Growth/Pozitivní posílení

This page is a translated version of the page Growth/Positive reinforcement and the translation is 44% complete.
Growth - vyvíjené funkce Nástroje k použití Aktualizace Projekty Growth tým
Zobrazit celý obsah
Objevte stávající funkce Stránky nápovědy a zdroje týkající se funkcí Nejnovější informace Aktuální iniciativy a strategické úvahy o budování funkcí nebo vytváření zdrojů. Kdo jsme

Obecná pomoc a zdroje

Zdroje nápovědy pro mentory Zdroje nápovědy pro komunity

Tato stránka popisuje práci týmu Growth na projektu „pozitivní posílení“ jako součást funkcí týmu Growth. Tato stránka obsahuje důležité podklady, návrhy rozhraní, otevřené otáčky i rozhodnutí.

Více novinek týkající se práce týmu Growth najdete na obecné stránce s aktualizacemi. Závažné a větší aktuality budou pak vloženy i sem.

Současný stav

 • 2021-03-01: vytvoření projektové stránky
 • 2022-02-25: projekt zahájen; probíhá diskuse s členy týmu
 • 2022-03-01: rozšíření projektové stránky
 • 2022-05-11: diskuse s komunitou

Shrnutí

The Growth team has been focused on building a “cohesive newcomer experience” that provides access newcomers need to the elements that help them join the Wikipedia community of practice. Za pomocí editačních tipů jsme například nováčkům umožnili snadný přístup k přispívání do Wikipedie, a pomocí mentorství jsme jim zpřístupnili možnost kontaktovat svého mentora. Editační tipy pomohly více nováčkům uložit svou první editaci. S tímto úspěchem v zádech jsme se rozhodli povzbudit nováčky, aby editací uložili ještě více. To vede naši pozornost k prvku, který je pro nováčky taktéž důležitý, a na kterém ještě nikdo nepracoval: vyhodnocení úspěšnosti. Nazýváme tento projekt „pozitivní posílení“.

We want newcomers to understand there is progression and value to sustained contributions on Wikipedia, increasing retention for those users who took the first step in making an edit.

Jednou z otázek, kterou si klademe, je: Jakým způsobem můžeme povzbudit nováčky, kteří si vyzkoušeli svou Domovskou stránku, aby v editování neustávali a využít tak jejich energie?

Pozadí

Když byla Domovská stránka nováčka v roce 2019 poprvé nasazena, obsahovala základní verzi modulu Dopad, který zobrazuje počet návštěv článků upravených nováčkem. Toto je jediná část funkcí týmu Growth, které dávají nováčkovi jakoukoli zpětnou vazbu. Od té doby jsme tuto část Domovské stránky nijak nevylepšili.

 
Screenshot modulu Dopad na anglické Wikipedii

With this as a starting point, we have gathered some important learnings about positive reinforcement:

 • We have heard good feedback from community members about the module, with experienced editors saying that it is interesting and valuable to them.
 • Minulé výzkumy ukázaly, že ocenění od ostatních uživatelů zvyšují retenci uživatelů. Příkladem může být například děkování nováčkům za jejich editace (viz zde a zde). Dalším příkladem může být experiment, který proběhl na německé Wikipedi. Věříme, že ocenění od živých uživatelů bude mít větší účinek, než ocenění odeslané systémem.
 • Členové komunity vysvětlili, že je pro ně důležité, aby nováčci pokračovali se složitějšími úkoly, jakmile se naučí pracovat s těmi jednoduchými.
 • Další platformy, jako je Google, Duolingo nebo Github, používají několik metod pro pozitivní posílení, jako jsou odznaky či cíle.
 • Komunity se obávají toho, že by tento projekt mohl povzbudit nevhodné způsoby editování. Podobné chování jsme viděli v minulosti, když bylo v rámci editačních soutěží možné vyhrát finanční cenu, objevili se účastníci, kteří ukládali editace formálně vyhovující, ale i přesto problematické. Něco obdobného se také děje u rolí (například automatické schválení uživatele), které závisí pouze na počtu uložených editací.

