Trợ giúp:Công cụ Thảo luận/Tại sao tôi không thể trả lời bình luận này?

This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools/Why can't I reply to this comment? and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Lưu ý: Khi bạn sửa đổi trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo giấy phép CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm. PD

Các trang thảo luận không hề có hạn chế về các định dạng sẵn có. Tuy trong phần lớn trường hợp, Công cụ Thảo luận có khả năng nhận ra những bình luận, vẫn có những tình huống dễ gây nhầm lẫn hoặc không thể nào nhận ra được một phần của trang có phải là bình luận hay không, hoặc câu trả lời nên đặt ở vị trí nào. Bất cứ khi nào công cụ không chắc chắn hành vi nào là đúng, nó sẽ không cho phép trả lời, thay vì phải cố gắng đoán và có thể sẽ làm trang bị rối thêm.

Trang này ghi lại một số lỗi bạn có thể gặp, nguyên nhân cũng như cách giải quyết chúng.

Không thấy liên kết "trả lời"

Điều này xảy ra khi không nhận ra được chữ ký của một bình luận.

Replying is disabled

Replying can be disabled in archived discussions using __ARCHIVEDTALK__ or <div class="mw-archivedtalk">…</div>, as described at Help:DiscussionTools/Magic words and markup .

Bình luận không ký tên

Đây là vấn đề khá dễ nhận thấy, nhưng cần phải nhắc đến cho đầy đủ. Nếu bình luận không có chữ ký đi kèm, nó sẽ không được phát hiện ra. Các trang thảo luận có thể có các nội dung khác không phải là bình luận (ví dụ như phần tựa đề của các bản mẫu). Đặt liên kết trả lời ở cuối các nội dung này là không đúng, trong khi việc phân biệt chúng với các bình luận không có chữ ký là không rõ ràng.

Nếu có ai đó đã trở lời bình luận đó mà không dùng công cụ này, câu trả lời cùng với bình luận không ký tên ban đầu sẽ được xem là một bình luận duy nhất được trải ra nhiều dòng, do đó sẽ dẫn đến các hành vi sai.

Không có ngày giờ

Nếu một chữ ký bị thiếu ngày giờ, bình luận đó cũng sẽ không được xác định. Những chữ ký như vậy không thể nào phân biệt rõ với việc nhắc đến tên một thành viên nào đó, do đó thêm liên kết trả lời vào đấy thường sẽ không hợp lý.

Nguyên nhân thường gặp nhất là khi một người nào đó thêm chữ ký vào một bình luận chưa ký tên, nhưng lại quên không thêm ngày giờ. Các bản mẫu như {{Vô danh}} thường có một tham số riêng, nơi bạn có thể dán ngày giờ từ lịch sử của trang vào đấy.

Không gian tên không nhận diện được

Công cụ Trả lời dùng được trong phần lớn không gian tên dành để thảo luận, nhưng không phải trong toàn bộ các không gian tên. Nếu vấn đề nằm ở đó, tức là bạn đang xem trang không có chữ "Thảo luận" trong không gian tên (như Wikipedia:Thảo luận), và bạn sẽ không thấy liên kết "trả lời" nào tại trang.

Thông thường, cấu hình cho công cụ Chữ ký của wiki của bạn sẽ tác động đến công cụ Thảo luận. Nói một cách cụ thể, nó sẽ không hiện hữu tại không gian tên Dự án: (còn gọi là Wikipedia:). Công cụ này có thể được bật tại bất kỳ không gian tên hợp lý nào. Nếu bạn cần công cụ này ở một không gian tên nào khác, hãy yêu cầu nhóm Sửa đổi trợ giúp.

Bản mẫu "vô danh" không rõ ràng

Khi một bản mẫu được dùng để ký vào một bình luận thiếu chữ ký, bản mẫu đó phải xuất ra các thông tin sau:

  • Một liên kết đến trang thành viên, trang thảo luận thành viên hoặc trang đóng góp của một thành viên
  • Ngày và giờ (tức là "dấu thời gian"), theo cùng định dạng như trong chữ ký, bao gồm cả múi giờ trong ngoặc đơn
  • Liên kết đến trang thành viên, trang thảo luận thành viên hoặc đóng góp của thành viên phải đứng trước ngày giờ (giống như một chữ ký thông thường)
Nếu DiscussionTools không nhận ra được một bản mẫu chữ ký trong wiki của bạn, và bạn đã chắc chắn là nó thỏa mãn các điều kiện ở trên, hãy báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi luôn sẵn lòng thay đổi phần mềm để hỗ trợ cho các chi tiết khác biệt nhỏ so với các chữ ký thông thường.

