštění instalačních skriptů. Pokud neznáte heslo uživatele root, například pokud jste na hostovaném serveru, budete si muset vytvořit novou databázi. V současné době musíte použít SQLite, MariaDB / MySQL nebo PostgreSQL k uložení skutečného obsahu vaší wiki. Pokud si nejste jisti, kterou databázi zvolit, použijte MariaDB. Je nejlépe podporována MediaWiki.

SQLite

SQLite je samostatná databázová knihovna, která ukládá obsah databáze do jednoho souboru. Pokud PHP obsahuje modul pdo-sqlite, není nutné žádné další nastavení.

Na instalační stránce budete muset vybrat název databáze (libovolný) a adresář databáze SQLite. V adresáři databáze se instalační program pokusí použít podadresář mimo kořen dokumentu a v případě potřeby jej vytvořit. Pokud tento adresář není bezpečný (například čitelný na webu), změňte jej ručně, abyste zabránili jeho zpřístupnění všem na webu.

MariaDB/MySQL

MediaWiki vás požádá o databázi a uživatelské jméno a pokusí se je vytvořit, pokud ještě neexistují. Pokud to není možné z MediaWiki, můžete to provést pomocí různých ovládacích panelů, jako je PhpMyAdmin, které jsou často dostupné od sdílených hostitelů nebo můžete použít ssh pro přihlášení k hostiteli a zadejte příkazy do MySQL řádku. Viz odpovídající dokumentace. Případně kontaktujte svého hostitele a požádejte ho, aby vám účet vytvořil.

CREATE DATABASE wikidb;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Pokud vaše databáze není spuštěna na stejném serveru jako váš webový server, je třeba uvést níže uvedený příklad hostname —mediawiki.example.com webového serveru — následujícím způsobem:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wikidb.* TO 'wikiuser'@'mediawiki.example.com' IDENTIFIED BY 'password';
  Varování: MySQL / MariaDB v systému UNIX / Linux zaznamenává všechny dotazy zaslané do souboru, který bude obsahovat heslo, které jste použili pro uživatelský účet. Pokud se vás to týká, odstraňte po spuštění těchto dotazů svůj soubor historie .mysql_history. Tento soubor lze nalézt ve vašem domovském adresáři (~/.mysql_history).


PostgreSQL

Pokud používáte PostgreSQL, musíte mít buď vytvořenou databázi a uživatele, nebo jednoduše do konfiguračního formuláře zadat jméno uživatele PostgreSQL s oprávněními „superuživatele“ (superuser). Toto je často uživatel databáze s názvem postgres.

Zde je způsob, jak udělat většinu nastavení. Pro unixový systém. V tomto příkladu vytvoříme databázi s názvem wikidb, kterou vlastní uživatel s názvem wikiuser. Z příkazového řádku jako uživatel postgres proveďte následující kroky.

 createuser -S -D -R -P -E wikiuser (zadejte heslo)
 createdb -O wikiuser wikidb

nebo jako superuser (výchozí postgres) spusťte na příkazovém řádku databáze následující příkazy:

CREATE USER wikiuser WITH NOCREATEDB NOCREATEROLE NOSUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD 'password';
CREATE DATABASE wikidb WITH OWNER wikiuser;

Dejte pozor na seznam známých problémů při spuštění MediaWiki s PostgreSQL.

Spusťte instalační skript

Po dokončení všech výše uvedených kroků můžete instalaci dokončit pomocí webového prohlížeče tak, že v prohlížeči přejdete na adresu URL index.php - podívejte se na pokyny uvedené v Manuál:Konfigurační Script .

Instalační nástroj vás vyzve ke stažení souboru LocalSettings.php a uložení jako <MediaWiki-folder>/LocalSettings.php.

Alternativně můžete spustit instalační program příkazového řádku nebo příkaz CLI: php maintenance/install.php přidáním příslušných konfiguračních parametrů.

Further steps

These are optional but make your site look so much better.

Udržujte systém aktuální!

Po instalaci se ujistěte, že budete neustále informováni o vydáních, a udržujte svůj server v bezpečí!

Pomoc s instalací

Související články