Đọc/Web/Cải thiện phiên bản máy tính/Tính năng/Thay đổi ngôn ngữ

This page is a translated version of the page Reading/Web/Desktop Improvements/Features/Language switching and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.

Như là một phần của dự án Cải thiên phiên bản máy tính, chúng tôi giới thiệu một cách mới để thay đổi sang một wiki ở ngôn ngữ khác. Mục tiêu của chúng tôi là khiến chức năng thay đổi ngôn ngữ trở nên dễ dàng để tìm kiếm hơn đối với toàn bộ người dùng. Mục tiêu thứ yếu là để cải thiện sự hiểu biết chung về các dự án Wikimedia bằng cách cho phép mọi người đọc tìm hiểu về số lượng lớn các ngôn ngữ có sẵn cho mỗi dự án.

Kế hoạch triển khai

Chúng tôi đã làm việc với những thay đổi này trong suốt Q3 và Q4 của năm tài khoá 2020/2021 (Tháng 1 - 4 năm 2020) và hy vọng triển khai phiên bản thử đầu tiên vào tháng 5 năm 2021. Chúng tôi sẽ triển khai mặc định những thay đổi này ở các wiki triển khai sớm. Những thay đổi sẽ cũng sẽ có sẵn cho toàn bộ người dùng đăng nhập lựa chọn trải nghiệm.

Mô tả và yêu cầu của tính năng

 1. Các lựa chọn ngôn ngữ sẽ có sẵn thông qua một nút được đánh dấu rõ ràng ở trên cùng của trang, ngang hàng với tiêu đề trang.
 2. Lựa chọn nút ngôn ngữ sẽ mở ra danh sách các ngôn ngữ chứa các ngôn ngữ được gợi ý cho mỗi người dùng, cũng như một danh sách đầy đủ các ngôn ngữ có sẵn cho mỗi bài viết. Danh sách cũng sẽ chứa điểm đầu vào của cài đặt ngôn ngữ hiển thị, và cài đặt ngôn ngữ nhập.
 3. Danh sách ngôn ngữ gốc sẽ không còn xuất hiện ở thanh bên nữa.
 4. Vị trí mới của nút sẽ yêu cầu có những thay đổi đối với thanh đầu trang mà cụ thể là thay đổi vị trí các biểu tượng chỉ dẫn.
 5. Chúng tôi sẽ có một phương án dự phòng không dùng JavaScript sẽ hiển thị danh sách ngôn ngữ đầy đủ cho những người dùng không tiếp cận được với JS.

Iterations after the first A/B test

See Quantitative Testing section below for more details.

In July 2021, we moved the language button to a more convenient location at the top of the page. However, the results of our A/B test indicated that the new location of the button might be difficult to discover, especially in the following use cases:

 • For users that are accustomed to the previous location of the language switching functionality
 • For users that tend to switch languages across multiple wikis. In the latter case, this created a situation where the language switching functionality was available in different locations depending on the wiki used and whether that wikis was a an early adopter of the Desktop Improvements.

To improve on these issues, we will iterate on the implementation of the new language button with the goal of making the button easier to find across all scenarios.

List of proposed improvements:

 • Providing direction to the new location of the language button from the previous location by placing an alert in the sidebar informing users where the new location of language links is
 • Making the language switching functionality more noticeable by changing on the visual styling and appearance of the button
 • Providing direction to the new location of the language button from the current location using guided tours that will present users with a notice on where the new location of the language links is
 • Improving main pages to make it possible to present the language switching functionality in a more prominent location

These success of changes will be measured via quantitative testing across various pilot wikis.

Yêu cầu và hướng dẫn thiết kế

 
So sánh vị trí cũ và mới của chức năng chuyển đổi ngôn ngữ

Thử nghiệm người dùng

Thử nghiệm với biên tập viên

Vào tháng 12 năm 2019, chúng tôi đã cho xuất bản một nguyên mẫu của một số tính năng đầu tiên của dự án cải thiện phiên bản máy tính để nhận phản hồi từ cộng đồng. Nguyên mẫu giới thiệu một phiên bản thu gọn được của thanh bên, phần nội dung được giới hạn chiều rộng, và nút chuyển đổi ngôn ngữ ở vị trí dễ thấy hơn. Chúng tôi đã nhận được những phản hồi chi tiết và sâu sắc từ hơn 200 người dùng đăng nhập tại năm ngôn ngữ khác nhau.

