Help:DiscussionTools/Varför kan jag inte svara på den här kommentaren?

This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools/Why can't I reply to this comment? and the translation is 39% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD OBS: När du redigerar denna sida samtycker du till att släppa ditt bidrag under CC0. Se hjälpsidorna för Public Domain för mer information. PD

Diskussionssidor har ingen begränsning på tillgänglig formatering. Trots att diskussionsverktyget oftast kan känna igen kommentarer finns det situationer då det är svårt eller omöjligt att se om en del av sidan är en kommentar eller var kommentaren till den borde läggas. Om korrekt beteende inte är tydligt kommer verktyget inte låta dig svara och inte gissa och därmed potentiellt förstöra sidan.

Den här sidan dokumenterar några av den fel du kan stöta på, deras orsaker och lösningar.

Ingen "svara"-länk visas

Detta uppstår när signaturen för en kommentar inte kunde hittas.

Replying is disabled

Replying can be disabled in archived discussions using __ARCHIVEDTALK__ or <div class="mw-archivedtalk">…</div>, as described at Help:DiscussionTools/Magic words and markup .

Osignerade kommentarer

Detta kan förefalla uppenbart men bara för att vara genomgående. Om det finns en kommentar som inte har en signaturs så kommer inte den att upptäckas. Diskussionssidor kan innehålla andra saker än kommentarer (t.ex. olika rubrikmallar), vilka inte kan urskiljas på korrekt sätt från osignerade kommentarer, och att lägga till svarslänkar dit vore felaktigt.

Om någon redan manuellt svarat på kommentaren, kommer deras svar och den ursprungliga osignerade kommentaren behandlas som en enda kommentar som sträcker sig över flera rader, vilket kan leda till oönskat beteende.

Inget datum och klockslag

Om en signatur saknar datum och klockslag, kommer kommentaren inte heller att upptäckas. Sådana kommentarer kan inte urskiljas på korrekt sätt från användarnämnanden, och att lägga till svarslänkar dit vore felaktigt.

De vanligaste orsaken till detta är att någon lägger till en signatur till en osignerad kommentar men inte samtidigt lägger till datum och klockslag. Mallar som {{Unsigned}} har ofta en egen parameter där man kan kopiera datum och klockslag från sidans historik.

Obefintlig namnrymd

Svarsverktyget är tillgänglig i de flesta namnrymder som används för diskussioner, men inte i alla namnrymder. Om detta är problemet får du se en sida som inte har "-diskussion" i sin namnrymd (t.ex. Wikipedia:Bybrunnen), och så finns inte heller "svara"-länken någonstans på sidan.

Det följer oftast din wikis konfigurering för signatursverktyget i fullsideredigeraren. Det kan i synnerhet vara otillgängligt i namnrymden Project: (även kallad Wikipedia:). Den kan aktiveras i alla möjliga namnrymder. Behöver den fungera i olika namnrymder kan du fråga redigeringsteamet för att få hjälp.

Otydliga "osignerad"-mallar

När en mall används för att signera en osignerad kommentar måste mallen mata ut följande:

  • En länk till användarens användarsida, diskussionssida eller bidragssida
  • Ett datum och klockslag (en "tidsstämpel") i samma format som signaturer, inklusive tidszonen i parentes
  • Länken till användarsidan, diskussionssidan eller bidragssidan måste vara före datumet och klockslaget (som i normala signaturer)
Meddela oss om Tillägg:DiscussionTools inte hittar en signaturmall på din wiki och du är säker på att den uppfyller kraven ovan. Vi anpassar gärna programvaran för att stödja mindre skillnader jämfört med normala signaturer.

Non-standard date or time format

If someone signs their comments with a different date or time format than the default for the wiki, their comments won't be detected.

Sometimes editors may accidentally edit another signature when adding their comments manually, breaking the format.

Another common case is a signature added to an unsigned comment without the timezone indicator (e.g. "(UTC)"), or with a different timezone than the wiki uses.

No link to the user page

Signatures must include a link to the user page, talk page or contributions of a user.

