This page is a translated version of the page Help:Tables and the translation is 75% complete.
PD Uwaga: Jeżeli edytujesz tę stronę, to umieszczając na niej treści wyrażasz nieodwołalną zgodę na udostępnianie Twojego materiału na podstawie wolnej licencji CC0. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Strony Pomocy w Domenie Publicznej. PD
Tabele przekierowuje się tutaj; informacje na temat struktury tabel bazy danych można znaleźć w Manual:Database layout .

Na stronach wiki jest możliwość tworzenia tabel. Ogólną zasadę jest unikanie tabel, dopóki nie jest to konieczne. Kod tworzący tabele często utrudnia edytowanie strony.[1]

Skrócony opis składni wiki dla tabel

{| rozpoczęcie tabeli, wymagane
|+ tytuł tabeli, opcjonalne; tylko między rozpoczęciem tabeli a wierszami tabeli
|- wiersz tabeli, opcjonalne dla pierwszego wiersza—silnik wiki rozpoznaje, co jest pierwszym wierszem
! komórka nagłówka tabeli, opcjonalne. Kolejne komórki nagłówka tabeli mogą być dodawane w tej samej linii poprzez oddzielenie ich podwójnymi znakami (!!) lub poprzez wpisanie każdej w osobnej linii rozpoczynając od pojedynczego znaku (!).
| komórka danych tabeli, opcjonalne. Kolejne komórki danych tabeli mogą być dodawane w tej samej linii poprzez oddzielenie ich podwójnymi znakami (||) lub poprzez wpisanie każdej w osobnej linii rozpoczynając od pojedynczego znaku (|).
|} koniec tabeli, wymagane
 • Każdy z tych powyższych znaczników musi być zaczynać nową linię z wyjątkiem podwójnych || oraz !!, które służą do dodawania następujących po sobie komórek w jednej linii. Spacje zaczynające linie są ignorowane.
 • Atrybuty HTML. Każdy znacznik, z wyjątkiem końca tabeli, akceptuje jeden lub więcej atrybutów HTML. Atrybuty muszą znajdować się w tej samej linii co znacznik. Oddzielaj spacją atrybuty od reszty.
  • Komórki i tytuł (| lub ||, ! lub !!, oraz |+) przechowują treść. Należy więc oddzielić atrybuty od treści pojedynczym znakiem pionowej kreski (|). Zawartość komórki może następować w tej samej linii lub w kolejnych.
  • Tabela i znaczniki wierszy ({| oraz |-) nie przechowują treści bezpośrednio. Nie dodawaj pionowej kreski (|) po opcjonalnych atrybutach. If you erroneously add a pipe after attributes for the table mark or row mark the parser will delete it and your final attribute if it was touching the erroneous pipe!
 • Content may (a) follow its cell mark on the same line after any optional HTML attributes or (b) on lines below the cell mark.

Content that uses wiki markup that itself needs to start on a new line, such as lists, headings, or nested tables, must be on its own new line.

  • Pipe character as content.

To insert a pipe (|) character into a table, use the <nowiki>|</nowiki> escaping markup.


Podstawy

Create a table with editor toolbar

In wikitext editor, place the caret where you want to insert a table. Then, in the toolbar, press “Zaawansowane”, then choose   Tabela button. A dialog opens.

From the dialog, you can choose whether to enable a table header row, to stylize the table with border and to make the table sortable. A preview example is displayed. You can also set row and column counts you need. Then, press “Wstaw” button.

By default, the following code is generated:

Wikicode:
{| class="wikitable" style="margin:auto"
|+ Tekst podpisu
|-
! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka !! Tekst nagłówka
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|-
| Treść komórki || Treść komórki || Treść komórki
|}
Result:
Tekst podpisu
Tekst nagłówka Tekst nagłówka Tekst nagłówka
Treść komórki Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki Treść komórki
Treść komórki Treść komórki Treść komórki

Minimal syntax

The following table lacks borders and good spacing but shows the simplest wiki markup table structure.

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
|Pomarańcza
|Jabłko
|-
|Chleb
|Ciasto
|-
|Masło
|Lody
|}
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

The cells in the same row can be listed on one line separated by || (two pipe symbols). If the text in the cell should contain a line break, use ‎<br /> instead.

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
|Pomarańcza||Jabłko||więcej
|-
|Chleb||Ciasto||więcej
|-
|Masło||Lody<br />waniliowe||i<br />więcej
|}
Pomarańcza Jabłko więcej
Chleb Ciasto więcej
Masło Lody
waniliowe
i
więcej

Extra spaces within cells in the wiki markup, as in the wiki markup below, do not affect the actual table rendering.

