Extension:AbuseFilter/bg

This page is a translated version of the page Extension:AbuseFilter and the translation is 44% complete.
This extension comes with MediaWiki 1.38 and above. Thus you do not have to download it again. However, you still need to follow the other instructions provided.
Ръководство за МедияУики разширения
AbuseFilter
Обявен статут: стабилен
Реализация Потребителска активност , Специална страница , API
Описание Позволява върху уикидейността да се поставят специфични ограничения на поведението
Автор(и)
Правило за съвместимост Snapshots releases along with MediaWiki. Master is not backward compatible.
MediaWiki >= 1.41.0
Промени в базата данни Да
Composer mediawiki/abuse-filter
Таблици abuse_filter
abuse_filter_action
abuse_filter_history
abuse_filter_log
Лиценз GNU General Public License 2.0 or later
Изтегляне
 • $wgAbuseFilterActorTableSchemaMigrationStage
 • $wgAbuseFilterConditionLimit
 • $wgAbuseFilterRangeBlockSize
 • $wgAbuseFilterAnonBlockDuration
 • $wgAbuseFilterLogIPMaxAge
 • $wgAbuseFilterCentralDB
 • $wgAbuseFilterDefaultWarningMessage
 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableAge
 • $wgAbuseFilterBlockedExternalDomainsNotifications
 • $wgAbuseFilterActionRestrictions
 • $wgAbuseFilterActions
 • $wgAbuseFilterEnableBlockedExternalDomain
 • $wgAbuseFilterLogIP
 • $wgAbuseFilterPrivateDetailsForceReason
 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableCount
 • $wgAbuseFilterLogPrivateDetailsAccess
 • $wgAbuseFilterSlowFilterRuntimeLimit
 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableThreshold
 • $wgAbuseFilterLocallyDisabledGlobalActions
 • $wgAbuseFilterBlockDuration
 • $wgAbuseFilterDefaultDisallowMessage
 • $wgAbuseFilterValidGroups
 • $wgAbuseFilterNotificationsPrivate
 • $wgAbuseFilterBlockAutopromoteDuration
 • $wgAbuseFilterIsCentral
 • $wgAbuseFilterNotifications
Quarterly downloads 176 (Ranked 50th)
Public wikis using 2,939 (Ranked 186th)
Преведете разширението AbuseFilter, ако е налично в translatewiki.net
Проблеми Отворени задачи · Съобщете за грешка

AbuseFilter

2020 Coolest Tool
Award Winner

in the category
Quality


Разширението Филтър срещу злоупотреби позволява на привилегированите потребители да определят конкретни действия, които да бъдат предприемани при определени действия на потребители, например промени, съответстващи на дадени критерии.

Например, може да бъде създаден филтър, който да предотвратява добавянето на външни връзки от анонимни потребители, или да блокира потребител, който премахва повече от 2 000 знака.

Инсталиране

 • Download and place the file(s) in a directory called AbuseFilter in your extensions/ folder.
 • Only when installing from Git, run Composer to install PHP dependencies, by issuing composer install --no-dev in the extension directory. (See task T173141 for potential complications.)
 • На дъното на вашия $LocalSettings добавете следния код:
  wfLoadExtension( 'AbuseFilter' );
  
 • Изпълнете скрипта за поднова, който автоматично ще създаде нужните таблици в базата данни, които използват се от това разширение.
 • Configure as required.
 •   Готово – Отидете на Special:Version в уикито си, за да проверите дали разширението е успешно инсталирано.

When installing from Git, please note that this extension requires Composer .

So, after installation from Git change to the directory containing the extension e.g. "../extensions/AbuseFilter/" and run composer install --no-dev, or when updating: composer update --no-dev.

Alternatively as well as preferably add the line "extensions/AbuseFilter/composer.json" to the "composer.local.json" file in the root directory of your wiki like e.g.

{
	"extra": {
		"merge-plugin": {
			"include": [
				"extensions/AbuseFilter/composer.json"
			]
		}
	}
}

Конфигуриране

Потребителски права

След като инсталирате разширението, ще трябва да настроите потребителските права в "LocalSettings.php".

