Help:Tables/vi

This page is a translated version of the page Help:Tables and the translation is 51% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Bahasa Indonesia • ‎Deutsch • ‎English • ‎Esperanto • ‎Tiếng Việt • ‎Türkçe • ‎Zazaki • ‎català • ‎dansk • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎română • ‎slovenčina • ‎suomi • ‎čeština • ‎русский • ‎тоҷикӣ • ‎հայերեն • ‎العربية • ‎فارسی • ‎中文 • ‎日本語 • ‎한국어
PD Lưu ý: Khi bạn chỉnh sửa trang này, bạn đồng ý phát hành đóng góp của bạn theo CC0. Xem trang trợ giúp cộng đồng để biết thêm.
PD
Tables redirects here; for information about database table structure, see Manual:Database layout .

Tables may be created in wiki pages. Hãy tránh sử dụng bảng trừ khi thật cần thiết, cú pháp tạo bảng thường làm phức tạp hóa việc soạn thảo trang.[1]

Sơ lược về bảng

{| khởi đầu bảng.
|+ tiêu đề bảng, tùy chọn, duy nhất cho mỗi bảng và đặt giữa khởi điểm bảng và dòng đầu tiên.
|- dòng, tùy chọn với dòng đầu tiên - cỗ máy wiki giả định dòng đầu tiên.
! ô đầu bảng, tùy chọn. Các ô liên tiếp có thể được soạn trên cùng một dòng ngăn cách nhau bởi dấu chấm than đôi (!!) hoặc bắt đầu trên một dòng khác, với một dấu chấm than.
| dữ liệu ô, bắt buộc! Có thể viết trên cùng một dòng với hai dấu gạch ngang (-) hoặc mỗi ô trên một dòng mới với một dấu gạch.
|} kết thúc bảng.
 • Các ký tự trên bắt buộc phải được đặt ở đầu dòng trừ || và !!.
 • Thuộc tính XHTML: Trừ cuối bảng, mỗi ký tự đánh dấu có thể chấp nhận một hay một vài thuộc tính XHTML. Các thuộc tính phải nằm trên cùng một hàng với ký tự đánh dấu, ngăn cách bởi một khoảng trắng đơn.
  • Ô và tiêu đề (| hoặc ||, ! hoặc !!, và |+) chứa nội dung. Vì thế hãy phân tách bất kỳ thuộc tính nào khỏi nội dung bằng một dấu ống đơn (|). Nội dung của ô có thể theo ngay sau hoặc nằm trên dòng kế tiếp.
  • Ký hiệu bảng và hàng ({| và |-) không trực tiếp chứa nội dung.

Xin đừng chèn dấu ống (|) sau thuộc tính của chúng. Nếu bạn chèn nhầm dấu ông sau thuộc tính của ký hiệu bảng hay hàng thì bộ phân tích ngữ pháp sẽ xoá nó cùng với thuộc tính.

 • Nội dung có thể (a) theo sau ký hiệu ô trên cùng một hàng sau những thuộc tính XHTML tuỳ chọn hoặc (b) trong các hàng tiếp theo sau đó.

Nội dung có sử dụng những kí pháp wiki cần bắt đầu trên dòng mới như danh sách, tiêu đề hoặc bảng lồng tất nhiên phải được đặt trên dòng riêng.

  • Pipe character as content. To insert a pipe (|) character into a table, use the <nowiki>|</nowiki> escaping markup.

Bảng đơn giản

Bảng sau đây không có viền và giãn cách nhưng lại cho thấy ký pháp cấu trúc bảng đơn giản nhất.

You type You get
{|
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem 
|}
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

Để cho trông giống bảng hơn thì các ô có thể được viết trên cùng một dòng, phân cách bởi ||. If the text in the cell should contain a line break, use <br/> instead.

