วิธีใช้:ตาราง

This page is a translated version of the page Help:Tables and the translation is 59% complete.
PD หมายเหตุ: เมื่อคุณแก้ไขหน้านี้ ถือว่าคุณยินยอมที่จะเผยแพร่งานของคุณภายใต้สัญญาอนุญาต CC0 ดูที่หน้าช่วยเหลือกรณีสาธารณสมบัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม PD
ตาราง เปลี่ยนเส้นทางที่นี่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างตารางฐานข้อมูล โปรดดูที่ คู่มือ:Database layout

ตาราง อาจถูกสร้างขึ้นในหน้าวิกิ ตามกฎทั่วไป เป็นการดีที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการใช้ตารางเว้นแต่คุณต้องการ มาร์กอัปตารางมักทำให้การแก้ไขหน้าซับซ้อน[1]

สรุปมาร์กอัปตาราง Wiki

{| ตารางเริ่มต้น, จำเป็น
|+ ตาราง คำอธิบายภาพ, ทางเลือก; เฉพาะระหว่าง ตารางเริ่มต้น และ แถวตาราง
|- แถวตาราง', ตัวเลือกในแถวแรก—เอ็นจินวิกิถือว่าแถวแรก
! ส่วนหัวของตาราง เซลล์, ทางเลือก เซลล์ ส่วนหัวของตาราง ที่ติดต่อกันอาจถูกเพิ่มในบรรทัดเดียวกันโดยคั่นด้วยเครื่องหมายคู่ (!!) หรือเริ่มในบรรทัดใหม่ โดยแต่ละเซลล์มีเครื่องหมายเดียว (!).
| ข้อมูลตาราง เซลล์, ทางเลือก Consecutive table data cells may be added on same line separated by double marks (||) or start on new lines, each with its own single mark (|).
|} table end, required
 • The above marks must start on a new line except the double || and !! for optionally adding consecutive cells to a line. However, blank spaces at the beginning of a line are ignored.
 • HTML attributes. Each mark, except table end, optionally accepts one or more HTML attributes. Attributes must be on the same line as the mark. Separate attributes from each other with a single space.
  • Cells and caption (| or ||, ! or !!, and |+) hold content.

So separate any attributes from content with a single pipe (|). Cell content may follow on same line or on following lines.

  • Table and row marks ({| and |-) do not directly hold content.

Do not add pipe (|) after their optional attributes. If you erroneously add a pipe after attributes for the table mark or row mark the parser will delete it and your final attribute if it was touching the erroneous pipe!

 • Content may (a) follow its cell mark on the same line after any optional HTML attributes or (b) on lines below the cell mark.

Content that uses wiki markup that itself needs to start on a new line, such as lists, headings, or nested tables, must be on its own new line.

  • Pipe character as content.

To insert a pipe (|) character into a table, use the <nowiki>|</nowiki> escaping markup.


Basics

Create a table with editor toolbar

In wikitext editor, place the caret where you want to insert a table. Then, in the toolbar, press “ขั้นสูง”, then choose   ตาราง button. A dialog opens.

From the dialog, you can choose whether to enable a table header row, to stylize the table with border and to make the table sortable. A preview example is displayed. You can also set row and column counts you need. Then, press “แทรก” button.

By default, the following code is generated:

Wikicode:
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Caption text
|-
! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง !! ใส่หัวตาราง
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|}
Result:
Caption text
ใส่หัวตาราง ใส่หัวตาราง ใส่หัวตาราง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง
ตัวอย่าง ตัวอย่าง ตัวอย่าง

Minimal syntax

The following table lacks borders and good spacing but shows the simplest wiki markup table structure.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{|
|ส้ม
|แอปเปิ้ล
|-
|ขนมปัง
|พาย
|-
|เนย
|ไอศกรีม
|}
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

The cells in the same row can be listed on one line separated by || (two pipe symbols). If the text in the cell should contain a line break, use ‎<br /> instead.