User rights for AbuseFilter
Права Описание Notes User groups that have this right by default
abusefilter-modify Създаване или промяна на филтрите срещу злоупотреби Requires the abusefilter-view right sysop
abusefilter-view Преглед на филтрите срещу злоупотреби *
abusefilter-log Преглед на дневника на злоупотребите *
abusefilter-log-detail Преглед на подробните записи в дневника на злоупотребите Requires the abusefilter-log right sysop
abusefilter-privatedetails Преглед на скритите данни в дневника на злоупотребите Prior to 1.34 this right was named abusefilter-private - Requires the abusefilter-log-detail right
abusefilter-modify-restricted Промяна на филтрите срещу злоупотреби с ограничени действия Requires the abusefilter-modify right sysop
abusefilter-modify-global Създаване или промяна на глобалните филтри срещу злоупотреби Requires the abusefilter-modify right
abusefilter-revert Връщане на всички промени, направени от филтъра срещу злоупотреби sysop
abusefilter-view-private Преглед на означените като скрити филтри срещу злоупотреби Requires the abusefilter-view right (not needed if the group already has the abusefilter-modify right) sysop
abusefilter-log-private Преглед на записите в дневника на означените като скрити филтри срещу злоупотреби Requires the abusefilter-log right (not needed if the group already has the abusefilter-modify or abusefilter-view-private rights) sysop
abusefilter-hide-log Скриване на записи от дневника на злоупотребите Requires the abusefilter-log right suppress
abusefilter-hidden-log Преглед на скритите записи от дневника на злоупотребите Requires the abusefilter-log right suppress
abusefilter-privatedetails-log Преглед на достъп до лични данни от дневника на Филтъра срещу злоупотреби Prior to 1.34 this right was named abusefilter-private-log

Например, следната конфигурация ще позволи на системните администратори да правят всичко, което искат с Филтъра срещу злоупотреби и всеки да може да вижда дневника и настройките на публичните филтри:

$wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-modify'] = true;
$wgGroupPermissions['*']['abusefilter-log-detail'] = true;
$wgGroupPermissions['*']['abusefilter-view'] = true;
$wgGroupPermissions['*']['abusefilter-log'] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-privatedetails'] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-modify-restricted'] = true;
$wgGroupPermissions['sysop']['abusefilter-revert'] = true;
Филтри, маркирани като скрити, могат да се разглеждат само от потребители с abusefilter-modify или abusefilter-view-private разрешения.