You type You get
{|
|<span class="mw-translate-fuzzy">Cam  ||  Táo  ||  thêm</span>||Apple||more
|-
|<span class="mw-translate-fuzzy">Bánh mì  ||  Bánh ngọt   ||  thêm</span>||Pie||more
|-
|<span class="mw-translate-fuzzy">Bơ  || Kem || thêm nữa</span>||Ice<br/>cream||and<br/>more
|}
Cam Táo thêm Apple more
Bánh mì Bánh ngọt thêm Pie more
Kem thêm nữa Ice
cream
and
more

Khoảng trống phụ có thể được thêm vào trong ô để đoạn mã dễ nhìn hơn mà không ảnh hưởng đến bảng kết quả.

You type You get
{|
| Cam || Táo || thêm
|-
|  Bánh mỳ || Bánh kem || thêm
|-
|  Bơ || Kem || thêm nữa
|}
Cam Táo thêm
Bánh mỳ Bánh kem thêm
Kem thêm nữa

You can have longer text or more complex wiki syntax inside table cells, too:

You type You get
{|
|Lorem ipsum dolor sit amet, 
consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat, 
sed diam voluptua. 

At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. 
|
* Lorem ipsum dolor sit amet
* consetetur sadipscing elitr
* sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
|}
Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • consetetur sadipscing elitr
 • sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Table headers

Table headers can be created by using "!" (exclamation mark) instead of "|" (pipe symbol). Headers usually show up bold and centered by default.

You type You get
{|
! style="text-align:left;"| Item
! Amount
! Cost
|-
|Cam
|10
|7.00
|-
|Bánh mỳ
|4
|3.00
|-
|Bơ
|1
|5.00
|-
!Total
|
|15.00
|}
Item Amount Cost
Cam 10 7.00
Bánh mỳ 4 3.00
1 5.00
Total 15.00
When using attributes as in the heading 'Item' a vertical bar '|' is used for separation. Not an exclamation character '!'.

Caption

A table caption can be added to the top of any table as follows.

You type You get
{|
|+Thức ăn
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem 
|}
Thức ăn
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

class="wikitable"

Basic styling (light gray background, borders, padding and align left) can be achieved by adding class="wikitable".

You type You get
{| class="wikitable"
|+Thức ăn
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem 
|}
Thức ăn
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

HTML colspan and rowspan

You can use HTML colspan and rowspan attributes on cells for advanced layout.

You type You get
{| class="wikitable"
!colspan="6"|Shopping List
|-
|rowspan="2"|Bread & Butter
|Bánh kem
|Buns
|Danish
|colspan="2"|Croissant
|-
|Cheese
|colspan="2"|Kem
|Bơ
|Yogurt
|}
Shopping List
Bread & Butter Bánh kem Buns Danish Croissant
Cheese Kem Yogurt

HTML attributes

You can add HTML attributes to tables. For the authoritative source on HTML attributes, see the W3C's HTML Specification page on tables.

Attributes on tables

Placing attributes after the table start tag ({|) applies attributes to the entire table.

You type You get
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;"
|Cam
|Táo
|12,333.00
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|500.00
|-
|Bơ
|Kem
|1.00
|}
Cam Táo 12,333.00
Bánh mỳ Bánh kem 500.00
Kem 1.00

Attributes on cells

Bạn có thể đặt thuộc tính cho từng ô riêng lẻ. Ví dụ, số trông đẹp hơn khi được canh phải.

You type You get
{| class="wikitable"
| Cam
| Táo
| style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
| style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Bơ
| Kem
| style="text-align:right;" | 1.00
|}
Cam Táo 12,333.00
Bánh mỳ Bánh kem 500.00
Kem 1.00

You can also use cell attributes when you are listing multiple cells on a single line. Note that the cells are separated by ||, and within each cell the attribute(s) and value are separated by |.

You type You get
{| class="wikitable"
| Cam || Táo   || style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Bánh mỳ || Bánh kem    || style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Bơ || Kem || style="text-align:right;" | 1.00
|}
Cam Táo 12,333.00
Bánh mỳ Bánh kem 500.00
Kem 1.00

Attributes on rows

Bạn cũng có thể đặt thuộc tính trên dòng riêng.

