Příručka:Instalace MediaWiki

This page is a translated version of the page Manual:Installing MediaWiki and the translation is 100% complete.


Tato stránka popisuje kroky k ruční instalaci MediaWiki, přičemž další konfigurační kroky naleznete na stránce Příručka:System_administration#Konfigurace.

Instalace MediaWiki vyžaduje základní znalost používání webového hostitele. Je to jednodušší, pokud máte nějaké zkušenosti s Apache (software webového serveru), PHP a MySQL/MariaDB (databáze). Další pomoc je k dispozici na stránce Project: Support desk.

Sekce Dodatky níže nabízí alternativy k ruční instalaci. Poskytuje také poznámky k instalaci pro konkrétní konfigurace systému.

Pokud již MediaWiki používáte, podívejte se na Průvodce aktualizací.

Check Local development quickstart for a quick way to install a local setup for development.

Kontrola požadavků na instalaci

Zkontrolujte, zda váš systém splňuje instalační požadavky.

Nezapomeňte také zkontrolovat Poznámky k vydání verze MediaWiki, kterou plánujete nainstalovat.

Stažení software MediaWiki

Stáhněte si soubor tar MediaWiki z oficiální stránky pro stažení.

Obecně platí, že pokud používáte produkční prostředí, chcete používat nejnovější stabilní verzi, kterou je MediaWiki 1.41.1.

Extrahování software MediaWiki

Stažený soubor je ve formátu .zip nebo .tar.gz. Před použitím musíte tento archivní soubor rozbalit. Soubor můžete dekomprimovat lokálně (a poté nahrát přes FTP na server) nebo přímo na vašem serveru.

Ve Windows se dekomprimace obvykle provádí pomocí softwaru, jako je 7-Zip (zdarma), WinZip, WinRAR nebo IZArc (zdarma).

V systémech Linux a Mac OS X můžete soubor dekomprimovat pomocí tohoto příkazu: tar -xzvf mediawiki-*.tar.gz

Pokud dekomprimujete archivní soubor, jako uživatel root/admin, možná budete chtít později změnit vlastnictví souboru v závislosti na vašem nastavení. Na systémech Linux by chown příkaz používal takto: chown -R <new_owner_user> <mediawiki_folder> Další informace: Příručka:Zbezpečení#File_permissions

Nahrání souborů na váš webový server

Pokud jste ještě nenahráli soubory na váš webový server (nebo je zkopírovali, pokud software vašeho webového serveru běží lokálně na vašem localhost), udělejte tak nyní.

Nahrajte soubory do úložiště serveru buď:

  1. přímo zkopírováním extrahované složky nebo
  2. použitím FTP klienta jako FileZilla (Windows, OSX a Linux) nebo Cyberduck (Windows a OSX).
  3. pomocí softwaru již poskytnutého vaší hostingovou službou, jako je CPanel File Manager

Pokud má váš nahrávací nástroj možnost "změnit názvy souborů na malá písmena", musíte to zakázat.

Pokud používáte webový server Apache HTTPD, správný adresář je uveden ve vašem souboru httpd.conf v direktivě DocumentRoot. Ve výchozím nastavení je to /var/www/ nebo <apache-folder>/htdocs.

Přesné umístění nastavení serveru Apache a souboru adresářů httpd.conf závisí na vašem operačním systému. V Debianu a Ubuntu je soubor pro nastavení a adresáře serveru Apache /etc/apache2/apache2.conf. V Red Hatu a Fedoře je soubor /etc/httpd/conf/httpd.conf.

Přejmenujte nahranou složku na cokoliv co chcete mít v URL. Pokud váš webový server pracuje například jako http://localhost, přejmenování na adresář /w/ by znamenalo, že byste přistupovali ke své wiki jako http://localhost/w/index.php.

Nepoužívejte /wiki/, pokud ji chcete po spuštění instalačního skriptu nastavit jako Short URL.

Nastavení databáze

Instalační skript MediaWiki vás požádá o název databáze a uživatelské jméno databáze, takže MediaWiki může uložit obsah wiki.

Pokud již máte databázový server a znáte heslo pro uživatele "root" (admin), přejděte na část #Spustit instalační skript níže.

Pokud neznáte heslo pro uživatele root, například pokud jste na hostovaném serveru, budete muset před spuštěním instalačního skriptu MediaWiki v další části vytvořit novou databázi.

MariaDB/MySQL jsou doporučené databáze. PostgreSQL a SQLite mají omezenou podporu a neměly by se používat, pokud k tomu není důvod. Pokud si nejste jisti, kterou databázi zvolit, použijte MariaDB.

Po dokončení nastavení databáze pokračujte níže #Spuštění instalačního skriptu.

SQLite

Pokud je v systému nainstalován modul pdo-sqlite pro PHP, pro SQLite není potřeba žádné další nastavení.