Định dạng ngày giờ không chuẩn

Nếu có ai đó ký tên vào bình luận của họ mà sử dụng một định dạng ngày giờ khác với mặc định của wiki, bình luận của họ sẽ không được nhận thấy.

Đôi khi biên tập viên có thể vô tình thay đổi một chữ ký khác khi tự thêm bình luận mới của mình, làm hỏng định dạng.

Một trường hợp cũng phổ biến là khi một chữ ký được thêm vào sau một bình luận thiếu chữ ký mà không có thông tin về múi giờ (tức là "(UTC)"), hoặc ghi một múi giờ khác so với cách dùng tại wiki.

Không có liên kết đến trang thành viên

Chữ ký phải có liên kết đến trang thành viên, trang thảo luận thành viên hoặc trang đóng góp của thành viên.

Liên kết "trả lời" không thể dùng để trả lời cho bình luận này

Liên kết “reply” không thể dùng để trả lời cho bình luận này. Để trả lời, vui lòng dùng bộ sửa đổi trang đầy đủ bằng cách nhấn vào “Sửa mã nguồn”.
OK

Bạn sẽ thấy dòng báo lỗi này khi bình luận dường như được nhúng từ một trang khác, nhưng công cụ không thể xác định được đó là trang nào, và do đó không thể xác định được vị trí đặt trả lời của bạn. Nguyên nhân có thể là:

Vô tình nhúng quá phức tạp

Mã HTML chuyển đổi từ mã wiki nhúng phải là những đoạn mã HTML chuẩn mực. Khi mã wiki của một trang nhúng không tạo ra được mã HTML chuẩn mực (ví dụ như có thẻ không đóng, hoặc tạo ra một hàng của bảng nhưng không có toàn bộ bảng), việc nhúng sẽ được mở rộng để bao phủ toàn bộ mã wiki thuộc về trang nhúng (hoặc các trang được nhúng khác).

Đơn cử, nếu một trang con được nhúng ở phía đầu trang có một thẻ ‎<div> không đóng, tất cả các trang con được nhúng sau đó sẽ được đánh dấu là một phần của lần nhúng đầu tiên, cho đến thẻ đó được đóng lại (hoặc cho đến cuối trang).

Công cụ Thảo luận chỉ hỗ trợ các tác vụ nhúng đơn giản sau (bao gồm việc nhúng chính xác một trang, không bị lan sang các mã wiki lân cận).

Bạn thường có thể gỡ được lỗi này bằng cách mở trang để soạn thảo trong trình soạn thảo trực quan (thậm chí nếu trình soạn thảo trực quan bị tắt trong không gian tên đó, bạn vẫn có thể làm được bằng cách thêm ?veaction=edit vào địa chỉ URL), nhấn vào phần trang gây lỗi, và nhìn vào "khung bên cạnh" trong hộp thoại bản mẫu để xem nếu nó có chứa nhiều hơn một trang hoặc nhiều lần nhúng "Nội dung" hay không.

TemplateStyles

A common cause of the above is templates using TemplateStyles. When a template begins with a <templatestyles …> wikitext tag, and it is used at the end of a paragraph (or similarly, if it ends with the tag and is used at the beginning of a paragraph), the generated ‎<style> HTML tag can be placed inside the ‎<p>...‎</p> HTML tags corresponding the the paragraph, while the rest of the template contents are placed outside of it. The transclusion is then extended to cover the whole paragraph, preventing the reply tool from being used to respond to such comments.

You can fix this by moving the ‎<templatestyles>...‎</templatestyles> wikitext tag inside of the markup generated by a template – e.g., if it generates a <div>…</div> tag, move it after the opening ‎<div>; if it generates a table using {| … |}, move it inside of a table cell (take care not to place it directly after the table markup, as that causes other issues).