You type You get
{| class="wikitable"
| Cam
| Táo
| style="text-align:right;"| 12,333.00
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
| style="text-align:right;"| 500.00
|- style="font-style: italic; color: green;"
| Bơ
| Kem
| style="text-align:right;"| 1.00
|}
Cam Táo 12,333.00
Bánh mỳ Bánh kem 500.00
Kem 1.00

Simple one-pixel table border

An example of a one-pixel table border:

You type You get
{| border="1" style="border-collapse:collapse"
| Cam
| Táo
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
|}
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem

Border width

If "border-width:" has only one number, it is for all four border sides:

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 20px"
|
Hello
|}

Hello

If "border-width:" has more than one number, the four numbers are for top, right, bottom, left (REMEMBER clockwise order ↑→↓←):

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 10px 20px 100px 0"
|
Hello
|}

Hello

When there are fewer than 4 values :
 • three values i.e. top, right, bottom: then the default value for left is the one of right (second value). Width is then the same on left and right side.
 • two values i.e. top, right: then the default value for bottom is the one of top (first value), and left by default is assigned the value of right (second value). Width on top is then the same as on bottom; width on left is the same as on right.
 • one value i.e. top: then the default value for right is the one of top and it is the same for bottom and left. The fourth width are the same and build a regular border. This is a writing shortcut.

Another method to define the widths of the four sides of a cell is to use "border-left", "border-right", "border-top" and "border-bottom":

You type You get
{|style="border-left:solid 10px black;border-right:solid 20px black;border-top:solid 30px black;border-bottom:solid 40px black;" align="center" 
|
Hello
|}

Hello

The HTML attributes (such as "width=", "border=", "cellspacing=", "cellpadding=") do not need any length unit (the pixel unit is assumed). They are also invalid in HTML 5.

"Cellpadding" is for setting the space between the cell wall and the cell content.[2]

The CSS style properties (which override the HTML attributes) require an explicit length unit (if the value is not 0) such as "px" for the pixel.

Với thuộc tính HTML và định dạng CSS

Các thuộc tính định dạng CSS có thể được thêm vào cùng với thuộc tính HTML hoặc không.

You type You get
{| class="wikitable" style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem 
|}
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

Padding

You type You get
{|class=wikitable 
| style="padding: 10px" | Example of style="padding:10px"
|-
| style="padding: 50px" | Example of style="padding:50px"<br/><br/>Specify the padding on '''EACH CELL'''
|-
| style="padding:100px" | Example of style="padding:100px"
|}
Example of style="padding:10px"
Example of style="padding:50px"

Specify the padding on EACH CELL
Example of style="padding:100px"

Attributes

Attributes can be added to the caption and headers as follows.

You type You get
{| class="wikitable"
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Thức ăn''
|-
|Cam
|Táo
|-
|Bánh mỳ
|Bánh kem
|-
|Bơ
|Kem 
|}
Thức ăn
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

Column width

Column width can be added as follows.

You type:

{| class="wikitable" style="width: 85%;"
| colspan="2" | This column width is 85% of the screen width
|-
| style="width: 30%"| '''This column is 30% counted from 85% of the screen width'''
| style="width: 70%"| '''This column is 70% counted from 85% of the screen width'''
|}

You get:

This column width is 85% of the screen width
This column is 30% counted from 85% of the screen width This column is 70% counted from 85% of the screen width

Accessibility of table header cells

Table header cells do not explicitly specify which table data cells they apply to (those on their right on the same row, or those below them on the same column). When the table is rendered in a visual 2D environment, this is usually easy to infer.

