Open main menu
This page is a translated version of the page Help:Cite and the translation is 39% complete.

Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎سنڌي • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어

Cite umożliwia dodawanie przypisów na stronie. Zobacz szczegółowy opis na stronie Extension:Cite .

Użycie

Wykorzystuje się dwa znaczniki w stylu HTML, które służą do tworzenia przypisów oraz ich wyświetlania: <ref>, <references />

<ref>

Przypis do jednorazowego użycia definiuje się poprzez zamknięcie jego treści w znacznikach <ref>...</ref> jak na przykład:

<ref>treść</ref>

Przypis do wielokrotnego użycia można zdefiniować z nazwą:

<ref name="foo">treść</ref>

Aby wywołać nazwany przypis:

<ref name="foo" />

Przypisy mogą być definiowane w grupach:

<ref group="foo">treść</ref>

Nazwy i grupy nie mogą być liczbami całkowitymi. Cudzysłowy nie są konieczne, chyba że nazwa zawiera spację, znak interpunkcyjny lub inny znak. Zalecane jest tworzenie prostych nazw i zawierających znaki ze zbioru ASCII.

<references />

Aby wyświetlić listę przypisów, po treści zawierającej znaczniki <ref>...</ref> umieść:

<references />

Znacznik <references /> można używać wiele razy na jednej stronie, na przykład aby wygenerować listę przypisów pod tabelą.

Aby wyświetlić przypisy, które zostały zdefiniowane w jakiejś grupie, użyj:

<references group="foo" />

Lista przypisów może wyświetlać się automatycznie w kilku kolumnach jeżeli ekran ma wystarczającą szerokość i jest odpowiednia ilość przypisów. Na wąskich ekranach czytelnicy zobaczą jedną lub dwie kolumny, a na szerszych ekranach dwie lub więcej. Na wiki z domyślną konfiguracją będzie tak na każdej stronie, a tam gdzie jest ustawione inaczej należy to uaktywnić. Aby wymusić wyłączenie tego w konkretnych przypadkach, użyj:

<references responsive="0" />

Aby wymusić włączenie tej możliwości, wstaw:

<references responsive />

Komunikaty błędów

Jeżeli znaczniki <ref> lub <references /> nie będą użyte poprawnie, rozszerzenie Cite wyświetli na stronie komunikat błędu. Zazwyczaj te komunikaty będą napisane czerwoną pogrubioną czcionką. Ta sekcja wymienia możliwe komunikaty błędów i opisuje jak je rozwiązać.

Komunikat Problem Rozwiązanie
Komunikaty wewnątrz treści artykułu
Błąd w składni elementu <ref>. Przypisy bez podanej nazwy muszą posiadać treść Nie ma zawartości między znacznikami <ref>...</ref>. Umieść treść przypisu między znacznikami <ref> (<ref>treść</ref>) , lub jeżeli używasz po raz kolejny zdefiniowanego wcześniej przypisu, użyj pojedynczego znacznika <ref name="nazwa przypisu" />.
Otwierający znacznik <ref> jest nieprawidłowy lub ma błędną nazwę. Przypis z nazwą ma nazwę, która zniekształca znacznik. This is produced by a construct like <ref />, which makes no sense. As above, either create a full reference (<ref>content</ref>) or give the tag a name (<ref name="ref_name" />).
Nieprawidłowe nazwy parametrów elementu <ref>. Znacznik <ref> ma inne niż dozwolone parametry Można określić tylko dwa parametry: name= i group=. Nie można na przykład formatować przypisów poprzez <ref style="color:red;">treść</ref> lub nadawać im id.
Nieprawidłowy znacznik <ref>. Nazwa nie może być liczbą, użyj nazwy opisowej. Nazwa przypisu jest samą liczbą. To avoid naming conflicts (as unnamed references are automatically assigned numbers as names) this is not allowed. Rename the reference to contain at least one letter (e.g. <ref name="foo" /> instead of <ref name="123" />). It's good practice to give references meaningful names anyway. Make sure that when changing the name you update all the tags that refer to that reference!
Brak znacznika zamykającego </ref> po otwartym znaczniku <ref> A reference is missing the closing </ref>. Make sure that you are either using a closed pair of tags (<ref>content</ref>), or one single tag with a forward slash at the end to mark it as a single tag (<ref />)
Messages at the end of the article
Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie foo A single ref tag named "foo" (<ref name="foo" />) was invoked, but there is no full reference named "foo" (<ref name="foo">content</ref>) from which to get the reference text. You may have misspelt the reference name, or used special characters that look the same but are actually different. For instance, <ref name="foo-bar">content</ref> and <ref name="foo–bar" /> are not the same: one contains a hyphen while the other uses an ndash. To avoid this sort of error, try to stick to the characters available on the standard keyboard. Alternatively, the full reference may have been removed from the article with other content. In this case the text of the reference will be available in the page history, and you can convert the single <ref /> tag into a full reference.
MediaWiki:Cite error references invalid input (usunięto) The <references /> tag is malformed. You need to ensure that the <references /> tag is properly formed.
Nieprawidłowy parametr w znaczniku <references> Parameters such as style= or id= were passed to the <references /> tag.
MediaWiki:Cite error references invalid parameters group (usunięto) The <references /> tag is malformed.
Cite error: <ref> tags exist, but no <references /> tag was found The <references /> tag was not included at the end of the article. Add the <references /> tag at the bottom of the article, below the last set of |ref= tags.
The <ref> tag immediately before <references /> does not have a closing </ref>. Fix the <ref> tag as explained above
There are <ref>...</ref> tags after <references />. Move the <references /> tag (or the {{reflist}} template) to below the last reference.
The use of <ref>...</ref> tags followed by a <references /> tag occurs more than once on the same page, but the <references /> tag is produced by a template (e.g. {{reflist}}). There is no solution other than avoiding the use of a template if possible.
Another tag extension used in the same page before the <references /> tag is buggy (calls Parser->parse() instead of Parser->recursiveTagParse()). Update/fix the buggy tag extension.
Zabrakło etykiet do przypisów.

