Pomoc:Narzędzia dyskusji/Dlaczego nie mogę odpowiedzieć na komentarz?

This page is a translated version of the page Help:DiscussionTools/Why can't I reply to this comment? and the translation is 88% complete.
Outdated translations are marked like this.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD

Strony dyskusji nie mają ograniczonych sposobów formatowania. Mimo iż narzędzia dyskusji starają się rozpoznać każdy komentarz, są sytuacje, gdzie może być trudne lub niemożliwe wykrycie, czy dany fragment jest wypowiedzią albo gdzie odpowiedzi powinny być umieszczane. Tam gdzie spodziewane działanie nie jest jasne, narzędzie nie będzie pozwalało na wstawienie odpowiedzi zamiast próby zakładania, że tak się da co mogłoby spowodować uszkodzenie struktury strony.

Na tej stronie znajdziesz niektóre z popełnianych błędów, ich przyczyny i rozwiązania.

Link "odpowiedz" się nie wyświetla

Ten problem pojawia się gdy nie znaleziono podpisu w komentarzu na który chciałeś odpowiedzieć.

Replying is disabled

Replying can be disabled in archived discussions using __ARCHIVEDTALK__ or <div class="mw-archivedtalk">…</div>, as described at Help:DiscussionTools/Magic words and markup .

Niepodpisany komentarz

Oczywiste. Jeżeli wypowiedź nie ma podpisu, nie można go rozpoznać. Strony dyskusji mogą zwierać treści inne niż wypowiedzi (na przykład szablony nagłówków), których nie da się programowo rozróżnić od niepodpisanych wiadomości, więc nie wszędzie byłoby oczekiwane dodawanie linku "odpowiedz".

Jeżeli ktoś jednak umieścił pod takim niepodpisanym komentarzem odpowiedź zwykłym, starym sposobem, odpowiedź ta jest uznawana przez oprogramowanie wraz z komentarzem, na który była odpowiedź, za jeden, wielolinijkowy komentarz. Może to czasami powodować nieoczekiwane działanie.

Brak daty i czasu

Jeżeli w podpisie brakuje daty i czasu, komentarz również nie zostanie rozpoznany. Takie podpisy nie mogą być właściwie rozróżniane od linkowania do innego użytkownika, więc nie zawsze spodziewane będzie dodawanie linku "odpowiedz".

Najczęstsza przyczyna tego to dodanie podpisu do niepodpisanego komentarza, ale bez dodania daty i czasu. Szablony typu {{Brak podpisu}} zazwyczaj mają oddzielny parametr, do którego skopiować można datę i czas z historii edycji.

Nierozpoznana przestrzeń nazw

Narzędzie do odpowiadania jest dostępne dla większości przestrzeni nazw, które używane są do prowadzenia dyskusji, ale nie wszystkich. Taki problem wystąpi więc gdy znajdujesz się na stronie, która nie ma słowa "dyskusja" w przestrzeni nazw (np., Wikipedia:Kawiarenka). Nie zobaczysz na takich stronach linku "odpowiedz".

Zazwyczaj do określenia tego działania wykorzystywane jest to ustawienie co do obecności przycisku wstawiania podpisu w zwykłym edytorze. W szczególności funkcja może nie być dostępna w przestrzeni nazw Projekt: (na Wikipedii może się nazywać Wikipedia:). Jest możliwość włączenia tego w uzasadnionych tym przestrzeniach nazw. Jeżeli chcesz by to działało w innych przestrzeniach nazw, zapytaj o pomoc zespół Editing.

Niejasny szablon "Brak podpisu"

Gdy użyto szablonu służącego do podpisania wcześniej niepodpisanego komentarza, taki szablon musi wyświetlać:

  • Link do strony użytkownika, strony dyskusji lub wkładu
  • Datę i czas w takim samym formacie jak używa się w podpisach, wraz ze wskazaniem strefy czasowej w nawiasach
  • Link do strony użytkownika, strony dyskusji lub wkładu musi znajdować się przed datą i czasem (tak jak w zwykłych podpisach)
Jeżeli Rozszerzenie:Narzędzia dyskusji nie rozpoznaje szablonu podpisu na twojej wiki, a masz pewność, że spełnia powyższe wymagania, daj nam znać. Z chęcią dostosujemy oprogramowanie do tego, by wspierało nieznaczne odchylenia od standardowych podpisów.

Niestandardowy format daty lub czasu

Jeżeli ktoś podpisze komentarz innym formatem daty i czasu niż domyślnie stosowanym na wiki, jego komentarz nie zostanie wykryty.

Czasami użytkownicy przypadkowo zmieniają podpisy innych podczas ręcznego dodawania wpisów, co powoduje zepsucie formatowania.

Innym z powszechnie występujących problemów to dodawanie podpisu do niepodpisanego komentarza bez wskazania strefy czasowej (np. "(UTC)") lub z inną strefą czasową niż wiki.

Brak linku do strony użytkownika

Podpisy muszą zawierać link do strony użytkownika, strony dyskusji lub wkładu użytkownika.

Link „odpowiedz” nie może być użyty, aby odpowiedzieć na ten komentarz.

Link „reply” nie może być użyty, aby odpowiedzieć na ten komentarz. Aby odpowiedzieć, użyj edytora całej strony, klikając „Edytuj kod źródłowy”.
OK

Zobaczysz taki komunikat, gdy komentarz będzie transkludowany z innej strony, ale narzędzie nie będzie w stanie ustalić, z jakiej to strony, a więc i gdzie ma zapisać komentarz. Może to być spowodowane przez:

Przypadkowe skomplikowanie transkluzji

Transkluzje obsługiwane przez Parsoid muszą być wycinkami z prawidłowo sformatowanym HTML. Gdy wikikod transkludowanej stronie generuje poprawnego HTML (np. niezamknięte znaczniki czy wiersz tabeli nieumieszczony w znacznikach tabeli), transkluzja rozciągnie się również na treść strony transkludującej (lub inne transkludowane strony).