User persona

 
Diagram cesty nováčka, který ukazuje příležitosti pro implementaci pozitivního posílení

There are many parts of the newcomer journey in which we could attempt to increase retention. We could focus on newcomers who have stopped editing after just one or a few edits, or we could focus farther down the journey on newcomers who have stopped editing after weeks of activity. For this project, we have decided to focus on those newcomers who have completed their first editing session, and who we want to return for a second session. The diagram illustrates these with a yellow star.

Chceme se soustředit na nováčky na tomto místě, protože to je nejbližší další místo, kde můžeme pomoci zvýšit retenci nováčků. Je to také místo, kde v současnosti pozorujeme významný úbytek nováčků. Pokud by se nám podařilo více nováčků na tomto místě udržet, mělo by to mít významný vliv na růst komunity wikipedistů.

Výzkum a design

Provedli jsme výzkum různých mechanismů, které se na různých projektech používají k motivování uživatelů, aby přispívali. Toto jsou naše hlavní výzkumné poznatky:

 • Motivace wikimediánů je mnohostranná, a s časem se mění. Noví wikipedisté jsou častěji motivováni zvědavostí a sociálními vazbami než ideologií.
 • Internal projects focus on intrinsic incentives, appeal to altruistic motivations, and are not systematically applied.
 • Broadening the appeal beyond ideological motivations may improve diversity of retained editors on Wikipedia.
 • Pozitivně naladěné zprávy od zkušených wikipedistů a mentorů jsou prokazatelně efektivní ve zvýšení krátkodobé retence.

Pro shrnutí našich současných návrhů týkajících se pozitivního posílení se můžete podívat na náš Design Brief. Jak budou pokračovat komunitní konzultace a testy použitelnosti, naše návrhy se ještě budou měnit.

Myšlenky

Když mluvíme o pozitivním posílení, napadají nás tři hlavní myšlenky. U každé z nich nás napadá několik myšlenek, které by se daly realizovat.

Dopad

 • Dopad: Vylepšená verze modulu Dopadu, založená na statistikách, grafech a dalších informacích o příspěvcích uživatele. Nová verze modulu Dopad by nováčkům ukázala více informací o jejich vlivu na Wikimedia projekt. Nováčka by také mohla povzbudit k tomu, aby v editování pokračoval. Oblasti, které můžeme prozkoumat, zahrnují například:
  • Suggested edits milestone, to nudge users to try suggested edits.
  • Statistiky o tom, jak uživatel editoval v průběhu času (podobné jako informace, které jsou dostupné v X Tools).
  • Počet „obdržených poděkování“, abychom zvýraznili možnost získat od komunity ocenění.
  • Nedávná editační aktivita, včetně počtu dní v řadě, po které nováček editoval, za účelem povzbuzení pokračující aktivity na projektu.
  • View reading activity on articles newcomers have edited over time (similar to info on en:Wikipedia:Pageview_statistics).

Leveling up

 • Leveling up: It is important to communities that newcomers progress to more valuable tasks. Ty, kteří dokončují mnoho jednoduchých editačních tipů, chceme přimět k tomu, aby vyzkoušeli i obtížnější úkoly. This could happen after they complete a certain number of easy tasks, or by encouragement on their homepage. Oblasti, které můžeme prozkoumat, zahrnují např.:
  • Po uložení editace nováček uvidí zprávu, která jej motivuje uložit i nějakou další editaci.
  • In the Suggested Edits module, provide opportunities to do more difficult edits, so that newcomers can become more skilled editors.
  • V modulu Dopad bychom mohli zahrnout sekci věnovanou oceněním či milníkům.
  • On the Homepage, add a new module with set challenges to attain some reward (badge/certificate).
  • Využití notifikací k povzbuzení nováčků k tomu, aby vyzkoušeli i složitější úkoly.