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
| Pomarańcza || Jabłko || więcej
|-
|  Chleb || Ciasto || więcej
|-
|  Masło || Lody || i więcej
|}
Pomarańcza Jabłko więcej
Chleb Ciasto więcej
Masło Lody i więcej

You can have longer text or more complex wiki syntax inside table cells, too:

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
|Lorem ipsum dolor sit amet,
consetetur sadipscing elitr,
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
ut labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet.
|
* Lorem ipsum dolor sit amet
* consetetur sadipscing elitr
* sed diam nonumy eirmod tempor invidunt
|}
Lorem ipsum dolor sit amet,

consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • consetetur sadipscing elitr
 • sed diam nonumy eirmod tempor invidunt

Nagłówki tabeli

Table headers can be created by using "!" (exclamation mark) instead of "|" (pipe symbol). Headers usually show up bold and centered by default.

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
! style="text-align:left;"| Towar
! Ilość
! Koszt
|-
|Pomarańcza
|10
|7.00
|-
|Chleb
|4
|3.00
|-
|Masło
|1
|5.00
|-
!Razem
|
|15.00
|}
Towar Ilość Koszt
Pomarańcza 10 7.00
Chleb 4 3.00
Masło 1 5.00
Razem 15.00
When using attributes as in the heading 'Item' a vertical bar '|' is used for separation. Not an exclamation character '!'.

Tytuł

A table caption can be added to the top of any table as follows.

Wpisujesz Otrzymujesz
{|
|+Food complements
|-
|Pomarańcza
|Jabłko
|-
|Chleb
|Ciasto
|-
|Masło
|Lody
|}
Food complements
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

class="wikitable"

Basic styling (light gray background, borders, padding and align left) can be achieved by adding class="wikitable".

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
|+Food complements
|-
|Pomarańcza
|Jabłko
|-
|Chleb
|Ciasto
|-
|Masło
|Lody
|}
Food complements
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

colspan i rowspan z HTMLa

Możesz używać atrybutów HTML colspan i rowspan w komórkach aby zbudować zaawansowany układ.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
!colspan="6"|Lista zakupów
|-
|rowspan="2"|Chleb i masło
|Ciasto
|Buns
|Danish
|colspan="2"|Rogale
|-
|Ser
|colspan="2"|Lody
|Masło
|Jogurt
|}
Lista zakupów
Chleb i masło Ciasto Buns Danish Rogale
Ser Lody Masło Jogurt

Atrybuty HTML

You can add HTML attributes to tables. For the authoritative source on HTML attributes, see the W3C's HTML Specification page on tables.

Atrybuty tabeli

Umieszczenie atrybutów po znaczniku rozpoczęcia tabeli ({|) spowoduje ich zastosowanie dla całej tabeli.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable" style="text-align: center; color: green;"
|Pomarańcza
|Jabłko
|12,333.00
|-
|Chleb
|Ciasto
|500.00
|-
|Masło
|Lody
|1.00
|}
Pomarańcza Jabłko 12,333.00
Chleb Ciasto 500.00
Masło Lody 1.00

Atrybuty komórek

Możesz umieścić atrybuty dla poszczególnych komórek. Na przykład, liczby będą lepiej wyglądały, jeżeli będą wyrównane do prawej.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
| Pomarańcza
| Jabłko
| style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Chleb
| Ciasto
| style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Masło
| Lody
| style="text-align:right;" | 1.00
|}
Pomarańcza Jabłko 12,333.00
Chleb Ciasto 500.00
Masło Lody 1.00

Możesz także używać atrybutów komórek podczas ich wypisywania w jednej linii. Note that the cells are separated by ||, and within each cell the attribute(s) and value are separated by |.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
| Pomarańcza || Jabłko   || style="text-align:right;" | 12,333.00
|-
| Chleb || Ciasto    || style="text-align:right;" | 500.00
|-
| Masło || Lody || style="text-align:right;" | 1.00
|}
Pomarańcza Jabłko 12,333.00
Chleb Ciasto 500.00
Masło Lody 1.00

Atrybuty wierszy

Możesz umieszczać atrybuty także dla poszczególnych wierszy.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
| Pomarańcza
| Jabłko
| style="text-align:right;"| 12,333.00
|-
| Chleb
| Ciasto
| style="text-align:right;"| 500.00
|- style="font-style: italic; color: green;"
| Masło
| Lody
| style="text-align:right;"| 1.00
|}
Pomarańcza Jabłko 12,333.00
Chleb Ciasto 500.00
Masło Lody 1.00

