Помощ:Визуален редактор/Ръководство за потребители/Шаблони за източник

This page is a translated version of the page Help:VisualEditor/User guide/Citation templates and the translation is 70% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Забележка: С редактирането тази страница, вие се съгласявате да предоставите приносите си под лиценз CC0. За повече информация, вижте помощните страници за Обществено достояние. PD

Тази страница е ръководство за добавяне на бележки под линия (наричани също "източници" или "бележки"), когато на вашето уики са конфигурирани локалните шаблони за цитиране, но услугата citoid не е създадена за уикито.

Лентата с инструменти

 
Лентата с инструменти на Визуалния редактор се появява в горната част на екрана, когато започнете да редактирате.
 
Меню Цитиране: Менюто или бутона Цитиране се използва при добавяне на бележки под линия. Всички проекти имат достъп до форматирането на "Базово" и способността за "Повторно използване" източници. Това меню също така ви дава бърз достъп до локалните шаблони за цитати.

(Допълнителните инструкции за добавяне на локални шаблони за цитиране в меню Цитиране на уикито ви се намират Визуален редактор/Инструмент за източници .)

 
Вмъкване: Менюто "Вмъкване" може да бъде различно за някои проекти. Две опции от него са полезни за източници:
  • Иконата "Шаблон" (парченце пъзел) ви позволява да вмъквате и редактирате шаблони. Когато искате да създадете източник, който да не е бележка под линия, можете да използвате иконата за да го създадете с помощта на стандартен шаблон.
  • Иконата "Списък с източници" (три книги) уточнява къде читателят ще види бележките под линия за страницата. Обикновено това трябва да се извършва само веднъж на всяка страница. (Ако страницата вече показва бележки под линия, тогава не е нужно да кликвате върху иконата.) Можете също да зададете референтна група, която да се показва с помощта на диалоговия прозорец.


Редактиране на съществуваща бележка под линия

 
За да редактирате съществуваща бележка, кликнете върху нея, на мястото на което е в текста (обикновено като номер в скоби). Ще видите или иконата за "Базово" (като маркер) или икона (и име) на шаблона, който е използван за създаване на бележката. И в двата случая, натискането върху бутона "Редактиране" ще отвори нов диалогов прозорец, в който можете да редактирате бележката под линия.

 
Ако редактирате бележка под линия "Базово", кликването върху "Редактиране" ще отвори диалоговия прозорец за източници, където можете да редактирате текста, който е в бележката под линия. Редактирането на този текст е подобен на редактирането в главния прозорец - можете да форматирате текст, да добавяте препратка или да използвате специални символи.

Не използвайте менютата Цитиране или Вмъкване в рамките на прозореца за референции, освен ако не сте сигурни какво правите.


 
Ако вместо иконата "Базово" (отметка), когато щракнете върху бележка под линия се появява икона за стандартен шаблон за източници, тогава кликването върху "Редактиране" ще отвори директно прозореца на мини-редактора.

 
В мини-редактора на шаблона, първоначално ще бъдат показани само полетата (параметри на шаблона), които имат съдържание. Можете да променяте съдържанието на тези полета или да ги изтриете, ако искате. While some recommended parameters will also be shown, not all of them are required. You can remove them from the main dialog by unchecking the checkbox in the sidebar. If a parameter’s checkbox is greyed out and not clickable, that field is required and can't be removed.

За да добавите полета, кликнете върху "$vitrans" в долната част на мини-редактора.


 
Натиснете "Прилагане на промените" когато приключите с редактирането.

Повторна употреба на съществуваща бележка

 
В идеалния случай, всяко изречение или параграф в статията трябва да бъдат подкрепени с източник в бележка под линия. Ако имате текст, който се нуждае от цитиране (източник) в негова подкрепа, и страницата вече има бележка под линия, която се отнася за (подкрепя) този текст, то можете да използвате повторно съществуващия източник, тъй като една бележка под линия може да подкрепя твърденията в много и различни изречения или абзаци. If you have some text that needs a citation (source) to support it, and the page already has a footnote that applies to (supports) that text, then you can re-use the existing citation, because one footnote can support multiple, different sentences or paragraphs.