Personalized praise

 • Personalized praise: research shows that praise and encouragement from other users increases newcomer retention. We want to think about how to encourage experienced users to thank and award newcomers for good contributions. Perhaps mentors could be encouraged to do this on their mentor dashboards or through notifications. We can utilize existing communication mechanisms which past studies have proven to have a degree of positive effect. Oblasti, které můžeme prozkoumat, zahrnují například:
  • Osobní zpráva od mentora, která se zobrazí v Domovské stránce nováčka.
  • Echo notifikace zaslaná jménem mentora nováčka nebo týmu Growth nadace Wikimedia.
  • Poděkování zaslané za určitou editaci
  • A new milestone badge awarded by the mentor or the Wikimedia Growth team relating to a specific edit.

Diskuse s komunitou

We discussed the Positive Reinforcement project with community members from Arabská Wikipedie, Bengálská Wikipedie, Česká Wikipedie a Francouzská Wikipedie, and here on mediawiki.org.

We received direct feedback about the three main ideas, along with many other ideas for improving new editor retention.

Below is a summary of the main themes from the feedback, along with how we plan to iterate based on the feedback.

Impact

We heard... Plans to iterate based on feedback
😊 Looks good! This idea seems the least controversial and most supported. We will plan to start development on this first, and allow for more time to refine other ideas.
😐 The impact module would be more effective if it scaled with editors as they gained experience. We plan to focus on newcomers for now, but the new impact module will be built in an extensible way to accommodate improvements in the future.

Leveling up

We heard... Plans to iterate based on feedback
😊 Leveling up ensures newcomers don't get "stuck" on easy tasks Once users have a certain number of unreverted edits of one type, we should suggest they try more difficult tasks.
😊 Newcomers are often eager for awards If we give awards they will need to feel meaningful to newcomers, and ideally are sharable either on-wiki (on their user page) or off-wiki.
Goal-based incentives might be problematic, and may result in low-quality edits Incentives that include a time-based element (similar to service awards) might be an effective approach as they factor in not only number of edits, but length of time registered. Certain "quality gates" could help slow down and guide newcomers if they are making edits that are getting reverted. We plan to reduce the scope on the award-side of "Leveling Up" for now, and focus more on encouraging users to try more difficult task-types as they are successful with easier tasks.
Daily goals might be stressful and demotivating for some people We will review this idea further and likely allow for goal customization if we pursue this idea.

Personalized praise

We heard... Plans to iterate based on feedback
😊 Spreading praise and positivity might help increase newcomer retention. We are still refining designs for how to encourage more Thanks and personalized paise of newcomers, but hope to have further design ideas to present soon.
😐 Scaling personalized praise might be a challenge as it takes more time for experienced editors. Mentors are already busy, so we hope to find a way to surface "praise-worthy" mentees. We will also brainstorm other ideas that don't rely on just mentees.
😐 We should use existing systems (Thanks, WikiLove, etc.) Plans aren't finalized, but we definitely plan to take advantage of existing systems.

Other ideas:

Community members suggested several other ideas for improving newcomer engagement and retention. We think these are all valuable ideas (some of which we are already exploring or want to work on in the future) but the following ideas won't fit within the scope of the current project:

 • Send newcomers onboarding and welcome emails (the Growth team is actually currently exploring engagement emails in collaboration with the Marketing and the Fundraising teams).
 • Expose newcomers to Wikiprojects that relate to their interests.
 • Include a customizable widget on the newcomer homepage to allow wikis to promote certain newcomer tasks or events.
 • Send notifications to users who welcome newcomers once the newcomer reaches certain editing milestones (to help prompt the user to offer Thanks or Wikilove).


Testy použitelnosti

Along with community discussion, we want to validate and add to our initial designs and hypothesis. We will conduct Positive Reinforcement user research aimed to better understand the project's impact on newcomer contribution across several different languages. Jakmile budeme mít výsledky, zveřejníme je zde.

Měření a výsledky

Once community discussion is complete, designs are refined, development and testing are complete, our staff Data Scientist will closely monitor the impact of the Positive Reinforcement project. We will share our initial measure plan and subsequent results here.