Parameters

Име на променливата Стойност по подразбиране Описание
$wgAbuseFilterActions
[
  'throttle' => true,
  'warn' => true,
  'disallow' => true,
  'blockautopromote' => true,
  'block' => true,
  'rangeblock' => false,
  'degroup' => false,
  'tag' => true
]
Възможните действия, които могат да бъдат предприето от филтрите за злоупотреба. When adding a new action, check if it is restricted in $wgAbuseFilterActionRestrictions and, if it is, don't forget to add the abusefilter-modify-restricted right to the appropriate user groups.
$wgAbuseFilterConditionLimit
1000
Максималният брой 'условия', които могат да бъдат използвани всеки път, когато филтрите извършват проверка по отношение на изменението. (По-сложните филтри изискват повече 'условия').
$wgAbuseFilterValidGroups
[
  'default'
]
Списъкът с "групи" филтри може да бъде разделен. По подразбиране има само една група. Other extensions may add other groups.
$wgAbuseFilterEmergencyDisableThreshold
[
  'default' => 0.05
]
Изключване на филтъра, ако той съвпадне с повече от 2 редакции, представляващи повече от 5% от действията, за които е била извършена проверка от групата филтри в "наблюдавания" период (максимум един ден), освен ако филтърът не е бил променен през последните 86 400 секунди (един ден) See emergency throttling.
$wgAbuseFilterEmergencyDisableCount
[
  'default' => 2
]
$wgAbuseFilterEmergencyDisableAge
[
  'default' => 86400
]
$wgAbuseFilterParserClass
'AbuseFilterParser'
Име на парсерния клас на филтъра за злоупотреби.
$wgAbuseFilterActionRestrictions
[
	"throttle" => false,
	"warn" => false,
	"disallow" => false,
	"blockautopromote" => true,
	"block" => true,
	"rangeblock" => true,
	"degroup" => true,
	"tag" => false
]
Потребителите трябва да имат "abusefilter-modify-restricted", както и "abusefilter-modify" потребителски права, за да могат да създават или променят филтри, които извършват тези действия.
$wgAbuseFilterNotifications
false
Позволява конфигурирането на разширението да изпраща известия при съвпадение на Специални:Последни промени или UDP. Възможни опции: rc, udp, rcandudp
For sending changes to abuse filters to Special:RecentChanges, use unset($wgLogRestrictions['abusefilter']);.
$wgAbuseFilterNotificationsPrivate
false
Активиране на известия за скрити филтри.
$wgAbuseFilterCentralDB
null
Име на базата данни, в която ще се съхраняват глобалните филтри за злоупотреби (поддържано само в последната, разработена версия). Requires CentralAuth installed otherwise global filters will break on a wikifarm.
$wgAbuseFilterIsCentral
false
Задайте тази променлива като "true" за уикито, в която се съхраняват глобалните филтри за злоупотреби (поддържано само в последната, разработена версия). Requires CentralAuth installed otherwise global filters will break on a wikifarm.
$wgAbuseFilterLocallyDisabledGlobalActions
[
	"throttle" => false,
	"warn" => false,
	"disallow" => false,
	"blockautopromote" => false,
	"block" => false,
	"rangeblock" => false,
	"degroup" => false,
	"tag" => false
]
Забранете на централизираните филтри да предприемат действия, зададени като true в тази променлива.
$wgAbuseFilterBlockDuration
'indefinite'
Продължителност на блокиранията, направени от Филтъра срещу злоупотреби
as of 1.31.0-wmf.25 block durations may be specified for every single filter and will override this variable. This variable is only used when enabling the block in order to preselect a default duration.
$wgAbuseFilterAnonBlockDuration
null
Продължителност на блокиранията, направени от Филтъра срещу злоупотреби, на потребители, които не са регистрирани. Ще бъде използвана стойността на $wgAbuseFilterBlockDuration, ако не е зададена друга.
as of 1.31.0-wmf.25 block durations may be specified for every single filter and will override this variable. This variable is only used when enabling the block in order to preselect a default duration.
$wgAbuseFilterBlockAutopromoteDuration
5
Duration, in days, for which users' autopromotion is blocked by filters.
$wgAbuseFilterCustomActionsHandlers
[]
Callback functions for custom actions. (deprecated in 1.36) Use the AbuseFilterCustomActions hook instead.
$wgAbuseFilterDefaultWarningMessage
[
  'default' => 'abusefilter-warning'
]
Предупредителни съобщения по подразбиране, по филтърни групи
$wgAbuseFilterDefaultDisallowMessage
[
  'default' => 'abusefilter-disallowed'
]
Default disallow messages, per filter group
$wgAbuseFilterLogIPMaxAge
3 * 30 * 24 * 3600
Age used as cutoff when purging old IP log data. Defaults to 3 months. Used by maintenance script purgeOldLogIPData.php.
$wgAbuseFilterProfileActionsCap
10000
Number of action that determines when to reset profiling stats.
$wgAbuseFilterLogPrivateDetailsAccess
false
Whether accessing private information from a filter log entry is logged.
$wgAbuseFilterPrivateDetailsForceReason
false
Whether users are forced to provide a reason for accessing private information from a filter log entry.
$wgAbuseFilterSlowFilterRuntimeLimit
500
Runtime in milliseconds before a filter is considered slow.
$wgAbuseFilterRangeBlockSize
[
  'IPv4' => '16',
  'IPv6' => '19',
]
Size of the range blocked by 'rangeblock' action.
$wgAbuseFilterLogIP
true
Whether to include IP in the abuse_filter_log
$wgAbuseFilterBlockedExternalDomainsNotifications
false
Feature flag to enable realtime notifications when an editor types a link to a blocked external domain. As of October 2023, this requires that $wgAbuseFilterEnableBlockedExternalDomain also be true. See Help:BlockedExternalDomains for more information.


Emergency throttling

AbuseFilter comes with a feature that automatically throttles (disables) filters that have been edited recently and match a certain threshold of the latest actions.

This is done to prevent harmful edits on the filters to block every user that performs an action on the wiki or similar.

The condition to disable the filter depend on those variables:

 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableThreshold - Percent of matches over the total amount of actions in the observed period.
 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableCount - Count of matches of the filter in the observed period.
 • $wgAbuseFilterEmergencyDisableAge - Age of the filter to take it into account. If the last edit of the filter is older than this number of seconds, the filter won't be throttled, unless it's already throttled.
 • $wgAbuseFilterProfileActionsCap - Maximum number of recent actions to count against the threshold. Note that each action increments a counter, and once this counter reaches this configured value, this counter and the number of recent actions that matches all filters are reset to 0.