Nhìn chung, hầu hết người dùng ưa thích vị trí mới của nút chuyển đổi ngôn ngữ hơn - họ phản hồi rằng dễ tìm thấy hơn so với vị trí cũ. Những người thường xuyên sử dụng công cụ chuyển đổi ngôn ngữ phản hồi rằng việc chuyển đổi ngôn ngữ với họ trở nên nhanh hơn. Một số người dùng cũng phản hồi rằng vị trí mới thì trực quan hơn vì nó đi theo một quy luật mà các trang đa ngôn ngữ khác sử dụng.

Trong khi nhiều người phản hồi rằng dễ tìm thấy vị trí mới của nút chuyển đổi ngôn ngữ, họ cũng biểu đạt quan ngại về việc phản click thêm để có thể chuyển đổi ngôn ngữ, đặc biệt là trong những trường hợp người phải thường xuyên chuyển đổi. Hiện chúng tôi đang cân nhắc thêm chức năng click một lần cho ngôn ngữ thường xuyên sử dụng nhất. Hình ảnh dưới đây thể hiện một vài ý tưởng hiện tại của chúng tôi:

 
Liên kết ngôn ngữ trong thanh tiêu đề bài viết

Thử nghiệm với người đọc

Vào tháng 1 - 5 năm 2020, chúng tôi cộng tác cùng với Hureo, một công ty nghiên cứu người dùng có trụ sở ở Ấn Độ, để thực hiện một cuộc nghiên cứu người dùng về việc người đọc thường xuyên và mới sử dụng giao diện máy tính của Wikipedia như thế nào. Nghiên cứu được chia thành hai giai đoạn, với giai đoạn đầu tiên tập trung chủ yếu vào người đọc tiếng Anh, và giai đoạn thứ hai vào người đọc sử dụng hai ngôn ngữ và không phải tiếng Anh. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu là để hiểu trải nghiệm của người đọc thường xuyên và người đọc mới và để xác định các vấn đề chính mà họ gặp phải với trang web hiện tại.

Cả nhóm người tham gia đọc ở ngôn ngữ địa phương và ở tiếng Anh nhìn chung đều không biết rằng chúng ta cung cấp chức năng chuyển đổi ngôn ngữ bên trong trang. Hầu hết người đọc được khảo sát đều truy cập các trang ở những ngôn ngữ khác nhau bằng cách tìm kiếm bài viết thông qua công cụ tìm kiếm.

Khi tương tác với một nguyên mẫu của vị trí chức năng chuyển đổi ngôn ngữ mới, cả người đọc thường xuyên và mới đều thích vị trí mới hơn.

Có thể đọc thêm chi tiết tại bản báo cáo đầy đủ.

Thử nghiệm ban đầu tại usertesting.com

Chúng tôi đã thực hiện việc thử nghiệm người dùng so sánh vị trí hiện tại của các liên kết liên ngôn ngữ (ở thanh bên) với vị trí được đề xuất ở thanh đàu trang bài viết. Mục tiêu của những cuộc thử nghiệm này là để quyết định xem liệu mọi người có thể tìm thấy và sử dụng chức năng chuyển đổi ngôn ngữ nhanh hơn so với vị trí cũ hay không. Các kết quả của cuộc thử nghiệm đã xác nhận giả thuyết của chúng tôi - người tham gia trong nhóm thử nghiệm (vị trí mới) có thể tìm thấy công cụ chuyển đổi ngôn ngữ nhanh hơn so với người tham gia trong nhóm kiểm soát (vị trí cũ). Dựa trên những kết quả này, chúng tôi lên kế hoạch tiếp tục khám phá việc chuyển nút chuyển đổi ngôn ngữ tới vị trí này như là một phần của dự án cải thiện phiên bản máy tính. Có thể xem thêm chi tiết tại bản báo cáo đầy đủ của chúng tôi.