За повторна употреба на съществуващ източник, поставете курсора в текста, към който искате да добавите нова бележка под линия. След това кликнете на елемента "$usex" от менюто "$toolbel". Then from the "Цитиране" dialog, click on the "Re-use" tab.

В прозореца $reftitle, разгледайте списъка за препратката, който искате да използвате отново и я изберете. Ако има много препратки, можете да използвате полето за търсене (с надпис "$place"), за да се покажат само тези, които включват определен текст. If there are many references, you can use the search box (labeled "Търсене в текущите цитирания") to find only those references that include certain text.Добавяне на нова бележка под линия

Употреба на стандартен шаблон за цитиране за нова бележка под линия

 
Менюто "$toolcite" се използва, за да добавяте нова бележка под линия. Първо, поставете курсора на мястото в текста, където искате да добавите бележка под линия. След това, от това меню, изберете стандартен вид източник. Ако видът, който искате, не е в менюто, изберете елемента "$dialbutt". (Можете да намерите инструкции за добавяне на шаблони за източници към това меню в локалното ви уики, на VisualEditor/Citation tool.) First, place your cursor where you want to add a footnote, in the text. Then, click on the "Ръчна настройка" tab. Then select a standard citation type in the dialog. If the citation type you want is not on the menu, select the "Базово" item. (Instructions for adding more citation templates to this menu, on your local wiki, are available at Визуален редактор/Инструмент за източници .)

 
Кликването върху икона на стандартен шаблон за източници като "Книга" ще ви отведе в мини-редактора на този шаблон. Показват се най-често използваните полета (параметри на шаблона), но не всички от тях са задължителни. Важните полета могат да бъдат отбелязани със звездичка. Optional fields (blue checkbox) can be added and removed from the template by checking and unchecking them in the sidebar.

To add an entirely new field, use the shortcut Ctrl+⇧ Shift+D and then click on "Add undocumented parameter" at the bottom of the mini editor.

Натиснете "Вмъкване" когато приключите с редактирането.

Употреба на "Основно" цитиране за нова бележка под линия

 
Можете също да изберете елемента "Базово" от менюто "Цитиране".

Елемента "Базово" се използва за две цели. Можете да създадете бележка под линия, която не използва никакъв шаблон за цитиране. Или можете да я създадете с помощта на шаблон за цитиране, който обаче не е в менюто "Цитиране".


 
Тук е показан пример при избиране на елемент "Базово", и след това добавяне на текст (включително форматиране) в редактора на източници, но без помощта на шаблон за цитиране.

Можете да направите нова бележка под линия да принадлежи към група, различна от общите източници, макар и по принцип това да не се прави (ако все пак имате две или повече групи бележки под линия, инструментът "Списък с източници" трябва да определи коя група от бележки под линия да се покаже).


 
В диалоговия прозорец за източници може да видите шаблон за цитиране, който (все още) не е в менюто "Цитиране". От лентата с инструменти в менюто "Вмъкване", кликнете върху иконата на Шаблон (парченце от пъзел).

 
След това въведете името (или част от името) на шаблона за цитиране, който искате да използвате, изберете го, кликнете върху "Добавяне на шаблон" и го редактирайте като всеки друг шаблон (ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздела Редактиране на шаблони по-долу).

След като приключите с редактирането на шаблона, кликнете на "Вмъкване", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Вмъкване" за да се върнете към страницата, която редактирате.


Добавяне на цитиране извън бележки под линия

How to create a ==Further reading== list using Insert > Template > Cite book (etc.)

 
Можете да добавите шаблони за цитиране директно в статията, без да ги поставяте в бележки под линия или да използвате редактор за основни препратки. От менюто Вмъкване, кликнете върху иконата "Шаблон" (парченце от пъзел)

 
След това въведете името (или част от името) на шаблона за цитиране, който искате да използвате, изберете го, кликнете върху "Добавяне на шаблон", и да го редактирате като всеки друг шаблон (ако имате нужда от повече информация за шаблоните, вижте раздел редактиране на шаблони в ръководството на потребителя.)

След като приключите с редактирането на шаблона, кликнете на "Вмъкване", за да се върнете в редактора за източници, и още веднъж "Вмъкване" за да се върнете към страницата, която редактирате.