Throttled filters can be identified in the list of filters (Special:AbuseFilter) with the state Включен, Висок процент на съвпадения. Throttling happens silently, and there's no way to see when a filter got throttled.

When a filter gets throttled, it doesn't perform any dangerous action (actions usually restricted to special rights like blocking the user, or removing it from groups, controlled by $wgAbuseFilterActionRestrictions), and only "safe" actions are allowed (the ones that can warn or prevent the ongoing action). Throttled filters don't get enabled automatically. To disable the throttling, you need to edit the filter. Note that you need to actually change something from the filter: changing something from the filter's notes is sufficient.

Note that editing the filter updates its age, and can cause it to be disabled if it reaches again the conditions to be throttled in a short period since the last edit, leading to a unusable filter if your wiki has more abuse edits than legitimate ones.


Създаване и управление на филтри

След като се инсталира разширението, е възможно създаването/тестването/ промяната/изтриването на филтри, а дневниците са достъпни от страницата за управление на Филтъра срещу злоупотреби на Special:AbuseFilter.

Приложно-програмен интерфейс (API)

Филтърът срещу злоупотреби добавя два API списъчни модула, един за детайлите на филтрите за злоупотреба ("abusefilters") и един за дневника за злоупотреби, тъй като той е отделен от другите МедияУики дневници ("abuselog"). Не е възможно филтрите за злоупотреба да бъдат създавани или променяни чрез употребата на API.

list = abusefilters

Преглед на информация за филтрите

Параметри
 • abfstartid - Идентификатор на филтъра, от който да се започне изчислението
 • abfendid - Идентификатор на филтъра, при който да се спре изчислението
 • abfdir - Посоката, в която да се извърши изчислението (по-стари, по-нови)
 • abfshow - Показване само на филтри, които отговарят на тези критерии (enabled|!enabled|deleted|!deleted|private|!private)
 • abflimit - Максимален брой филтри в списъка
 • abfprop - Какви свойства да получат (id|description|pattern|actions|hits|comments|lasteditor|lastedittime|status|private)

Когато филтрите са скрити, някои от свойствата, определени с abfprop няма да се показват, освен ако нямате съответните потребителски права.

Примери

Преглед на публичните филтри за злоупотреби

Result
{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "abfstartid": 18,
    "continue": "-||"
  },
  "query": {
    "abusefilters": [
      {
        "id": 1,
        "hits": 41430
      },
      {
        "id": 3,
        "hits": 957485
      },
      {
        "id": 5,
        "hits": 5931
      },
      {
        "id": 6,
        "hits": 19
      },
      {
        "id": 8,
        "hits": 7
      },
      {
        "id": 9,
        "hits": 41354
      },
      {
        "id": 11,
        "hits": 132971
      },
      {
        "id": 12,
        "hits": 139693
      },
      {
        "id": 14,
        "hits": 63
      },
      {
        "id": 15,
        "hits": 15
      }
    ]
  }
}

list = abuselog

Преглед на случаи, при които дадени действия задействат филтър за злоупотреби.

Parameters
 • aflstart - Времевата отметка от която да започне изчислението
 • aflend - Времевата отметка на която да спре изчислението
 • afldir - Посоката, в която да се извърши изчислението (по-стари, по-нови)
 • afluser - Показване само на записи, в които действието е извършено от определен потребител или IP адрес
 • afltitle - Показване само на записи, в които действието включва дадена страница.
 • aflfilter - Показване само на записи, които задействат определена филтърна група
 • afllimit - Максимален брой записи в списъка
 • aflprop - Какви свойства да получат: (ids|filter|user|ip|title|action|details|result|timestamp|hidden|revid|wiki)
Пример

Преглед на случаи, в които филтърът за злоупотреби е задействан в отговор на действия от потребителя "SineBot"