Thử nghiệm biểu tượng

Theo như chúng tôi được biết thì không có biểu tượng ngôn ngữ "tiêu chuẩn", được công nhận toàn cầu nào. Biểu tượng mà chúng tôi đang sử dụng trong giao diện Vector, Minerva, và Timeless là một ký tự "A" Latin và một ký tự "文" tiếng trung (nghĩa là "Ngôn" trong ngôn ngữ). Trên Phabricator đã có một cuộc thảo luận, bao gồm cả một số lịch sử, về biểu tượng này.

Sau khi thảo luận kỹ hơn, chúng tôi quyết định rằng ứng cử viên tiềm năng khác duy nhất cho một biểu tượng ngôn ngữ là một quả cầu 🌐 . Chúng tôi đã cho chạy một cuộc thử nghiệm đơn giản trên usertesting.com để cố gắng tìm hiểu xem liệu biểu tượng quả cầu có hiển nhiên là một biểu tượng ngôn ngữ hơn cái chúng ta đang sử dụng hiện tại hay không (hãy gọi nó là biểu tượng ký tự). Trong số 40 người tham gia đa ngôn ngữ: 35 người đoán rằng biểu tượng ký tự là cho việc chuyển đổi ngôn ngữ, và 13 người đoán là biểu tượng quả cầu là cho việc chuyển đổi ngôn ngữ (mọi người được phép chọn cả hai biểu tượng, vậy nên tổng số lựa chọn thì nhiều hơn số người tham gia). Những kết quả này thì không quan trọng về mặt thống kê, tuy nhiên chúng giúp hình thành hai giả thuyết:

 1. biểu tượng quả cầu có vẻ không hiển nhiên là một biểu tượng ngôn ngữ bằng biểu tượng ký tự
 2. chúng tôi nên sử dụng "các ngôn ngữ" nhãn bất cứ khi nào có thể song song với biểu tượng (vì ~13% người dùng không đoán rằng biểu tượng ký tự có liên quan đến việc chuyển đổi ngôn ngữ).

Kết luận: cho tới khi thực hiện thêm thử nghiệm, chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng biểu tượng ký tự.

Thử nghiệm số lượng

First A/B test

An was performed to compare the rates of languages switching for logged-in users with the new button on top of the page (the test group) with the previous location (the control group).

The analysis of the results showed that there was an average 44.57% decrease in total clicks on language links by logged-in users on the early adopter wikis in treatment group compared with control group.

The decrease is contradicted with our hypothesis.

After further evaluation, we hypothesize that the main reason for the decrease to be a lag in feature adoption, mainly among users that are accustomed to the previous location of the language switching functionality and users that tend to switch languages across multiple wikis.

In the latter case, this created a situation where the language switching functionality was available in different locations depending on the wiki used and whether that wikis was a part of the early adopter group for the Desktop Improvements project.

Based on the results of the A/B test, the team has began iterating on the feature to improve discoverability for the user groups identified above.

Hạn chế

 • Main pages don't have page headings so by default, the language selector is placed at the bottom of the page. Communities can request to place the button at the top of the page with the wgVectorLanguageInHeader configuration flag by making a Wikimedia site request. Note this change requires communities to display the header and make changes to their main page. See meta:Small wiki toolkits/Starter kit/Main page customization#Show language button at top of page in Vector (modern version) for more information.
 • Hiện tại, cài đặt cho danh sách ngôn ngữ thu gọn sẽ không hoạt động được trên phiên bản mới của giao diện Vector, vì chức năng ngôn ngữ được giới thiệu thông qua một nút bấm sẽ khiến cài đặt này không thích hợp. Chúng tôi sẽ loại bỏ lựa chọn này cho phiên bản mới của giao diện Vector trong phab:T282149

Sản phẩm liên quan

 

Nhóm Ngôn ngữ hiện đang xây dựng Universal Language Selector. Sau khi họ hoàn thành, chúng tôi sẽ thay thế ULS hiện tại với phiên bản đã được cập nhật của họ. ULS cập nhật sẽ có hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác nhau, cùng với nhiều cải thiện khác.

Xem thêm