Atrybuty na podpisie i nagłówkach

Attributes can be added to the caption and headers as follows.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
|+ style="caption-side:bottom; color:#e76700;"|''Food complements''
|-
! style="color:green" | Fruits
! style="color:red" | Fats
|-
|Pomarańcza
|Masło
|-
|Gruszki
|Ciasto
|-
|Jabłko
|Lody
|}
Food complements
Fruits Fats
Pomarańcza Masło
Gruszki Ciasto
Jabłko Lody

Grubość obramowania

Jeżeli "border-width:" będzie zawierać tylko jedną liczbę, będzie miało to zastosowanie dla wszystkich czterech stron obramowania:

Wpisujesz Otrzymujesz
{|style="border-style: solid; border-width: 20px"
|
Cześć
|}

Cześć

Jeżeli "border-width:" zawiera więcej niż jedną liczbę, te cztery liczby są dla góry, prawej, dołu, lewej (zapamiętaj kolejność zgodnie ze wskazówkami zegara: ↑→↓←):

Wpisujesz Otrzymujesz
{|style="border-style: solid; border-width: 10px 20px 100px 0"
|
Cześć
|}

Cześć

When there are fewer than 4 values :
 • three values i.e. top, right, bottom: then the default value for left is the one of right (second value). Width is then the same on left and right side.
 • two values i.e. top, right: then the default value for bottom is the one of top (first value), and left by default is assigned the value of right (second value). Width on top is then the same as on bottom; width on left is the same as on right.
 • one value i.e. top: then the default value for right is the one of top and it is the same for bottom and left. The fourth width are the same and build a regular border. This is a writing shortcut.

Another method to define the widths of the four sides of a cell is to use "border-left", "border-right", "border-top" and "border-bottom":

Wpisujesz Otrzymujesz
{|style="border-left:solid 10px black;border-right:solid 20px black;border-top:solid 30px black;border-bottom:solid 40px black;" align="center"
|
Cześć
|}

Cześć

The HTML attributes (such as "width=", "border=", "cellspacing=", "cellpadding=") do not need any length unit (the pixel unit is assumed). They are also invalid in HTML 5.

"Cellpadding" is for setting the space between the cell wall and the cell content.

[2]

The CSS style properties (which override the HTML attributes) require an explicit length unit (if the value is not 0) such as "px" for the pixel.

With HTML attributes and CSS styles

CSS style attributes can be added with or without other HTML attributes.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable" style="color:green; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10"
|Pomarańcza
|Jabłko
|-
|Chleb
|Ciasto
|-
|Masło
|Lody
|}
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

Padding

It represents the internal margin between the contents and the border of the cell.

You type You get
{|class=wikitable
| style="padding: 10px" | Example of style="padding:10px"
|-
| style="padding: 50px" | Example of style="padding:50px"<br/><br/>Specify the padding on '''EACH CELL'''
|-
| style="padding:100px" | Example of style="padding:100px"
|}
Example of style="padding:10px"
Example of style="padding:50px"

Specify the padding on EACH CELL
Example of style="padding:100px"

Szerokość kolumny

Column width can be added as follows.

Wpisujesz:

{| class="wikitable" style="width: 85%;"
| colspan="2" | This column width is 85% of the screen width
|-
| style="width: 30%"| '''This column is 30% counted from 85% of the screen width'''
| style="width: 70%"| '''This column is 70% counted from 85% of the screen width'''
|}

Otrzymujesz:

This column width is 85% of the screen width
This column is 30% counted from 85% of the screen width This column is 70% counted from 85% of the screen width

Accessibility of table header cells

Table header cells do not explicitly specify which table data cells they apply to (those on their right on the same row, or those below them on the same column). When the table is rendered in a visual 2D environment, this is usually easy to infer.