The "reply" link cannot be used to reply to this comment

Länken "reply" kan inte användas för att spara på denna kommentar. Använd den fullständiga sidredigeraren genom att klicka på "Redigera wikitext" för att svara.
OK

You'll see this error message when the comment appears to be transcluded from another page, but the tool can't determine from which page, and therefore can't determine where to add your reply. This can be caused by:

Accidental complex transclusion

Parsoid transclusions must be well-formed HTML fragments. When the wikitext of a transcluded page doesn't generate well-formed HTML (e.g. has unclosed tags, or it generates a table row without a table), the transclusion will be extended to cover wikitext belonging to the transcluding page (or other transcluded pages).

For example, if a subpage transcluded earlier on the page has an unclosed ‎<div> tag, all following transcluded subpages will be marked as part of the same transclusion, until the tag is closed (or until the end of the page).

DiscussionTools only supports following simple transclusions (which consist of exactly one transcluded page, and which don't leak to surrounding wikitext).

You can often debug this by opening the page for editing in visual editor (even if visual editor is disabled in that namespace, you can do it by adding ?veaction=edit to the URL), clicking in the offending fragment of the page, and looking at the "sidebar" in the template dialog to see if it includes more than one page or "Content" transclusions.

TemplateStyles

A common cause of the above is templates using TemplateStyles. When a template begins with a <templatestyles …> wikitext tag, and it is used at the end of a paragraph (or similarly, if it ends with the tag and is used at the beginning of a paragraph), the generated ‎<style> HTML tag can be placed inside the ‎<p>...‎</p> HTML tags corresponding the the paragraph, while the rest of the template contents are placed outside of it. The transclusion is then extended to cover the whole paragraph, preventing the reply tool from being used to respond to such comments.

You can fix this by moving the ‎<templatestyles>...‎</templatestyles> wikitext tag inside of the markup generated by a template – e.g., if it generates a <div>…</div> tag, move it after the opening ‎<div>; if it generates a table using {| … |}, move it inside of a table cell (take care not to place it directly after the table markup, as that causes other issues).

Wrapper templates

When a fragment of a discussion is wrapped in templates like e.g. {{Discussion top}}+{{Discussion bottom}}, the wrapped comments can't be replied to. DiscussionTools relies on Parsoid to add replies into the HTML document, but contents of transclusions are only editable as wikitext.

Usually wrapper templates are used to archive or end a discussion, so it's rarely a problem that you can't reply to these comments. If someone adds a wrapper template to a comment while you are replying to that comment, you will see an error message and will not be able to post your reply with DiscussionTools.

Sometimes an entire page may be wrapped in a template to add a decorative frame or background. In these cases, plain HTML syntax may be used instead.

Comments in template arguments

Comment which appears in template arguments, for example {{Vyznamenat/oznam|text=Hello. ~~~~}}, can not be replied to.

Nested transclusion or parser function syntax

When a discussion page has separate subpages for e.g. each month, dynamic transclusions depending on the current date are often used to only transclude the latest few subpages, without the need to manually archive them.

When the subpage transclusion is inside a parser function like {{#ifexpr:, DiscussionTools can only see the parser function, and can't determine which page is transcluded within it.

You can fix it by putting the conditional parser functions inside the transclusion syntax instead. See example.

Could not find the comment you're replying to on the page

Kunde inte hitta kommentaren du besvarade på sidan. Den kanske har raderats eller flyttats till en annan sida.
OK

Usually this error message indicates that someone else removed the comment from the page while you were reading it. It might have been reverted, archived, moved to another discussion page, or the signature might have been changed (e.g. if someone commented while logged out and then corrected the username, or if they expanded their comment and signed it again).

If you can still see the comment after refreshing and purging the page, and you still receive this error, it might indicate a bug in Parsoid causing it to render the page differently from the PHP parser (DiscussionTools uses Parsoid internally to add new comments). Please file a task!

Comments on this page can't be replied to because of an error in the wikitext

Kommentarer på denna sida kan inte besvaras på grund av ett fel i wikitexten. Du kan läsa om detta fel i dokumentationen, fråga efter hjälp genom att göra ett inlägg eller åtgärda felet genom att öppna den fullständiga redigeraren.
OK

You'll see this error message when there is a lint error on the page caused by fostered content. A common cause of this is content or markup placed directly after a table start {| or a table row start |-, rather than inside a table cell.Editing these pages using tools that rely on Parsoid, such as DiscussionTools or VisualEditor, can cause the content to be corrupted (large fragments of the page become duplicated).

To resolve this, you can fix the lint error in the wikitext editor. The error message includes some links that hopefully are helpful.