You type คุณได้รับ
{|
|ส้ม||แอปเปิ้ล||มากกว่า
|-
|ขนมปัง||พาย||มากกว่า
|-
|เนย||Ice<br/>cream||and<br/>more
|}
ส้ม แอปเปิ้ล มากกว่า
ขนมปัง พาย มากกว่า
เนย น้ำแข็ง
ครีม
และ
อื่นๆ

Extra spaces within cells in the wiki markup, as in the wiki markup below, do not affect the actual table rendering.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{|
| ส้ม || แอปเปิ้ล || มากกว่า
|-
|  ขนมปัง || พาย || มากกว่า
|-
|  เนย || ไอศกรีม || และอื่น ๆ
|}
ส้ม แอปเปิ้ล มากกว่า
ขนมปัง พาย มากกว่า
เนย ไอศกรีม และอื่น ๆ

You can have longer text or more complex wiki syntax inside table cells, too:

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{|
|Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet.
|
* Lorem ipsum dolor sit amet
* consetetur sadipscing elitr
* sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
|}
Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • consetetur sadipscing elitr
 • sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

ส่วนหัวของตาราง

Table headers can be created by using "!" (exclamation mark) instead of "|" (pipe symbol). Headers usually show up bold and centered by default.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{|
! style="text-align:left;"| รายการ
! จำนวน
! Cost
|-
|ส้ม
|10
|7.00
|-
|ขนมปัง
|4
|3.00
|-
|เนย
|1
|5.00
|-
!รวม
|
|15.00
|}
รายการ จำนวน ค่าใช้จ่าย
ส้ม 10 7.00
ขนมปัง 4 3.00
เนย 1 5.00
รวม 15.00
When using attributes as in the heading 'Item' a vertical bar '|' is used for separation. Not an exclamation character '!'.

Caption

A table caption can be added to the top of any table as follows.

You type You get
{|
|+อาหารเสริม
|-
|ส้ม
|แอปเปิ้ล
|-
|ขนมปัง
|พาย
|-
|เนย
|ไอศกรีม
|}
อาหารเสริม
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

class="wikitable"

Basic styling (light gray background, borders, padding and align left) can be achieved by adding class="wikitable".

You type คุณได้รับ
{| class="wikitable"
|+อาหารเสริม
|-
|ส้ม
|แอปเปิ้ล
|-
|ขนมปัง
|พาย
|-
|เนย
|ไอศกรีม
|}
อาหารเสริม
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

HTML colspan and rowspan

You can use HTML colspan and rowspan attributes on cells for advanced layout.

You type You get
{| class="wikitable"
!colspan="6"|Shopping List
|-
|rowspan="2"|Bread & Butter
|พาย
|ขนมปัง
|ภาษาเดนมาร์ก
|colspan="2"|ครัวซองต์
|-
|ชีส
|colspan="2"|ไอศกรีม
|เนย
|โยเกิร์ต
|}
Shopping List
Bread & Butter พาย ขนมปัง ภาษาเดนมาร์ก ครัวซองต์
ชีส ไอศกรีม เนย โยเกิร์ต

HTML attributes

You can add HTML attributes to tables. For the authoritative source on HTML attributes, see the W3C's HTML Specification page on tables.

Attributes on tables

Placing attributes after the table start tag ({|) applies attributes to the entire table.

You type คุณได้รับ
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;"
|ส้ม
|แอปเปิ้ล
|12,333.00
|-
|ขนมปัง
|พาย
|500.00
|-
|เนย
|ไอศกรีม
|1.00
|}
ส้ม แอปเปิ้ล 12,333.00
ขนมปัง พาย 500.00
เนย ไอศกรีม 1.00

Attributes on cells

You can put attributes on individual cells. For example, numbers may look better aligned right.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{| class="wikitable"
| ส้ม
| แอปเปิ้ล
| style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| ขนมปัง
| พาย
| style="text-align:right;" | 500.00
|-
| เนย
| ไอศกรีม
| style="text-align:right;" | 1.00
|}
ส้ม แอปเปิ้ล 12,333.00
ขนมปัง พาย 500.00
เนย ไอศกรีม 1.00

You can also use cell attributes when you are listing multiple cells on a single line. Note that the cells are separated by ||, and within each cell the attribute(s) and value are separated by |.

You type คุณได้รับ
{| class="wikitable"
| ส้ม || แอปเปิ้ล   || style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| ขนมปัง || พาย    || style="text-align:right;" | 500.00
|-
| เนย || ไอศกรีม || style="text-align:right;" | 1.00
|}
ส้ม แอปเปิ้ล 12,333.00
ขนมปัง พาย 500.00
เนย ไอศกรีม 1.00

Attributes on rows

You can put attributes on individual rows, too.