However when tables are rendered on non-visual media, you can help the browser to determine which table header cell applies to the description of any selected cell (in order to repeat its content in some accessibility helper) using a scope="row" or scope="col" attribute on table header cells. In most cases with simple tables, you'll use scope="col" on all header cells of the first row, and scope="row" on the first cell of the following rows:

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
|-
! scope="col"| Towar
! scope="col"| Ilość
! scope="col"| Cena
|-
! scope="row"| Chleb
| 0.3 kg
| $0.65
|-
! scope="row"| Masło
| 0.125 kg
| $1.25
|-
! scope="row" colspan="2"| Razem
| $1.90
|}
Towar Ilość Cena
Chleb 0.3 kg $0.65
Masło 0.125 kg $1.25
Razem $1.90

Wyrównanie

Wyrównanie tabeli

Table alignment is achieved by using CSS. The table alignment is controlled by margins. A fixed margin on one side will make the table to be aligned to that side, if on the opposite side the margin is defined as auto. To have a table center aligned, you should set both margins to auto

For example, a right-aligned table:

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: 0px;"
| Pomarańcza
| Jabłko
|-
| Chleb
| Ciasto
|-
| Masło
| Lody
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

And a center-aligned table:

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
| Pomarańcza
| Jabłko
|-
| Chleb
| Ciasto
|-
| Masło
| Lody
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Oblewanie tabeli tekstem

If you align a table to the right or the left side of the page, the text that comes after the table starts at the end of it, leaving an empty space around the table. You can make the text to be wrapped around the table by making the table to float around the text instead of just aligning it. This can be achieved using the float CSS attribute, which can specify where the table floats to the right side or to the left. When using float, margins doesn't control table alignment and can be used to specify the margin between the table and the surrounding text.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px;"
| Pomarańcza
| Jabłko
|-
| Chleb
| Ciasto
|-
| Masło
| Lody
|}

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat,
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit
praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.
Pomarańcza Jabłko
Chleb Ciasto
Masło Lody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.

Wyrównanie zawartości komórek

The alignment of cell contents can be controlled with 2 different CSS properties: text-align and vertical-align. text-align can be specified at the table, row or individual cells, while vertical-align only can be specified at individual rows or cells.

Wpisujesz Otrzymujesz
{| class="wikitable"
|- style="vertical-align:top;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | A
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | B
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | C
|- style="vertical-align:middle;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | D
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | F
|- style="vertical-align:bottom;"
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" | G
| style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | H
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" | I
|}
A B C
D E F
G H I


Zastrzeżenia

Liczby ujemne

If you start a cell on a new line with a negative number with a minus sign (or a parameter that evaluates to a negative number), your table can get broken, because the characters |- will be parsed as the wiki markup for table row, not table cell. To avoid this, insert a space before the value (| -6) or use in-line cell markup (|| -6).

CSS a atrybuty

Table borders specified through CSS rather than the border attribute will render incorrectly in a small subset of text browsers.

Wspólne atrybuty dla kolumny, grup kolumn i grup wierszy

The MediaWiki syntax for tables currently offers no support for specifying common attributes for columns (with the HTML element ‎<col />), column groups (HTML element ‎<colgroup>‎</colgroup>) and row groups (HTML elements ‎<thead>‎</thead>, ‎<tbody>‎</tbody> and ‎<tfoot>‎</tfoot>). Those standard HTML elements are not accepted even in their HTML or XHTML syntax.

All the rows and cells (header or data) of the table are rendered within a single implicit row group (HTML element ‎<tbody>‎</tbody>) without any attributes or styles.

Tables and the Visual Editor (VE)

Zobacz też: Pomoc:VisualEditor/Instrukcja

See Phab: T108245: "Fully support basic table editing in the visual editor". See the list of tasks. Finished tasks are struck. It can be difficult to figure out from the technical language there what exactly has been improved, or what features have been added. Please add explanatory info below.

Can now move or delete columns and rows

Click on a column or row header. Then click on the arrow. From the popup menu click on "Move" or "Delete".

Insert blank row or column

From the same popup menu click on "Insert".

Copy table from web page to Visual Editor

It is possible to copy and paste a table from a web page directly into the Visual Editor (VE). To do so safely, use a sandbox and check the table for proper coding in wikitext source mode and proper display in the Visual Editor and in preview mode.

Helping tools

 • Excel2Wiki allows you to copy a spreadsheet from Excel, Apache OpenOffice, LibreOffice, or Gnumeric to convert it into wikicode table.

Zobacz też

Uwagi

 1. Tabele można tworzyć z wykorzystaniem elementów tabel kodu HTML lub za pomocą formatowania wiki do definiowania tabel. Elementy dla tabel w HTML i ich użycie jest dobrze opisane na różnych stronach internetowych, więc nie będzie tutaj omówione. Zaletą użycia wikikodu jest to, że tabela jest zbudowana z symboli znakowych ułatwiających postrzeganie struktury tabeli w widoku edycji, w porównaniu do elementów tabel HTML.
 2. HTML table cellpadding Attribute