However when tables are rendered on non-visual media, you can help the browser to determine which table header cell applies to the description of any selected cell (in order to repeat its content in some accessibility helper) using a scope="row" or scope="col" attribute on table header cells. In most cases with simple tables, you'll use scope="col" on all header cells of the first row, and scope="row" on the first cell of the following rows:

You type You get
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Item
! scope="col"| Quantity
! scope="col"| Price
|-
! scope="row"| Bánh mỳ
| 0.3 kg
| $0.65
|-
! scope="row"| Bơ
| 0.125 kg
| $1.25
|-
! scope="row" colspan="2"| Total
| $1.90
|}
Item Quantity Price
Bánh mỳ 0.3 kg $0.65
0.125 kg $1.25
Total $1.90

Alignment

Table alignment

Table alignment is achieved by using CSS. The table alignment is controlled by margins. A fixed margin on one side will make the table to be aligned to that side, if on the opposite side the margin is defined as auto. To have a table center aligned, you should set both margins to auto

For example, a right-aligned table:

You type You get
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| Cam
| Táo
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
|-
| Bơ
| Kem 
|}
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

And a center-aligned table:

You type You get
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
| Cam
| Táo
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
|-
| Bơ
| Kem 
|}
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

Table floating around text

If you align a table to the right or the left side of the page, the text that comes after the table starts at the end of it, leaving an empty space around the table. You can make the text to be wrapped around the table by making the table to float around the text instead of just aligning it. This can be achieved using the float CSS attribute, which can specify where the table floats to the right side or to the left. When using float, margins doesn't control table alignment and can be used to specify the margin between the table and the surrounding text.

You type You get
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
| Cam
| Táo
|-
| Bánh mỳ
| Bánh kem
|-
| Bơ
| Kem 
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.
Cam Táo
Bánh mỳ Bánh kem
Kem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Cell contents alignment

The alignment of cell contents can be controlled with 2 different CSS properties: text-align and vertical-align. text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.

You type You get
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | A
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C
|- style="vertical-align:middle;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F
|- style="vertical-align:bottom;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | G
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | H
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | I
|}
A B C
D E F
G H I

Cảnh báo

Số âm

Dấu trừ của số âm có thể gây nhầm lẫn nếu bạn viết như thế này: |-6. Thay vào đó hãy chèn một khoảng trắng phía trước dấu trừ (| -6) hoặc dùng cú pháp nội dòng (||-6).

CSS vs attributes

Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Common attributes for columns, column groups and row groups

The MediaWiki syntax for tables currently offers no support for specifying common attributes for columns (with the HTML element <col />), column groups (HTML element <colgroup></colgroup>) and row groups (HTML elements <thead></thead>, <tbody></tbody> and <tfoot></tfoot>). Those standard HTML elements are not accepted even in their HTML or XHTML syntax.

All the rows and cells (header or data) of the table are rendered within a single implicit row group (HTML element <tbody></tbody>) without any attributes or styles.

Tables and the Visual Editor (VE)

See also: Trợ giúp:Soạn thảo trực quan/Hướng dẫn sử dụng

See Phab: T108245: "Fully support basic table editing in the visual editor". See the list of tasks. Finished tasks are struck. It can be difficult to figure out from the technical language there what exactly has been improved, or what features have been added. Please add explanatory info below.

Can now move or delete columns and rows

Click on a column or row header. Then click on the arrow. From the popup menu click on "Move" or "Delete".

Insert blank row or column

From the same popup menu click on "Insert".

Copy table from web page to Visual Editor

It is possible to copy and paste a table from a web page directly into the Visual Editor (VE). To do so safely, use a sandbox and check the table for proper coding in wikitext source mode and proper display in the Visual Editor and in preview mode.

See also

Notes

 1. Có thể tạo bảng trong một trang wiki trực tiếp bằng mã HTML hoặc sử dụng wikicode.

  Mã HTML đã được mô tả cặn kẽ trên nhiều trang web khác nhau nên sẽ không được đề cập đến ở đây.

  Lợi điểm của mã wiki là bảng được cấu tạo bởi các ký tự hướng tới dễ dàng hình dung cấu trúc của bảng trong khi soạn thảo hơn là mã HTML.

 2. HTML table cellpadding Attribute