You type You get
{| class="wikitable"
| ส้ม
| แอปเปิ้ล
| style="text-align:right;"| 12,333.00
|-
| ขนมปัง
| พาย
| style="text-align:right;"| 500.00
|- style="font-style: italic; color: green;"
| เนย
| ไอศกรีม
| style="text-align:right;"| 1.00
|}
ส้ม แอปเปิ้ล 12,333.00
ขนมปัง พาย 500.00
เนย ไอศกรีม 1.00

Attributes on caption and headers

Attributes can be added to the caption and headers as follows.

You type You get
{| class="wikitable"
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Food complements''
|-
! style="color:green" | Fruits
! style="color:red" | Fats
|-
|ส้ม
|เนย
|-
|Pear
|พาย
|-
|แอปเปิ้ล
|ไอศกรีม
|}
Food complements
Fruits Fats
ส้ม Butter
Pear พาย
แอปเปิ้ล Ice cream

Border width

If "border-width:" has only one number, it is for all four border sides:

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 20px"
|
Hello
|}

Hello

If "border-width:" has more than one number, the four numbers are for top, right, bottom, left (REMEMBER clockwise order ↑→↓←):

You type You get
{|style="border-style: solid; border-width: 10px 20px 100px 0"
|
Hello
|}

Hello

When there are fewer than 4 values :
 • three values i.e. top, right, bottom: then the default value for left is the one of right (second value). Width is then the same on left and right side.
 • two values i.e. top, right: then the default value for bottom is the one of top (first value), and left by default is assigned the value of right (second value). Width on top is then the same as on bottom; width on left is the same as on right.
 • one value i.e. top: then the default value for right is the one of top and it is the same for bottom and left. The fourth width are the same and build a regular border. This is a writing shortcut.

Another method to define the widths of the four sides of a cell is to use "border-left", "border-right", "border-top" and "border-bottom":

You type You get
{|style="border-left:solid 10px black;border-right:solid 20px black;border-top:solid 30px black;border-bottom:solid 40px black;" align="center"
|
Hello
|}

Hello

The HTML attributes (such as "width=", "border=", "cellspacing=", "cellpadding=") do not need any length unit (the pixel unit is assumed). They are also invalid in HTML 5.

"Cellpadding" is for setting the space between the cell wall and the cell content.

[2]

The CSS style properties (which override the HTML attributes) require an explicit length unit (if the value is not 0) such as "px" for the pixel.

With HTML attributes and CSS styles

CSS style attributes can be added with or without other HTML attributes.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{| class="wikitable" style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|ส้ม
|แอปเปิ้ล
|-
|ขนมปัง
|พาย
|-
|เนย
|ไอศกรีม
|}
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

Padding

It represents the internal margin between the contents and the border of the cell.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{|class=wikitable
| style="padding: 10px" | ตัวอย่าง style="padding:10px"
|-
| style="padding: 50px" | ตัวอย่าง style="padding:50px"<br/><br/>Specify the padding on '''EACH CELL'''
|-
| style="padding:100px" | ตัวอย่าง style="padding:100px"
|}
ตัวอย่าง style="padding:10px"
ตัวอย่าง style="padding:50px"

Specify the padding on EACH CELL
ตัวอย่าง style="padding:100px"

Column width

Column width can be added as follows.

You type:

{| class="wikitable" style="width: 85%;"
| colspan="2" | This column width is 85% of the screen width
|-
| style="width: 30%"| '''This column is 30% counted from 85% of the screen width'''
| style="width: 70%"| '''This column is 70% counted from 85% of the screen width'''
|}

You get:

This column width is 85% of the screen width
This column is 30% counted from 85% of the screen width This column is 70% counted from 85% of the screen width

Accessibility of table header cells

Table header cells do not explicitly specify which table data cells they apply to (those on their right on the same row, or those below them on the same column). When the table is rendered in a visual 2D environment, this is usually easy to infer.