Na przykład, jeżeli podstrona transkludowana we wcześniejszym miejscu zawiera niezamknięty znacznik ‎<div>, wszystkie dalej transkludowane strony będą wykryte jako część tej samej transkluzji do momentu znalezienia znacznika zamykającego (lub końca strony).

Narzędzia dyskusji obsługują jedynie proste transkluzje (które składają się z dokładnie jednej transkludowanej strony i nie przeplatają znaczników z otaczającym wikikodem).

You can often debug this by opening the page for editing in visual editor (even if visual editor is disabled in that namespace, you can do it by adding ?veaction=edit to the URL), clicking in the offending fragment of the page, and looking at the "sidebar" in the template dialog to see if it includes more than one page or "Content" transclusions.

TemplateStyles

A common cause of the above is templates using TemplateStyles. When a template begins with a <templatestyles …> wikitext tag, and it is used at the end of a paragraph (or similarly, if it ends with the tag and is used at the beginning of a paragraph), the generated ‎<style> HTML tag can be placed inside the ‎<p>...‎</p> HTML tags corresponding the the paragraph, while the rest of the template contents are placed outside of it. The transclusion is then extended to cover the whole paragraph, preventing the reply tool from being used to respond to such comments.

You can fix this by moving the ‎<templatestyles>...‎</templatestyles> wikitext tag inside of the markup generated by a template – e.g., if it generates a <div>…</div> tag, move it after the opening ‎<div>; if it generates a table using {| … |}, move it inside of a table cell (take care not to place it directly after the table markup, as that causes other issues).

Szablony owijające

Gdy fragment dyskusji jest owinięty szablonami takimi jak {{Discussion top}}+{{Discussion bottom}}, nie będzie się dało umieszczać odpowiedzi za pomocą tego narzędzia Narzędzia dyskusji korzystają z programu Parsoid do umieszczania odpowiedzi w dokumencie HTML, a zawartość transkluzji może być edytowana tylko jako wikikod.

Zazwyczaj takie szablony są wykorzystywane do archiwizacji lub kończenia dyskusji, więc sytuacje, gdzie problemem jest brak możliwości odpowiedzi na takie komentarze są rzadkie. Jeżeli ktoś doda szablony owijające do wypowiedzi w czasie, gdy pisałeś na nie odpowiedź, przy próbie zapisania zobaczysz komunikat błędu i nie będzie dało się zapisać.

Czasami cała strona jest owinięta szablonem celem dodania dekoracji lub tła. W takich przypadkach powinien być używany czysty kod HTML.

Komentarze podane jako parametr szablonu

Komentarze podane jako parametr szablonu, na przykład {{Vyznamenat/oznam|text=Hello. ~~~~}}, nie mogą być obsługiwane przez to narzędzie.

Zagnieżdżona transkluzja lub użycie funkcji parsera

Gdy strona dyskusji ma oddzielne podstrony np. dla każdego miesiąca, dynamiczne transkluzje na podstawie bieżącej daty są często wykorzystywane do transkluzji kilku ostatnich podstron bez konieczności ręcznej archiwizacji.

Gdy transkluzja podstrony wywoływana jest w funkcji parsera takiej jak na przykład {{#ifexpr:, narzędzie do odpowiadania widzi tylko wywołanie tej funkcji a nie może ustalić, jaka strona jest w niej transkludowana.

Możesz to naprawić poprzez wstawienie warunkowych funkcji parsera do standardowej składni transkluzji. Zobacz przykład.

Nie udało się odnaleźć na stronie komentarza, na który odpowiadasz

Nie udało się odnaleźć na tej stronie komentarza, na który odpowiadasz. Mógł zostać usunięty lub przeniesiony na inną stronę.
OK

Oznacza to zazwyczaj, że ktoś w międzyczasie usunął komentarz ze strony, po tym, jak ją otworzyłeś. Mógł zostać wycofany, zarchiwizowany, przeniesiony na inną stronę dyskusji lub zmienił się podpis (np. jeżeli ktoś był wylogowany i poprawił nazwę użytkownika lub gdy ktoś dopisał coś do komentarza i dodał drugi podpis).

Jeżeli nadal widzisz taki sam komentarz po odświeżeniu strony i nadal pokazuje się komunikat o błędzie, może to oznaczać błąd w oprogramowaniu Parsoid polegający na innym renderowaniu strony niż parser PHP (narzędzia dyskusji korzystają z Parsoida do dodawania komentarzy). W takim przypadku wyślij zgłoszenie do Phabricatora.

Nie można odpowiedzieć na komentarze na tej stronie z powodu błędu w wikitekście

Nie można odpowiedzieć na komentarze na tej stronie z powodu błędu w wikitekście. Możesz dowiedzieć się więcej o tym błędzie z dokumentacji, poprosić o pomoc pisząc tutaj lub naprawić błąd w edytorze całej strony.
OK

Zobaczysz ten komunikat błędu, gdy w kodzie źródłowym strony znajdzie się błąd lintera. A common cause of this is content or markup placed directly after a table start {| or a table row start |-, rather than inside a table cell.Edytowanie tej strony narzędziami korzystającymi z Parsoida, czyli Narzędzia dyskusji i Edytor wizualny może spowodować uszkodzenie treści.

Aby to rozwiązać, popraw błędy lintera korzystając z edytora wikikodu. Komunikat o błędzie zawiera kilka linków które mogą pomóc.