Result
{
  "batchcomplete": "",
  "continue": {
    "aflstart": "2018-03-06T02:34:18Z",
    "continue": "-||"
  },
  "query": {
    "abuselog": [
      {
        "id": 27219261,
        "filter_id": "1073"
      },
      {
        "id": 26938051,
        "filter_id": ""
      },
      {
        "id": 23388942,
        "filter_id": "1"
      },
      {
        "id": 22044912,
        "filter_id": ""
      },
      {
        "id": 22032235,
        "filter_id": ""
      },
      {
        "id": 22032196,
        "filter_id": ""
      },
      {
        "id": 21983882,
        "filter_id": ""
      },
      {
        "id": 20594818,
        "filter_id": "904"
      },
      {
        "id": 20593489,
        "filter_id": "904"
      },
      {
        "id": 20590442,
        "filter_id": "904"
      }
    ]
  }
}

Possible errors

 • Some users might experience that creating new filters or modifying old filters fail and the user just gets redirected to the original page. If the Wiki is using SSL certificates, this error could possibly be because of the $wgServer value, which might be using "http://" instead of "https://". An indication of this error will be, the browser giving https warning for Special:AbuseFilter pages. (Topic:T23dyyih0ofjada5)

Integration with other extensions

You can integrate AbuseFilter with other extension in various ways.

Adding variables for filtering

It is possible to add new variables, to be used in abuse filters. A list of examples is available . To do that, you should:

 • Add a handler for the AbuseFilter-builder hook. To add a variable, you should use $builder['vars']['variable_name'] = 'i18n-key';, where variable_name is the name of the variable, and i18n-key is the fragment of an i18n key. The full key will be abusefilter-edit-builder-vars-{$your_key}.
 • Add the i18n messages you chose at the previous point.
 • Choose a hook handler where the variable will be computed. Depending on your use case, you could:
  • Implement the AbuseFilter-generateTitleVars hook; this is specifically thought for page-related variables;
  • Implement the AbuseFilter-generateUserVars hook; this is specifically thought for user-related variables;
  • Implement the AbuseFilter-generateGenericVars hook; this is for variables not bound to a specific page or user;
  • Implement the AbuseFilterAlterVariables hook; this is a bit more flexible than the other hooks, but it has a downside: your variable will not be available when examining past RecentChanges entries. If you want to implement that feature (and it's recommended to do so), you should use one of the hooks listed above, and use its third parameter ($RCRow).
 • Inside the hook handler, there are two ways to add a variable:
  • The "direct" way is calling $vars->setVar( 'var_name', var_value );. This is ideal only when the value is easy and quick to compute: the value is computed even if no active filter will use it.
  • The "lazy" way is calling $vars->setLazyLoadVar( 'var_name', 'method_name', $params );. Here, 'method_name' is a (unique) identifier that will be used to compute the variable (it's recommended to prefix it with the name of your extension). To register the method, you should add a handler for the AbuseFilter-computeVariable hook; therein, you should check if the $method passed matches your 'method_name', and if so, compute the variable. Lastly, $params is an array of parameters that you'll need to compute the variable; these are passed to the computeVariable hook handler. For an example of this, you can check out CentralAuth's global_user_groups.

Adding custom actions

You can add custom action handlers, so that each filter may perform further actions. To do that, you choose a name for the action ('my-action' from now on), and then:

 • Create a class named e.g. MyAction, that should extend \MediaWiki\Extension\AbuseFilter\Consequence, which can also implement HookAborterConsequence or ConsequencesDisablerConsequence
 • Add a subscriber to the AbuseFilterCustomActions hook; the subscriber should provide a callback as documented in the hook documentation, that returns an instance of the class created above, for instance:
class MyAction extends \MediaWiki\Extension\AbuseFilter\Consequence {
  public function run() {
    throw new \Exception( 'Write me' );
  }
}
public function onAbuseFilterCustomActions( &$actions ) {
  $actions[] = function ( \MediaWiki\Extension\AbuseFilter\Consequence\Parameters $params, array $rawParams ) : MyConsequence {
    return new MyAction( $params, $rawParams );
  };
}

Then you should add the following i18n messages; you can replace 'my_action' with e.g. 'block' to see what the messages are for:

 • 'abusefilter-edit-action-${my_action}'
 • 'abusefilter-action-${my_action}'

Adding rule groups

You can also add extra rule groups, which can be used to group existing abuse filters. Note that, at the moment, each filter can only be in a single group (T116642). Currently, the only known consumer of this feature is Extension:StructuredDiscussions . To do that, you should:

 • Append the name of the group to $wgAbuseFilterValidGroups
 • Add some code to run the filters with your group. Note that AbuseFilter won't do that on its own. To do that, you should construct an AbuseFilterRunner object, passing in the name of your group.

Вижте също