However when tables are rendered on non-visual media, you can help the browser to determine which table header cell applies to the description of any selected cell (in order to repeat its content in some accessibility helper) using a scope="row" or scope="col" attribute on table header cells. In most cases with simple tables, you'll use scope="col" on all header cells of the first row, and scope="row" on the first cell of the following rows:

You type You get
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Item
! scope="col"| Quantity
! scope="col"| Price
|-
! scope="row"| ขนมปัง
| 0.3 kg
| $0.65
|-
! scope="row"| เนย
| 0.125 kg
| $1.25
|-
! scope="row" colspan="2"| รวม
| $1.90
|}
รายการ ปริมาณ ราคา
ขนมปัง 0.3 kg $0.65
เนย 0.125 kg $1.25
รวม $1.90

Alignment

Table alignment

Table alignment is achieved by using CSS. The table alignment is controlled by margins. A fixed margin on one side will make the table to be aligned to that side, if on the opposite side the margin is defined as auto. To have a table center aligned, you should set both margins to auto

For example, a right-aligned table:

You type You get
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| ส้ม
| แอปเปิ้ล
|-
| ขนมปัง
| พาย
|-
| เนย
| ไอศกรีม
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

And a center-aligned table:

You type คุณได้รับ
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
| ส้ม
| แอปเปิ้ล
|-
| ขนมปัง
| พาย
|-
| เนย
| ไอศกรีม
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Table floating around text

If you align a table to the right or the left side of the page, the text that comes after the table starts at the end of it, leaving an empty space around the table. You can make the text to be wrapped around the table by making the table to float around the text instead of just aligning it. This can be achieved using the float CSS attribute, which can specify where the table floats to the right side or to the left. When using float, margins doesn't control table alignment and can be used to specify the margin between the table and the surrounding text.

You type You get
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
| ส้ม
| แอปเปิ้ล
|-
| ขนมปัง
| พาย
|-
| เนย
| ไอศกรีม
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
ส้ม แอปเปิ้ล
ขนมปัง พาย
เนย ไอศกรีม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Cell contents alignment

The alignment of cell contents can be controlled with 2 different CSS properties: text-align and vertical-align. text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.

คุณพิมพ์ คุณได้รับ
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | A
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C
|- style="vertical-align:middle;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F
|- style="vertical-align:bottom;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | G
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | H
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | I
|}
A B C
D E F
G H I


ข้อควรระวัง

ตัวเลขติดลบ

If you start a cell on a new line with a negative number with a minus sign (or a parameter that evaluates to a negative number), your table can get broken, because the characters |- will be parsed as the wiki markup for table row, not table cell. To avoid this, insert a space before the value (| -6) or use in-line cell markup (|| -6).

CSS vs attributes

Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Common attributes for columns, column groups and row groups

The MediaWiki syntax for tables currently offers no support for specifying common attributes for columns (with the HTML element ‎<col />), column groups (HTML element ‎<colgroup>‎</colgroup>) and row groups (HTML elements ‎<thead>‎</thead>, ‎<tbody>‎</tbody> and ‎<tfoot>‎</tfoot>). Those standard HTML elements are not accepted even in their HTML or XHTML syntax.

All the rows and cells (header or data) of the table are rendered within a single implicit row group (HTML element ‎<tbody>‎</tbody>) without any attributes or styles.

Tables and the Visual Editor (VE)

ดูสิ่งนี้ด้วย: วิธีใช้:เครื่องมือแก้ไขแบบเห็นภาพ/คู่มือผู้ใช้

ดู Phab: T108245: "Fully support basic table editing in the visual editor" See the list of tasks. Finished tasks are struck. It can be difficult to figure out from the technical language there what exactly has been improved, or what features have been added. Please add explanatory info below.

Can now move or delete columns and rows

Click on a column or row header. Then click on the arrow. From the popup menu click on "Move" or "Delete".

Insert blank row or column

From the same popup menu click on "Insert".

Copy table from web page to Visual Editor

It is possible to copy and paste a table from a web page directly into the Visual Editor (VE). To do so safely, use a sandbox and check the table for proper coding in wikitext source mode and proper display in the Visual Editor and in preview mode.

Helping tools

 • Excel2Wiki allows you to copy a spreadsheet from Excel, Apache OpenOffice, LibreOffice, or Gnumeric to convert it into wikicode table.

ดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 1. สามารถสร้างตารางโดยใช้องค์ประกอบตาราง HTML โดยตรง หรือใช้การจัดรูปแบบวิกิโค้ดเพื่อกำหนดตาราง องค์ประกอบตาราง HTML และการใช้งานได้รับการอธิบายไว้อย่างดีในหน้าเว็บต่างๆ และจะไม่ถูกกล่าวถึงในที่นี้ ประโยชน์ของวิกิโค้ดคือตารางสร้างด้วยสัญลักษณ์อักขระ ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะทำให้เข้าใจโครงสร้างตารางในมุมมองการแก้ไขบทความได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับองค์ประกอบตาราง HTML
 2. HTML table cellpadding Attribute