Bản mẫu bao bọc

Khi một phần của thảo luận bị bọc trong các bản mẫu như {{Discussion top}}+{{Discussion bottom}}, bình luận bị bao bọc sẽ không thể được trả lời. Công cụ Thảo luận dựa vào công cụ chuyển đổi sang HTML từ mã wiki để thêm trả lời vào văn bản HTML, nhưng nội dung của các trang nhúng chỉ có thể được soạn thảo bằng mã wiki.

Thông thường các bản mẫu bao bọc được dùng để lưu trữ hoặc kết thúc thảo luận, do đó hiếm khi bạn gặp vấn đề không thể trả lời được các bình luận đó. Nếu có ai đó thêm một bản mẫu bao bọc vào một bình luận trong khi bạn đang trả lời bình luận đó, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo lỗi và sẽ không thể đăng trả lời bằng Công cụ Thảo luận.

Đôi khi toàn bộ trang được bao bọc trong một bản mẫu để tạo ra hiệu ứng trang trí hoặc hình nền. Trong các trường hợp đó, cú pháp HTML đơn thuần sẽ được sử dụng.

Bình luận nằm bên trong tham số bản mẫu

Bình luận xuất hiện bên trong tham số bản mẫu, ví dụ như {{Vyznamenat/oznam|text=Hello. ~~~~}}, sẽ không thể trả lời được.

Nhúng lồng nhau hoặc cú pháp hàm phân tích

Khi một trang thảo luận có các trang con khác nhau, ví dụ cho mỗi tháng, thì nhúng động theo ngày hiện hành là một kỹ thuật thường được dùng để chỉ nhúng trang con mới nhất, thay vì phải lưu trữ chúng bằng tay.

Khi thao tác nhúng trang con được đặt trong một hàm phân tích như {{#ifexpr:, Công cụ Thảo luận chỉ có thể nhìn thấy hàm phân tích, và không thể xác định được trang nào đang được nhúng bên trong nó.

Bạn có thể sữa lỗi này bằng cách đặt các hàm phân tích theo điều kiện bên trong cú pháp nhúng. Xem ví dụ.

Không tìm thấy bình luận bạn đang trả lời tại trang

Không thể tìm thấy bình luận bạn đang trả lời tại trang này. Có thể nó đã bị xóa hoặc dời sang trang khác.
OK

Thông báo lỗi này thường có nghĩa là có ai đó đã xóa bình luận khỏi trang trong khi bạn đang đọc. Có thể nó đã bị lùi sửa đổi, lưu trữ, hoặc chuyển sang trang thảo luận khác, hoặc chữ ký đã bị thay đổi (ví dụ như khi ai đó bình luận trong khi đang đăng xuất sau đó quay vào sửa lại tên thành viên, hoặc khi họ bổ sung bình luận của mình rồi ký tên lại).

Nếu bạn vẫn có thể nhìn thấy bình luận sau khi tải lại và xóa bộ đệm trang, mà bạn vẫn thấy lỗi này, đó có thể là lỗi phần mềm trong trình chuyển mã wiki sang HTML làm cho trang bị hiển thị khác với trình phân tích PHP (Công cụ Thảo luận dùng trình chuyển mã wiki sang HTML để thêm bình luận mới). Xin báo cáo lỗi!

Bình luận tại trang này không thể được trả lời vì có lỗi trong mã wiki

Bình luận tại trang này không thể được trả lời vì có lỗi trong mã wiki. Bạn có thể tìm hiểu thêm về lỗi này bằng cách đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng, nhờ giúp đỡ bằng cách đăng tại đây hoặc sửa lỗi bằng cách mở bộ sửa đổi trang đầy đủ.
OK

Bạn sẽ nhìn thấy lỗi này khi có lỗi trình bày tại trang do nội dung bị nuôi tạm tạo ra. A common cause of this is content or markup placed directly after a table start {| or a table row start |-, rather than inside a table cell.Sửa các trang này bằng công cụ dựa trên trình chuyển đổi mã wiki sang HTML, như Công cụ Thảo luận hay Trình soạn thảo Trực quan, có thể khiến cho nội dung bị lỗi (một phần lớn trang bị lặp lại).

Để giải quyết vấn đề này, bạn có thể sửa lỗi trình bày trong trình soạn thảo mã wiki. Thông báo lỗi sẽ kèm theo một số liên kết có thể sẽ hữu ích.