Na instalační stránce SQLite vyberte název databáze (libovolný) a adresář databáze SQLite. V adresáři databáze se instalační program pokusí použít podadresář mimo kořen dokumentu a v případě potřeby jej vytvořit. Pokud tento adresář není bezpečný (například čitelný na webu), změňte jej ručně. Pro zabránění jeho zpřístupnění všem na webu.

MariaDB/MySQL

Vytvořte databázi a uživatele databáze MariaDB/MySQL. Existuje několik způsobů:

  • Použijte ovládací panel software nabízený vaší hostingovou službou (příklad: PhpMyAdmin)
  • Pomocí ssh se přihlaste ke svému hostiteli a zadejte níže uvedené příkazy do řádku MySQL. Podívejte se na příslušnou dokumentaci vašeho poskytovatele hostingu. Případně kontaktujte svého poskytovatele hostingu, aby vám vytvořil účet.

Následující příkazy vytvoří databázi s názvem my_wiki, uživatele s názvem wikiuser a nastaví v této databázi oprávnění pro uživatele.

CREATE DATABASE my_wiki;
CREATE USER 'wikiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'database_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'localhost' WITH GRANT OPTION;

Pouze pokud vaše databáze neběží na stejném serveru jako váš webový server, musíte zadat příslušný název hostitele webového serveru (mediawiki.example.com v příkladu níže):

GRANT ALL PRIVILEGES ON my_wiki.* TO 'wikiuser'@'mediawiki.example.com' IDENTIFIED BY 'database_password';
  Varování: MySQL/MariaDB zaznamenává všechny dotazy do souboru historie. Bude obsahovat heslo databáze pro uživatelský účet. Pokud se vás to týká, smažte a deaktivujte soubor .mysql_history po spuštění těchto dotazů podle [dokumentace https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/mysql-logging.html#mysql-logging-history-file MySQL].

PostgreSQL

Pokud používáte PostgreSQL, musíte mít buď vytvořenou databázi a uživatele nebo jednoduše do konfiguračního formuláře zadat jméno uživatele PostgreSQL s oprávněními "superuživatele" (superuser). Tím je často uživatel databáze s názvem postgres.

Následující příkazy na příkazovém řádku Linuxu jako uživatel postgres vytvoří uživatele databáze s názvem wikiuser a databázi s názvem my_wiki vlastněnou uživatelem jménem wikiuser.

 createuser -S -D -R -P -E wikiuser (poté zadejte heslo databáze)
 createdb -O wikiuser my_wiki

nebo jako superuser (výchozí postgres) spusťte na příkazovém řádku databáze následující příkazy:

CREATE USER wikiuser WITH NOCREATEDB NOCREATEROLE NOSUPERUSER ENCRYPTED PASSWORD 'database_password';
CREATE DATABASE my_wiki WITH OWNER wikiuser;

Dejte pozor na seznam známých problémů při spuštění MediaWiki s PostgreSQL.

Spusťte instalační skript

Dále dokončete instalaci MediaWiki tak, že ve webovém prohlížeči přejdete na adresu URL vaší instalace MediaWiki: Postupujte podle pokynů na stránce Příručka:Konfigurační skript .

Další nastavení

Udržujte systém aktuální!

Po instalaci se ujistěte, že budete neustále informováni o vydáních a udržujte svůj server v bezpečí!

Přihlaste se k odběru našich emailových oznámení o nových verzích MediaWiki.

Přílohy

Alternativy k ruční instalaci

Ruční instalace je často preferovanou metodou, protože poskytuje uživateli větší kontrolu a přehled o tom, jak je jeho wiki nainstalována, což usnadňuje odstraňování problémů a údržbu. Automatizované procesy, balíčky, balíčky a služby mají všechny své vlastní zvláštnosti.

Místo ruční instalace MediaWiki mohou být alternativní možnosti jednodušší:

Hostingové služby, které poskytují automatickou instalaci aplikací, jako je MediaWiki, mohou nabízet zastaralé verze nebo mít jiné problémy. Pokud narazíte na problémy, neznamená to, že nemůžete nainstalovat MediaWiki. Znamená to, že byste měli nainstalovat MediaWiki ručně.

Více na stránce comparison of distribution options .

Pokyny pro konkrétní systémy

Na stránce Příručka:Nápověda pro konkrétní OS najdete podrobnější pokyny k instalaci zaměřené na konkrétní systémy.

Celkově jsou však tyto dokumenty pro jednotlivé systémy méně udržované a nemusí být vždy aktuální. Nejprve se podívejte na Příručka:Instalace MediaWiki (tuto stránku), než se podíváte na dokumentaci k instalaci jednotlivých systémů.

Pokud provozujete více než jednu wiki

Viz Příručka:FAQ#Instalace a konfigurace.

Import existující wiki databáze

Viz Příručka:FAQ#Instalace a konfigurace.

Související odkazy