Zadeklaruj więcej w komunikacie [[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]

A named reference was used more than 702 times, thereby exhausting the list of available labels ("a", "b"... "aa", "ab"... "zy", "zz"). It should probably never be necessary to cite one source this many times. Consider whether some cites can be combined or removed, or edit MediaWiki:Cite references link many format backlink labels to add additional labels (maybe "aaa", "aab", etc).
Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „$1”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="$1"/> lub brakuje znacznika zamykającego </ref> The group parameter was used in a reference, but the corresponding <references /> tag was not included with a group parameter Make sure that there is a <references /> tag on the page with the appropriate |group= parameter set.
The reference immediately before <references /> does not have a closing </ref>. Fix as for normal <references /> tags as explained above.
There are <ref>...</ref> tags using a group after <references />.
Nieprawidłowy znacznik <ref>; nazwę „$1” zdefiniowano więcej niż raz z różną zawartością A named reference is defined multiple times with different content. Change all but one of the defined names (including all the appearances of this name without text).
Other messages
MediaWiki:Cite error key str invalid (usunięto) Internal software error. These messages should never occur. If you see them in articles, please contact the MediaWiki developers, who may be able to resolve the situation. (These error messages have been removed.)
MediaWiki:Cite error stack invalid input (usunięto)

Technical information

Internal messages are generated by the Cite.php extension and shown as a MediaWiki message. See the Parser hooks section of Special:Version for the installed version of Cite.php. These messages are in the MediaWiki namespace and can be modified only by admins.

Cite.php internal message MediaWiki message
Cite error Błąd rozszerzenia cite: $1
Cite error key str invalid (usunięto)
Cite error ref no input Błąd w składni elementu <ref>. Przypisy bez podanej nazwy muszą posiadać treść
Cite error ref no key Otwierający znacznik <ref> jest nieprawidłowy lub ma błędną nazwę.
Cite error ref numeric key Nieprawidłowy znacznik <ref>. Nazwa nie może być liczbą, użyj nazwy opisowej.
Cite error ref too many keys Nieprawidłowe nazwy parametrów elementu <ref>.
Cite error references invalid input (usunięto)
Cite error references invalid parameters Nieprawidłowy parametr w znaczniku <references>
Cite error references invalid parameters group (usunięto)
Cite error references no backlink label Zabrakło etykiet do przypisów.

Zadeklaruj więcej w komunikacie [[MediaWiki:Cite references link many format backlink labels]]

Cite references link many format backlink labels This is a list of the backlink labels used in the reference list, currently from a to zz
Cite error references no text Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie $1
Cite error included ref Brak znacznika zamykającego </ref> po otwartym znaczniku <ref>
Cite error stack invalid input (usunięto)
Cite error refs without references (usunięto)
Cite error group refs without references Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „$1”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="$1"/> lub brakuje znacznika zamykającego </ref>
Cite error references duplicate key Nieprawidłowy znacznik <ref>; nazwę „$1” zdefiniowano więcej niż raz z różną zawartością

See also